La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto en 2019

Ekde 2017 La Ondo de Esperanto ne plu aperas presite, sed nur elektronike, kiel bitgazeto laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub”.

Abontarifo 2019

Internacia tarifo: 15 eŭroj
Usono (kaj aliaj dolaraj landoj): 17 usonaj dolaroj
Pollando: 60 polaj zlotoj
Ruslando kaj Belarusio: 850 ruslandaj rubloj

Pagmanieroj

  • Se en via lando estas peranto, pagu al tiu en via landa valuto. Ni havas perantojn en pli ol 40 landoj. Vidu la liston de la perantoj.
  • Se vi havas konton ĉe UEA, sendu ĝirilon por 15 eŭroj al CO de UEA (Roterdamo), kopie al nia redakcia adreso rete (sezonoj@kanet.ru) aŭ poŝte (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando – Россия). Nia UEA-kodo estas avko-u.
  • Vi povas uzi la internacian monpagan sistemon PayPal (vidu sube).
  • Ruslandanoj pagu al Галина Романовна Горецкая 850 rublojn poŝte (RU-236039, Калининград, аб. ящик 1205), banke (petu informojn pri la kontonumero) aŭ per Яндекс.Деньги (konto 4100138523456, informu retpoŝte pri la pagonumero).

Nepre ne sendu monbiletojn poŝte en kovertoj, ĉar jam kelkfoje tiumaniere sendita mono estis ŝtelita! Prefere skribu al ni por trovi solvon.

Pagi per PayPal / bankkartoj

15 eŭroj

17 usonaj dolaroj

60 polaj zlotoj

Nomo
Retadreso
Nomo
Retadreso
Nomo
Retadreso

Hejmo