Biblioteko de “La Ondo de Esperanto” (BibLO)

Libroj ricevitaj ekde la 1a de januaro 2003

En la suba listo estas registritaj libroj, plejparte eldonitaj en la lastaj jaroj. Krome BibLO ricevas donace kaj aĉetas malnovajn librojn, precipe eldonitajn en Ruslando kaj en Sovetunio.

Aktualigita je la 7a de marto 2020.

 1. Johansson, Sten. Dis!: Originala romano. – Antverpeno: FEL, 2001. – 135 p. – [Recenzoekzemplero].
 2. Tišljar, Zlatko. Eŭropa ideologio: Traktaĵo – Maribor: Inter-kulturo, 1998. – 70 p. – [Donaco de Višnja Branković].
 3. Dostojevskij, Fjodor Miĥajloviĉ. Blankaj noktoj: Romanoj kaj noveloj / Tradukis el la rusa Grigorij Arosev, Aleksej Birjulin, Aleksander Korĵenkov; Antaŭparolo kaj komentario de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrad: Sezonoj, 2002. – 448 p. – (Elektitaj verkoj, Vol. 1; Rusa literaturo, Vol. 8). – [Donaco de Sezonoj].
 4. Mirande, Jon. La baptofilino / Tradukis el la eŭska Joxemari Sarasua. – Chapecó: Fonto, 2002. – 95 p. – [Donaco de BEL].
 5. Tetere, Viktorija. 80 rakontoj pri la eterne juna 800-jara Rigo / Tradukis el la latva Jāzeps Šlars, Alīda Zigmunde, Margarita Želve k. a. – Rigo: Latvia Esperanto-Asocio, 2002. – 86 p., il. – [Donaco de Aristids Medinš].
 6. Phillipson, Robert. Internaciaj lingvoj kaj internaciaj homaj rajtoj. – Rotterdam: UEA, 2002. – 19 p. – [Donaco de UEA].
 7. Adoru: Ekumena diserva libro / Redaktis Ekumena Komisiono de IKUE kaj KELI. – Freiburg: Ponto, 2001. – 1472 p. – [Donaco de Ulrich Matthias].
 8. Pasierb, Janusz. La Katedralo en Pelplin'o: Gvidlibro / Tradukis el la pola Edward Kozyra. – Pelplin: Eldonejo de Pelplin'a Diocezo “Bernardinum”, 2002. – 32 p., il. – [Donaco de Jadwiga Wasiuk].
 9. Nia kantareto: Kun muziknotoj. – Malbork: Kastelo, [2001]. – 36 p., il. – [Donaco de Edward Kozyra].
 10. Pałka, Józef. Malbork, la turisma urbo: Gvidlibro / Tradukis el la pola Edward Kozyra. – Malbork: Urząd Miasta Malborka, s.d. – 12 p. – [Donaco de Edward Kozyra].
 11. 1a Balta Esperanto-Forumo: Memorlibro / Kompilis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrad: Sezonoj, 2002. – 12 p. – [Donaco de Sezonoj].
 12. Parun, Vesna. La Bluoj: Elektitaj poemoj. En la kroata kaj Esperanto. / Tradukis el la kroata Lucija Borčić. – Zagreb: Internacia Kultura Servo, 1999. – 142 p. – (Kolekto IKS; vol. 2). – [Recenzoekzemplero].
 13. Stahuljak, Višnja. Krepuskoj: Elektitaj poemoj / Tradukisel la kroata Zora Heide. – Zagreb: Internacia Kultura Servo, 2001. – 126 p. – (Kolekto IKS; vol. 4). – [Recenzoekzemplero].
 14. Jarlibro 2002 / Redaktis Joost Witteveen. – Rotterdam: UEA, 2002. – 278 p.
 15. Gvidlibro 2002 / Redaktis Joost Witteveen. – Rotterdam: UEA, 2002. – 80 p. – [Donaco de UEA].
 16. Simenon, Georges. Maigret kaj la maljuna damo: Krimromano / Tradukis el la franca Daniel Luez; Antaŭpar. Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrad: Sezonoj, 2002. – 128 p. – [Donaco de Sezonoj].
 17. Rømmesmo, Jon. Esperanto ABC. – Oslo: Esperantoforlaget, 2001. – 32 p. – [Recenzoekzemplero].
 18. Štimec, Spomenka. Esperanto ne estas nur lingvo: Legaĵo post la baza kurso. 4a eld. – Zagreb: Kroata Esperanto-Ligo, 2002. – 24 p. – [Donaco de KEL].
 19. Koutny, Ilona. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri lernado kaj laboro. – Poznań: Prodruk, 2002. – 146 p. – [Recenzoekzemplero].
 20. Lee Chong-Yeong. Esperanto en la 21a jarcento. – Seoul: Korea Esperanto-Asocio, 2001. – 392 p. – [Donaco de Lee Chong-Yeong].
 21. Astronomia almanako 2002 / Kompilis Alexander Mikishev. – [s.l.]: Astronomia Esperanto-Klubo, 2002. – [Donaco de AEK].
 22. Pleadin, Josip. Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj. – Đurđevac: Grafokom, 2002. – 179 p. – [Recenzoekzemplero].
 23. De Jong, Rejna. Suno kaj ombroj: Poemaro originale verkita en Esperanto. – Antverpeno: FEL, 2002. – 75 p. – [Recenzoekzemplero].
 24. Lagerlöf, Selma. La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson / Tradukis el la sveda Sten Johansson. – Chapecó: Fonto, 2002. – 614 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 25. Degėsys, Gediminas. Lernolibro de Esperanto (= Esperanto kalbos vadovėlis). – Kaunas: AB spaustuvė “Aušra”, 2001. – 119 p. – [Donaco de la aŭtoro].
 26. Dambrauskas-Jakštas, Adomas. Svajo tojas: apybraiža apie esperanto kalbos kūrėją Liudviką Zamenhofą. – Kaunas: Varpas, 2002. 94 p. + 8 p. (il.) – [Donaco de LEA].
 27. Lamberti, Vitaliani. Vienas balsas visam pasauliui / Tradukis el la itala Inga Tuliševkaitė, Algimantas Gudaitis. Vilnius: Alma Littera, 2002. 448 p. + 16 p. (fotoj). – [Donaco de LEA].
 28. Čeliaskas, Petras. Litovio dum jarcentoj: Ilustrita historia skizo. – Kaunas: Varpas, 2002. 144 p., il. – [Donaco de LEA].
 29. Raportoj el Vjetnamio. Tiel ili travivis la militojn: En Esperanto kaj la japana lingvo / Kompilis Saiki Akira. Ena: Saiki Akira, 2002. – 192 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 30. Pasporta Servo 2003: La adreslibro de gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO / Kompilis Derk Ederveen. – Rotterdam: TEJO, [2002]. – 211 p., il. – [Membroekzemplero].
 31. Маттиас, Ульрих. Христианство и эсперанто / Пер. с эсперанто. – Sezonoj, 2002. – 128 p., il. – [Donaco de Sezonoj].
 32. Walaszek, Antoni Jerzy. Sosnowiec i Esperanto: En la pola kaj Esperanto. – Sosnowiec: Filio de PEA, 2002. 24 p., il. – [Donaco de PEA].
 33. Bjalistoka Esperanto gvidlibro / Tradukis el la pola Elżbieta Karczewska, Jarosław Parzyszek, Nina Pietuchowska. – Białystok: Bjalistoka Esperanto-Societo; Fondaĵo Zamenhof, 2002. – 56 p., il. – [Donaco de BES].
 34. [Bronŝtejn, M.] Bruna Ŝtono. Elpensaĵoj kaj tradukoj. Sire. Renkontiĝo. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2002. – 27 p., il. – [Donaco de LKK].
 35. Neves, Gonçalo. Simptomoj: Originala poemaro. – Antverpeno: FEL, 1999. – 72 p. – [Donaco de Gonçalo Neves].
 36. Arnaudova, Ludmila; Koson, Larisa; Arnaudov, Petko. Rigardo al la pasinteco: Poemoj originalaj kaj tradukitaj. – Pazarĝik: Radio, 2003. – 39 p., il. – [Donaco de Petko Arnaudov].
 37. Dua Bulteno: 88-a Universala Kongreso de Esperanto. Gotenburgo, 2003. – [Rotterdam]: [UEA], [2003]. – 32 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 38. Fighiera, Gian Carlo. La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka. – Torino: G.C. Fighiera, 2002. – 23 p., il. – [Donaco de G.C. Fighiera].
 39. Johansson, Sten. Memor' mortiga: Krimromano. / Skövde: Al-fab-et-o, 2003. – 79 p. – [Recenzoekzemplero].
 40. Johansson, Sten. Vojaĝo kun Katrina: Facila rakonto. / Skövde: Al-fab-et-o, 2002. – 60 p. – [Recenzoekzemplero].
 41. Kapuściński, Ryszard. Ebono: Raportoj el Afriko. / Tradukis el la pola Tomasz Chmielik. – Bielsko-Biała: KLEKS, 2001. – 329 p. – [Recenzoekzemplero].
 42. Kaunas 2002: Kolora informlibro / [Tradukis el la litova Petras Čeliauskas]. – Kaunas: Regiona Turisma Inform-centro, 2002. – 26 p., il. – [Donaco de LEA].
 43. Poe, Edgar Allan. La falo de la domo Usher / Tradukis el la angla, antaŭparolis Edmund Grimley Evans; Notoj de Wolfgang Kirschstein, Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrad: Sezonoj, 202. – 24 p. – [Donaco de Sezonoj].
 44. Schnell, Roland. 1. Maj 1929. Der “Blutmai” in Berlin-Neukölln in dem Esperanto-Roman “Metropoliteno” von Wladimir Warankin. – Berlin: R. Schnell, 2002. – 36 p., il. – [Donaco de Roland Schnell].
 45. Kamiński, Robert. Pola listo de Zamenhof-Esperanto-objektoj. – Lodzo: Lodza Filio de PEA, 2003. – 12 p. – [Donaco de Robert Kamiński].
 46. Brown, George Mackay. Andrina: Poemoj kaj noveloj / Tradukis el la angla Stanley Nisbet kaj Kris Long. – Motherwell: Esperanto-Asocio de Skotlando, 2001. – 62 p. – [Donaco de EAS].
 47. Scottish-British Esperanto Congress. Glasgow, 2003: Kongreslibreto. – [Glasgow]: [Esperanto-Asocio de Skotlando], 2003. – 16 p., il. – [Donaco de EAS].
 48. Mollison, Aleksandro R. Reĝo de l' piktoj: Novelo. – Dundee: Kelto, 1995. – 46 p. – [Donaco de Aleksandro R. Mollison].
 49. Esperanto kaj internaciaj organizaĵoj / Kompilis Lee Chong-Yeong. – Rotterdam: UEA, 2003. – 18 p. – (Esperanto-Dokumentoj, №38E). – [Donaco de UEA].
 50. Poška, Antanas. Esperanto raktas: Ŝlosilo por litovoj / Postpar. Vytautas Šilas. – Kaunas: Varpas, 2003. – 96 p. – [Donaco de LitEA].
 51. Mekys, Antanas. Esperanto kalbos vadovėlis = Lernolibro de Esperanto: Lernolibro por litovoj. – Vilnius: Alma littera, 2001. – 184 p., il. – [Donaco de LitEA].
 52. Aïvanhov, Omraam Mikhaël. La jogo de nutrado / Tradukis el la franca Claude Piron. – Fréjus: Prosveta, 1992. – 135 p. – (Kolekto Izvor, №204). – [Recenzoekzemplero].
 53. Aïvanhov, Omraam Mikhaël. Sub la signo de la Kolombo: paco regu / Tradukis el la franca Claude Piron. – Fréjus: Prosveta, 1995. – 155 p. – (Kolekto Izvor, №208). – [Recenzoekzemplero].
 54. Aïvanhov, Omraam Mikhaël. Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko / Tradukis el la franca Claude Piron. – Fréjus: Prosveta, s.d. – 191 p. – (Kolekto Izvor, №214). – [Recenzoekzemplero].
 55. Aïvanhov, Omraam Mikhaël. Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga / Tradukis el la franca Claude Piron. – Fréjus: Prosveta, 2002. – 143 p. – (Kolekto Izvor, №227). – [Recenzoekzemplero].
 56. Blanke, Detlev. Interlingvistiko kaj esperantologio: vojoj al faka literaturo. – Rotterdam: UEA, 2003. – 40 p. – (Esperanto-dokumentoj, №39E). – [Donaco de UEA].
 57. Cherpillod, André. Konciza etimologia vortaro. – Rotterdam: UEA, 2003. – 520 p. – [Donaco de UEA].
 58. Ertl, István. La postdomo: Paŭsaĵo. – Rotterdam: Bero, 2003. – 86 p. – [Recenzoekzemplero].
 59. Miyoshi Etsuo. Per aktiveco ĉielen, arda pri idealoj: La vivo kaj agoj de Miyoshi Etsuo, prezidanto de Swany Korporacio. – Ŝiratori: Miyoshi Etsuo, 2003. – 65 p. – [Donaco de la aŭtoro].
 60. Härtling, Peter. Avinjo / Tradukis el la germana Nora Caragea – Frankfurt am Main: N. Caragea, 2000. – 79 p., il. – [Donaco de Nora Caragea].
 61. Johansson, Sten. Memor' mortiga: Krimromano. – Skövde: Al-fab-et-o, 2003. – 79 p. – (Sezona krimo, vol. 4). – [Recenzoekzemplero].
 62. Pausewang, Gudrun. La avo en la ĉareto / Tradukis el la germana Nora Caragea – Frankfurt am Main: N. Caragea, 1999. – 63 p., il. – [Donaco de Nora Caragea].
 63. Pausewang, Gudrun. Kuniberto kaj Kilevamba / Tradukis el la germana Nora Caragea – Frankfurt am Main: N. Caragea, 2001. – 111 p., il. – [Donaco de Nora Caragea].
 64. Antanas Poška / Sudarytojas Augustas Kubilius. – Vilnius: Mintis, 2003. – 224 p., il. – [Donaco de LitEA].
  p. 103-119. Vytautas Šilas. Žaliosios žvaigždės kavalierius. (Antano Poškos esperantiška veikla).
 65. Schindler, Georg. Fabloj kaj fabeloj / Tradukis el la germana Nora Caragea – Frankfurt am Main: N. Caragea, 2001. – 83 p., il. – [Donaco de Nora Caragea].
 66. Jarlibro 2003. – Rotterdam: UEA, 2003. – 280 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 67. Kongresa Libro: 88-a Universala Kongreso de Esperanto. Gotenburgo, 2003. – Roterdamo: UEA, 2003. – 112 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 68. Mieželaitis, Eduardas. Neringa: Fabelo / Tradukis el la litova P. Lukoševičienė. – Panevėžys: Revo, 1992. – 32 p., il. – [Donaco de LitEA].
 69. Petkevičius, Vytautas. Nur tri lupidoj: Fabelo / Tradukis el la litova P. Lukoševičienė, T. Lukoševičius. – Panevėžys: Revo, 1994. – 32 p., il. – [Donaco de LitEA].
 70. Poška, Antanas. Nuo Baltijos iki Bengalijos. Vol. 1. Su gervėmis á pietus. – Klaipėda: Vilko takas, 2002. – 238 p., il. – [Donaco de LitEA].
 71. Ruiz Negre, Antonio. Intrigo-teatro / Tradukis el la hispana S. M. Planas, VALE. Valencio: Grupo Esperanto de Valencia, 2003. – 104 p. – [Recenzoekzemplero].
 72. Rusa novelaro. Vol. 1. La 19a jarcento / Kompilis Aleksander Korĵenkov, Nikolai Lozgaĉev; Tradukis el la rusa Grigorij Arosev, Aleksej Birjulin, Halina Gorecka, Antoni Grabowski, Vladimir Jurganov, Aleksander Korĵenkov, Valentin Melnikov, Nikolai Lozgaĉev, Ilsia Novikova, Sergio Pokrovskij, Dementi Staritsky, Tatjana Vŝivceva, Vladimir Vyĉegĵanin; Antaŭparolo de Halina Gorecka, Komentario de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrad: Sezonoj, 2003. – 400 p., jaketo. – (Rusa literaturo; Vol. 9). – [Donaco de Sezonoj].
 73. Barandovská-Frank, Věra. De Latino sine flexione centenario = Ein Jahrhundert Latino sine flexione. – Berlin, Paderborn: Institut für Kybernetik, 2003. – 100 p. – [Aĉeto].
 74. de Zilah, Eugène. Kaj kiu pravas: Memorspertoj. – Vieno: Pro Esperanto, 2002. – 360 p. – [Recenzoekzemplero].
 75. Gaidamavičius, Stasys. Lietuviški-esperantiški pasikalbėjimai = Litovaj-Esperantaj konversacioj. – Kaunas: Varpas, 1994. – 174 p. – [Donaco de LitEA].
 76. Matev, Svetozar. Humoro: Kolekto. – Pleven: S.Matev, 2003. – 63 p., il. – [Donaco de la aŭtoro].
 77. Mekys, Antanas. Kiel mi lernis kaj instruis Esperanton. – Vilnius: A.Mekys, 2001. – 50 p., il. – [Donaco de LitEA].
 78. Vaitilavičius, Adomas. Esperanto kalbos vadovėlis. – Kaunas: Varpas, 1994. – 138 p. – [Donaco de LitEA].
 79. Юзефович, Леонид. Казароза: Роман. – М.: Зебра Е, Эксмо, Деконт+, 2002. – 286 с. – [Aĉeto].
 80. Degėsys, Gediminas. Atradimo akimirkos link = К мигу познания. = Momento de malkovro: Trilingva poemaro. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 176 p. – [Donaco de LitEA].
 81. Jankowski, Hans. Esperanto-mono: Ilustrita historio pri universala monosistemo. – 2a eld. – Kaunas: Aušra, 2002. 32 p., il., 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 82. Esperanta antologio. Poemoj 1887–1981 / Redaktis, postpar. William Auld. – 2a eld., rev. kaj kompl. – Rotterdam: UEA, 1984. – 887 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №1). – [Aĉeto].
 83. Kretingos rajonas: Dulingva informbroŝuro / Tradukis el la litova Aida Čižikaitė. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2003. – 32 p., il., 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 84. Mekys, Antanas. Fore de Parnaso: Kolekto da versaĵetoj – Vilnius: A. Mekys, 2002. – 56 p., 100 ekz. – [Donaco de LitEA].
 85. Poška, Antanas. Nuo Baltijos iki Bengalijos. Vol. 2. Pas faraonř palikuonis. – Klaipėda: Vilko takas, 2003. – 180 p., il. – [Donaco de LitEA].
 86. Urbanová, Eli. Rapide pasis la temp' / Ilustris Pavel Rak. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2003. – 92 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 87. Váňa, Vladimír. Rakontoj ne nur ŝercaj: Antaŭpar. Vlaďka Jonášová; Il. Pavel Rak. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2002. – 132 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 88. Vinař, Valdemar. La skandalo pro Jozefo / Enkond. Gerrit Berveling; Il. Radim Vácha. – 2a eld. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2002. – 96 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 89. Brown, Harold. Leteroj el Svedio. – Londono: Londona Esperanto-Klubo, 2003. – 48 p., il. – [Donaco de EAB].
 90. de Seabra, Manuel. La armeoj de Paluzie: Originala romano. – Vieno: IEM, 1996. – 198 p. – (Serio Originala Literaturo, vol. 19). – [Aĉeto].
 91. Dobrzyński, Roman. La Zamenhof-Strato. Verkita laŭ interparoloj kun d-ro L. C. Zaleski-Zamenhof. – Kaunas: Ryto varpas, 2003. – 288 p., il. – 1000 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 92. Eco, Umberto. Tobulos kalbos paieškos europos kultūroje / Iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius: Baltos lankos, 2001. – 344 p., il. – [Donaco de LitEA].
 93. Gudavičius, Aloyzas. Interlingvistikos ávadas. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2002. – 104 p. – [Donaco de LitEA].
 94. Lernu diligente: Ekzercoj, taskoj, ludoj, versaĵoj, kantoj / Kompilis Paulina Danutė Vidrinskienė. – Marijampolė: La 5a mezlernejo, 2002. – 88 p., il. – [Donaco de LitEA].
 95. Liro: Poezia antologieto. 1982–2002 / Kompilis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2003. – 24 p. – 700 ekz. – (Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto, jaro 2003). – [Donaco de Sezonoj].
 96. Malovec, Miroslav. Gramatiko de Esperanto. 2a eld. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2000. – 144 p. – [Recenzoekzemplero].
 97. Waringhien, Gaston. Alilingvaj erotikaj poeziaĵoj / Tradukis el diversaj lingvoj Michel Duc Goninaz, Georges Lagrange; Enk. Michel Duc Goninaz. Il. Serge Sire. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2003. 32 p., il. – (La KromKancerKliniko, vol. 18). – [Donaco de La KancerKliniko].
 98. Claesson, Helen. Buster kaj la insektoj: Porinfana rakonto. – Kopenhago: Helen Claesson, 2003. – 33 p., il. – [Donaco de H.Claesson].
 99. Claesson, Helen. Kim kaj Mika: Porinfana rakonto. – Kopenhago: Helen Claesson, 2003. – 29 p., il. – [Donaco de H.Claesson].
 100. Gaidamavičius, Stasys. Lietuviški-esperantiški pasikalbėjimai = Litovaj-Esperantaj konversacioj. – Kaunas: Ryto varpas, 2003. – 208 p. – 2000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 101. Grimley Evans, Edmund. Esperanto-English English-Esperanto Mini-Dictionary. – Barlaston: EAB, 2003. – 64 p. – [Recenzoekzemplero].
 102. Kamiński, Robert. Pola listo de Zamenhof/Esperanto-Objektoj. Stato je 19 sep 2003. – Lodzo: Lodza Filio de PEA, 2003. – 20 p., il. – [Donaco de R.Kamiński].
 103. Laucius, Jeronimas. La tria frato Teoristo: Porinfana rakonto / Tradukis el la litova Valdas Banaitis. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 16 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 104. Laucius, Jeronimas. Veturu al Piedpilklando: Porinfana rakonto / Tradukis el la litova Inita Tamošiūnienė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 16 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 105. Pasporta Servo 2004: La adreslibro de gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO / Kompilis Derk Ederveen. – Rotterdam: TEJO, [2003]. – 207 p., il. – [Membroekzemplero].
 106. Baranauskas, Antanas. La Arbaro de Anykščiai: Dulingva poemaro / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas; Antaŭpar. Eduardas Mieželaitis – Kaunas: Ryto varpas, 2003. – 88 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 107. Carroll, Lewis. Alico en Mirlando: Fabelo / Tradukis el la angla Donald Broadribb. – 3a eld. – Kaliningrad: Sezonoj, 2004. – 80 p., il. – 600 ekz. – (Serio Mondliteraturo; Vol. 8). – [Donaco de Sezonoj].
 108. Dua Bulteno: 89-a Universala Kongreso de Esperanto. Pekino, 2004. – [Rotterdam]: [UEA], [2004]. 32 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 109. Kaunas Birštonas por turistoj / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas. – Kaunas: Turisma informcentro de Kaŭna regiono, 2003. – 28 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 110. Laucius, Jeronimas. Libro de leono. Via amiko dinosaŭro: Infanlibro / Tradukis el la litova Gediminas Degėsys. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 24 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 111. Booklist: Katalogo de la aktuala stoko ĉe Esperanto-Asocio de Britio. – Barlaston: EAB, [2004]. – 20 p., il. – [Donaco de EAB].
 112. Litovio. Jarmilo en Eŭropa centro / Tradukis el la litova Laimius Stražnickas. – Vilnius: Lietuvos turizmo fondas, 2003. – 28 p., il. – 3000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 113. Poška, Antanas. Mano gyvenimo pusaka: Atsiminimai ir pergyvenimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – 256 p. + 48 p. (il.). – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
  p. 239–243. Esperanto veikla.
 114. Duliĉenko, Aleksandr. Pasaulinės kalbos beieškant = En la serĉado de la universala lingvo / Tradukis el la rusa lingvo Ramutė Justina Kiburytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 160 p. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 115. Koroleviĉ, Aleksandr. Knyga apie esperanto = Libro pri Esperanto / Tradukis el la rusa Inga Mataitytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 224 p. – 1500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 116. Lukoševičius, Telesforas. Mokomėes kalbėti esperantiškai = Ni lernu paroli Esperante. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 104 p. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 117. Skūpas, Laurynas Algimantas. Esperanto kalbos vadovėlis = Lernolibro de Esperanto. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 320 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 118. Urbonas, Aloyzas; Jegorovas, Povilas. Esu Esperanto eilinis = Mi estas soldato de Esperanto. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. – 224 p. – 1500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 119. Vilnius. Neforgesebla harmonio kaj ĉarmo / Tradukis el la litova Laimius Stražnickas. – Vilnius: Turisma fako de Vilna municipo, 2003. – 20 p., il. – 5000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 120. Boulton, Marjorie. Zamenhofas: Esperanto kalbos autorius / Tradukis el Esperanto Danutė Statkuvienė. – Kaunas: UAB “Dajalita”, 2004. – 288 p., il. – [Donaco de LitEA].
 121. Ertl, István. Provizore: Originala poemaro. – Rotterdam: Bero, 2004. – 60 p. – [Recenzoekzemplero].
 122. Invito al Internacia Lingvo Esperanto: Japanlingva ilustrita informilo pri Esperanto. – [Tokio: Japana Esperanto-Instituto], 2004. – 32 p., il. – [Donaco de JEI].
 123. Keras, Saulius. Lengviausios kalbos vadovėlis Esperanto: Lernolibro por litovoj. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2004. – 224 p., il. – [Donaco de LitEA].
 124. Kertész, Imre. Sensorteco: Rememoroj / Tradukis el la hungara István Ertl; Antaŭpar. Gábor Görgey, Humphrey Tonkin. – Budapest: Aranygolyó, [2003]. – 207 p. – [Recenzoekzemplero].
 125. Matthias, Ulrich. Krikščionybė ir Esperanto / Tradukis el la rusa Irena Miškinienė. Vilnius: Alma littera, 2004. – 136 p., il. – [Donaco de LitEA].
 126. Ni kunvenu: Katolika preĝlibro / Kompilis J.Zielonka. – 5a eld. – Tarnów: Animzorgado de polaj esperantistoj, 2003. – 318 p. – [Donaco de J.Zielonka].
 127. Tijūnaitis, Stasys. Kaip aš á žmones išėjau: Rememoroj / Redaktis Vincentas Korkutis. – Vilnius: Margi raštai, 2003. – 216 p., il. – [Donaco de LitEA].
 128. Estonoj tra tempoj. Vol. 1 / Kompilis Valev Kruusalu. – Tallinn: Esperanto-Asocio de Estonio, 1997. – 72 p., il. – [Donaco de Tõnu Hirsik].
 129. Estonoj tra tempoj. Vol. 2 / Kompilis Valev Kruusalu. – Tallinn: Esperanto-Asocio de Estonio, 1998. – 76 p., il. – [Donaco de Tõnu Hirsik].
 130. Gvidlibro 2004 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2004. – 96 p., il. – [Donaco de UEA].
 131. Jarlibro 2004 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2004. – 286 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 132. Inis, Laimonas. Gyvenimas – kaip paukščio skrydis: pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir laiką. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004. – 552 p., il. – 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
  p. 183-197. “En la mondon venis nova sento…” [Intervjuo litovlingva kun Povilas Jegorovas].
 133. Kongresa libro. 57a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. 3-10 jul 2004, Kretinga. – [Kaunas]: Litova Esperanto-Asocio, 2004. – 100 p., il. – 250 ekz. – [Donaco de LitEA].
 134. Kongreslibro de la 60a Internacia Junulara Kongreso. 10-17 jul 2004, Kovrov. / Kompilis Marija Terjoĥina. – [Kovrov]: [O.K.], 2004. – 48 p., il. – [Donaco de Valentin Melnikov].
 135. Koutny, Ilona. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri lingvo kaj komunikado. – Poznań: Prodruk, 2003. – 126 p. – [Donaco de Ilona Koutny].
 136. Aniŝjenko, Marija; Ŝevĉenko, Dmitrij. Lumturo. – M.: Impeto, 2004. – 36 p. – [Aĉeto].
 137. Birštonas. Perlo ĉe Nemunas / Tradukis el la litova Gražvydas Jurgelevičius. – Kaunas: UAB “Artivija”; LitEA, 2004. – 32 p., il. – 2000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 138. Bronŝtejn, Mikaelo. Dek tagoj de kapitano Postnikov. – Тихвин: Печатная студия, 2004. – 330 p., il. – 500 ekz. – [Aĉeto].
 139. Ĉeĥov, Anton. Ĉeriza ĝardeno: Rakontoj, noveloj kaj dramoj / Tradukis el la rusa Aleksej Birjulin, Aleksander Korĵenkov, Viktor Kudrjavcev, Valentin Melnikov, Andrej Parfentjev, Anna Pentus, Mati Pentus, Tatjana Vŝivceva, Vladimir Vyĉegĵanin, Aleksandr Zagvazdin; Kompilis, koment. Aleksander Korĵenkov; Antaŭpar. Halina Gorecka. – Kaliningrado: Sezonoj, 2004. – 352 p., jaketo. – 400 ekz. – (Rusa literaturo; Vol. 10). – [Donaco de Sezonoj].
 140. Krejči-Lewanderska, Alicja U. Enkonduko al historio kaj praktiko de naturkuracado. – 3a eld. – Katowice, Warszawa: PTFSEN-ES, 2004. – 74 p., il. – [Donaco de la aŭtoro].
 141. Mallia, Carmel. Ĉielarka estonto: Originala romano. Berkeley: Bero, 2002. – 112 p. – [Recenzoekzemplero].
 142. Nakagaki Koĵiro. 50 fabloj de Ezopo. – Toyonaka: Japana Esperanta Librokooperativo, 2004. – 88 p., il. – [Donaco de JELK].
 143. Piron, Claude. Gerda malaperis! Lingvo-instrua romaneto. – 2a eld. – M.: Impeto, 2004. – 56 p., 500 ekz. – [Aĉeto].
 144. Bosmans, Phil. Ŝanco por feliĉo / Tradukis el la nederlanda Lydia Kerremans. – Tielt: Lannoo, 1988. – 96 p., il. – [Donaco de Ivo Durwael].
 145. Gvidlibro tra Kaŭna regiono / Tradukis el la litova Aida Čižikaitė, – Kaunas: Regiona Turisma Informcentro, 2004. – 32 p., il. – 2000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 146. Miyoshi, Etsuo. Przez działanie do gwiazd wierny ideałom / Tradukis el Esperanto Irena Kozyra. – Kagawa-Ken: Etsuo Miyoshi, 2004. – 50 p. – [Donaco de Etsuo Miyoshi].
 147. Privat, Edmond. Tamen perdota: Originala novelo / Ed. Tomasz Chmielik. – Svidniko: [Tomasz Chmielik], 2003. – 12 p. – [Donaco de Tomasz Chmielik].
 148. Steele, Trevor. La fotoalbumo: Romano. – 1a vol. – Vieno: IEM, 2001. – 366 p. – (Serio Originala Literaturo, Vol. 39). – [Donaco de Trevor Steele].
 149. Steele, Trevor. Neniu ajn papilio: Romano. – Vieno: IEM, 2000. – 337 p. – (Serio Originala Literaturo, Vol. 35). – [Donaco de Trevor Steele].
 150. Гончарова, И.Г. Эсперанто для международного общения: Учебное пособие. – М.: МИИР, 2004. – 132 с. – 500 экз. – [Aĉeto].
 151. [Заменгоф Л.М.] Д-р Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. (Por rusoj). – Репринтное изд. – Москва: Импэто, 2004. – 40 с., – 500 экз. – [Aĉeto].
 152. Dobrzyński, Roman. Ulica Zamenhofa: Rozmowa z wnukiem twórzy języka esperanto. – Bielsko-Biała: KLEKS, [2004]. – 287 p. – [Konferenc-materialo de Halina Gorecka].
 153. Dobrzyński, Roman. Zamenhofo gatvė / Tradukis el Esperanto Dalia Pileckienė, Vilius Šidlauskas. – Kaunas: Ryto varpas, 2004. – 288 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 154. [Elpin]. Verkoj de Elpin / Redaktis, antaŭpar. Choe Taesok. – Seulo: KEA, 2004. – 214 p. – [Recenzoekzemplero].
 155. Fedotov, Nikolao. Tradukitaj kaj originalaj poemoj. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2004. – 222 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 156. Pisarev, Jurij. Vortaro de Esperantaj sinonimoj. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2002. – 244 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 157. Rubriko Esperanto de la tagĵurnalo Dong-a Ilbo, 1924 / Antaŭpar. Lee Chong-Yeong. – Seulo: KEA, 2004. – 79 p. – 400 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 158. Zozulja, Boris. Esperanto: demandoj kaj respondoj. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2004. – 21 p. – 50 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 159. Boulton, Marjorie. Zamenhof. Autor de l' Esperanto: En la kataluna lingvo / Tradukis el Esperanto Jordi Carbonell i Pinyol. – Barcelona: El Llamp; Kataluna Esperanto-Asocio, 1987. – 237 p., il. – [Donaco de Neus Moly Marti].
 160. Cao Yu. Fulmotondro: Dramo / Tradukis el la ĉina Liu Caisheng. – Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1997. – 138 p., jaketo. – [Donaco de Svetlana Konjaŝova].
 161. Gumà i Clavell, Salvador. Kiam floras la timianoj: Originalaj poemoj kaj rakontoj / Antaŭpar. Gabriel Mora i Arana. – [Sabadell]: Kataluna Esperanto-Asocio, 2001. 100 p. – [Donaco de Héctor Alos i Font].
 162. Phillipson, Robert. Ĉu nur-angla Eŭropo? Defio al lingva politiko / Tradukis el la angla István Ertl. – Rotterdam: UEA, 2004. – 254 p. – [Recenzoekzemplero].
 163. MacGill, Stefan. Okulo. Kajero 1 / Il. Mónika Molnár. – Budapest: ILEI, 1999. – 44 p., il. – [Donaco de Stefan MacGill].
 164. MacGill, Stefan. Okulo. Kajero 1: Gvidilo por instruisto / Il. Mónika Molnár. – Budapest: ILEI, 2002. – 52 p., il. – 500 ekz. – [Donaco de Stefan MacGill].
 165. Portella, Luiz. 13 oktobro 1582: Originala novelaro. 2a eld. – Porto Alegre: Torixoréu Libroj, 2003. – 29 p. – [Donaco de Luiz Portella].
 166. Puŝkin, Aleksandr. La neĝa blovado: Novelo / Tradukis el la rusa Antoni Grabowski; Editoris Sergio Pokrovskij; Notoj de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2004. – 16 p. – 700 ekz. – (Rusa literaturo; Vol 11.) – [Donaco de Sezonoj].
 167. Rusaj kantoj kaj romancoj. 1a kajero. Kun muziknotoj / Tradukis el la rusa Jozef Cink, Nikolaj Fedotov, Ivan Lubjanovskij, Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2000. – 32 p. – 50 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 168. Rusaj kantoj kaj romancoj. 2a kajero. Kun muziknotoj / Tradukis el la rusa Nikolaj Fedotov, Konstantin Gusev, Ivan Lubjanovskij, Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2002. – 29 p. – 50 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 169. Straleckienė, Angelė. Mi amas Esperanton: Originala poemaro. – Marijampolė: Piko valanda, 2004. – 76 p., il. – 300 ekz. – [Donaco de LitEA].
 170. Zozulja, Boris. Plumprovo: Originalaj kaj tradukitaj poemoj / 2a eld. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2000. – 28 p. – 50 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 171. Лапенна, Иво. Риторика / Пер. с эсперанто Б.А.Зозуля. – Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2000. – 290 стр. – 100 экз. – [Donaco de Boris Zozulja].
 172. Beiträge zur Geschichte der deutschen Esperanto-Bewegung: Germanlingvaj studoj / Hans-Burkhard Dietterle, Ulrich Lins, Detlev Blanke. – Berlin: Deutsches Esperanto-Institut, 2000. – 64 p. – (Esperanto-Dokumente, 5). – [Donaco de Ulrich Lins].
 173. Burroughs, Edgar Rice. Ĉe la koro de la Tero / Tradukis el la angla Gary Mickle. – Berlin: Gary Mickle, 2003. – 66 p. – [Donaco de Gary Mickle].
 174. Erotika poezio en Esperanto / Kompilis Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 1999. – 22 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 175. Johansson, Sten. Katrina malfruas: Facila rakonto. – Skövde: Al-fab-et-o, 2004. 49 p. – [Donaco de Sten Johansson].
 176. Laucius, Jeronimas. Se mi ne estus / Tradukis el la litova Laimius Stražnickas; il. Rima Stasiūnaitė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005. – 16 p., Il. 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 177. Magyari, Lajos. La taglibro de Csoma Sándor: Poemo / Tradukis el la hungara József E. Nagy. – Rotterdam: Bero, 2004. – 35 p. – [Donaco de Ionel Oneţ].
 178. Pasporta Servo 2005: La adreslibro de gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO / Kompilis Derk Ederveen. – Rotterdam: TEJO, 2005. – 226 p., il. – [Membro-ekzemplero].
 179. Puŝkin, Aleksandr. Fabeloj kaj poemoj / Tradukis el la rusa Nikolao Fedotov, V.Golikov. – 2a eld., kor. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 1999. – 100 p. – 99 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 180. Tradukoj de Claude Gerlat: Noveloj / Tradukis el la angla kaj la franca Claude Gerlat; Il. Serge Sire. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2004. – 20 p. il. – (La KromKancerKliniko, №19). – [Donaco de Ĵak Le Puil].
 181. Zozulja, Boris. Poltergejst ne kulpas: Artikolaro – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 1999. – 52 p. – 100 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 182. Zozulja, Boris. Soci-politikaj konceptoj de L.L. Zamenhof – 2a eld. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 1997. – 34 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 183. Cejano – Rukkilill 3: Almanako de Tartua Esperanto-Societo, omaĝita al la 100-a naskiĝdatreveno de akademiano Paul Ariste. – Tartu: Tartua Esperanto-Societo, 2005. – 90 p., il. – [Donaco de Povilas Jegorovas].
 184. Maironis. Jūratė kaj Kastytis: Poemo / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas; Ilustris Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 16 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA]
 185. Mozūriūnas, Vladas. Legendo pri Vilna kastelo / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas; Ilustris Algė Varnaitė. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 16 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA]
 186. Simenon, Georges. Amiko el la junaĝo de Maigret: Krimromano / Tradukis el la franca Daniel Luez; Antaŭparolo de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2004. – 128 p.; 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; Vol. 13). – [Donaco de Sezonoj].
 187. Vaitilavičius, Adomas. Tarptautinė esperanto kalba: Lernolibro de Esperanto por litovoj. Kaunas: Ryto varpas, 2005. 168 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA]
 188. Мельников, Александр Сергеевич. Лингвокультурологические аспекты плановых международных языков (на фоне этнических языков). – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2004. – 632 стр.; 300 экз. – [Aĉeto].
 189. Fössmeier, Reinhard; Frank, Helmar G. AIS. La Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino. – Berlin; Paderborn: Institut für Kybernetik, 2000. – 449 + 6 p., il. – [Donaco de Helmar Frank].
 190. Frank, Helmar G. Klerigkibernetiko = Bildungskybernetik. – 2a eld. – Nitra: SAIS; München: KoPäd, 1999. – 224 + 8 p., il. – [Donaco de Helmar Frank].
 191. Frank, Helmar G.; Lobin, Günter. Lingvo-Orientiga Instruado = Sprachorientierungsunterricht. – Nitra: SAIS; München: KoPäd, 1998. – 282 + 8 p., il. – [Donaco de Helmar Frank].
 192. Frank, Helmar G.; Maksimova, Natalja G. Informationstheorie für Kommunikations-wissenschaftler = Informaciteorio por komunikad-sciencistoj. – Nitra: SAIS; München: KoPäd, 2004. – 278 + 12 p. – [Donaco de Helmar Frank].
 193. Gubbins, Paul. Heksakloro unu komo tri: Dramo en tri aktoj originale verkita en Esperanto. – Chapecó: Fonto, 2005. – 63 p. – (Fonto-Kajeroj; №30). – [Donaco de Fonto].
 194. [Ito Kanzi] Ludovikito kaj liaj kamaradoj. Pri nia pvz-ado 1959–2004 / Il. M.Fruscieva. – Kyoto: Ludovikito, 2004. – 258 + 26 p., il. – [Anonima donaco].
 195. Korĵenkov, Aleksander. Anton Ĉeĥov en Esperanto: Prelegoteksto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 19 p. – (Sed ne el katedro; Vol. 1). – [Donaco de Sezonoj]
 196. Antikvaj rusaj romancoj kaj popolaj kantoj / Kompilis Ermita Tarĥan. – M.: Esperanto-Muzeo, 2004. – 47 p. – [Aĉeto].
 197. Banet-Fornalowa, Zofia. Antoni Grabowski – eminenta Esperanto-aganto.– 2a eld. – Czeladź: Hejme, 2002. – 158 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 198. Francis, John. La Kastelo de Vitro: Romano / Ilustris Francisco L. Veuthey. – Rotterdam: UEA, 2004. – 197 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 199. Laucius, Jeronimas. Se vi tristas / Tradukis el la litova lingvo Gediminas Degėsys; Ilustris Aušra Čapskytė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2004. – 96 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 200. Sikosek, Ziko Marcus. Sed homoj kun homoj. Universalaj Kongresoj de Esperanto 1905–2005 / Antaŭpar. John Wells. – Rotterdam: UEA, 2005. – 197 p., il. – [Donaco de UEA].
 201. Steele, Trevor. Diverskolore: Originalaj prozaĵoj. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 112 p.; 500 ekz. – [Donaco de Sezonoj].
 202. Tarĥan, Ermita. Esperanta-rusa rimaro. – M.: Esperanto-Muzeo, 2004. – 92 p. – [Aĉeto].
 203. Tarĥan, Ermita. Por korespondado. – M.: Esperanto-Muzeo, 2004. – 40 p. – [Aĉeto].
 204. Zozulja, Boris. Soci-politikaj konceptoj de L.L. Zamenhof. – 3a eld. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2004. – 35 p.; 50 ekz. – [Aĉeto].
 205. 5 muzikaĵoj por voĉo kaj piano / Tradukis el diversaj lingvoj, kompilis E.Tarĥan. – M.: Esperanto-Muzeo, 2004. – 30 p. – [Aĉeto].
 206. 82a Germana Esperanto-Kongreso. Odinarbaro 2005: [Kongresa libro]. – [Bad König]: [GEA], 2005. – 14 p., il. – [Donaco de GEA].
 207. Camacho, Jorge. Celakantoj: Poemaro / Postpar. Mauro Nervi. – Rotterdam: Bero, 2004. – 119 p. – [Recenzoekzemplero].
 208. Camacho, Jorge. Saturno: Dulingvaj poemoj / Postpar. Gonçalo Neves. – Rotterdam: Bero, 2004. – 141 p. – [Recenzoekzemplero].
 209. Esperanto u književnosti i političkom životu Hrvatske = Esperanto en literaturo kaj politika vivo de Kroatio / Antaŭpar. Radenko Milošević. – Zagreb: KEL, 2005. – 48 p., il. – [Donaco de KEL].
 210. Hašek, Jaroslav. Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito / Tradukis el la ĉeĥa Vladimír Váňa; Antaŭpar. Renato Corsetti; Il. Josef Lada. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2004. – 712 p., il. – (Oriento-Okcidento; №38). – [Aĉeto].
 211. Puŝkin, Aleksandr. Eŭgeno Onegin: Versromano / Tradukis el la rusa, antaŭpar. Valentin Melnikov; Enkond., koment. Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 256 p., il., 500 ekz. – (Oriento-Okcidento; №40). – [Donaco de Sezonoj].
 212. Schaeffer, Karl Heinz. La Germana Esperanto Biblioteko – 15 jarojn en la nova hejmo Aaalen – Historio, aktuala stato, perspektivoj. – 2a eld. – Aalen: GEB, 2004. – 28 p. – [Donaco de GEB].
 213. Strugackij, Arkadij; Strugackij, Boris. Lundo ekas sabate: Novelo-fabelo por scienclaborantoj de adoleska aĝo / Tradukis el la rusa, antaŭpar. Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2005. – 232 p., 500 ekz. – [Aĉeto].
 214. Šilas, Vytautas. Lernu Esperanton: Tarptautinės kalbos vadovėlis. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 120 p., il., 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 215. Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto / Kompilis L. Zamenhof; Antaŭpar. Gaston Waringhien. –18a eld. prinotita de Gaston Waringhien. – Roterdamo: UEA, 1992. – 446 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №6). – [Aĉeto].
 216. Korĵenkov, Aleksander. Fjodor Dostojevskij en Esperanto: Prelegoteksto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 19 p. – (Sed ne el katedro; №2). – [Donaco de Sezonoj].
 217. Korĵenkov, Aleksander. Historio de Esperanto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 128 p., 1000 ekz. – (Scio; №5). – [Donaco de Sezonoj].
 218. Liberiginto de la Suno: Litova popola fabelo / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas; Il. Vladimiras Beresniovas. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 32 p., il.; 1000 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 219. Matthias, Ulrich. Esperanto – Das neue Latein der Kirche: Die internationale Sprache im Dienst der Verständigung unter evangelischen und katholischen Christen. – Meßkirch: Gmeiner, 1999. – 128 p., il. – [Donaco de Johann Pachter].
 220. Nėris, Salomėja. Piceo, la reĝino de kolubroj: Poemo / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas; Il. Indrė Gečiauskaitė. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 40 p., il.; 1000 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 221. Strugackij, Arkadij; Strugackij, Boris. La loĝata insulo / Tradukis el la rusa Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2005. – 304 p., 500 ekz. – [Aĉeto].
 222. Tolkien, John Ronald Reuel. La hobito, aŭ tien kaj reen: Fabelo / Tradukis el la angla Chris Gledhill, William Auld; Ilustris Maria Baĵenova. – 2a eld. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 224 p., il.; 500 ekz. – (Mondliteraturo; №9). – [Donaco de Sezonoj].
 223. Русско-эсперантский словарь = Rusa-esperanta vortaro / Сост. Александр Шевченко; Вступ. ст. Елены Шевченко. – Москва: Импэто, 2004. – 264 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 224. Тархан, Эрмита. Русско-эсперантский разговорник = Rusa-Esperanta parolilo. – M.: Esperanto-Muzeo, 2003. – 52 c. – [Aĉeto].
 225. Юнусов, Абдурахман. Эсперанто? Это просто! Учебник международного языка. 3-е изд. – М.: Импэто, 2004. – 128 с., илл.; 500 экз. – [Aĉeto].
 226. Mielno: Poeziaĵoj kaj kantoj. – [Mielno]: [O.K. de ĈET], 2005. – 12 p., il. – [Donaco de ĈET].
 227. Gvidlibro 2005 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2005. – 96 p., il. – [Donaco de UEA].
 228. Ĥoĥlov, Nikolaj. Mia vojo. Versaĵoj: [En la rusa kaj Esperanto] / Kompilis, antaŭpar. Anatolij Radaev; Tradukis el Esperanto Anatolij Radaev, Bonifatio Tornado, Solomon Vysokovskij. – Samara: [A.Radaev], 2005. – 112 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 229. Jarlibro 2005 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2005. – 286 p., il. – [Donaco de HaGo].
 230. Manlibro de la REU-membro. Statuto, Regularoj, ekzamenprogramoj. 2a eld. – M.: REU; Impeto, 2005. – 48 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 231. Oraj kantoj. 90 la plej popularaj kantoj de sovetiaj kaj rusiaj esperantistoj: Tekstoj kaj gitarakordoj / Kompilis Garik Kokolija. – M.: [G.Kokolija], 2005. – 120 p. – [Aĉeto].
 232. Rapka, Emilija. Apud Balta Maro: Versaĵoj, rakontoj. – Vilnius: Gelspos, 2005. – 56 p., il. – [Donaco de LitEA].
 233. Tamošiūnienė, Inita. Versaĵoj sendataj: Originala poezio. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 80 p.; 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 234. Tempczyk, Katarzyna. Czy święci mówią w esperanto? – Malbork: [K.Tempczyk], 2005. – 124 p. – [Donaco de K.Tempczyk].
 235. Wulff, Jurgen. Das Esperanto-Dschungelbuch: Kleine Führer durch den Esperanto-Dschungel von Abkürzungen und Begriffen. 5. Auflage. – Hamburg: [s.e.], 2001. – 24 p. – [Donaco de J.Pachter].
 236. XXVII-a Ĉebalta Esperantista Printempo. 15–23 jun 2005, Mielno. – [Mielno]: [O.K. de ĈET], 2005. – 16 p., il. – [Donaco de ĈET].
 237. Дрезен, Эрнест-Вильгельм. За всеобщим языком. Три века исканий / Предисловие Н.Марра. 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 272 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 238. Adomauskienė, Stanislova. Ni lernas kaj ludas. Lernolibro de Esperanto por infanoj de 8 jaroj aŭ pli junaj: La unua jaro. – Marijampolė: [S.Adomauskienė], 2005. – 32 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 239. Bibliografio de Esperantaj kaj interlingvistikaj libroj, eldonitaj en Ruslando kaj Sovetunio / Kompilis Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov; Postparolo de Halina Gorecka. – 4a eldono, kompletigita. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 32 p. – [Donaco de Sezonoj].
 240. Blanke, Detlev. Esperanto kaj socialismo? Pri la movado sur la “alia flanko”. – Novjorko: Mondial, 2004. – 64 p. – [Recenzoekzemplero].
 241. Ĉeĥov, Anton. Onklo Vanja: Scenoj el vilaĝa vivo en kvar aktoj. / Tradukis el la rusa Mikaelo Povorin. – M.: REGo, 2005. – 44 p. – [Recenzoekzemplero].
 242. Ejsmont, Tadeusz. Esperanto-movado kaj edukado. 1954–1980 / Tradukis el la pola Andrzej Brozi. – Łódź: Rentier, 2005. – 155 p. – [Donaco de T.Ejsmont].
 243. Haupenthal, Reinhard. La Pastro de Litzelstetten. Decenio (1875–1885) en la vivo de Johann Martin Schleyer (1831–1912). – Schliengen: Edition Iltis, 2005. – 39 p. – [Donaco de R.Haupenthal].
 244. In memoriam. Fernando de Diego (1919–2005): Aŭtobiografia skizo; Bibliografio / Kompilis Reinhard Haupenthal. – Saarbrücken: Edition Iltis, 2005. – 56 p. – [Donaco de R.Haupenthal].
 245. Jarlibro de KAEM (2005) / Kompilis Hori Yasuo. – Tokio: KAEM, 2005. – 24 p. – [Donaco de KAEM].
 246. Johansson, Sten. Pasteĉo: Dudek kvin stilaj pastiĉoj, parodioj kaj plagiatoj / Ilustris Niko Voloŝin. – Rotterdam: Bero, 2005. – 168 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 247. Rusaj kantoj kaj romancoj. Kvara kajero / Tradukis el la rusa Je.Belonenko, N.Fedotov, K.Gusev, A.Rabec, M.Ŝerbinin, B.Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2004. – 52 p.; 100 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 248. Saĝoj de jarcentoj. Tria kajero: [Aforismoj] / Tradukis el la nederlanda Woulter F. Pilger; Tradukis el la rusa Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2005. – 32 p.; 50 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 249. Amery, Heather. Mil unuaj vortoj en Esperanto / Tradukis el la angla Edmund Grimley Evans; Ilustris Stephen Cartwright. – Barlaston: EAB, 2004. – 63 p., il. – [Aĉeto].
 250. Koutny, Ilona. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Homa vivo kaj Loĝado. – Poznań: Prodruk, 2005. – 156 p. – (Celtrafo; AEH 3). – [Recenzoekzemplero].
 251. Mekys, Antanas. Labirinto: Versaĵetaro. – Vilnius: A.Mekys, 2004. – 48 p. – [Donaco de LitEA].
 252. Mekys, Antanas. Labirinto: [Originala poemaro]. – Vilnius: A.Mekys, 2005. – 84 p. – [Donaco de LitEA].
 253. Rainis, Jānis. Antaŭen: [Poemoj kaj aforismoj] / Tradukis el la latva M. Burgmeister, K. Gusev, M. Jakubcova, A. Kubulnieks, N. Ķurzēns, P. Lapienè, E. Lippe, R. Štamers; Postpar. M. Želve; Ilustris A. Mediņa. – Rigo: Radieto, 2005. – 35 p., il. – [Donaco de Aristīds Mediņš].
 254. Vortaro intima, iom aĉa, iom fia / Kompilis Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2005. – 48 p., 300 ekz. – [Donaco de Boris Zozulja].
 255. Wiersch, Hans. Borsa terminaro kvinlingva: Deutsch, English, Esperanto, Français, Nederlands. – [Brugge]: IKEF; [Antwerpen]: FEL; [Leuven]: Esperanto 3000 vzw Leuven, 2004. – 137 p. – [Aĉeto].
 256. Kongresa libro. 90-a Universala Kongreso de Esperanto. Vilno, 23–30 julio 2005. – Roterdamo: UEA, 2005. – 144 p., il. – [Donaco de LitEA].
 257. Kongresa libro de la 61-a Internacia Junulara Kongreso. Zakopane, 31 jul – 7 aŭg 2005. – [Varsovio]: [LKK], 2005. – 48 p., il. – [Donaco de Varsovia Vento].
 258. Marcinkevičius, Justinas. Mindaugas: Dramo-poemo en du partoj / Tradukis el la litova Vida Beinortienė. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 128 p.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 259. Nordenstorm, Leif. Arne, la ĉefido: Rakonto el la vikinga epoko / Ilustris Pavel Rak. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 116 p., il.
 260. Ŝulco, Rikardo. La viro en la luno: Legolibro. – Paderborno: Esperanto-Centro, 1994. – 400 p., il. – [Donaco de Marian Zdankowski].
 261. Venclova, Tomas. Vienkartinė šalis = La unufoja lando: Versoj / Kompilis István Ertl; tradukis el la litova István Ertl, Kris Long, Meva Maron. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 96 p.; 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 262. Venclova, Tomas. Vilnius: Gvidlibro tra la urbo / Tradukis el la litova Laimius Stražnickas. – Vilnius: R. paknio leidykla, 2005. – 216 p., il. – [Donaco de LitEA].
 263. Vilnius kaj Trakai: Gvidlibro / Kompilis Beata Piasecka; Tradukis el la litova Laimius Stražnickas. – Vilnius: R. paknio leidykla, 2005. – 80 p., il. – [Donaco de LitEA].
 264. Andrejev, Leonid. Judas Iskariota: Novelo / Tradukis el la rusa N.Zueva. – Елец: Елецкий гос. ун-т, 2005. – 74 p.; 100 ekz. – [Donaco de N.Zueva].
 265. Browne, Peter. Trilingva Landlim' = Frontera Trilingüe = Trilingual Borderland: [Poemaro] / Il. S.Sire. – Thaumiers: La Kancerkliniko, 2005. – 32 p., il. – (La KromKancerKliniko, №20). – [Donaco de LKK].
 266. Bunin, Ivan. Mallongaj rakontoj / Tradukis el la rusa V.Danilov, O.Ditjatkina, G.Gluĥov, D.Ivaniŝĉenko, A.Petrov, S.Rassoĥin, N.Zueva. – Елец: Елецкий гос. ун-т, 2005. – 31 p.; 100 ekz. – [Donaco de N.Zueva].
 267. Intimaj temoj en la Esperanto-beletro: Prelegokolekto de la kontribuoj prezentitaj dum la samtema Internacia Esperanto-konferenco, Prago, 2003 / Kompilis, enkond. Petr Chrdle; Il. Pavel Rak. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 104 p.
 268. Lins, Ulrich. Pavojingoji kalba. Esperantininkų persekiojimai / Tradukis el Esperanto Vytautas Rinkevičius. Vilnius: Eldona instituto pri sciencaj kaj enciklopediaj libroj, 2005. – 462 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 269. Litovaj popolkantoj: Kun muziknotoj / Kompilis A.Skiezgelas; Tradukis el la litova P.Čeliauskas, L.Kalvelis, P.Lapienė, A.Poška, A.Skiezgelas, V.Šilas. – Klaipėda: Ars Tektonika; Kaunas: LitEA, 2005. – 32 p., il. – [Donaco de LitEA].
 270. Lukoševičius, Telesforas. Pradinis Esperanto kalbos kursas = Elementa Esperanto-kurso. – Panevėžys: Revo, 1999. – 88 p.; 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 271. Sire, Serge. Revenis mi: Bildlibro. – Thaumiers: La Kancerkliniko, 2005. – 28 p., il. – (La KancerKlinikoKrestomatio, №5). – [Donaco de LKK].
 272. Лебрен, Виктор. Лев Толстой (человек, писатель, реформатор) / Перевод с эсперанто Б.Зозули – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2005. – 209 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 273. Esperantologio = Esperanto Studies. Kajero 3 / Redaktis C. Kiselman. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 68 p. – [Recenzoekzemplero].
 274. Fake pri Esperanto kaj Esperante pri sciencoj: Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum KAEST (Dobřichovice, 2004) / Redaktis Z.Pluhař. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 88 p. – [Recenzoekzemplero].
 275. Interlinguistica Tartuensis 8. Interlinguistica et eurolinguistica: Сборник материалов научной конференции (Тарту, 04.02.2005) / Ред. А.Дуличенко. – Тарту: Тартусский университет, 2005. – 217 с. – [Donaco de A.Duliĉenko].
 276. Koutny, Ilona; Čižikaitė, Aida. Angla-Esperanta-litova etvortaro pri lernado kaj laboro. – Poznań: ProDruk; Kaunas: LitEA, 2005. – 147 p.; 500 ekz. – [Donaco de LitEA].
 277. Tvarožek, Eduard. Skizo de la Esperanta literaturo. – 2a eld., kompl. – Partizánske: Espero, 2004. – 92 p., 500 ekz. – [Aĉeto].
 278. Vajs, Ján. La dua decenio = Druhé desaťročie. – Uhorská Ves: RV print, 2002. – 51 p., il. – [Donaco de J.Vajs].
 279. Эсперанто-русский словарь = Esperanta-rusa vortaro / Сост. А.Шевченко, Е.Шевченко. – М.: Импэто, 2006. – 304 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 280. Marco Botella, Antonio. Esperanto en Katalunio (1887–1987). – Barcelona: Barcelona Esperanto-Centro, 2005. – 358 p. – [Recenzoekzemplero].
 281. Mallia, Carmel. Distre-libere: Poemaro. – Valletta: Malta Esperanto-Societo, 2005. – 66 + 6 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 282. Maul, Stefan. El verva vivo ĵurnalista. – Antverpeno: FEL, 2005. – 271 p. – [Recenzoekzemplero].
 283. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 1. – 2a eld. – Vilnius: A.Mekys, 2002. – 92 p., il. – [Donaco de LitEA].
 284. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 2. – Vilnius: A.Mekys, 1998. – 96 p., il. – [Donaco de LitEA].
 285. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 3. – Vilnius: A.Mekys, 1998. – 96 p., il. – [Donaco de LitEA].
 286. Pressburger, Chava. Taglibro de mia frato: Memornotoj de Petr Ginz el la jaroj 1941–1942 / Tradukis el la ĉeĥa Vlastimil Novobilský, Věra Novobilská. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 160 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 287. Simposium on Communication Across Cultural Boundaries = Simpozio pri interkultura komunikado. 2003-08-02–03 / Redaktis Christer Kiselman. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2005. – 160 p. – [Recenzoekzemplero].
 288. Давыдов, Юрий. Что делать? или Теория Счастья (Курс Аналитической Исследовательской Феличологии. Искусство Развития в Настоящего и в Великого (Счастливого) Человека). 5. Учебник Эсперанто (Международный язык). – М.: Теория Счастья, 2005. – 88 с., илл.; 500 экз. – [Aĉeto].
 289. [Bronŝtejn, M.C.] Bruna Ŝtono. Iam, kiam… [Originala poemaro]. M.: Impeto, 2005. – 128 p., il.,; 300 ekz. – [Aĉeto].
 290. Cherpillod, André. Hillel la Saĝulo. Lia vivo kaj lia instruo. – Courgenard: La Blanchetière, 2005. – 36 p., il. – [Donaco de Andreas Künzli].
 291. Cibulevskij, Dmitrij. ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj): Historiaj notoj. – Ĥarkiv: [D.Cibulevskij], 2000. – 384 p., il. – [Aĉeto].
 292. De Vleminck, Christiane; Van Damme, Emile. Leksikaj ekskursoj. Vol. 3. – Antvepreno: FEL, 2005. – 190 p. – [Recenzoekzemplero].
 293. Ilutoviĉ, Klara. Survoje: Originala poemaro. – M.: Impeto, 2005. – 56 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 294. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 4. – Vilnius: A.Mekys, 1999. – 92 p., il. – [Donaco de LitEA].
 295. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 5. – Vilnius: A.Mekys, 2000. – 96 p., il. – [Donaco de LitEA].
 296. Mekys, Antanas. Esperanto en Litovio. Parto 6. – Vilnius: A.Mekys, 2000. – 100 p., il. – [Donaco de LitEA].
 297. Saki (ps. de Hector Hugh Munro). La lupino kaj aliaj rakontoj / Tradukis el la angla Edmund Grimley Evans. – Kembriĝo: Edmund Grimley Evans, 2005. – 152 p. – [Recenzoekzemplero].
 298. Samideanoj: Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj / Kompilis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2006. – 80 p., 700 ekz. – (Serio Legu kaj lernu; №2). – [Donaco de Sezonoj].
 299. Schmidt, Johann. Historio de la universala lingvo Volapuko / Tradukis el Volapuko Phlippe Combot. – Courgenard: La Blanchetière, 1996. – 52 p. – [Donaco de Andreas Künzli].
 300. Boito, Camillo. Senso / Tradukis el la itala Jean-Luc Tortel; Antaŭparolo de Carlo Minnaja. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2004. – 72 p. – [Recenzoekzemplero].
 301. Cibulevskij, Dmitrij. Enciklopedio de historio de la E-movado en USSR. – Ĥarkiv: dmic, 2002. – 168 p., il. – [Aĉeto].
 302. Gvidlibro 2006 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2006. – 96 p., il. – [Donaco de UEA].
 303. Jarlibro 2006 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2006. – 286 p., il. – [Donaco de HaGo].
 304. Nguefack Zedong, Chamberline; Nyeck Liport, Herman. Historioj... Rakontu! Aŭ la Saĝulo, la Ruzulo kaj la Idiotulo: Instruaj rakontoj el Afriko. Douala: Afrik-Naturo-Esperanto, 2006. – 127 p., il. – [Donaco de Skonpres].
 305. Pasporta Servo 2006: La adreslibro de gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO / Kompilis Derk Ederveen. – Rotterdam: TEJO, 2006. – 226 p., il. – [Membroekzemplero].
 306. Memorlibro: Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto 17/18-04-1997) / Redaktis Tamás Gecső; Antaŭparolo de Zsuzsa Varga-Haszonits. – Budapest: ELTE, 1998. – 508 p.
 307. Poška, Antanas. Requiem: Miniaturoj. En la litova kaj Esperanto / Tradukis el la litova Vida Beinortienė. – Kaunas: Ryto varpas, 2005. – 270 p.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 308. Serrano Pérez, Luis; Torné i Grau, Santiago. Diccionari Català-Esperanto. – Barcelona: Barcelona Esperanto-Centro, 2006. – 8 p. + 271 p. – [Donaco de BEC].
 309. 83a Germana Esperanto-Kongreso: Kongreslibro. – [Braunschweig]: [LKK], 2006. – 27 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 310. Klag, Walter. Sat.iroj el Aŭ.strio. Unua kajero. – Vieno: Eldonejo Klag, 2006. – 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 311. Eseoj memore al Ivo Lapenna / Redaktis Carlo Minnaja. – [Kopenhago]: www.kehlet.com, 2001. – 417 p., il. – [Donaco de Birthe Lapenna].
 312. Sarastamo, Markku-Tapio. Kreivitär ja hänen huikea elämaänsä = La grafino kaj ŝia fantasta vivo / Tradukis el la finna Raita Pyhälä. – Hämeenlinna: Markku Sarastamo, 2006. – 92 p., il.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 313. Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo. Vol. 2. Esperantismo / Prezentado de Antonio-Miguel Bernal; Enkonduko de Humphrey Tonkin. – La Laguna: Universidad de La Laguna, 1987. – 790 p. – [Aĉeto].
 314. Zamenhof, Lazaro-Ludoviko. Mi estas homo / Kompilis, komentis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2006. – 288 p.; 500 ekz. – (Serio Scio; №6).
 315. Ankevičius, Stasys. Forege malantaŭ Uralo: Memoraĵoj de ekzilito Siberion 1941–1958 / Tradukis el la litova Telesforas Lukoševičius. – Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 2002. – 116 p.; 300 ekz. – (Panevežysa biblioteko de Esperanto; №14). – [Donaco de LitEA].
 316. Duliĉenko, Aleksandr. En la serĉado de la mondolingvo, aŭ interlingvistiko por ĉiuj / Tradukis el la rusa Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2006. – 160 p.; 500 ekz. – (Serio Scio; №7). – [Donaco de Sezonoj].
 317. Puŝkin, Aleksandr. Boris Godunov: Dramo / Tradukis el la rusa Vladimir Edelŝtejn. – M.: Impeto, 2005. – 112 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 318. Samodaj, Vladimir. Konfesoj: Poeziaj provoj. – M.: Eŭropa Jura Universitato Justo, 2005. – 120 p., il.; 200 ekz. – [Aĉeto].
 319. Wennergren, Bertilo. Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko. – El Cerrito: ELNA, 2005. – 696 p.; jaketo. – [Recenzoekzemplero].
 320. Yamasaki Seikô. Enkonduko en la japanan. – Chapecó: Fonto, 2000. – 184 p., il. – [Donaco de Yamasaki Seikô].
 321. Мельников, Александр Сергеевич. Эсперанто для дотошных. Грамматика эсперанто (о серьёзных вещах серьёзно и не очень). Ч. 1. Алфавит. Правила чтения и письма. Имена существительные. – Ростов-н-Д.: Изд-во РИНЯЗа, 2006. – 167 с.; 300 экз. – [Aĉeto].
 322. Bronikowska, Maria. Pri Janusz Korczak flustre: Poemaro / Tradukis el la pola Irena Szanser. – CzeladŻ: Hejme, 2006. – 36 p. – [Donaco de Hejme].
 323. Florenco – spuroj de alia historio. – Firenze: Comune di Firenze; Pisa: Edistudio, 2006. – 24 p., il. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].
 324. Kongresa libro. 91a Universala Kongreso de Esperanto. Florenco, 2006. – Rotterdam: UEA, 2006. 136 p., il. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].
 325. Kraft, Karel. Heroo de amo: La vivo de Přemysl Pitter. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2006. – 196 p., il. – [Donaco de KAVA-PECH].
 326. Minnaja, Carlo; Ŝejpak, Anatolo. Elektitaj lekcioj pri historio de scienco kaj tekniko. – M.: Moskva Ŝtata Industria Universitato, 2006. – 249 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 327. Torino ĉiam moviĝanta / Tradukis el la itala Fabrizio Pennacchietti. – Torino: Città di Torino, 2006. – 20 p., il. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].
 328. Пирон, Клод. Европейское хитросплетение языков / Перевод с эсперанто Виктора Ароловича. – М.: РоСЭ; Импэто, 2004. – 16 с. – [Donaco de Viktor Aroloviĉ].
 329. Cherpillod, André. Etimologia vortaro de la propraj nomoj. – Roterdamo: UEA, 2005. – 10 + 229 p. – [Recenzoekzemplero].
 330. Franquin, André. Gastono 1: [Bildrakontoj] / Tradukis el la franca Dávid Hromada. – Paris: Espéranto-Jeunes, 2005. – 48 p., il. – [Aĉeto].
 331. Gällmo, Gunnar. Wolfgangerl: Monodramo pri Wolfgang Amadeus Mozart. – Varsovio: Espero, [s.j.]. – 16 p., il. – [Donaco de Jerzy Fornal].
 332. [Hagège, Claude]. Esperanto kaj lingva diverseco: Intervjuo de Claude Hagège kun François Lo Jacomo. – Rotterdam: UEA, 2006. – 16 p. – (Esperanto-Dokumentoj; 40E). – [Donaco de UEA].
 333. Krause, Erich-Dieter. Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch. – Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1999. – 14 + 882 p. – [Donaco de Werner Pfennig].
 334. Mekys, Antanas. Pardonu min Muzo: [Originala poemaro]. – Vilnius: A.Mekys, 2000. – 56 p., il. – [Donaco de LitEA].
 335. Plena ilustrita vola püg: [Bildrakontoj]. – Paris: Espéranto-Jeunes, 2004. – 40 p., il.; 1500 ekz. – [Aĉeto].
 336. Matvejević, Predrag. Alia Venecio / Tradukis el la [kroata] Tomasz Chmielik; Antaŭpar. Renato Corsetti. – Czeladź: Hejme; Świdnik: Libro-Mondo, 2006. – 144 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 337. Monatoj tra la mondo / Kompilis, antaŭpar. Hori Yasuo. – Maebaŝi: Horizonto, 2005. – 96 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 338. Shakespeare, William. La vintra fabelo / Tradukis el la angla, antaŭpar. Humphrey Tonkin. – Rotterdam: UEA, 2006. – 154 p. – [Recenzoekzemplero].
 339. [Zamenhof, L.-L.]. Destino de Ludovika dinastio. 1907–1917 / [Kompilis Itô Kanzi]. – Kioto: Ludovikito, 1991. – 1014 p.; jaketo. – (Iom reviziita plena verkaro de L.L. Zamenhof. Originalaro 3). – [Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen].
 340. [Zamenhof, L.-L.]. Ĝis la homaranismo. 1896–1906 / [Kompilis Itô Kanzi]. – Kioto: Ludovikito, 1990. – 1064 p.; jaketo. – (Iom reviziita plena verkaro de L.L. Zamenhof. Originalaro 2). – [Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen].
 341. [Zamenhof, L.-L.]. Unua etapo de Esperanto. 1878–1895 / [Kompilis Itô Kanzi]. – Kioto: Ludovikito, 1989. – 972 p.; jaketo. – (Iom reviziita plena verkaro de L.L. Zamenhof. Originalaro 1). – [Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen].
 342. Jünger, Ernst. Sur la marmorklifoj: [Romano] / Tradukis el la germ. Bertil Nilsson; Postpar. Tomasz Chmielik. – La Chaux-de-Fonds: LF-koop, 2006. – 127 p. – [Recenzoekzemplero].
 343. Marček, Stano. Esperanto per rekta metodo: Internacia ilustrita lernolibro / Il. Linda Marčeková. – Martin: S. Marček, 2006. – 110 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 344. Marček, Stano. Esperanto priamou metódou / Il. Linda Marčeková. – Martin: S. Marček, 2006. – 114 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 345. Nova Esperanta Krestomatio / Redaktis, antaŭpar. William Auld. – Rotterdam: UEA, 1991. – 511 p.; jaketo. – (Jubilea Kolekto Jarcento de Esperanto, №5). – [Donaco de Bruno Vogelmann].
 346. Monatoj tra la mondo / Kompilis, antaŭpar. Hori Yasuo. – Maebaŝi: Horizonto, 2005. – 96 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 347. Platono. Fedono / Tradukis el la helena, antaŭpar., koment. Spiros Sarafian. – Ateno: S.Sarafian, 2006. – 120 p. – [Recenzoekzemplero].
 348. Platono. Kritono / Tradukis el la helena, antaŭpar., koment. Spiros Sarafian. – Ateno: S.Sarafian, 2006. – 51 p. – [Recenzoekzemplero].
 349. Platono. La apologio de Sokrato / Tradukis el la helena, antaŭpar., koment. Spiros Sarafian. – Ateno: S.Sarafian, 2006. – 85 p. – [Recenzoekzemplero].
 350. Tonkin, Humphrey. Lingvo kaj popolo: Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado. – Rotterdam: UEA, 2006. – 159 p. – [Recenzoekzemplero].
 351. Гончарова, Ирина. Язык эсперанто за один месяц: Самоучитель разговорного языка. – Москва: АСТ; Восток-Запад, 2006.– 156 с.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 352. Гудсков, Николай. 500 самых важных слов языка эсперанто. – Москва: АСТ; Восток-Запад, 2006. – 31 с.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 353. Centassi, René; Masson, Henri. žmogus, metęs iššuki Babeliui: Liudvikas Lazaris Zamenhofas / Tradukis el la franca Vytautas Rinkevičius. – Vilnius: Mosklo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. – 262 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de LitEA].
 354. Corsetti, Renato. Knedu min Sinjorino! tabuaj kaj insultaj esprimoj en Esperanto! – 2a eld., kompletigita kaj reviziita. – Traumiers: La KancerKliniko, 2006. – 36 p. – [Recenzoekzemplero].
 355. DasGupta, Manashi. Dormanta Hejmaro: [Romano] / Tradukis el la bengala Probal Daŝgupto; Antaŭpar. Claude Piron. – Antverpeno: FEL, 2006. – 239 p. – [Recenzoekzemplero].
 356. Künzli, Andreas. Universalaj Lingvoj en Svislando: Svisa Enciklopedio Planlingva. – La Chaux-de-Fonds: Svisa Esperanto-Societo; Centre de documentation et d'étude sur la langue internationale, 2006. – 1129 p., il. – [Donaco de Andreas Künzli].
 357. Pasporta Servo 2007: La adreslibro de gastigantoj sub aŭspicioj de TEJO / Kompilis Derk Ederveen. – Rotterdam: TEJO, 2007. – 187 p., il. – [Membroekzemplero de Halina Gorecka].
 358. Гудсков, Николай. Страна Эсперантия: Карманная энциклопедия. – М.: АСТ; Восток-Запад, 2006. – 159 с.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 359. Гудсков, Николай. Элементарная грамматика языка эсперанто. – М.: АСТ; Восток-Запад, 2006. – 91 c.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 360. Gates, Ronald Cecil. Mortiga ekskurso. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2006. – 111 p. – [Recenzoekzemplero].
 361. Johansson, Sten. La krimo de Katrina: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 40 p. – [Donaco de JEL].
 362. Johansson, Sten. Katrina malfruas: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 52 p. – [Donaco de JEL].
 363. Johansson, Sten. Vojaĝo kun Katrina: Facila rakonto kun klarigoj de la malfacilaj vortoj kun aldono en la angla kaj japana lingvoj. – 2a eld., rev. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2007. – 56 p. – [Donaco de JEL].
 364. Klag, Walter. Peter Altenberg. Vivo kaj verkoj. Unua kajero. – Vieno: eldonejo Klag, 2006. – 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 365. Nkwirikiye, Michel. Gasuka, la aventurulo. – Lome: Afrika Centro Esperantista, 2006. – 32 p. – [Recenzoekzemplero].
 366. Princo Henriko. Festo de beno / Antaŭpar. Gbeglo Koffi. – Lome: Afrika Centro Esperantista, 2006. – 24 p. – [Recenzoekzemplero].
 367. Štimec, Spomenka. Hodler en Mostar. – Pisa: Edistudio, 2006. – 107 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 368. Gubbins, Paul. Kunvojaĝu: Praktika Esperanto-kurso por studentoj kaj plenkreskuloj. – 2a eld., reviziita. – Pisa: Edistudio, 2006. – 240 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 369. Karpunina, Lena. La bato: [Originala novelaro] / Antaŭpar. Ignat Florian Bociort. – 2a eld., reviziita kaj pliampleksigita. – M.: Impeto, 2006. – 160 p. – [Aĉeto].
 370. Migliorini, Bruno. Lingvaj aspektoj de Esperanto / Enkond. Carlo Minnaja, Tullio De Mauro. – 2a eld., reviziita. – Pisa: Edistudio, 2006. – 112 p. – [Recenzoekzemplero].
 371. Schoolland, Ken. La aventuroj de Jonatano Gullible: Libermerkata Odiseado / Antaŭpar. Steve Cobb, Fred Foldvary; Tradukis el la angla Ĵenja Amis. – M.: Impeto, 2006. – 144 p., il. – [Aĉeto].
 372. Dall'Olio, Anna Maria. Tabelo: Unuakta teatraĵo en 19 scenoj / Endkond. Gianne Cascone. – Pisa: Edistudio, 2006. – 64 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 373. Eiade, Mircea. Ekzile: Du noveloj / Tradukis el la rumana, antaŭpar. Ionel Oneţ. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2006. – 19 p. – (La KromKancerKliniko, №21). – [Donaco de LKK].
 374. Fighiera, Gian Carlo. La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka. – 2a eld. – Rotterdam: UEA, 2006. – 32 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 375. Komuna Eŭropa Referenckadro, La: Pri instruaj kaj taksaj metodoj por la akiro de modernaj lingvoj / Redaktis Katalin Kováts; Tradukis el la angla Roel Haveman, Katalin Kováts, István Ertl. – Rotterdam: UEA, 2007. – 24 p. – [Donaco de UEA].
 376. Tacuo Huĝimoto. Esperanto tiel parolata: Interparola praktiko de Esperanto. – Toyonaka: Japana Esperanta Librokooperativo, 2006. – 127 p., il. – [Donaco de KLEG].
 377. Vlasova, Irina. Eringio – herbo vagabonda: Novelo / Kompilis, antaŭpar. Valerij Sipoviĉ; Tradukis el la rusa Svetlana Smetanina. – M.: Impeto, 2006. – 280 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 378. Сорос, Тивадар. Маскарад: Игра в прятки со смертью в нацистской Венгрии / Пер. с англ. Владимира Бабкова. – М.: Рудомино, 2001. – 248 с., илл.; 3000 экз. – [Aĉeto].
 379. Gvidlibro 2007 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2007. – 96 p.; il. – [Donaco de H.Gorecka].
 380. Jarlibro 2007 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2007. – 278 p.; il. – [Donaco de H.Gorecka].
 381. Korĵenkov, Aleksander. Ankoraŭfoje pri la Esperanta gazetaro. – Kaliningrado: Sezonoj, 2007. – 16 p. – (Serio Sed ne el katedro; №3). – [Donaco de Sezonoj].
 382. LeQuint, Armela. Infantravivaĵoj: Aŭtobiografia rakonto. – Thaumiers: [La KancerKliniko], 2006. – 36 p. – [Recenzoekzemplero].
 383. Privat, Edmond. Interpopola konduto / Antaŭpar. Andreas Künzli. – 2a eld. – CzeladŹ: Hejme; Świdnik: Libro-Mondo, 2006. – 143 p. – [Recenzoekzemplero].
 384. 25 jaroj: Antologio de Belartaj Konkursoj / Redaktis William Auld (poezio), Vilmos Benczik (prozo); Enkond. Humphrey Tonkin. – Budapest: HEA, 1977. – 208 p., il.; 2500 ekz. – [Aĉeto].
 385. Gdańsk: [Gvidlibro]. – Gdańsk: Departemento de Promocio de la Urbo. – 32 p., il. – [EEK-18].
 386. Goes, Heidi. Afero de espero: Konciza historio de la Esperanto-Movado en Afriko / Enkond. Renato Corsetti. – Rotterdam: UEA, 2007. – 86 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 387. Kongresa informilo: 18a Ekumena Esperanto-Kongreso. 21–18 jul 2007, Pelplin / Redaktis Jadwiga Wasiuk; Tradukis el la pola Edward Kozyra. – Pelplin: [LKK], 2007. – 27 p., il. – [EEK-18].
 388. Kozyra, Edward. Vortaro Esperanto-angla-pola. – Malbork: Wo-To, 2007. – 160 p. – [Donaco de Edward Kozyra].
 389. Manlibro pri instruado de Esperanto / Redaktis Katalin Kováts. – Represo de la 2a eld., korektita. – Hago: ILEI; Partizánske: Espero, 2006. – 152 p., il.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 390. Rutkauskas, Romualdas. “Ruto” levis esperon: En la litova kaj en Esperanto. – Šiauliai: Eskpresyvus kontaktas, 2007. – 160 p., il.; 800 ekz. – [Donaco de LitEA].
 391. Sankta Meso: La 15-a ordinara dimanĉo. – [Kaunas]: Litova Esperanto-Asocio, 2007. – 18 p. – [BET-43].
 392. Šiauliai: Turisma gvidilo / Tradukis el la litova Zenonas Sabalys. – Klaipėda: Druka, 2007. – 63 p., il.; 500 ekz. – [BET-43].
 393. Tekstoj de litovaj kantoj / Tradukis el la litova Petras Čeliauskas. – [Kaunas]: [Litova Esperanto-Asocio], [2007]. – 8 p. – [BET-43].
 394. Vikipedio: Praktika manlibro / Redaktis Yves Nevelsteen. – 2a eld. – Partizánske: Espero, 2007. – 39 p., il.; 1000 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 395. Almanako de bulgaraj esperantistoj / Redaktis Asen Grigorov. – Budapest: HEA, 1984. – 141 p.; 1500 ekz. – [Aĉeto].
 396. Li kaj ni: Festlibro por la 80a naskiĝtago de Gaston Waringhien / Editoris Reinhard Haupenthal. – Antverpeno: TK, La Laguno: Stafeto, 1985. – 520 p., il. – [Aĉeto].
 397. Esperante kaj ekumene: Fest-libro por la 75a naskiĝ-tago de Adolf Burkhardt / Editoris Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Schliengen: Edition Iltis, 2004. – 368 p. – [Donaco de Bernhard Eichkorn].
 398. Lingva arto: Jubilea libro omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton / Redaktis Vilmos Benczik. – Rotterdam: UEA, 1999. 6 + 217 p. – [Aŭtora ekzemplero de Aleksander Korĵenkov].
 399. Karpunina, Lena. Neokazinta amo: [Originala novelaro] / Antaŭparolo de Sten Johansson. – Antverpeno: FEL, 2007. – 149 p. – (Serio Stafeto; №31). – [Recenzoekzemplero].
 400. Klag, Walter. Peter Altenberg. Vivo kaj verkoj: Dua kaj lasta kajero. – Vieno: Klag, 2007. – 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 401. Klag, Walter. Sat.iroj el Aŭ.strio: Dua kajero. – Vieno: Klag, 2007. – 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 402. Simenon, Georges. La flava hundo: Krimromano / Tradukis el la franca Daniel Luez; Antaŭparolo de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2007. – 120 p.; 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №14). – [Donaco de Sezonoj].
 403. Sipoviĉ, Valerij. Sekreto de la patrino: Novelo. – M.: Impeto, 2006. – 112 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 404. Herodoto. Historio / Tradukis el la helena, enkond. Spiros Sarafian. – Ateno: Silloges, 2006. – 623 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 405. Lejzerowicz, Izrael. El la “Verda Biblio” / Postpar. Tomasz Chmielik. – 3a kompletigita eld. – Czeladź: Hejme; Świdnik: Libro-Mondo, 2007. – 88 p.; il. – [Donaco de Hejme].
 406. Portella, Luiz. Ŝi estas mia amiko: [Legolibro]. – Braziljo: Pentuvio, 2007. – 38 p.; il. – [Recenzoekzemplero].
 407. Privat, Edmond. Vivo de Zamenhof / Redaktis, enkond., not. Ulrich Lins. – 6a eld. – Rotterdam: UEA, 2007. – 176 p.; il. – [Recenzoekzemplero].
 408. Глобализация – языки малого распространения – интерлингвистика: ситуации и проблемы. В 2-х ч. Ч. 1. Статьи на русском языке с резюме на чувашском / Отв. ред. А.С.Мельников. – Ростов-н/Д: Изд-во РИНЯЗа, 2006. – 156 с.; 150 экз. – [Aĉeto].
 409. Глобализация – языки малого распространения – интерлингвистика: ситуации и проблемы. В 2-х ч. Ч. 2. Статьи на языке эсперанто / Отв. ред. А.С.Мельников. – Ростов-н/Д: Изд-во РИНЯЗа, 2006. – 116 с.; 150 экз. – [Aĉeto].
 410. Марчек, Стано. Эсперанто прямым методом / Перевод с эсперанто Бронислава Чупина. – Martin: Marček, 2007. – 114 с., илл. – [Donacoj de Bronislav Ĉupin kaj de Stano Marček].
 411. Biblio: La Malnova Testamento / Tradukis Ludoviko Lazaro Zamenhof; Duakanonaj Libroj / Tradukis Gerrit Berveling; La Nova Testamento / Tradukis John C. Rust, B. John Beveridge, C.G. Wilkinson. – Dobřichovice: KAVA-PECH, [2006]. – 1375 p. – [Recenzoekzemplero].
 412. Bociort, Ignat Florian. Bedaŭrinda verko: Repliko al Tazio Carlevaro “Ĉu Esperanto postvivos la jaron 2045?”. – Eschwege: Copy & Co, 2007. – 20 p. – [Recenzoekzemplero].
 413. Tolkien, John Ronald Reuel. La Kunularo de l' Ringo: La unua parto de La Mastro de l' Ringoj / Tradukis el la angla William Auld; Enkond. Aleksander Korĵenkov. – 2a eld., kor. – Kaliningrado: Sezonoj, 2007. – 464 p., 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №3). – [Donaco de Sezonoj].
 414. Tolkien, John Ronald Reuel. La du turegoj: La dua parto de La Mastro de l' Ringoj / Tradukis el la angla William Auld. – 2a eld., kor. – Kaliningrado: Sezonoj, 2007. – 368 p., 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №4). – [Donaco de Sezonoj].
 415. Tolkien, John Ronald Reuel. La reveno de la Reĝo: La tria parto de La Mastro de l' Ringoj / Tradukis el la angla William Auld. – 2a eld., kor. – Kaliningrado: Sezonoj, 2007. – 328 p., 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №5). – [Donaco de Sezonoj].
 416. Vajs, Ján. 100 gravaj personoj de slovakia Esperanta movado = 100 významných osobností slovenského esperantského hnutia. – Partizánske: Espero, 2007. – 48 p.; il. – [Recenzoekzemplero].
 417. Almqvist, Carl Jonas Love. Ormuzdo kaj Arimano: Politika satiro / Tradukis el la sveda Gunnar Gällmo. – [s.l.]: Gunnar Gällmo, 2007. – 58 p. – [Recenzoekzemplero].
 418. de Seabra, Manuel. Ĉu nur unu civilizacio? – Thaumiers: LKK, 2007. – 23 p., il. – (La KromKancerKliniko, №22). – [Donaco de LKK].
 419. Eroŝenko, Vasil. Fabeloj kaj legendoj / Kompilis Vladislav Taranjuk. – Kievo: Vadim Karpenko, 2007. – 112 p., il,; 1000 ekz. – [Donaco de Julia Patlanj].
 420. [Gällmo, Gunnar]. “La regrifuzanto” kaj aliaj budhismaj fabeloj / Rerakontis Gunnar Gällmo. – [s.l.]: Gunnar Gällmo, 2006. – 84 p. – [Recenzoekzemplero].
 421. Kuopio poŝformate: Gvidlibro. – Kuopio: Urbo Kuopio, [2007]. – 24 p., il. – [Donaco de EAF].
 422. Solly, Martin. La Ksenofobia Gvidlibro al la italoj / Tradukis el la angla Anna Löwenstein. – Milano: Federazione Esperantista Italiana, 2006. – 72 p. – [Recenzoekzemplero].
 423. Єрошенко, Васил. Казки та легенди.  / Переклад з есперанто Н. Андрiанової-Гордиєнко, Є. Ковтонюка, В. Таранюка. – Київ: Вадим Карпенко, 2004. – [Donaco de Julia Patlanj].
 424. Brazila Esperanta Parnaso / Kompilis Sylla Chaves, Neide Barros Rego. – Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. – 288 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 425. Esperanto. Lingvo kaj Kulturo en Berlino. Jubilea Libro 1903”2003. Enrigardo, Rerigardo, Antaŭenrigardo / Redaktis Fritz Wollenberg. – Novjorko: Mondial; Berlino: Esperanto-Ligo Berlin, 2006. – 368 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 426. Programoj de Esperanto-instruado en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz / Redaktis Andrzej Grzębowski. 3a eld. – Bydgoszcz: Skonpress, 2007. – 20 p.; 1000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 427. Алпатов, Владимир. История одного мифа: Марр и марризм. Изд. 2-е, доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с.; 960 экз. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
  Estas menciitaj pluraj esperantistoj kaj interlingvistoj.
 428. Дубин, Арсений. Фурштатская улица. – М.: Центрполиграф, 2005. – 430 с., ил.; 4000 экз. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
  С. 83–84. [Pri S.N. Podkaminer]. С. 282–284. [Pri societo “Espero” kaj pri Esperanto].
 429. Кондрашов, Николай. История лингвистических учений: Уч. пособие. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2006. – 224 с., ил. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
  С. 27–28. Попытки и проекты создания международных языков.
 430. Auld, William. La infana raso: Poemo. – 4a eld. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2007. – 112 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 431. Bibliografio de litoviaj Esperanto-eldonaĵoj (1890–2006) / Kompilis Petras Čeliauskas. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2008. – 32 p.; 500 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 432. Bociort, Ignat Florian. Esperanto: Movado, strategio, estetiko, rakontoj. – Timişoara: Mirton, 2007. – 652 p. – [Donaco de la aŭtoro].
 433. Esperanto kaj mi: Eseoj de 180 esperantistoj el 17 aziaj landoj / Kompilis, antaŭparolis Hori Jasuo. – Maebaŝi: Horizonto, 2007. – 207 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 434. Rusoj loĝas en Rusujo: landonomoj en Esperanto / Redaktis Anna Löwenstein. – Milano: Federazione Esperantista Italiana, 2007. – 95 p. – [Recenzoekzemplero].
 435. Эсперанто-движение: Фрагменты истории / О. Красников. История Союза Эсперантистов Советских Республик (СЭСР); Д.Бланке. История рабочего эсперанто-движения; Сост. и пер. с эсперанто А.Сидорова. – М.: Импэто, 2008. – 216 с., ил.; 400 экз. – [Recenzoekzemplero].
 436. Baza literatura krestomatio / Kompilis, enkond. Vilmos Benczik. – 2a eld., ampleksigita. – Budapest: HEA, 1982. – 284 p. – [Aĉeto].
 437. Marček, Stano. 107 krucenigmoj en Esperanto / Il. Stano Markovič, Linda Marčeková. – Martin: Stano Marček, 2008. – 88 p., il. – [Donaco de Stano Marček].
 438. Hori Jasuo. Raportoj el Japanio, №8. Januaro-Decembro 2004. – Tokio: Libroteko Tokio, 2005. – 190 p., il. – [Donaco de Hori Jasuo].
 439. Булгаков, Михаил Афанасьевич. Роковые яйца. Записки юного врача. Записки на манжетах. Рассказы. – М.: АСТ; ВЗОИ, 2004. – 352 с..; 10000 экз. – [Aĉeto].
  С. 256–262. Самогонное озеро. [Esperantisto rolas].
 440. Ниеми, Микаэль. Популярная музыка из Виттулы: Роман / Пер. с швед. Р.Косынкина. – М.: Текст, 2003.– 269 с.; 3500 экз. – [Aĉeto].
  [La du protagonistoj konas Esperanton, kun pluraj ekzemploj].
 441. Эсперанто – наилучшая пропедевтика (по материалам Международной конференции в Москве 13 апреля 2007 г. = Esperanto – la plej bona propedeŭtiko (laŭ la materialoj de Internacia Konferenco en Moskvo la 13-an de aprilo 2007). – М.: Европейский университет Justo, 2007. – 152 с.; 1000 экз. – [Aĉeto].
 442. Bibliografie de traduceri din literatura română în limba Esperanto = Bibliografio de tradukaĵoj el la rumana literaturo en Esperanton / Antaŭparolis Jozefo E. Nagy. – Rotterdam: Bero, 2007. – 88 p. – [Donaco de Bero].
 443. Ekslibrisy esperanckie (Esperantaj exlibrisoj) Józefa Golca: Katalog wystawy / Kompilis Mirosław Zbigniew Wojalski; Tradukis el la pola Andrzej Brozi, Zofia Śmistek. – Łódź: WOW ZORA, 2008. – 36 p., il. – [Donaco de Robert Kamiński].
 444. Kongresa libro: Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj. Vilnius, 26-30 majo 2008 / Kompilis Laimius Stražnickas. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2008. – 120 p., il.; 300 ekz. – [Donaco de Aleksander Korĵenkov].
 445. Monteiro, Gerson Simões. Memmortigo kaj ĝiaj konsekvencoj: La Memmortiginto en la Spirita Mondo kaj en la Reenkarniĝo / Tradukis el la portugala Givanildo Ramos Costa. – Rio-de-Ĵanejro: Spiritisma Eldona Societo F.V. Lorenz, 2007. – 79 p. – [Recenzoekzemplero].
 446. Moskvaj sonoriloj: Antologio de verkoj de moskvaj poetoj-esperantistoj / Kompilis, antaŭparolis Nikolao Gudskov. – M.: REU; Impeto, 2007. – 160 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 447. Kalocsay, Kálmán; Waringhien, Gaston. Plena Analiza Gramatiko de Esperanto. – 4a, tralaborita eldono. – Rotterdam: UEA, 1980. – 599 p., jaketo. – [Aĉeto].
 448. Gvidlibro 2008 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2008. – 96 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 449. Jarlibro 2008 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2008. – 284 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 450. Esperanto-english-polish dictionary = Esperanto-angielski-polski słownik. – Malbork: WO-TO, 2007. – 274 p. – [Donaco de Edward Kozyra].
 451. Dekdu poetoj: Poemlibro de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, Nikolao Kurzens, G. E. Maura, Leonard Nowell Mansell Newell, Amalia Nuñez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillmann, Ferenc Szilágyi, Ludoviko Totsche / Kompilis, antaŭparolis Kálmán Kalocsay. – Budapest: Literatura Mondo, 1934. – 128 p. – [Aĉeto].
 452. Ridante lernu: [Legolibro] / Kompilis Lee Chong-Yeong. – Seulo: Korea Esperanto-Asocio, 2007. – 170 p., il. – [Donaco de Lee Chong-Yeong].
 453. Borges, Jorge Luis. La sekreta miraklo: Prozo kaj poezio / Kompilis István Ertl. Tradukis el la hispana Jorge Camacho, Giulio Cappa, Tomasz Chmielik, Fernando de Diego, Liven Dek, István Ertl, Higinio García, Kris Long, Gonçalo Neves, Joxemari Sarasua, Francisco Veuthey; Antaŭparolo de Jorge Camacho; Notoj de István Ertl, Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2008. – 200 p.; 400 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №16). – [Donaco de Sezonoj].
 454. de Kock, Edwin. Sub fremdaj ĉieloj / Antaŭparolo de Arno Kucharzik. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2007. – 286 p. – (Serio Stafeto; №32). – [Recenzoekzemplero].
 455. Jarlibro de Rusia Esperantista Unio 2007. – M.: REU, 2007. – 32 p., il. – [Aĉeto].
 456. Melnikov, Aleksandr. Esperanto – lingvo de kulturo kaj personeco. – M.: EJU Justo, 2007. – 96 p.; 200 ekz. – [Aĉeto].
 457. Urbanová, Eli. Prefere ne tro rigardi retro. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2007. – 128 p. – [Recenzoekzemplero].
 458. Григорьев, Виктор Петрович. Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. – 2-е изд., доп.  – М.: Едиториал УРСС, 2004.  – 192 с.; 500 экз.  – [Aĉeto].
 459. Колкер, Борис Григорьевич. Международный язык эсперанто: Полный учебник = Internacia lingvo Esperanto: Plena lernolibro. – М.: Импэто, 2007. – 264 с.; 1000 экз. – [Aĉeto].
 460. Al-Amily, Husejn. La trezoro: Kolekto de 3.000 proverboj kaj anekdotoj el la araba kaj islama kulturo / Antaŭparolo de Renato Corsetti. – [Roterdamo]: Araba Komisiono de UEA, 2008. – 137 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 461. Heller, Wendy. Lidia: La vivo de Lidia Zamenhof, filino de Esperanto / Tradukis el la angla Bernhard Westerhoff. – Antverpeno: FEL, 2007. – 389 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 462. Johano Paŭlo la Dua. La Roma Triptiko / Tradukis el la pola Lidia Ligęza. – Krakovo: Hejme, 2006. – 32 p., il.; 1000 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 463. Laube, Jiří. Ĉu kultura integriĝo de Eŭropo? Jes, sed nur per demokratia simbiozo de la kulturaj. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2008. – 32 p. – [Recenzoekzemplero].
 464. Lins, Ulrich. Utila Estas Aliĝo. Tra la unua jarcento de UEA. – Rotterdam: UEA, 2008. – 126 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 465. Raportoj pri la Invitprojekto. 20 invititoj el Azio al la 92a UK en Jokohamo / Antaŭparolo de Hori Jasuo. – Tokio: JEI, 2008. – 72 p., il.; 500 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 466. Adresaro de SAT 2008. – Paris: SAT, 2008. – 48 p. – [Donaco de SAT].
 467. Chmielik, Tomasz. Reala homo en la homa realo. Ryszard Kapuściński (1932–2007). – Bydgoszcz: Skonpres; Świdnik: Libro-Mondo, 2008. – 56 p. – [Recenzoekzemplero].
 468. Giŝpling, Mikaelo. Vespere: Nova poemaro / Enkonduko de Vladimir Samodaj. – M.: Impeto, 2008. – 128 p.; 400 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 469. Jarlibro de Rusia Esperantista Unio 2007. – M.: REU, 2007. – 32 p. – [Aĉeto].
 470. Koutny, Ilona; Brosch, Cyril; Jaskot, Maciej; Vogt, Horst. Germana-Esperanta-Pola etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado. – Poznań: Prodruk, 2008. – 143 p. – [Donaco de Ilona Koutny].
 471. Lukjanec, Dina. Tremanta stelo: Kantoj, versoj, tradukoj / Kompilis, antaŭparolis Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2008. – 96 p.; 300 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 472. Horbaĉuk, Vasilij; Poddubnij, Fjodor; Ŝilo, Gennadij; Tuĥvatullina, Liana. Jura vortaro Esperante-ruse-ukraine-angla. – Slavjansk: Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, 1994. – 408 p. – [Aĉeto].
 473. d' Arroi, Ŝarlerik. Senfrokiĝinto. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2008. – 19 p., il. – (La KromKancerKliniko; №23). – [Donaco de La Kancerkliniko].
 474. Dulce, Julieta. A Dança das Rosas = Danco de la Rozoj: En la portugala kaj Esperanto / Tradukis el la portugala Célio Martins. – Rio de Janeiro: CELD, 2008. – 24 p., il. – [Donaco de CELD].
 475. Esperanto. Wie ich es sehe. 5a eld. – [Vieno]: [Klag], [2009]. – 36 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 476. Klar, Walter. Esperanta filatelo Aŭstria. 1949 ĝis 2008. – Vieno: Klag, 2009. – 8 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 477. Manlibro pri Olimpikaj vortoj: En Esperanto, ĉina, franca, angla / Prefaco de Chen Haosu. – Beijing: Foreign Languages Press, 2008. – 16 + 190 + 28 p., 6 tabeloj, il. – [Donaco de Li Jianhua].
 478. Mota, Rogério. Alma nua = Simpla animo: En la portugala kaj Esperanto. – Rio de Janeiro: CELD, 2008. – 24 p., il. – [Donaco de CELD].
 479. El ombro: Antologio de prozo el Rusio / Kompilis kaj antaŭparolis Grigorij Arosev, Nikolaj Gudskov. – M.: Impeto; REU, 2008. – 100 p.; 300 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 480. Esperanto kunligas nin: [Artikolaro] / Antaŭpar. Chen Haosu. – Pekino: Ĉina Fremdlingva Eldonejo. 2008. – 223 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 481. Korĵenkov, Aleksander. Unu Ringo ilin regas: John Ronald Reuel Tolkien en Esperanto: Prelegoteksto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2008. – 16 p.; 300 ekz. – (Serio Sed ne el katedro; №4). – [Donaco de Sezonoj].
 482. Oraj kantoj por RET-07 / Kompilis Garik Kokolija. – [M.]: [G.Kokolija], 2007. – 48 p. – [Aĉeto].
 483. van Dijk, Ziko. La Asocio: Skizoj kaj studoj pri la historio de UEA. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2008. – 301 p., il.
 484. Бронштейн, Моисей Цалевич. Десять дней капитана Постникова / Пер. с эсп. Анатолия Радаева. – М.: Импэто, 2007. – 368 с., илл.; 500 экз. – [Aĉeto].
 485. Буркина, Оксана Викторовна. Произносительная норма в эсперанто: Автореферат на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2009. – 27 с., 130 экз. – [Donaco de la aŭtoro].
 486. Internacia komerca-ekonomika vortaro en dekunu lingvoj / Kompilis kaj redaktis Feiko Munniksma; Prefacoj de Feiko Munniksma kaj Bruno Vogelmann. – Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1990. – 720 p.; jaketo. – [Donaco de Bruno Vogelmann].
 487. Jarlibro 2009 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2009. – 286 p.; il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 488. Klag, Walter. Peter Altenberg. Ĉarma strangulo. – Vieno: Klag, 2009. – 32 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 489. Orpik, Paweł. Słowniczek Esperanto. – Białystok: Gazeta Wyborcza, 2008. – 18 p., il. – [Donaco de BES].
 490. Romaniuk, Zbigniew. Zamenhofowie w drodze do i w Białymstoku = Gesinjoroj Zamenhof survoje al Bjalistoko kaj en la urbo. – Brańsk: Zbigniew Romaniuk, 2009. – 45 p., il. – [Donaco de Zbigniew Romaniuk].
 491. Westover, Tim. Marvirinstrato: Originalaj noveloj en Esperanto. – Lawrenceville: Eldonejo Literaturo.net, 2009. – 211 p. – [Recenzoekzemplero].
 492. Корженков, Александр Викторович. Историjа есперанта / Превод са есперанта Прибислав Маринковиħ и др. – Београд: Есперантско друштво Радомир Клаjиħ, 2008. – 166 с.; 200 екз. – [Donaco de la aŭtoro].
 493. Dobrzyński, Roman. Bona Espero: idealo kaj realo. Verkita laŭ interparoloj kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. – Martin: Stano Marček, 2008. – 256 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 494. Dua bulteno. 94-a Universala Kongreso de Esperanto. Bjalistoko, 25 julio – 1 aŭgusto 2009. – [Rotterdam]: [UEA], [2009]. – 32 p., il. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].
 495. Eco, Umberto. La serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo / Tradukis el la itala Daniele Mistretta; Antaŭparolo de Humphrey Tonkin. – Pisa: Edistudio, 1996. – 319 p., il. – [Donaco de Luis Lazaro].
 496. Korĵenkov, Aleksander. Homarano: La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L.L. Zamenhof. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2009. – 320 p.; 400 ekz. – (Serio Scio; №8). – [Donaco de Sezonoj].
 497. Stojan, Petr Efstaf 'jeviĉ. Bibliografio de Internacia Lingvo. – Faksimila represo kun bibliografia aldono de Reinhard Haupenthal. – Hildesheim, New York: Georg Olms Verlag, 1973. – 561 p. – [Aĉeto].
 498. Maistre, Xavier de. Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro / Tradukis el la franca Gonçalo Neves. – Chapecó: Fonto, 2008. – 72 p. – [Recenzoekzemplero].
 499. Nevelsteen, Yves. Komputeko: Prikomputila terminkolekto. – Partizánske: Espero, 2008. – 96 p., 500 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 500. Ивасенко, Анатолий. Занимательная лексикология международного языка Эсперанто. Словари: синонимов, омонимов, паронимов. Мнемонический словарь. – Краснодар: Тамзи, [2009]. – 72 с.; 100 экз;. – [Donaco de Anatolij Ivasenko].
 501. Bjalistoko: Turisma informilo / Tradukis el la pola Barbara Pietrzak. – Białystok: Bjalistoka Esperanto-Societo, 2009. – 56 p., il. – [Donaco de Aleksander Korĵenkov].
 502. Couperus, Louis. Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj: Rakontoj / Tradukis el la nederlanda, enkondukis Gerrit Berveling. – Rotterdan: UEA, 2008. – 183 p. – [Recenzoekzemplero].
 503. Čeliauskas, Petras. El mia Esperanta skatolo: Kolekto de tradukoj kaj artikoloj pri esperantologiaj kaj litovaj temoj. – Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2009. – 520 p.; 500 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 504. Esperanta-pola konciza frazaro / Kompilis Wiola Misiarek, Andrzej Zejdler. – Białystok: Bjalistoka Esperanto-Societo, 2009. – 8 p. – [Donaco de Aleksander Korĵenkov].
 505. Klag, Walter. Hospitalo sepetaĝa: Koŝmara novelo originale verkita en Esperanto uzante novelon de Dino Buzzati. Vieno: Klag, 2009. 92 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 506. Kongresa libro: 94a Universala Kongreso de Esperanto. Bjalistoko, 25 julio – 1 aŭgusto 2009 / Redaktis Clay Magalhães. – Rotterdam: UEA, 2009. – 144 p., il. – [Donaco de Aleksander Korĵenkov].
 507. Nemere, István. Serpentoj en la puto: Originala romano. – Kaliningrado: Sezonoj, 2009. – 184 p., 400 ekz. – [Donaco de Sezonoj].
 508. Gvidlibro 2009 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2009. – 96 p. – [Donaco de UEA].
 509. Marček, Stano. Esperanto tiesioginiu metodu: [Lernolibro por litovoj] / Tradukis el Esperanto Indrė Pileckytė. – Martin: S. Marček, 2008. – 114 p., il. – [Donaco de LitEA].
 510. La Esperantisto. Gazeto por la amikoj de la lingvo Esperanto 1889-1895. – Faksimila represo kun postparolo de Reinhard Haupenthal. – Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1988. – 828 p. – [Aĉeto].
 511. Podlaĥia Provinco. La plej gravaj turismaj allogaĵoj / Tradukis el la pola Przemysław Wierzbowski. – Białystok: ELKAM, 2009. – 24 p., il. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].
 512. De outdekking van Amerika = La trovo de Ameriko = Tre discovery of America: Kvarlingva rakonto / Tradukis el la stiria Walter Klag patro. – 3a eld. – Vieno: Klag, 2009. – 12 p., il. – [Donaco de la eldonejo].
 513. Ŝapiro, Jakobo. Babiladoj de bonhumora Zamenhofano / Postparoloj de Tomasz Chmielik, Felicja Raszkin-Nowak. – 3a eld. – Czeladź: Hejme; [Świdnik]: Libro-mondo, 2009. – 40 p. – [Recenzoekzemplero].
 514. Tonkin, Humphrey. Tuj apude: Gvidilo tra la kvartalo de la Centra Oficejo de UEA. – Rotterdam: UEA, 2008. – 56 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 515. [Заменгоф Л.М.] Дръ Эсперанто. Полный словарь Эсперантскаго (международнаго) языка. Часть русско-эсперантская. Plena vortaro rusa-internacia: Репринтное изд. / Предислoвие Елены Шевченко. – М.: Импэто, 2007. – 280 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 516. Golec, Jozefo. Ekslibrisoj de la gdiniaj esperantistoj de laborejo de Jozefo Golec / Tradukis el la pola Edward Jaśkiewicz, Edward Kozyra. – Sopot: [s.e.], 2008. – 9 p., il. – [Donaco de la Konversacia Esperanto-Rondo, Gdynia].
 517. Postuła, Edyta. Gdansko – la urbo de libereco / Tradukis el la pola Tomasz Chmielik, Henryk Kosicki. – Gdańsk: Fundacja Centrum Solidarności, [2009]. – 24 p., il. – [Donaco de la Konversacia Esperanto-Rondo, Gdynia].
 518. Somero, Malfrua (ps.). Malgajaj sonetoj / Antaŭparolo de Etelka Kiss-Jakupović. – Beogrado: Etelka Kiss-Jakupović, 2009. – 80 p. – 500 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 519. Simenon, Georges. Maigret eraras: Krimromano / Tradukis el la franca Daniel Luez; Antaŭparolo de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2009. – 128 p. – 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №17). – [Donaco de Sezonoj].
 520. Verne, Jules. Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj: Romano / Tradukis el la franca Jean-Luc Tortel; Antaŭparolo, notoj de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2008. – 208 p. – 500 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №15). – [Donaco de Sezonoj].
 521. Республика Коми: Энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2000. – 424 с., 16 с. цв. вкл., ил. – 5000 экз. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
  С. 337. Артеев А. Эсперанто.
 522. Irving, Washington. Rip Van Winkle: [Novelo] / Tradukis el la angla Ionel Oneţ. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2009. – 20 p. – (La KromKancerKliniko; №24). – [Donaco de La KancerKliniko].
 523. Japana Esearo. N-ro 4 / Redaktis Syozi Keiko. – Tokio: Libroteko Tokio, 2008. – 100 p. – [Recenzoekzemplero].
 524. Jubileo de Esperanto-disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia: [Fotoalbumo en la ĉina kaj Esperanto]. – [Pekino]: [ĈRI], 2009. – 32 p.; il. – [Donaco de ĈRI].
 525. Katalogo. Novembro 2009. – [Antwerpen]: [FEL], 2009. – 48 p., il. – [Donaco de FEL].
 526. Korĵenkov, Aleksander. Zamenhofologio. Aktualaj problemoj kaj taskoj: Prelegoteksto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2009. – 16 p.; 300 ekz. – (Serio Sed ne el katedro; №5). – [Donaco de Aleksander Korĵenkov].
 527. Schmidt, Johann. Volapük-Bibliographie / Neu herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Reinhard Haupenthal. – Saarbrücken: Edition Iltis, 2008. – 75 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlingvuistik; Heft 5). – [Recenzoekzemplero].
 528. Vidindaĵoj de Gdansko / Tradukis el la pola Henryk Kosicki. – Gdańsk: Departemento pri Promocio de la Urbo, [2009]. – 32 p.; il. – [Donaco de Edward Kozyra].
 529. Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi / Redaktis Ilona Koutny. – Poznań: ProDruk; Steleto, 2009. – 407 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 530. Lapenna, Ivo. Elektitaj paroladoj kaj prelegoj / Antaŭpar. Gaston Waringhien, Osmo Buller. – 2a eld., kompletigita. – Rotterdam: UEA, 2009. – 166 p. – [Recenzoekzemplero].
 531. Pasporta Servo 2010: La listo de gastigantoj de TEJO / Kompilis Alexandre Baudry. – Rotterdam: TEJO, 2010. – 210 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 532. Ŝtatoj, landoj kaj lingvoj de la mondo / Redaktis Andrzej Grzębowski. – Bydgoszcz: Skonpress, 2009. – 16 p.; 5000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 533. van Dijk, Ziko. Vikipedio por vi. Kiel ĝi funkcias, kiel vi kontribuas. – Partizánske: Espero, 2008. – 64 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de Peter Baláž].
 534. Vojaĝo en Hirosima. Gvidlibro pri la urbo de monumentoj. – Hirosima: Hirosima Esperanto-Centro, 2007. – 64 p.; il. – [Donaco de Hirosima Esperanto-Centro].
 535. Варанкин, Владимир Валентинович. Метрополитен / Пер. с эсп. А.Александрова; Предисл. М.Бронштейна. – М.: Импэто, 2008. – 240 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 536. Юзефович, Леонид. Казароза: [Роман]. – М.: Зебра Е, 2005. – 240 с.; 5000 экз. – [Aĉeto].
 537. Haupenthal, Reinhard. Gaston Waringhien (1901–1991). Bibliographie seiner Veröffentlichungen = Bibliografio de liaj publikigaĵoj. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2009. – 60 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 14). – [Recenzoekzemplero].
 538. Klag, Walter. Sat.iroj ne nur el Aŭ.strio. Unua kajero. – 4a eld. – Vieno: Klag, 2009. 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 539. Klag, Walter. Sat.iroj ne nur el Aŭ.strio. Tria kajero. – 2a eld. – Vieno: Klag, 2009. 16 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 540. La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin / Redaktis Detlev Blanke, Ulrich Lins. – Rotterdam: UEA, 2010. – 901 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 541. Vajs, Ján. 100 gravaj personoj de slovaka Esperanta movado = 100 významných osobností slovenského esperantského hnutia. – 2a eld. – Partizánske: Espero, 2009. – 52 p.; il. – [Donaco de Peter Baláž].
 542. Vondroušková, Ljubov. Labirinto = Лабиринт: [Dulingva poemaro] / Tradukis el la rusa, postpar. Jaroslav Krolupper. – Brno: LYNX, 2009. – 60 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 543. Franko, Ivan. [Elektitaj verkoj] / Kompilis kaj antaŭparolis Viktor Pajuk; Tradukis el la ukraina Mikaelo Bronŝtejn, Andreo Rogov, Sergeo Zikejev, Nikolaj Danovskij, Nadija Andrianova-Hordijenko, Aleksandr Koroleviĉ, Marina Aleksejeva, Denteto. – Lucjko: Xxxx'x, 2008. – 80 p.; 250 ekz. – (La biblioteko de “Helianto”; Vol. 1]. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
 544. Korczak, Janusz. Reĝo Maĉjo la Unua / Tradukis el la pola Tomasz Chmielik. – Świdnik: [Tomasz Chmielik], 2009. – 176 p.; il. – [Recenzoekzemplero].
 545. Korczak, Janusz. Reguloj de vivo / Tradukis el la pola Tomasz Chmielik. – Czeladź: Hejme; Świdnik: Libro-Mondo, 2009. – 95 p. – [Recenzoekzemplero].
 546. Vidman, Čestmír. Sedmnáct slabik = Dek sep silaboj: [Dulingva poemaro] / Kompilis, Tradukis el la ĉeĥa Jaroslav Krolupper; Postpar. M. Turková – Praha: Petr Dvořák, 2009. – 86 p., il.; 400 ekz. – [Donaco de Jiří Patera].
 547. Vondroušková, Ljubov. Iluzio = Иллюзия: [Dulingva poemaro] / Tradukis el la rusa Jaroslav Krolupper; Postpar. Ivo Pospíšil. – Brno: Onufrius, 2009. – 60 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 548. Линцбах, Яков Иванович. Принципы философского языка: Опыт точного языкознания / Закл. ст. И. И. Ревзина. Изд. 2-е, доп. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – 248 с. – (Серия “История лингвофилософской мысли”). – [Donaco de Tatjana Korĵenkova].
 549. Buzzati, Dino. Sette piani. Klag, Walter. Hospitalo Sepetaĝa. – Vieno: Klag, 2009. – 52 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 550. Haupenthal, Reinhard. Die Wien-Aufenthalte von Lazar Markoviĉ Zamenhof (1859–1917) und seine ophthalmologischen Studien bei Ernst Fuchs (1851–1930). – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2009. – 48 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 15). – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 551. Malkovru Esperanton. Fascina Lingvo. Partizánske: E@I, 2009. – 23 p., il. – [Donaco de Peter Baláž].
 552. Odkryj Esperanto. Fascynujący Język: [Pola versio] / Tradukis el Esp. Czesław Żadziłko. Partizánske: E@I, 2009. – 23 p., il. – [Donaco de Peter Baláž].
 553. Logvin, Aleksandr. La lasta taglibro de l’ poeto / Antaŭparolo de Nikolao Gudskov. – M.: REU; Impeto, 2003. – 48 p.; 200 ekz. – [Aĉeto].
 554. [Заменгоф Л.] Д-р Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. (Por rusoj). – Репринтное изд. – Москва: Импэто, 2004. – 40 с.; 500 экз. . – [Aĉeto].
 555. Buys, Anneke. Reve kaj reale: Poemoj. – M.: Impeto, 2006. – 40 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 556. Ilustrita enciklopedio de akvariaj fiŝoj / Kompilis Aleksandr Ŝevĉenko. – M.: Impeto, 2007. – 120 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 557. Тухватуллина, Лиана; Шило, Геннадий. Эсперанто за 7 дней: Учебник для юридических и экономических факультетов и ВУЗов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Европейский Университет Justo, 2007. – 102 с.; 1000 экз. – [Aĉeto].
 558. Эсперанто-русский словарь = Esperanta-rusa vortaro / Сост. А.Шевченко, Е.Шевченко. – М.: Импэто, 2007. – 304 с.; 500 экз. – [Aĉeto].
 559. Nemere, István. Vismar: Romano originale verkita en Esperanto. – M.: Impeto; Eŭropa Jura Universitato Justo, 2008. – 192 p.; 500 ekz. –[Aĉeto].
 560. Русско-эсперантский словарь = Rusa-esperanta vortaro / Сост. Александр Шевченко; Вступ. ст. Елены Шевченко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Импэто, 2008. – 312 с.; 900 экз. – [Aĉeto]. – [Aĉeto].
 561. Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj / Kompilis Nikolao Gudskov. – M.: Impeto, 2008. – 240 p., il.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 562. Bronŝtejn, Mikaelo. Kajto: Originalaj poemoj / Antaŭpar. Vladimir Samodaj. – M.: Impeto, 2009. – 176 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 563. Bronŝtejn, Mikaelo. Lecionoj por knabo: Noveloj originale verkitaj en Esperanto. – M.: Impeto, 2009. – 128 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 564. Jarlibro de Rusia Esperantista Unio. 2008/2009. – M.: Impeto; REU, 2009. – 60 p.; il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 565. Lukjanenko, Sergej. Kavaliroj de Kvardek Insuloj: Fikcia romano / Tradukis el la rusa Svetlana Smetanina, Mikaelo Ĉertilov. – M.: Impeto, 2009. – 224 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 566. Nemere, István. Jesa: Romano. – M.: Impeto; Eŭropa Jura Universitato Justo, 2009. – 184 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 567. Strugackij, Arkadij; Strugackij, Boris. La burgo kondamnita / Tradukis el la rusa Zoja Kaĉalova, Margarita Bistrova, Darja Vlasova, Anton Kirjakov; Antaŭpar. Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2009. – 352 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 568. Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. La tero, kiu volis forflugi: Fabelaj noveloj. – M.: Impeto, 2009. – 112 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 569. Русско-эсперантский словарь библейских фразеологизмов = Rusa-Esperanta biblia frazaro / Сост. А. Б. Шевченко. – М.: Импэто, 2009. – 184 с., илл.; 500 экз. – [Aĉeto].
 570. Bronzetti, Giorgio. Kiel profesie informadi pri Esperanto? – Chieti: Disvastigo, 2008. – 18 p. – [Aĉeto].
 571. Gvidlibro 2010 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2010. – 96 p., il. – [Donaco de UEA].
 572. Handzlik, Georgo. Verdeskaj pensoj: Originalaj esperantaj aforismoj. Kun multaŭtora antologio. – Bielsko-Biała: KLEKS, 2009. – 136 p. – [Recenzoekzemplero].
 573. Història de l'Esperanto als Països Catalans: Recull d'articles = Historio de Esperanto en la Kataluna Landaro: Artikolkolekto. / Redaktis Francesc Poblet i Feijoo, Hèctor Alòs i Font. – Sabadell: Kataluna Esperanto-Asocio, 2010. – 471 p. – [Recenzoekzemplero].
 574. Jarlibro 2010 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2010. – 286 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 575. Opdag Esperanto. Et medrivende sprog: [Dana versio] / Tradukis el Esp. Partizánske: E@I, 2009. – 11 p., il. – [Donaco de Peter Baláž].
 576. Pausewang, Gudrun. Pacrakontoj / Tradukis el la germ. Nora Caragea. – Frankfurt am Main: N. Caragea, 2009. – 64 p., il. – [Donaco de Nora Caragea].
 577. Rosegger, Peter. La trovo de Ameriko: Kvinlingva legendo / Tradukis Walter Klag, Lenke Szász, Renata Chassard, Piet Schuil, Ken Miner. – 2a eld. – Vieno: Klag, 2010. – 20 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 578. Upptäck Esperanto. Ett fascinerande språk: [Sveda versio] / Tradukis el Esp. Haldo Vedin, Gunnar Gällmo, Kerstin Rohdin, Karl Gustaf Gustafsson, Inga Johansson. Partizánske: E@I, 2009. – 23 p., il. – [Donaco de Peter Baláž].
 579. Bokarjova, Antonina. Sciencisto, esperantisto, patro: Eŭgeno Bokarjov. – M.: Impeto, 2010. – 143 p., il.; 300 ekz. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
 580. Conan Doyle, Arthur. La ĉashundo de la Baskerviloj: Krimromano / Tradukis el la angla, antaŭpar. William Auld; Notoj de Aleksander Korĵenkov. – 2a eld. – Kaliningrado: Sezonoj, 2010. – 168 p.; 400 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №6). – [Donaco de Sezonoj].
 581. Esperanto – instrumento de fakuloj: Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Konferenco “Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko” (KAEST), Dobřichovice, 2008 / Redaktis, enkond. Zdenĕk Pluhař. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. – 134 p. – (Serio Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko, Vol. 6). – [Donaco de KAVA-PECH].
 582. Huch, Ricarda. La lasta somero: [Kriminala romano] / Tradukis el la germ., antaŭpar. Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2009. – 107 p. – [Recenzoekzemplero].
 583. Kongresa libro: REK-26. Sankt-Peterburgo, 2010 / [Kompilis Anatolij Sidorov]. – [SPb]: [O.K. de REK-26], 2010. – 43 p., il.; [300 ekz.]. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 584. Линецкий, Михаил Яковлевич. Золотая книга эсперанто: Полный учебник международного языка. – Киев: Изд. дом “Богдан”, 2006. – 160 с., ил.; 30 000 экз. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
 585. Jarlibro de Rusia Esperantista Unio. 2004 / Kompilis Nikolaj Gudskov, Georgij Kokolija, Miĥail Ĉertilov, Viktor Aroloviĉ. – M.: REU; Impeto, 2004. – 20 p. – [Donaco de Grigorij Arosev].
 586. Jarlibro de REU. 2006. – Ŝumerlja; M.: REU, 2006. – 23 p. – [Donaco de Grigorij Arosev].
 587. Korĵenkov, Aleksander. Zamenhof: Biografia skizo / Antaŭparolo de Halina Gorecka. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2010. – 64 p.; 600 ekz. – (Serio Scio; №9). – [Donaco de Sezonoj].
 588. Maĝarova, Ivaniĉka. Kardo sur kasko = Бодил на шлема: Hajkoj = хайку / Antaŭparolo de Olja Nedkova. – Sofia: Amadeus, 2010. – 64 p., il. – [Donaco de Ivaniĉka Maĝarova].
 589. Esperantaj prozaĵoj: Fabeloj, noveloj kaj skizoj / Antaŭparolo de Louis de Beaufront. – Reeld. – Paris: Hachette et Cie, 1906. – 247 p. – (Kolekto Esperanta aprobita de Zamenhof). – [Aĉeto].
 590. Krause, Erich-Dieter. Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto. – Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2007. – XVIII + 1682 p. – [Recenzoekzemplero].
 591. Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. I / Kompilis István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1979. – 466 p., il. – [Aĉeto].
 592. Haupenthal, Reinhard. Iltis: Ein Verlag, seine Geschichte, seine Werke = Iltis: Eldonejo, ĝia historio, ĝiaj verkoj. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2010. – 76 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; №17). – [Recenzoekzemplero].
 593. Kozyra, Edward. Esperanto-angla-pola vortaro. Vol. 1. – Malbork: Wo-To, 2009. – 326 p. – [Donaco de Edward Kozyra].
 594. Kozyra, Edward. Esperanto-angla-pola vortaro. Vol. 2. Indekso pola-Esperanto; Mini-frazaro: Vojaĝo. – Malbork: Wo-To, 2009. – 242 p. – [Donaco de Edward Kozyra].
 595. Malovec, Miroslav. Gramatiko de la ĉeĥa lingvo / Antaŭparolo de Petro Chrdle. 2a eld. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2008. – 28 p. – [Donaco de KAVA-PECH].
 596. Popova, Elena. Rim-enigmoj / Antaŭparolo de Petro Chrdle. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. – 56 p., il. – [Donaco de KAVA-PECH].
 597. Schaeffer, Karl Heinz. La Germana Esperanto-Biblioteko – 15 jarojn en la nova hejmo Aalen – Historio, aktuala stato, perspektivoj = Die Deutsche Esperanto-Bibliothek – 15 Jahre im neuen Heim in Aalen – Geschichte in Rückblick und Ausblick. Aalen: Germana Esperanto-Biblioteko, 2003. – 28 p. – [Donaco de la Germana Esperanto-Biblioteko].
 598. Vizaĝoj: Novelaro 2000–2009 / Redaktis Leif Nordenstorm, Sten Johansson, Lena Karpunina, Perla Martinelli, Tim Westover. – Stockholm: Eldona Societo Esperanto, 2010. – 175 p. – [Recenzoekzemplero].
 599. Auderskaja, Tatjana. La mondo en guto da akvo: Ilustrita rakonto pri malgrandaj estaĵoj. – M.: Impeto, 2010. – 104 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 600. Edelŝtejn, Vladimir. Kanto pri falko: Elektitaj tradukoj / Tradukis el la rusa, ukraina. – M.: Impeto, 2010. – 80 p.; 200 ekz. – [Aĉeto].
 601. Fonseca, Rubem. Vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj / Tradukis el la port. Rogério Ferreira. – M.: Impeto, 2010. – 304 p.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 602. Samodaj, Vladimir. Esperanto kaj Vivo. – M.: Impeto, 2010. – 248 p., il.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 603. Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. Ŝipeto Narklo. – M.: Impeto, 2010. – 56 p., il.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 604. Barandovská-Frank, Vĕra. Latinidaj planlingvoj. – Parderborn: Akademia Libroservo, 2010. – 48 p. – [Donaco de Vĕra Barandovská-Frank].
 605. Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. II / Kompilis István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1981. – 326 p., il. – [Aĉeto].
 606. Clelia. Mozaiko / Tradukis el la franca Daniel Luez. – [Laon]: [Daniel Luez], 2008. – 110 p.; 50 ekz. – [Donaco de Daniel Luez].
 607. Fiedler, Sabine; Rak, Pavel. Ilustrita frazeologio / Antaŭparolo de Detlev Blanke. – 2a eld. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. – 144 p., il. – [Recenzo-ekzemplero].
 608. Romaniuk, Zbigniew; Wiśniewski, Tomasz. Ĉio komenciĝis ĉe la Verda. Pri Ludoviko Zamenhof, lia familio kaj la komenco de Esperanto = Zaczęło się na Zielonej. O Ludwiku Zamanhofie, jego rodzinie i początkach esperanta / Tradukis el la pola Przemysław Wierzbowski. – Łódź: Księży Młyn, 2009. – 100 p., il. – [Donaco de Zbigniew Romaniuk].
 609. Simon, Karl-Hermann. Lexicon silvestre: Kontribuoj pri la multlingva vortaro de la forstfako = Beiträge zum multilingualen Wörterbuch des Forstwesens. – Eberswalde: Förderverein “Lexicon silvestre”, 2010. – 183 p. – [Recenzoekzemplero].
 610. Bavant, Marc. Matematika vortaro kaj oklingva terminaro. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2003. – 232 p. – [Donaco de KAVA-PECH].
 611. Esperanto en Sarlando. De la komencoj ĝis 1988: [Kolekto de studoj] / Reinhard Haupenthal, Ernst Meyer, August Omlor, Jakob Schenkel, Kompilis Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 64 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 16). – [Recenzoekzemplero].
 612. Forsman, Lars. Esperanto ... över 50 miljoner träffar: [Informlibro pri Esperanto en la sveda]. – Karlskoga: Lars Forsman, 2010. – 135 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 613. Krestomatio de Esperanta literaturo. Tekstoj, dataro, bibliografio. Vol. III / Kompilis István Szerdahelyi. – Budapest: Tankonyvkiadó, 1982. – 476 p., il. – [Aĉeto].
 614. Rak, Pavel. Kreslený humor = Desegnita humuro = Cartoon humour = Humor mit dem Zeichenstift. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. – 128 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 615. Werner, Jan. Terminologiaj konsideroj. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2004. – 180 p. – [Donaco de KAVA-PECH].
 616. Ausländer, Rose. Momentoj el eterno = Augenblicke aus Ewigkeit: [Dulingva poemaro] / Tradukis el la germana Franz-Georg Rössler. – Gerlingen: Eld. Blajĥero, 1989. – 116 p., il. – [Donaco de Germana Esperanto-Biblioteko].
 617. Bronŝtejn, Mikaelo. Dek tagoj de kapitato Postnikov. – 2a eld., reviziita kaj korektita. – M.: Impeto, 2010. – 352 p.; 400 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 618. Bronŝtejn, Mikaelo. Urbo Goblinsk: Romano. – M.: Impeto, 2010. – 304 p.; 400 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 619. Dek gazetoj: Artikolaro / Kompilis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2010. – 32 p.; 500 ekz. – (Serio Nia Trezoro; Vol. 2). – [Donaco de Sezonoj].
 620. Dek libroj: Artikolaro / Kompilis Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2010. – 32 p.; 500 ekz. – (Serio Nia Trezoro; Vol. 1). – [Donaco de Sezonoj].
 621. Germana antologio (ekde la plej frua epoko ĝis. ĉ. 1700) / Tradukis el la germana Wilhelm Herrmann, Helmut Rössler. – Gerlingen: Eld. Blajĥero, 1985. – 328 p., il. – [Donaco de Germana Esperanto-Biblioteko].
 622. Otira, Darik. Vojaĝo al kuniĝo: Konfesoj de seksobsedito. – Novjorko: Mondial, 2010. – 362 p. – [Recenzoekzemplero].
 623. Golec, Józef. Słownik biograficzny esperantistów polskich. – Cieszyn: Józef Golec, 2010. – 276, il. – [Aĉeto].
 624. Hertlingo, Petro. Tia estis Hirblo: Kiel Hirblo venis en la hejmon, kial li estas malsimila ol aliaj, kaj ĉu estas eble helpi al li / Tradukis el la germana Esperanto-Grupo Alena. – Gerlingen: Eld. Blajĥero, 1992. – 96 p. – [Donaco de Germana Esperanto-Biblioteko].
 625. Hori Jasuo. Raportoj el Japanio 13. Januaro-decembro 2009. – Maebaŝi: Horizonto, 2010. – 190 p., il. – [Donaco de Hori Jasuo].
 626. Religiaj kaj filozofiaj ideoj de Zamenhof: Kultura kaj socia fono: Aktoj de la 32-a Esperantologia Konferenco en la 94-a Universala Kongreso de Esperanto, Bjalistoko 2009 / Redaktis Christer Kiselman. – Rotterdam: UEA, 2010. – 64 p. – [Aĉeto].
 627. Нобель, Альфред. Немезида: Трагедия в 4-х действиях / Пер. с эсп. Н. Крюкова. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Гамбург: Нобелистика, 2010. – 192 с.; 3000 экз. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 628. Esperanto en Bydgoszcz pli ol 100 jaroj / Redaktis Andrzej Grzębowski; Tradukis el la pola Regina Grzębowska. – Bydgoszcz: Skonpres, 2010. – 24 p. – 3600 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 629. Jansen, Wim. Naturaj vortordoj en Esperanto. – Rotterdam: UEA, 2008. 40 p. – [Recenzoekzemplero].
 630. Kantoj de milito / Kompilis Boris Zozulja; Tradukis el diversaj lingvoj Éva Farkas Tatár, Konstantin Gusev, Anastasija Ĵukova, Tivadar Kereszthegyi, Stefan Kiragiev, P. Rajkov, P. Stepanov, Miĥail Ŝcxerbinin, Boris Zozulja. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2010. – 38 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 631. Studprogramoj de AIS pri turismo kaj kulturo en Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (ISTK) – Klerigejo de AIS en Bydgoszcz (AKB) / Kompilis Andrzej Grzębowski. – Bydgoszcz: Skonpres, 2010. – 32 p., il.; 3600 ekz. – [Donaco de ISTK].
 632. Ŝĉerbinin, Miĥail. Orgeno: Elektitaj verkoj. – Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 2010. – 101 p. – [Donaco de Boris Zozulja].
 633. Vidman, Čestmír. Laskavá fantazie = Karesa fantazio: [Dulingva poemaro] / Tradukis el la ĉeĥa Jaroslav Krolupper, Jiří Patera, Margit Turková. – Praha: Petr Dvořák, 2010. – 118 p., il.; 500 ekz. – [Donaco de Jiří Patera].
 634. Trezoro: La Esperanta novelarto 1887–1986. Vol. 1 / Redaktis Reto Rossetti, Henri Vatré; Antaŭparolo de Henri Vatré. – Budapest: HEA, 1989. – 480 p., jaketo. – (Jubilea Kolekto “Jarcento de Esperanto, №4; Serio “Esperantaj Klasikaĵoj, №6). – [Aĉeto].
 635. Trezoro: La Esperanta novelarto 1887–1986. Vol. 2 / Redaktis Reto Rossetti, Henri Vatré; Postnoto de Henri Vatré. – Budapest: HEA, 1989. – 472 p., jaketo. – (Jubilea Kolekto “Jarcento de Esperanto, №4; Serio “Esperantaj Klasikaĵoj, №6). – [Aĉeto].
 636. Kalocsay, Kálmán. Tutmonda sonoro: Poezia antologio en Esperanto tradukita el 30 lingvoj. Vol. 1 / Redaktis Vilmos Benczik; Antaŭparolo de Baldur Ragnarsson. – Budapest: HEA, 1981. – VIII + 336 p., jaketo; 2500 ekz. – (Serio “Oriento-Okcidento”, №17). – [Donaco de Langmár Csaba].
 637. Kalocsay, Kálmán. Tutmonda sonoro: Poezia antologio en Esperanto tradukita el 30 lingvoj. Vol. 2 / Redaktis Vilmos Benczik; Postparoloj de Vilmos Benzik kaj Kálmán Kalocsay. – Budapest: HEA, 1981. – 332 p., jaketo; 2500 ekz. – (Serio “Oriento-Okcidento”, №17). – [Donaco de Langmár Csaba].
 638. Kováts, Katalin. Stelsemantoj en la ora nordo: Tiberio Morariu kaj liaj samtempuloj. – Den Haag: E-duKati, 2011. – 159 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 639. Okcitanaj kantoj en Esperanto / Kompilis, tradukis el la okcitana kaj franca Ludmila Novikova. – Moskvo: Impeto, 2011. – 40 p.; 500 ekz.; disko. – [Donaco de Ludmila Novikova].
 640. Cavadi, Augusto. Mafio klarigata al turistoj / Tradukis el la itala, prinotis kaj adaptis Michela Lipari, Carlo Minnaja. – Trapani: Di Girolamo, 2011. – 64 p. – [Recenzoekzemplero].
 641. Homarane: Kajero en esperanto pri socio, filozofio, religio. Jaro 1, numero 1 / Redaktis Bertil Nilsson. – La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2010. – 213 p. – [Recenzoekzemplero].
 642. Jarlibro 2011 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2011. – 286 p., il. – [Donaco de UEA].
 643. Mattos, Geraldo. La bona pineto. – Chapecó: Fonto, 2008. – 23 p. – [Recenzoekzemplero].
 644. Nordenstorm, Leif; Lörnemark, Christer; Korženkov, Aleksandr; Grundström, Tuomo. Tohtori Zamenhof ja kansainvälinen kieli / Alkusanat Daniel Tarschys. – Helsinki: Suomen Esperantoliitto ry., 2011. – 146 p. – [Donaco de Tuomo Grundström].
 645. Cseh, Andreo. Konversacia vortaro / Redaktis, enkond. Ed Borsboom. – 6a eld. – Hago: IEI, 2010. – 111 p., il.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 646. Gvidlibro 2011 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2011. – 96 p., il. – [Donaco de UEA].
 647. Haupenthal, Reinhard. EKRELO: Eldon-Kooperativo por Revolucia Esperanto-Literaturo: Ein Verlag, seine Bücher und ihr Standort = Eldonejo, ties libroj kaj ilia trov-loko. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2010. – 39 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 20). – [Donaco de Edition Iltis].
 648. Strugackij, Arkadij; Strugackij, Boris. Fabelo pri la triopo: [Romano] / Tradukis el la rusa Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2010. – 192 p.; 500 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 649. Sveinsson, Sigurbjörn. Blondulo: Fabelo / Tradukis el la islanda Hallgrímur Sæmundsson. – Garðabær: Hallgrímur Sæmundsson, 2007. – 48 p., il. – [Donaco de Hallgrímur Sæmundsson].
 650. Ŝtatoj, landoj kaj lingvoj de la mondo / Redaktis Andrzej Grzębowski. – 2a eld., kor. – Bydgoszcz: Skonpres, 2010. – 16 p. – [Donaco de ISTK].
 651. Boŝevski, Tome; Tentov, Aristotel. Laŭ spuroj de la skribo kaj de la lingvo de antikvaj makedonoj / Tradukis el la makedona Boriŝa Miliĉeviĉ. – Prilep: La Progreso, 2011. – 86 p., il. – [Donaco de La Progreso].
 652. Derks, Johan. Gvidlibreto por komitatanoj. 2011. – Zaječar: Derks, 2011. – 26 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 653. Makedona antologio / Kompilis Koce Solunski, Metodi Galeski; Antaŭparolo de Slobodan Mickoviĉ; Tradukis el la makedona Dalibor Brozoviĉ, Boriŝa Miliĉeviĉ, Trajko Mirĉeski, Ladislav Reĵek, Jozefo Velebit k. a. – Prilep: La Progreso: 1981. – 155 p., il.; 4000 ekz. – [Donaco de La Progreso].
 654. Turisma Esperanto-Kalendaro por la 2011 jaro / Kompilis Andrzej Grzębowski. – Bydgoszcz: Skonpres, 2010. – 16 p., il. – 1000 ekz. – [Donaco de Esperantotur].
 655. Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович. Языковедение и язык: Исследования, замечания, программы лекций. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 216 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века). – [Aĉeto].
  С. 157–173. Вспомогательный международный язык.
 656. Григорьевский, Андрей Анатольевич. Эсперанто: Полное описание и учебный словарь. – М.: Импэто, 2011. – 32 с.; 1000 экз. – [Aĉeto].
 657. Пирон, Клод; Гончарова, Ирина Германовна. Учебник языка эсперанто: Начальный курс. – М.: АСТ; Восток-Запад, 2007. – 193 с.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 658. Bydgoszcz: Esperanto-kontaktoj en la mondo / Redaktis Andrzej Grzębowski. – Bydgoszcz: Internacia Centro pri kulturo kaj turismo “Kujavio kaj Pomerelio”, 2011. – 20 p., il.; 3000 ekz. – [Donaco de ICTK].
 659. Gonĉarov, Anatolo. Esperanto-identeco: citaĵoj kaj komentoj. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2010. – 24 p. – [Recenzoekzemplero].
 660. Instrui – Dokumenti – Organizi: Fest-libro pro la 80a naskiĝ-tago de Claude Gacond / Editoris Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2011. – 394 p., il. – [Donaco de Edition Iltis].
 661. Rodin, Sen (ps. de Filippo Franceschi). Nu, kaj do?: Rakontoj, raportoj, recenzoj, revoj / Antaŭparolo de Donald Broadribb. – Kluĵo: Exit, 2010. – 160 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 662. Дуличенко, Александр Дмитриевич. История интерлингвистики: Уч. пособие. – М.: Высшая школа, 2007. – 184 с.; 2000 экз. – [Aĉeto].
 663. Brodskij, Iosif. De nenie kun amo: Elektitaj verkoj / Tradukis el la rusa Grigorij Arosev, Mikaelo Bronŝtejn, Klara Ilutoviĉ, Kris Long, Ludmila Novikova, Mikaelo Povorin; Kompilis, antaŭparolis Mikaelo Bronŝtejn. – 2a eld., kor. kaj ampl. – M.: Impeto, 2011. – 232 p., il.; 350 ekz. – [Aĉeto].
 664. Bronŝtejn, Mikaelo. Mamutido Miĉjo: Legolibro por komencantoj. – 3a eld., kor. – M.: Impeto, 2011. – 64 p., il.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 665. Cherpillod, André. La refleksivo en Esperanto. – [Courgenard]: La Blanchetière, 2012. – 12 p. – [Donaco de André Cherpillod].
 666. Eŭropa Unio. Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ: Lingvaj kaj kulturaj aspektoj / Redaktis Senad Čolić. – Sarajevo: Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino, 2011. – 199 p.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 667. Бронштейн, Михаил Ц[алевич]. Попрошусь я к вам в весну: Сборник стихотворений. – М.: Импэто, 2011. – 120 с.: 300 экз – [Aĉeto].
 668. Власов, Дмитрий Валерьевич. Эсперанто: полвека цензуры. Развитие эсперанто-движения и его журналистики в условиях цензуры в Российской империи и СССР (1887–1938 гг.): Монография. – М.: Импэто, 2011. – 184 с.: 300 экз. – [Aĉeto].
 669. Теркельсен, Оле. Мартинус и новая общемировая мораль / Перевод с датского Вика Спарова. – Stockholm: Världsbild förlag, 2011. – 306 с., илл. – [Donaco de Ole Therkelsen].
  С. 134–165. Глава 7. Единый международный язык эсперанто.
 670. Эко, Умберто. Поиски совершенного языка в европейской культуре / Перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. – СПб: Александрия, 2009. – 423 с.; 3000 экз. – (Серия “Становление Европы”). – [Aĉeto].
 671. Beletra kolekto de ĝenevaj aŭtoroj. – Genève: Esperanto-Grupo La Stelo, 2011. – 125 p. – [Recenzoekzemplero].
 672. Korženkov, Alexander. Život Zamenhofa: Život, dielo a myšlienky autora esperanta / Slovenský preklad z esperanta a angličtiny Pavol Petrík; Úvod Peter Baláž, Humphrey Tonkin. – Partizánske: Espero, 2011. – 104 p., il.; 500 ekz. – [Donaco de Espero].
 673. Zamenhof Festo 2011 kun Koreaj samideanoj / Redaktis Reza Kheirkhah. – [Pingtung]: Reza Kreirkhah, 2011. – 32 p., il. – [Donaco de Reza Kheirkhah].
 674. Bronŝtejn, Mikaelo. Pri Dinjo, Diko kaj aliaj estaĵoj: Instrua noveleto por la progresiga E-kurso. – M.: Impeto, 2011. – 64 p., il.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 675. Künzli, Andreas. L. L. Zamenhof (1859–1917). Esperanto, Hillelismus (Homaranismus) und die “jüdische Frage” in Ost- und Westeuropa. – Wiesbaden: Harrassowitz. 2010. – 564 p., il. – (Serie Jüdische Kultur; Band 23). – [Recenzoekzemplero].
 676. Werner, Jan. Versa neversa mozaiko: [Originala kaj traduka prozo kaj poezio]. – Brno: Jan Werner, 2012. – 116 p., il. – [Donaco de Jan Werner].
 677. Strugackij, Arkadij; Strugackij, Boris. Skarabo en formikejo: [Romano] / Tradukis el la rusa Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2013. – 184 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 678. Gudskov, Nikolao. Kiel la homo ekis pensi: Eseoj pri la helena filozofio. – M.: Impeto, 2012. – 288 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 679. Ionesco, Eugène. La leciono: Komika dramo / Tradukis el la franca Armela LeQuint, Ĵak Le Puil. – Thaumiers: La KancerKliniko, [2010]. – 40 p. – [Recenzoekzemplero].
 680. Neves, Gonçalo. Zamenhof kaj Volapük. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2012. – 44 p. – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 681. Sudermann, Hermann. La ekskurso al Tilsit: Litova rakonto / Tradukis el la ]germana, enkondukis Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2012. – 44 p. – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 682. Nomen est omen: Сб. статей к 60-летию Николая Борисовича Вахтина (от непослушных учеников). – СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2010. – 334 с., илл.; 300 экз. – (Studia Ethnologica; Вып. 7). – [Donaco de Antolij Sidorov].
  С. 51-72. Буркина О. Выдуманный язык и его невыдуманные носители.
 683. Gvidlibro 2012 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2012. – 96 p., il. – (Donaco de UEA).
 684. Ilutoviĉ, Klara. Elkore: Poemaro. – M.: Impeto, 2012. – 112 p.; 200 ekz. – (Aĉeto).
 685. Jarlibro 2012 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2012. – 288 p., il. – (Donaco de UEA).
 686. Tomić, Senka. Lampiro en mozaiko = Svitac u mozaiku: [Poemaro] / Postparolo de Zlatoje Martinov. – Beograd: Interpress, 2011. – 96 p., il. – 200 ekz. – (Biblioteka Esperanto, №3). – (Recenzoekzemplero).
 687. Bydgoszcz kaj itineroj de Ludoviko Zamenhof en Pollando kaj Eŭropo / Redaktis Andrzej Grzębowski. – Bydgoszcz: Skonpres, 2012. – 20 p.; 3000 ekz. – [Donaco de ICKT “Kujavio kaj Pomerelio”].
 688. Hirotaka Masaaki. Kiel verki hajkon en Esperanto. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2012. – 60 p. – [Donaco de Japana Esperanta Librokooperativo].
 689. Hori Yasuo. Miaj Vojaĝoj tra la Mondo: [Eseoj]. – Gunma: Horizonto, 2012. – 48 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 690. Nevelsteen, Yves. Komputeko: Prikomputila terminkolekto. – 2a eld., kun pli ol 500 aldonoj kaj modifoj. Partizánske: Espero, 2012. – 124 p., il.; 500 ekz. – [Donaco de Espero].
 691. Bulgakov, Miĥail. Hunda koro / Tradukis el la rusa Klara Ilutoviĉ. Fatalaj ovoj / Tradukis el la rusa Ludmila Novikova. – M.: Impeto, 2012. – 184 p.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 692. Parzyszek, Jarosław. Doktryna Zamenhofa. – Zielona Góra: Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Esperanckich, 1987. – 8 p., 500 ekz. – (Materiały szkoleniowe Studenckiego Ruchu Esperanckiego). – [Donaco de Paweł Janowczyk).
 693. Reza, Jasmina. Arto: [Teatraĵo] / Tradukis el la franca ILO. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2011. – 31 p. – [Donaco de La KancerKliniko].
 694. Steele, Trevor. Kvazaŭ ĉio dependus de mi: Romano. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2009. – 343 p. – [Recenzoekzemplero].
 695. Эсперанто с Юлио Баги: Рассказы = Baghy, Julio. Rakontoj / Пособие подготовила Ирина Кротова. – М.: Восточная книга, 2012. – 240 с.; 1000 экз. – (Метод обучающего чтения Ильи Франка) – [Donaco de Anatolij Sidorov].
 696. Banet-Fornalowa, Zofia. Omaĝe al Aleksandro Silbernik. – Warszawa, Łódź: Zofia Banet-Fornalowa, 2011. – 40 p., il. – [Donaco de Robert Kamiński].
 697. Min trafis feliĉ' esti rusa poeto (Poetoj juddevenaj en la rusa poezio de la 20-a jarcento) / Kompilis, tradukis el la rusa Mikaelo Bronŝtejn. – M.: Impeto, 2012. – 80 p.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 698. Pri homoj kaj verkoj: Eseoj pri la Esperanto-kulturo / Redaktis Michela Lipari, Humphrey Tonkin; Enkonduko de Humphrey Tonkin; Postparolo de Nicola Minnaja. – Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2012. – 143 p. – [Recenzo-ekzemplero].
 699. Steele, Trevor. Flugi kun kakatuoj: Romano. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2010. – 256 p. – [Recenzoekzemplero].
 700. Żelazny, Walter. Ludwik Zamenhof: Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów. – Kraków: Nomos, 2012. – 292 s. – [Donaco de Walter Żelazny].
 701. Gebirtig, Mordeĥaj. La hejmon havis mi…: Kantoj / Tradukis el la jida Mikaelo Bronŝtejn; Teksto kaj biografiaj notoj de Tomasz Chmielik. – Białystok: Książnica Podlaska, 2011. – 61 p., il.; muzika disko. – [Donaco de Tomasz Chmielik].
 702. Jensenius, Bent. Bonvenon en nia mondo: Primovada legolibro en la Internacia Lingvo Esperanto. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2009. – 128 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 703. Kamiński, Robert. Zamenhof/Esperanto-Objektoj. Pola listo = Polska lista obiektów związanych z Ludwikiem Zamenhofem i międzynarodowym językiem Esperanto. – Lodzo: Lodza Filio de PEA, 2012. – 24 p., il. – [Donaco de Robert Kamiński].
 704. Desmet', Petro; Horvath, Jozefo. Bildvortaro en Esperanto. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2012. – 800 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 705. Kongoli, Fatos. Hunda haŭto: Romano / Tradukis el la albana Tomasz Chmielik, Bardhyl Selimi. – Białystok: Książnica Podlaska, 2011. – 138 p. – [Donaco de Tomasz Chmielik].
 706. Orwell, George. Mil naŭcent okdek kvar: Romano/ Tradukis el la angla Donald Broadribb. – 2a eld. – Nov-Jorko: Mondial, 2012. – 288 paĝoj. – [Recenzoekzemplero].
 707. Ludwik Zamehnof wobec “kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł / Opracowała Agnieszka Jagodzińska. – Kraków; Budapeszt: Austeria, 2012. – 292 s., ill. – [Recenzoekzemplero].
 708. SES 2012. Somera Esperanto-Studado: Program-libro. – [Partizánske]: [E@I], 2012. 20 p., il. – [Donaco de Peter Baláž].
 709. Титаев, Александр Борисович. Основы интерлингвистики и эсперантологии: Уч. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2005. – 99 с., 100 экз. – [Donaco de Gennadij Ŝlepĉenko].
 710. Francis, John. Kronprincedzino: [Originala romano] – Antverpeno: FEL, 2011. – 192 p. – [Recenzoekzemplero].
 711. Goethe, Johann Wolfgang von. Elektitaj poemoj kaj maksimoj / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: W. Nüesch, 2007. – 145 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 712. Goethe, Johann Wolfgang von. Faŭsto: Tragedio. Unua parto / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: W. Nüesch, 2007. – 155 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 713. Goethe, Johann Wolfgang von. Faŭsto: Tragedio. Dua parto / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: W. Nüesch, 2007. – 257 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 714. Goethe, Johann Wolfgang von. Torkvato Tasso: Dramo / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: W. Nüesch, 2008. – 113 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 715. Novalis (pseŭdonimo de Friedrich von Hardenberg). Elektitaj poemoj kaj fragmentoj / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: W. Nüesch, 2007. – 153 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 716. 125 jaroj de Esperanto. Bydgoszcz – Esperanto-kontaktoj en 125 landoj de la mondo / Redaktis Andrzej Grzębowski. – Kruszyn Krajeński: Skonpres, 2012. – 20 p., il.; 3000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 717. Alfirević, Bojana. Bonvenon en Serbio: Gvidilo por esperantistoj = Dobrodošli u Srbiju: Vodič za esperantiste. – Beogrado: Bojana Alfirević, 2012. – 136 p.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 718. Korzhenkov, Aleksander. Zamenhof: The life, works and ideas of the autor of Esperanto / Trans. Ian M. Richmond; Edited by Humphrey Tonkin. – New York: Mondial, 2010. – 100 p, il. – [Recenzoekzemplero].
 719. Rodin, Sen [ps. de Filippo Franceschi]. Kapitalismo. Lasta akto. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2012. – 22 p. – (La KromKancerKliniko, №27). – [Donaco de La KancerKliniko].
 720. Schiller, Friedrich. Don Karlos, Infanto de Hispanio: Drama poemo / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: Willy Nüesch, 2006. – 251 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 721. Schiller, Friedrich. Elektitaj poemoj / Tradukis el la germana Willy Nüesch. – Berno: Willy Nüesch, 2007. – 82 p. – [Donaco de Willy Nüesch].
 722. Sigmond, Júlia. Nomoj kaj sortoj: [Originala novelaro]. – Cluj-Napoca: Exit, 2011. – 110 p. – [Recenzoekzemplero].
 723. Chomsky, Noam. Lingvo kaj menso / Tradukis el la angla Edmund Grimley Evans. – Rotterdam: UEA, 2010. – 188 p. – (Serio Scienca Penso, №2). – [Recenzoekzemplero].
 724. Dua bulteno: 98-a Universala Kongreso de Esperanto. Rejkjaviko, 2013. – [Rotterdam]: [UEA], 2013. – 24 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 725. Kowalczyk, Aleksandra. Kultura kaj turisma atrakcieco de urbo Bydgoszcz / Tradukis el la pola Regina Grzębowska. – Kruszyn Krajeński: Skonpres, 2013. – 20 p., il,; 1000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 726. Neĉajev, Nikolao. Karavelo: [Originala poemaro]. – Irkutsk: [Nikolaj Neĉajev], 2012. – 26 p. – [Recenzoekzemplero].
 727. Petrinović, Martina. Zagreb. La ĉefurbo de Kroatio / Tradukis el la kroata Judita Rey Hudeček. – Zagreb: Turisma Asocio de la Urbo Zagreb, [2012]. – 64 p., il. – [Donaco de KEL].
 728. Steele, Trevor. Paradizo ŝtelita: Romano. – Antverpeno: Flanda Esperanto-Ligo, 2012. – 336 p. – [Recenzoekzemplero].
 729. Universitatoj de la tria aĝo kaj kluboj de senjoroj en Bydgoszcz, Pollando / Redaktis Andrzej Grzębowski. – Kruszyn Krajeński: Skonpres, 2013. – 20 p., il,; 3000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 730. Лукьянин, Валентин Петрович. Обыкновенная история, ХХ век. Документальная повесть об отце. Лукьянин, Пётр Матвеевич. Чёрная тетрадь: Стихотворения. – Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2012. – 296 с., ил. – [Donaco de Valentin Lukjanin].
 731. Dobrovičová, Margita. La knabino kun vizaĝo de luno: [Prozaĵetoj] / Tradukis el la slovaka Ján Vajs; Postparolo de Slavomíra Očenášová-Štrbová. – Liptovský Mikuláš: Exlibris: 2002. – 122 p., il. – [Donaco de Ján Vajs].
 732. La kato en la sako: [Prozo kaj poezio] / Kompilis Vilmos Benczik. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1980. – 136 p.; 7000 ekz. – [Aĉeto].
 733. Janičić, Dimitrije Diso. Maturaj meditadoj / Postparolo de Zlatoje Martinov. – Beogrado: Interpress, 2012. – 112 p., il.; 500 ekz. – (Biblioteko Esperanto; №5). – [Recenzoekzemplero].
 734. Pásztor, Andrienne Földi. Danco de Feinoj: [Artikoloj, dramo, noveloj]. – Székesfehérvár: Holnap Magazin, 2012. – 178 p., il. – [Donaco de Andrienne Pásztor].
 735. Raportoj de la 99a Japana Esperanto-Kongreso. – Tokio: Japana Esperanto-Instituto, 2012. – 44 p., il. – [Donaco de Japana Esperanto-Instituto].
 736. Sudoł, Adam; Bierzyńska-Sudoł, Magdalena. Gvidlibro pri la muzeo = Przewodnik o muzeum. – Bydgoszcz: Muzeo pri pola diplomatio kaj rifuĝintoj, 2012. – 20 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de ISKT].
 737. Auld, William. En barko senpilota: Plena originala poemaro / Enkonduko de Aldo de' Giorgi. – Pizo: Edistudio, 1987. – 879 p. – [Aĉeto].
 738. Chomsky, Noam. Imperiaj ambicioj. Interparoloj pri la mondo post la 11-a de septembro: Intervjuoj kun David Barsamian / Tradukis el la angla Tatjana Auderskaja, George Baker, David Curtis, John Dale, Manuel Giorgini, Lusi Harmon, William Harmon, Zelimir Pehar, Biljana Petrović, Renato Petrović, João José Santos, Russ Williams; Antaŭparolo de Renato Corsetti; Enkonduko de David Barsamian. – Rotterdam: Bero, 2013. – 160 p. – [Recenzoekzemplero].
 739. Dobrzyński, Roman. Rakontoj el Oomoto. – [Kruszyn Krajeński]: Skonpress, 2013. – 255 p., il. – Kun DVD. – [Recenzoekzemplero].
 740. Gvidlibro 2013 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2013. – 96 p., il. – (Donaco de UEA).
 741. Jarlibro 2013 / Redaktis Roy McCoy. – Rotterdam: UEA, 2013. – 280 p., il. – (Donaco de UEA).
 742. Browne, Peter E. Meksika etoso: [Dulingva poemaro: Esperanto, ĉina] / Tradukis el Esperanto Peng Zhengming. – [Pekino]: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 2008. – 137 p., il. – [Donaco de Peter E. Browne].
 743. Browne, Peter E. The word. Tomo III. Los lenguajes del muro. – Edinburg: Editora Campamocha, 2009. – 160 p., il. – [Donaco de Peter E. Browne].
 744. Korĵenkov, Aleksander. Homarano: La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof. – 2a eldono, korektita kaj ampleksigita. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2011. – 360 p.; 500 ekz. – (Serio Scio; №8). – [Donaco de Sezonoj].
 745. van Dijk, Ziko. Historio de UEA. – Partizánske: Espero, 2012 – 376 p., il.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 746. Blanke, Wera. Pri terminologia laboro en Esperanto: Elektitaj publikaĵoj / Redaktis Detlev Blanke. – Nov-Jorko: Mondial, 2013. – 330 p. – [Recenzoekzemplero].
 747. Grzębowski, Andrzej; Sobolewki, Wojciech. Esperanto en Bydgoszcz – urbo amikeca por turistoj = Esperanto w Bydgoszczy – mieście przyjaznym dla turystów. – Kruszyn Krajeński: Skonpres, 2013. – 20 p., il,; 1500 ekz. – [Donaco de ISTK].
 748. Jarlibro pri Japana Esperanto-movado 2012. – Tokio: Japana Esperanto-Instituto, 2013. – 44 p. – [Donaco de JEI].
 749. Kongresa libro. 98-a Universala kongreso de Esperanto. Rejkjaviko, 20–27 julio 2013 / Redaktis Clay Magalhães. – Rotterdam: UEA, 2013. – 96 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 750. Utena vakar, šiandien, rytoj = Utena hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ: [Dulingva gvidlibro] / Antaŭparoloj de Alvydas Katinas kaj Povilas Jegorovas / Tradukis el la litova Antanas Grincevičius. – Utena: Utenos rajono savivaldybės administracija, 2013. – 40 p., il.; 300 ekz. – [Donaco de Halina Gorecka].
 751. [Atanasov, Atanas] ADA. Rememoroj de esperantisto. – Tatar Pazarĝik: Dimitr Tuĝarov, 1925. – 88 p.
 752. Esperanta antologio. Poemoj. 1887-1957 / Redaktis, enkondukis William Auld. – La Laguna: J. Régulo, 1958. – 642 p.; 2600 ekz. – (Stafeto. Belliteratura eldonserio; №11-12).
 753. Frenkel, Romano. Verdaj fajreroj: Kolekto da versaĵoj. – Bruĝo: A.-J. Witteryck, 1908. – 45 p.
 754. Furmanov, D[mitrij] [Andrejeviĉ]. Ĉapajev / Tradukis el la rusa Vasilij Devjatnin, Eggers, Fedotov. – Leipzig: EKRELO, 1933. – 216 p.
 755. Pradeau, Daniel; Castanet, Philippe; Poisse, Maryse; Lavaud, Francis; Fontan, Marcel. Antoine Théophile Cart. 1855-1931. – Saint Antoine de Breuilh: OBT Copy, 1998. – 16 p.
 756. La predikanto: Libro el la Biblio / Tradukis el la hebrea L. L. Zamenhof. – Paris: Hachette, 1907. – 26 p.
 757. La sentencoj de Salomono: Libro el la Biblio / Tradukis el la hebrea L. L. Zamenhof. – Paris: Hachette, 1909. – 64 p.
 758. Stevenson, Robert Louis. Trezorinsulo / Tradukis el la angla Grace Kirkwood. – 2a eld. – Glasgow: Kardo, 1980. – 181 p.
 759. Traat, Mats. Danco ĉirkaŭ lokomobilo / Tradukis el la estona Hillar Saha, Henrik Seppik; Postpar. August Eelmäe. – Tallinn: Eesti Raamat, 1984. – 176 p.; 4000 ekz.
 760. Ziółkowska, Maria. Doktoro Esperanto = Doktor Esperanto: Dulingva (pola, Esperanto) / Tradukis el la pola Isaj Dratwer. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959. – 352 p., il.; 8253 ekz.
 761. Лидин, Ив[ан] [Григорьевич]. Основы языка эсперанто: Учебное пособие для усвоения механизма международного языка эсперанто. – 2-е изд., перераб. – М.: Новая эпоха, 1926. – 80 с.
 762. Рублёв, С[ергей] [Григорьевич]. Кружок эсперанто. Практическое пособие для групповых занятий. Часть 1. Для занимающихся в кружке. – М.: ЦК СЭСР, 1927. – 64 с.; 10000 экз.
 763. Рублёв, С[ергей] [Григорьевич]. Кружок эсперанто. Практическое пособие для групповых занятий. Часть 2. Для руководителя кружка. – М.: ЦК СЭСР, 1927. – 32 с.; 2000 экз.
 764. Baghy, Julio. La vagabondo kantas: Simplaj versoj. – Budapest: La geamikoj de la aŭtoro, 1933. – 64 p.
 765. Devjatnin, V[asilij] N[ikolajeviĉ]. Verkaro. Libro unua. – Paris: Hachette, 1906. – 144 p. – (Kolekto Esperanta aprobita de Zamenhof).
 766. Helfricht, Jürgen. La Dresdena Sinjorina preĝejo. Kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ / Tradukis el la germana Benoît Philippe. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2013. – 88 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 767. Laclos, Choderlos de. Danĝeraj rilatoj: Romano / Tradukis el la franca Jean-Luc Tortel; Antaŭparolo de André Cherpillod. – Chapecó: Fonto, 2012. – 298 p. – [Recenzoekzemplero].
 768. Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj: Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la konferenco “Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko” (KAEST), okazinta en Modra (Slovakio), 2012 / Kompilis Peter Baláž, Katarína Nosková. – Partizánske: Espero, 2013. 244 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 769. Pascoli, Giovanni. Myricae (Mirikoj) / Tradukis el la itala kaj antaŭparolis Nicolino Rossi. – Venafro: Edizioni EVA, 2012. – 144 p. – [Recenzoekzemplero].
 770. Beleva, Belka. Teatro sen lingva bariero: Travivitaj rememoroj. – Sofio: Bulgara Esperanto-Asocio, 1986. – 128 p., il. – [Donaco de Georgi Mihalkov].
 771. Březina, Otokar. Moje matka = Mia patrino: [Poemaro en 14 lingvoj] /.Preparis Viktor Dvořák, Miroslav Malovec; Tradukis el la ĉeĥa en Esperanton Stanislav Schulhof, Jiří Kořínek, Jaroslav Krolupper. – Svitavy: Ĉeĥa Esperanto-Asocio; Jaroměřice nad Rokytnou: Societo Otokar Březina, 2013. – 40 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 772. Schlink, Bernhard. La legisto: Romano / Tradukis el la germana Jean-Luc Tortel; Notoj de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2013. – 120 p.; 400 ekz. – (Serio Mondliteraturo; Volumo 19). – [Donaco de Sezonoj]
 773. Kolbe, Ino. Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig (Westsachsen). Teil I und II. Von den Anfängen bis zum Verbot (1933). Leipzig: Lanvesverband Sachsen des Deutschen Esperanto-Bundes, 1996. – 240 p., il. – [Donaco de Detlev Blanke].
 774. Aliçka, Ylljet. La sloganoj el ŝtonoj: [Novelaro] / Tradukis el la albana Tomasz Chmielik, Bardhyl Selimi. – Świdnik: [Tomasz Chmielik], 2013. – 83 p.
 775. Sandelin, Bo. Esperanto – drömmen om ett världsspråk. – Stockholm: Dialogos Förlag, 2013. – 179 p., il.; jaketo.
 776. Đurić-Trbuhović, Desanka. En la ombro de Alberto Ejnŝtejno / Tradukis el la serba Agnesa Eremija, Dimitrije Janičić, Tereza Kapista, Pribislav Marinković, Ljiljana Popović; Antaŭparolo de Dimitrije Janičić. – Beogrado: Interpress, 2012. – 188 p., il.; 200 ekz. – (Biblioteko Esperanto; №6). – [Recenzoekzemplero.]
 777. Leopardi, Giacomo. Kantoj / Tradukis el la itala, notoj Nicolino Rossi. – Napoli: Rolando Editore, 2012. – 208 p. – [Recenzoekzemplero].
 778. Gudskov, Nikolao. Origino de la vivo sur la Tero / Enkonduko de Amri Wandel. – M.: Impeto, 2011. – 80 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 779. Tišljar, Zlatko. Ekzistado: Kibernetika klarigo de la mondo. – Zagrebo: Izvori, 2012. – 79p. – [Recenzoekzemplero].
 780. Заменгоф, Л. Л. Основы международного языка эсперанто (Fundamento de la internacia lingvo Esperanto). Репринтное вопроизведение издания “Посредника” 1911 года. – M.: Impeto, 2011. – 112 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 781. Lleshanaku, Luljeta. Lundo en sep tagoj: [Poemaro] / Tradukis el la albana Tomasz Chmielik, Bardhyl Selimi. – Świdnik: [Tomasz Chmielik], 2013. – 70 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 782. Sobolewski, Wojciech. Bydgoszcz por eksterlandaj turistoj = Bydgoszcz dla turystów zagranicznych / Tradukis el la pola Andrzej Korniluk. – Bydgoszcz: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, 2014. – 20 p., il.; 2000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 783. Wojtasik, Mieczysław. Pikiloj de vivo: Aforismoj kun ekologio fone = Kolce życia: Aforizmy z ekologią w tle / Tradukis el la pola Jam Skonieczka. – Kruszyn Krajeński: Skonpres, 2013. – 20 p., il.; 1000 ekz. – [Donaco de ISTK].
 784. Алексеева, Ирина Саверьевна. Ода Самарканду: Стихи, переводы на 62 языка, эссе / Редактор-составитель Анатолий Ионесов; Предисловие Анатолия Ионесова, Владимира Ионесова. – Москва: Юность, 2013. – 100 с., ил.; 500 экз. – [Donaco de Irina Aleksejeva, kun dediĉo].
  P. 80. Odo al Samarkando / Tradukis el la rusa Vladimir Masalkin.
 785. Harrison, Harry, Invado: Tero [Romano] / Tradukis el la angla Mikaelo Ĉertilov. – M.: Impeto, 2012. – 160 p.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 786. Kelmer, Ricardo. Manlibro de la sendependa verkisto: Kiel publikigi librojn kaj disvolvi la karieron de verkisto / Tradukis el la portugala Jozefo Lejĉ. – M.: Impeto, 2012. – 48 p., il.; 400 ekz. – [Aĉeto]. – [Recenzoekzemplero].
 787. Matvejević, Predrag. Mediteranea breviero / Tradukis el la kroata Tomasz Chmielik. – Bydgoszcz: Skonpres; Svidniko: Libro-Mondo, 2007. – 231 p., il.
 788. Modest, Julian. Mara stelo: Novelaro, originale verkita en Esperanto. – M.: Impeto, 2013. – 112 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 789. Parra Cárdenas, Eliazar. Toki pona en 76 ilustritaj lecionoj / Tradukis el la hispana Marek Blahuš. – Partizánske: Espero. 2013. – 108 p., il. – (Donaco de Espero).
 790. Raportoj de la 100-a Japana Esperanto-Kongreso. – Tokio: Japana Esperanto-Instituto, 2014. – 72 p., il. – [Donaco de JEI].
 791. Vajs, Ján. Ultima Thule: Kongresumi kaj vojaĝi en Islando. – Bratislava: Karpaty-Infopress, 2013. – 48 p., il. – 100 ekz. – (Eldonserio Tra la mondo per Esperanto; №2). – [Recenzoekzemplero].
 792. Brewer, Steven D. Senokulvitre: [Poemaro] – Amherst: Atlatl Studios, 2013. – 108 p. – [Recenzoekzemplero].
 793. Ĉajka, Oĉjo. Ventemo: [Poemaro]. – Moskvo: Impeto, 2013. – 48 p., il.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 794. Striganova, Anna. Miraklo de unu momento. – Moskvo: Impeto, 2014. – 48 p., il.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 795. Sutton, Geoffrey. Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. – New York: Mondial, 2008. – 728 p. – [Aĉeto].
 796. Jarlibro 2014 / Redaktis Francisco L. Veuthey; Antaŭparolo de Mark Fettes. – Rotterdam: UEA, 2014. – 270 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 797. Lewanderska-Quednau, Alicja. Sileziaj popolaj kutimoj kaj ritoj, moroj, kredoj. – Toruń: Flamo, 2012. – 32 p., il.; 30 ekz. – [Donaco de Alicja Lewanderska-Quednau].
 798. Lukjanenko, Sergej Vasiljeviĉ. Knabo kaj mallumo: Fikcia romano / Tradukis el la rusa Mikaelo Bronŝtejn, Zoja Kaĉalova, Svetlana Smetanina. – M.: Impeto, 2011. – 256 p.; 400 ekz. – [Aĉeto].
 799. Stakian, Ardachès. De la aflikto ĝis la steloj: Memoraĵoj 1913-1986 / Tradukis el la franca André Cherpillod. – Genève: Esperanto-Grupo La Stelo, 2013. – 125 p., il. – [Recenzo-ekzemplero].
 800. Haupenthal, Reinhard. Pri la start-kondiĉoj de du plan-lingvoj. La Unuaj Libroj de Schleyer (1880) kaj de Zamenhof (1887). 3a eld., ŝanĝita kaj vastigita. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2013. – 48 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 35). – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 801. Jarkolekto de TAKE 2012: [Artikolaro] / Redaktis Pierre Grollemund. – Wintzenheim: TAKE, 2012. – 52 p., il. – [Donaco de TAKE].
 802. Privat, Edmond. Vizio de juna virino / Tradukis el la franca Jean-Pierre Danvy; Antaŭparolo de Eric Descoeudres; Postparolo de Perla Martinelli. – Świdnik: [Tomasz Chmielik], 2014. – 49 p. – [Recenzoekzemplero]
 803. Сидоров, Анатолий Вениаминович. Эсперанто-движение на Северо-Западе России. – Санкт-Петербург: [А. Сидоров], 2014. – 160 с., илл. – [Donaco de Anatolij Sidorov].
 804. [Hammarberg, Jarl]. Martel-Monto, Jarlo. Ajn senvortaĵoj kaj aliaj poemoj. – Bromma: J. Hammarberg, 1983 p. – 150 p., il.
 805. Kniivilä, Kalle. Homoj de Putin. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2014. – 168 p. – [Recenzoekzemplero].
 806. Meisl, Joseph. Der “Hillelist”. Lazar Markoviĉ Zamenhof (1859-1917) und die Judenfrage = La hilelisto. Lazar Markoviĉ Zamenhof (1859-1917) kaj la juda demando / Tradukis el la germana kaj komentis Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2013. – 24 p. – (Schriften zur Esperantologie und Interlinguistik; Heft 33). – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 807. Reinhard Haupenthal – Bibliographie seiner Veröffentlichungen Esperantologie Interlinguistik / Bearbeited von Hervé Vallon. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006. – 142 p. – [Donaco de Reinhard Haupenthal].
 808. Aibara Susumu. A Taisho Era Japanese Elite's Consideration of the Baha'i Movement. – Tankobon: Foad Katirai, 2014. – 202 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 809. Sarafian, Spiros. La Troja Milito. – Ateno: Spiros Sarafian, 2014. – 157 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 810. Żelazny, Walter. Ludoviko Lazaro Zamenhof. Lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj / Tradukis el la pola Tomasz Chmielik. – Zwierzyniec: Ostoja, 2014. – 189 p. – [Recenzoekzemplero].
 811. Blok, Aleksandr. Denove ek… Poemoj de Aleksandr Blok en la rusa kaj Esperanto / Kompilis Irina Gonĉarova; Tradukis el la rusa Grigorij Arosev, Tatjana Auderskaja, Oleg Ĉajka, Nikolaj Danovskij, Nikolao Gudskov, I. Ĥoves, Viktor Laptev, Pavel Moĵajev, Ludmila Novikova, Natan Procenko, Tatjana Vŝivceva. – Moskvo: MASI, 2014. – 48 p., il. – [Donaco de MASI].
 812. Cherpillod, André. Gaston Waringhien, heroldo de la Internacia Lingvo = Gaston Waringhien, héraut de la Langue Internationale. – 2a eld. – Courgenard: La Blanchetière, 2014. 96 p., il. – [Donaco de André Cherpillod].
 813. Conan Doyle, Arthur. La aventuroj de Ŝerloko Holmso: Novelaro / Tradukis el la angla István Ertl, Hoss Firooznia, Reinhard Fössmeier, Edmund Grimley Evans, Paul Gubbins, Sten Johansson, Trevor Steele, Russ Williams; Antaŭparolo kaj notoj de Aleksander Korĵenkov. – Kaliningrado: Sezonoj, 2013. – 248 p.; 600 ekz. – (Serio Mondliteraturo; №18). – [Donaco de Sezonoj].
 814. Ionescu, Eugen. La angla sen instruisto: Unuakta komedio / Tradukis el la rumana Ionel Oneţ. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2014. – 24 p. – (La KromKancerKliniko; №29). – [Donaco de La KancerKliniko].
 815. Raporto pri Publika Preleg-kunveno de la 100-a Japana Esperanto-Kongreso. “Esperanto en Japanio, Japanio en la Esperanto-movado: lerni de historio por estontaj perspektivoj” / Redaktis Goro Christoph Kimura k. a. Tokio: Japana Esperanto-Instituto, 2014. 87 p., il. – [Donaco de la Japana Esperanto-Instituto].
 816. Steele, Trevor. Konvinka kamuflaĵo: Aŭtobiografio. – Antverpeno: FEL, 2014. – 272 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 817. Interlingvistiko kaj Esperantologio: Bibliografio de la publikaĵoj de Detlev Blanke. Kun dulingvaj enkondukoj kaj indeksoj = Interlinguistik und Esperantologie: Bibliographie der Veröffentlichungen von Detlev Blanke. Mit Einführungen und Registern in Deutsch und Esperanto / Editoris Ulrich Becker. – New York: Mondial, 2011. – 234 p. – [Recenzoekzemplero].
 818. Littera scripta manet: Serta in honorem Helmar Frank / Editor Věra Barandovská-Frank. – Paderborn: Institut für Kybernetik; Dobřichovice: KAVA-PECH, 2013. – 728 p., il. – [Donaco de Věra Barandovská-Frank].
 819. SES 2014 RU: Programlibreto. Somera Esperanto-Studado, Koltiŝevo, 2014. – [M.]: [MASI], 2014. – 20 p., il. – [Donaco de MASI].
 820. Ŝevĉenko, Dmitrij; Striganova, Anna. Subtera suno: Fabelaj noveloj. – M.: Impeto, 2014. – 144 p.; 500 ekz. – [Aĉeto].
 821. Власов, Дмитрий Валерьевич. История применения эсперанто в России: печать, радиовещание, переписка, самиздат: Монография. М.: Импэто, 2014. – 408 с., ил.; 300 экз. – [Aĉeto].
 822. Gates, Ronald Cecil. Briĝo kun veneno: [Originala novelo]. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2014. – 92 p. – [Recenzoekzemplero].
 823. Poesia da tutti i cieli = Poezio el ĉiuj ĉieloj: Antologio de la Premio – Unua fojo 2014 / Redaktis Giuseppe Campolo; Antaŭparoloj de Renato Corsetti, Amerigo Iannacone, Nicolino Rossi; Tradukis el la itala Giuseppe Campolo, Amerigo Iannacone, Nicolino Rossi. – Venafro: Eva, 2014. – 184 p. – [Recenzoekzemplero].
 824. Юнусов, Абдурахман. Эсперанто? Эсперанто! Учебник международного языка. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Импэто, 2014. – 160 с., ил.; 300 экз. – [Aĉeto].
 825. Bronŝtejn, Mikaelo. Kaj ekmatenos: Poemaro. – M.: Impeto, 2014. – 152 p., il.; 300 ekz. – [Aĉeto].
 826. Kie estas volo, tie estas vojo: Memorlibro pri Hideo Yagi / Redaktis Doi Ĉieko. – Tokio: Japana Esperanto-Instituto, 2006. – 128 p., il. – [Donaco de Syôzi Nobuyuki].
 827. Papazov, Dimitar. El mia verda vivo. Rememoroj de esperantista kaj socia aganto / Antaŭparolo de Detlev Blanke. – Berlino; Sofio: Dafna, 2013. – 218 p., il.; 60 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 828. Bonvenon en Francio!: Turisma kaj konversacia libreto / Kompilis Sonia Amariglio. – 4a eld. – Paris: Espéranto-France, 2015. – 20 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 829. Dua bulteno: 100-a Universala Kongreso de Esperanto. Lillo, 25 julio – 1 aŭgusto 2015. – [Rotterdam]: [UEA], [2015]. – 24 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 830. Jarlibro 2015 / Redaktis Francisco L. Veuthey; Antaŭparolo de Barbara Pietrzak. – Rotterdam: UEA, 2015. – 256 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 831. Kongresa libro: 100-a Universala Kongreso de Esperanto. Lillo, 25 julio – 1 aŭgusto 2015. / Redaktis Clay Magalhães. – Rotterdam: UEA, 2015. – 168 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 832. La Konstitucio de la Regno Japanio: [Dulingva eldono] / Tradukis el la japana Hirotaka Masaaki, Sibayama Zyūn'iti, Yamakawa Syuiti. Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2014. – 88 p. [Donaco de Mine Yositaka].
 833. Moura, Fátima. Aidoso, ege trans la doloro / Tradukis el la portugala Givanildo Ramos Costa. – Rio-de-Ĵanejro: Spiritisma Eldona Asocio F. V. Lorenz, 2010. – 80 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 834. Opletajev, Vladimir Vasiljeviĉ. Simboloj de Rusio. – M.: Impeto, 2015. – 100 p., il.; 500 ekz. – [Donaco de Svetlana Smetanina].
 835. Belarta rikolto 2015: Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio / Redaktis Ulrich Becker, Michela Lipari, Anna Pentus, Mati Pentus, Humphrey Tonkin. – Novjorko: Mondial, 2015. – 85 p. – [Donaco de Syozi Keiko].
 836. Gvidlibro 2015 / Redaktis Francisco L. Veuthey; Antaŭparolo de Barbara Pietrzak. – Rotterdam: UEA, 2015. – 96 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 837. Oz, Amos. Esperanto: Unu el ok rakontoj el la libro “Inter amikoj” / Tradukis el la hebrea Gian Piero Savio, Amri Wandel; Enkonduko de Amri Wandel. – Jerusalemo: Esperanto-Ligo en Israelo, 2015. – 23 p. – [Donaco de ELI].
 838. Zamenhof, Lazarj Markoviĉ. Kongresaj paroladoj / Kompilis Aleksander Korĵenkov. 2a eldono. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2015. – 500 ekz. – (Serio Scio, №2). – [Donaco de Sezonoj].
 839. Klaro kaj elasto: Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago de Fernando de Diego / Editoris Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Schliengen: Edition Iltis, 2003. – 422 p. – [Donaco de la fondaĵo “Biblioteka Apogo Honore al la Geedzoj Maria kaj Johano Bachrich”].
 840. La dek bildoj de bovpaŝtado: Libro de Zen-Budhismo / Tradukis el la ĉina Zenkei Ŝibajama; Antaŭparolo de Key Ŝibajama. Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2015. – 54 p., il. – [Donaco de Mine Yositaka].
 841. Menade bal püki bal: Festschrift zum 50. Geburtstag von Reinhard Haupenthal = Festlibro por la 50a naskiĝ-tago de Reinhard Haupenthal / Antaŭparolo de Henri Vatré. – Saarbrücken: Edition Iltis, 1998. 487 p. – [Donaco de la fondaĵo “Biblioteka Apogo Honore al la Geedzoj Maria kaj Johano Bachrich”].
 842. Minnaja, Carlo; Silfer, Giorgio. Historio de la Esperanta literaturo. – La Chaŭ-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2015. – 764 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 843. Studoj pri interlingvistiko: Festlibro por Detlev Blanke = Studien zur Interlinguistik: Festschrift für Detlev Blanke. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2001. – 736 p. – [Donaco de la fondaĵo “Biblioteka Apogo Honore al la Geedzoj Maria kaj Johano Bachrich”].
 844. Conterno Guglielminetti, Clelia. Ho, tomboj de l' prapatroj: Romano / Editoris Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2015. – 174 p. (Beletra Serio; Kajero 3).
 845. Goethe, Johann Wolfgang. La Suferoj de la Juna Werther / Tradukis Reinhard Haupenthal. – Bad Bellingen: Edition Iltis, 2015. – 139 p. (Beletra Serio; Kajero 7).
 846. Modest, Julian. La viro el la pasinteco: Novelaro, originale verkita en Esperanto. – Đurđevac: Dokumenta Esperanto-Centro, 2015. – 107 p. – (Donaco de la Dokumenta Esperanto-Centro).
 847. Tamen ĝi moviĝas!: Eseoj pri la Esperanto-movado / Redaktis Michela Lipari, Humphrey Tonkin. Postparolo de Carlo Minnaja. – Rotterdam: UEA, 2015. – 152 p. – (Recenzoekzemplero).
 848. Vialatte, Alexandre. Bleko de blua anaso / Tradukis el la franca Ŝerlerik d'Arroi. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2014. – 20 p. – (La KromKancerKliniko; №30). – (Donaco de La KancerKliniko).
 849. Cherpillod, André. Mensogoj kaj sekretoj de la historio. – Courgenard: La Blanchetièere, 2015. – 174 p., il. – [Donaco de la aŭtoro].
 850. Johano la Orbuŝa. Dia liturgio / Tradukis el la rusa Taŭriono Smykov k. a. – Moskvo: Kniga po Trebovaniju, 2015. – 56 p. – [Recenzoekzemplero].
 851. Steele, Trevor. Dio ne havas eklezion: Romano. – Antverpeno: FEL, 2015. – 168 p. – [Recenzoekzemplero].
 852. Homarane: Kajero en Esperanto pri socio, filozofio, religio. Jaro 2, numero 2 / Redaktoro Bertil Nilsson. – La Chaŭ-de-Fonds: Kooperativo de Literatura Foiro, 2014. – 161 p. – [Recenzoekzemplero].
 853. Sigmond, István. Konsilo de ateisto: kredu je Dio / Redaktis Jozefo Horvath; Tradukis el la hungara Jozefo Horvath k. a. – Cluj Napoca: EXIT, 2015. – 191 p. – [Donaco de Julia Sigmond].
 854. Werner, Jan. Terminaro de kanalizacio. – Brno: Konstru-Forumo, 2015. – 90 p., il. – [Donaco de Jan Werner].
 855. [Zamenhof, L. L.] Ekzercoj de Zamenhof / Redaktis Mine Yositaka. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2015. – 38 p. – [Donaco de Mine Yositaka].
 856. Aktoj de Internacia Scienca Simpozio “Esperanto 100-jara”. Universitato de Vieno. 28-30.10.1987 / Redaktis Hans Michael Maitzen, Herbert Mayer, Zlatko Tišljar. – Vieno: Esperanto Laborkomitato Aŭstria; Pro Esperanto; Maribor: Inter-kulturo, 1994. – 250 p. – [Donaco de IEM].
 857. Andreo Cseh – la *gaja stelo* kiel edzperanto / Redaktis Ada Csiszár. – Budapest: [Ada Csiszár], 1996. – 56 p., il. – [Donaco de IEM].
 858. Balano, Johán (ps. de Claude Piron). Ĉu ŝi mortu tra-fike?: Priseksa kaj prikrima fantaziaĵo. – 2a eld. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2000. – 74 p. – (Serio Originala Literaturo, №32). – [Donaco de IEM].
 859. Becker, Ulrich. La Aĵoj kaj la Sezonoj: Originala novelaro. – Vieno: Pro Esperanto, 1996. – 114 p. – (Serio Originala Literaturo, №15). – [Donaco de IEM].
 860. Beckmann, Karl. Historio de Esperanto. 2a aktualigita eld. – Vieno: Aŭstria Esperanto-Instituto, 1988. – 16 p. – (Serio La Dua Jarcento). – [Donaco de IEM].
 861. Bulthuis, Hindrik Jan. Inferio: Originala scienc-fikcia romano. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 153 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 862. Bulthuis, Hindrik Jan. La vila mano: Originala romano. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1991. – 315 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 863. Csiszár, Ada. In Memoriam Dr. Kalocsay Kálmán (1891-1976). – Budapest: [Ada Csiszár], 1994. – 100 p., il. – [Donaco de IEM].
 864. Deŝkin, Georgo. Lasta amo de poeto: Versaĵoj. Libro tria (1958-1959). – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 27 p., il. – (Speciala numero de “La Dua Jarcento”, 1997, №1). – [Donaco de IEM].
 865. El la poŝtkesto de Kálmán Kalocsay. 1930-1975. / Ed. Ada Csiszár, Reinhard Haupenthal. – Budapest: [Ada Csiszár], 2007. – 177 p. – [Donaco de IEM].
 866. EMBA (Ps. de Imre Baranyai). Maria kaj la grupo / Antaŭpar. Julio Baghy; Postpar. Vilmos Benczik. – 2a eld. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 180 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 867. Engholm, Stellan. La Lupo sur Kapitolo kaj aliaj noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 93 p. – (Serio Originala Literaturo, №22). – [Donaco de IEM].
 868. Gates, Ronald Cecil. La vidvino kaj la profesoro: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 132 p. – (Serio Originala Literaturo, №23). – [Donaco de IEM].
 869. [Kalocsay, Kálmán]. Selektitaj leteroj de Kálmán Kalocsay. 1927-1975 / Ed. Ada Csiszár, Reinhard Haupenthal. – Budapest: [Ada Csiszár], 2006. – 275 p. – [Donaco de IEM].
 870. Kalocsay, Kolomano. Versojn oni ne aĉetas: Originala poemaro / Postpar. Ada Csiszár; Giorgio Silfer. – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 64 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 871. La maŝino kiu kriis: Rakontoj pri strangaj fenomenoj. Vol 1 / Ed. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1995. – 105 p. – (Serio Originala Literaturo, №13). – [Donaco de IEM].
 872. Leser, Jolanthe. La vivo estas pli forta / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1991. – 36 p. – (Serio Originala Literaturo, №2). – [Donaco de IEM].
 873. Matthias, Ulrich. Fajron sentas mi interne: Originala romano / Antaŭpar. Elena Zaja. – Vieno: Pro Esperanto, 1990. – 108 p. – (Serio Originala Literaturo, №1). – [Donaco de IEM].
 874. Montagut, Abel. Karnavale (Maskita rakonto). – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 65 p. – (Serio Originala Literaturo, №25). – [Donaco de IEM].
 875. Montagut, Abel. Poemo de Utnoa / Enkond. William Auld; Postpar. Probal Daŝgupto. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 225 p., il. – (Serio Originala Literaturo, №7). – [Donaco de IEM].
 876. Privat, Edmond. Pri Esperanta literaturo / Ed., postpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1991. – 31 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 877. Salovaara, Eija. Kie boacoj vagadas. – Vieno: Pro Esperanto, 1994. – 96 p. – (Serio Originala Literaturo, №11). – [Donaco de IEM].
 878. Seabra, Manuel de. Promeso en obskuro: Noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997. – 110 p. – (Serio Originala Literaturo, №24). – [Donaco de IEM].
 879. Steele, Trevor. Apenaŭ papilioj de Bergen-Belsen: Originala romano pri Germanio. – Vieno: Pro Esperanto, 1994. – 152 p. – (Serio Originala Literaturo, №10). – [Donaco de IEM].
 880. Steele, Trevor. Aŭstralia Felix: Noveloj. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1999. – 134 p. – (Serio Originala Literaturo, №29). – [Donaco de IEM].
 881. Steele, Trevor. Memori kaj forgesi: Noveloj el la Norda Montaro / Antaŭpar. Herbert Mayer – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 143 p. – (Serio Originala Literaturo, №5). – [Donaco de IEM].
 882. Ŝirjaev, Ivan. La dormanta grafino: Originalaj noveloj. Plena verkaro, Vol 1 / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 157 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 883. Ŝirjaev, Ivan. La Nova Vivo: Originala romano. Plena verkaro, Vol 2 / Ed., antaŭpar. Herbert Mayer. – Vieno: Pro Esperanto, 1993. – 80 p. – (Serio Originala Literaturo Klasika). – [Donaco de IEM].
 884. Štimec, Spomenka. Geografio de miaj memoroj. – Vieno: Pro Esperanto, 1992. – 140 p. – (Serio Originala Literaturo). – [Donaco de IEM].
 885. Štimec, Spomenka. Kroatisches Kriegsnachtbuch / Vorwort Ulrich Lins. – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1994. – 104 s. – [Donaco de IEM].
 886. Valano, Johán (ps. de Claude Piron). Ĉu vi kurias ĉine? – 3a eld. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1996. – 135 p. – (Serio Originala Literaturo, №20). – [Donaco de IEM].
 887. Wüster, Eugen. Enciklopedia vortaro Esperanta-germana. Unua parto. Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1923. – 24 + 136 p. – [Donaco de IEM].
 888. Wüster, Eugen. Enciklopedia vortaro Esperanta-germana. Dua parto. Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1925. – 16 + 144 p. – [Donaco de IEM].
 889. Wüster, Eugen. Enciklopedia vortaro Esperanta-germana. Tria parto. Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1926. – 26 + 134 p. – [Donaco de IEM].
 890. Wüster, Eugen. Enciklopedia vortaro Esperanta-germana. Kvara parto. Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. – Leipzig: Ferdinand Hirt & Sonh, 1929. – 6 + 162 p. – [Donaco de IEM].
 891. Fundamento de la homaj rajtoj / Tradukis Humphrey Tonkin; Antaŭparolo de Mark Fettes; Enkonduko de Maria Rafaela Urueña. – [Roterdamo]: UEA, 2016. – 96 p. – [Recenzoekzemplero]
 892. Steele, Trevor. Amo inter ruinoj: Romano. – Antverpeno: FEL, 2016. – 232 p. – [Recenzoekzemplero]
 893. Valle-Inclán, Ramón del. Bohemiaj lumoj: Esperpento / Tradukis el la hispana, komentis Miguel Fernández. – Madrid: Madrida Esperanto-Liceo, 2015. – 176 p. – [Recenzoekzemplero].
 894. Vivis, vojaĝis, verkis: Esearo omaĝe al Vasilij Eroŝenko, 1890-1952. – Tokio: Komitato por Celebri la 125-jaran Jubileon de Eroŝenko, 2015. – 100 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 895. Zamenhof, L. L. Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia / Kun japana traduko de Mizuno Yoshiaki. – Toyonaka-si: Japana Esperanta Librokooperativo, 2014. – 96 p. – [Donaco de Mine Yositaka].
 896. Арманд, Давид Львович. Путь теософа в стране Советов: Воспоминания. – М.: Аграф, 2009. – 608 с.; 1000 экз. – [Aĉeto].
  David Armand en pluraj lokoj de siaj rememoroj mencias Esperanton.
 897. Basha, Egrem. La mondo estas pejzaĝo kun brilaj koloroj / Tradukis el la albana Tomasz Chmielik, Bardhyl Selimi. – Świndnik: [s. e.], 2014. – 75 p. – [Donaco de Tomasz Chmielik].
 898. Birštonas / Tradukis el la litova Antanas Grincevičius. – Birštonas: Inform-Centro pri Turismo de Birštonas, 2016. – 12 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka]
 899. Borsboom, Ed. Kie miozotas memor’. – Hago: Internacia Esperanto-Instituto, 2017. – 165 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 900. Cherpillod, André. Esperanto: evoluo kaj degenero. – Courgenard: La Blachetière, 2016. – 62 p. [Donaco de André Cherpillod].
 901. Cherpillod, André. Promenante tra la lingvoj… – Courgenard: La Blachetière, 2017. – 132 p. [Donaco de André Cherpillod].
 902. Dobrzyński, Roman. Zamenhof w Warszawie. – Warszawa: Polski Związek Esperantistów, 2017. – 156 p., il. – [Donaco de Roman Dobrzyński].
 903. Esperanto. Lingvo kaj kulturo en Berlino kaj Brandenburgio. 111 jaroj. Jubilea libro 1903-2014. Enrigardo. Rerigardo. Antaŭenrigardo / Redaktis Fritz Wollenberg. – Novjorko; Berlino: Mondial, 2017. – 309 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 904. Iannacone, Amerigo. Noveloj / Tradukis el la itala Carlo Minnaja. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2017. – 32 p. (La KromKancerKliniko, №31). – [Donaco de La KancerKliniko].
 905. Interlingvo inter lingvoj. Prilingvaj eseoj / Redaktis Michela Lipari, Humphrey Tonkin; Postparolo de Carlo Minnaja. – Rotterdam: UEA, 2015. – 272 p. – [Recenzoekzemplero].
 906. Jarlibro 2017 / Redaktis Roxane Romann; Antaŭparolo de Maria Rosaria Spanò. – Rotterdam: UEA, 2017. – 272 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 907. Lins, Ulrich. La danĝera lingvo: Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. – Nova, reviziita eldono. – Rotterdam: UEA, 2016. – 375+24p., il. – [Recenzoekzemplero].
 908. Lorenz, Francisco Valdomiro (Spirito); Xavier, Francisco Cândido (Mediumo). Esperanto kiel revelacio. – Rio de Janeiro: Spiritisma Eldona Asocio F. V. Lorenz, 2015. – 112 p., il. – [Donaco de Spiritisma Eldona Asocio F. V. Lorenz].
 909. Némirovsky, Irène. La balo / Tradukis el la franca Janine Dumouline kaj Montendra Esperanto-Grupo. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2016. – (La KromKancerKliniko, №31). – 30 p. – [Donaco de La KancerKliniko].
 910. Prilingve en Nitro: Politike, historie, teorie, instrue: Fakaj prelegoj prezentitaj kadre de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto / Redaktis Stanislav Košecký. – Roterdamo: UEA, 2016. – 232 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 911. Rusiaj Esperanto-Tagoj 2017: Broŝuro de partoprenanto / Kompilis Nikolao Gudskov. – [M.]: REU, 2017. – 16 p. – [Donaco de Nikolao Gudskov].
 912. Sigmond, Júlia. Kvin geamikoj. – Cluj-Napoca: Exit, 2016. – 480 p. – [Recenzoekzemplero].
 913. Trujillo Casañas, Leandro. Juan Régulo Pérez, una aproximación a su vida y obra. – La Laguna: Leandro Trujillo Casañas, 2017. – 55 p., il. – [Aĉeto].
 914. De A al B: Fest-libro por la 75a naskiĝ-tago de D-ro André Albault / Editoris Irmi Haupenthal, Reinhard Haupenthal. – Schliengen: Edition Iltis, 2000. – 281 p. – [Aĉeto].
 915. Enciklopedio de Esperanto. Vol. 1 / Redaktis Lajos Kökény, Vilmos Bleier, Kálmán Kalocsay, Ivan Ŝirjaev. – Budapest: Literatura Mondo, 1933. – 272 p. + 106 p. (il.). – [Aĉeto].
 916. Enciklopedio de Esperanto. Vol. 2 / Redaktis Lajos Kökény, Vilmos Bleier, Kálmán Kalocsay, Ivan Ŝirjaev. – Budapest: Literatura Mondo, 1934. – 328 p. + 184 p. (il.). – [Aĉeto].
 917. Gjivoje, Marinko. Leksikono de aktivaj jugoslaviaj esperantistoj / Antaŭparoloj de Peter Zlatnar, Štefica Gjivoje, Marjan Gjivoje. – Borovo: Voĉo, 1985. – 311 p., il. – [Aĉeto].
 918. Hou Zhiping, Liu Ling, Zou Guoxiang k. a. Konciza Historio de la Ĉina Esperanto-Movado: [Dulingva] / Tradukis el la ĉina Liu Caisheng, Liu Gengyi, Zou Guoxiang; Antaŭparolo de Chen Haosu. – Beijing: Nova Stelo, 2004. – 490 + 24 p. (fotoj), il. – [Aĉeto].
 919. Poemaro por paco / Redaktis Konisi Gaku, Li Shijun, Miyamoto Masao, Baldur Ragnarsson, Umeda Yosimi; Postparolo de Umeda Yosimi. – Pekino: UEA, 1986. – 50 p. – [Aĉeto].
 920. Sinha, Lakshmiswar. Jaroj sur tero / Enkonduko de Björn Collinder. – Malmö: Eldona Societo Esperanto, 1966. – 128 p., il. – [Aĉeto].
 921. Sub la signo de socia muzo / Redaktis William Auld, Stefan Maul; Antaŭparolo de Stefan Maul; Enkonduko de William Auld. – Antverpeno: FEL, 1987. – 125 p., il. – [Aĉeto].
 922. Urbanová, Eli. Hetajro dancas / Antaŭparoloj de Reto Rossetti, Josef Rumler. – Chapecó: Fonto, 1995. – 327 p. – [Aĉeto].
 923. Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon: Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la konferenco “Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko” (KAEST), aranĝita en Modra (SK), 2014-11-13/16, fare de E@I / Kompilis Katarína Novotníčková. – Partizánske: Espero, 2015. − 174 p., il.; 150 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 924. Balmont, Konstanteno. Mi venis al la mond’ por vidi Sunon / Kompilis Nikolao Gudskov; Postparolo de Svetlana Vinokurova; Tradukis el la rusa Tatjana Auderskaja, Mikaelo Bronŝtejn, Irina Gonĉarova, Nikolao Gudskov, Klara Ilutoviĉ, Igor Kaliniĉev, Ludmila Novikova, Mikaelo Povorin. – Moskvo; Ŝujo: REU, 2018. 80 p., il. – [Donaco de Nikolao Gudskov].
 925. Camacho, Jorge. Brulvunde / Postparolo de Nicola Ruggiero. – Partizánske: Espero, 2017. – 155 p. – [Recenzoekzemplero].
 926. Cherpillod, André. La Mesio, unu mito trairinta la jarcentojn. – Courgenard: La Blanchetière, 2018. – 148 p. – [Donaco de André Cherpillod].
 927. Dobrzyński, Roman. Zamenhof en Varsovio. – Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2017. – 160 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 928. Fighiera, Gian Carlo. L. L. Zamenhof. La homo kaj lia idearo en liaj propraj vortoj. – Torino: Torina Esperanto-Centro, 2018. – 40 p. – [Donaco de Gian Carlo Fighiera].
 929. Gorecka, Halina; Korĵenkov, Aleksander. Nia diligenta kolegaro: Biografioj de 200 eminentaj esperantistoj. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2018. – 320 p., il.; 500 ekz. – (Serio Scio, №10). – [Donaco de Sezonoj].
 930. Jarlibro 2018 / Redaktis Paweł Fischer-Kotowski. – Rotterdam: UEA, 2018. – 256 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 931. Klag, Walter. Der Stelo: Das Geld der Esperanto-Gemeinschaft. – Vieno: Walter Klag, 2018. – 24 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 932. Klag, Walter. Die neue Münze-Medaille. 100 Steloj. La nova Espeanto-medalo. – Vieno: Walter Klag, 2018. – 32 p., il. – [Donaco de Walter Klag].
 933. Korjenkov, Alexander. Zamenhof: Vida, obra e ideias do autor do Esperanto / Tradução e notas Fernando Pita. – Porto Velho: Temática Editora, 2018. – 196 p., il. – [Donaco de Fernando Pita].
 934. Korzhenkov, Aleksander. La vita di Zamenhof / Traduzione Cristina de Giorgio; Prefazione di Giorgio Novello. – Alghero: Edizioni Nemapress, 2017. – 140 p., il. – [Donaco de IEF].
 935. Libreto de partoprenanto de Rusiaj Esperanto-Tagoj – 2018 / Kompilis Nikolao Gudskov. – Moskvo: REU, 2018. – 12 p., il. – [Donaco de Nikolao Gudskov].
 936. Modest, Julian. Averto pri murdo: Krimromano, originale verkita en Esperanto. – Partizánske: Espero, 2018. – 100 p. – [Recenzoekzemplero].
 937. Modest, Julian. Murdo en la parko: Krimromano, originale verkita en Esperanto. – [Antverpeno]: Eldonejo Libera, 2018. – 78 p. – [Recenzoekzemplero].
 938. Modest, Julian. Serenaj matenoj: Krimromano, originale verkita en Esperanto / Antaŭparolo de Petar Todorov. – [Antverpeno]: Eldonejo Libera, 2018. – 95 p. – [Recenzoekzemplero].
 939. Montagut, Abel. La enigmo de l’ar@neo: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2003. – 279 p. – (Serio Originala Literaturo, №41). – [Donaco de SES].
 940. Sigmond, Júlia; Rodin, Sen. Kvodlibeto: Kvarmana mikspoto dutonala. – Cluj-Napoca: Exit, 2015. – 338 p. – [Donaco de Júlia Sigmond].
 941. Šilas, Vytautas. Zamenhofas istorinėje Lietuvoje: Esperanto kalbos kūrėjo sąsajos su istorine Lietuva. – Vilnius: Vilniaus esperantininkų draugija; Leidykla “Žemės trauka”, 2017. – 96 p., il. – [Donaco de Vytautas Šilas].
 942. Steele, Trevor. Kaj staros tre alte…: Romano. – Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 2006. – 293 p. – (Serio Originala Literaturo, №43). – [Donaco de SES].
 943. Stožická, Zuska. Ĝis tien / Až tam: Esperanto-slovaka eldono / Tradukis el la slovaka Mária Minichová. – Partizánske: Espero, 2016. – 211 p.; 300 ekz. – [Recenzoekzemplero].
 944. Zamenhof L. L. La poemoj (Kompleta poemaro de L. L. Zamenhof) / Aranĝo kaj antaŭparolo de Gerrit Berveling; Enkonduko de Baldur Ragnarsson; Postparolo de Stanislav Košecký. – Partizánske: Espero, 2016. – 56 p. – [Donaco de “Espero”].
 945. Новикова, Татьяна; Захарова, Татьяна. Знаменитые земляки. Ерошенко. – Рыбинск: Медиарост, 2018. – 48 с., ил. – (Библиотека Белгородской семьи). – [Recenzoekzemplero].
 946. Aliroj al Esperanto / Redaktis Christer Kiselman, Renato Corsetti, Probal Dasgupta; Antaŭparolo de Christer Kiselman. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2018. – [Recenzoekzemplero].
 947. Baza Literatura Krestomatio / Kompilis kaj redaktis Vilmos Benczik, István Ertl, Aleksander Korĵenkov, Russ Williams; Antaŭparolo de Aleksander Korĵenkov; Enkonduko de Vilmos Benczik; Biografioj de Vilmos Benczik, Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. – 4a eldono, kompletigita. – Kaliningrado: Sezonoj; Kaunas: Litova Esperanto-Asocio, 2019. – 368 p. – 500 ekz. – [Donaco de Sezonoj].
 948. Cherpillod, André. Heraklito la Efezano: Hipoteza rekonstruo de lia libro. – Courgenard: La Blanchetière, 2019. – 28 p. – [Donaco de André Cherpillod].
 949. Cherpillod, André. Vortaro de la mitoj kaj mitologioj. – Courgenard: La Blanchetière, 2019. – 128 p., il – [Donaco de André Cherpillod].
 950. Čeliauskas, Petras; Puodėnas, Konstantinas. La granda litova-Esperanta vortaro: Ĉirkaŭ 45 000 vortoj. – Kaunas: Pasaulio lietovių kultūros mokslo ir švietimo centras, 2018. – 816 p. – 1000 egz. – [Donaco de Litova Esperanto-Asocio].
 951. Ĉiutaga vivo tra la mondo / Redaktis Hori Jasuo, Arase Sajuki. – Maebaŝi: Horizonto, 2018. – 240 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 952. Dittrich, Sabine. Heredantoj de silentado: Romano / Tradukis el la germana Aleksandro Montanesko. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2017. – 160 p. – [Recenzoekzemplero].
 953. Fössmeier, Reinhard; Maitzen, Hans Michael. La gregoria kalendara reformo kaj ĝiaj postefikoj. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2019. – 32 p. – [Recenzoekzemplero].
 954. Gvidlibro pri la urbo Panevėžys / [Traduko el la litova lingvo]. – Panevėžys: Panevėžio turizmo informacijos centras, [2019]. – 36 p., il.
 955. Kniivilä, Kalle. La strato de Tanja: Vivo en Rusio 1917-2017. – Novjorko: Mondial, 2017. – 159 p. – [Recenzoekzemplero].
 956. Korženkov, Alexander. Ludvík Lazar Zamenhof: život, dílo, ideály / Překlad z esperantského originálu Jindřich Košťálek; Předmluva Humphrey Tonkin. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2019. – 132 p., il. – [Donaco de KAVA-PECH].
 957. Korženkovas, Aleksandras. Zamenhofas: biografinė apybraiža / Iš esperanto kalbos vertė Rimas Šuopys; Straipsniai Povilo Jegorovo ir Vytauto Šilo. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2019. – 136 p., il.; 300 egz. – [Donaco de Litova Esperanto-Asocio].
 958. Kressmann Taylor, Kathrine. Nekonata adresito / Tradukis el la angla Claude Gerlat. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2018. – 36 p. – (La KromKancerKliniko, №33). – [Donaco de LKK].
 959. Libro por BET-ano: La 55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj / Kompilis Stano Marček, Povilas Jegorovas, Aleksander Korĵenkov. – [Kaunas]: Litova Esperanto-Asocio, 2019. – 156 p., il. – 500 ekz. – [Donaco de Halina Gorecka].
 960. Novobilský, Vlastimil. Francisko Valdomiro Lorenz. Atesto pri la vivo kaj verko de eksterordinara homo / Tradukis el la ĉeĥa Margit Turková. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2017. − 160 p., il. – [Donaco de Halina Gorecka].
 961. Owen, Tim; Meyer, Judith. Complete Esperanto. – London: Hodder & Stoughton, 2018. – 344 p., il. – [Recenzoekzemplero].
 962. Sandelin, Bo. Adam Smith. Vivo kaj verko. – Novjorko: Mondial, 2018. – 86 p. – [Recenzoekzemplero].
 963. Sigmond, Júlia. Dankon. – Cluj-Napoca: Exit, 2018. – 88 p., il. – [Recenzoekzemplero]. – [Recenzoekzemplero].
 964. Slavici, Ioan. La muelilo de la fortuno / Tradukis el la rumana Lenke Szász. – Antverpeno: Flandra Esperanto-Ligo, 2018, 160 p. – [Recenzoekzemplero].
 965. Wierzbowski, Przemysław. Konfuziloj: Vortoj, kiuj faras nian lingvon malfacila. – [Partizánske]: Espero, 2017. – 152 p. – [Recenzoekzemplero].
 966. Yourcenar, Marguerite. Orientaj noveloj / Tradukis el la franca Klaŭdo Gerlat. – Thaumiers: La KancerKliniko, 2019. – 32 p.. – (La KromKancerKliniko, №34). – [Donaco de La KancerKliniko].
 967. Пиперски, Александр. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. – 2-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 224 с., ил. – [Donaco de Aleksej Korĵenkov].

Hejmo