La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto en 2020

Ekde 2020 La Ondo de Esperanto aperas elektronike kiel ĉiusezona 120-150-paĝa almanako laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub”.

Abontarifo 2020

Abonanto: 15 eŭroj, 17 usonaj dolaroj, 60 zlotoj, 850 rubloj
Amiko: 30 eŭroj, 33 usonaj dolaroj, 120 zlotoj, 1700 rubloj
Patrono: 100 eŭroj, 110 usonaj dolaroj, 400 zlotoj, 5500 rubloj

Pagmanieroj

  • Se vi havas konton ĉe UEA, sendu ĝirilon por 15, 30 aŭ 100 eŭroj al CO de UEA (Roterdamo), kopie al nia redakcia adreso rete (sezonoj@kanet.ru) aŭ poŝte (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando – Россия). Nia UEA-kodo estas avko-u.
  • Vi povas uzi la internacian monpagan sistemon PayPal (vidu sube).
  • Ruslandanoj pagu al Галина Романовна Горецкая 850, 1700 aŭ 5500 rublojn poŝte (RU-236039, Калининград, аб. ящик 1205), banke (petu informojn pri la kontonumero) aŭ per Яндекс.Деньги (konto 4100138523456, informu retpoŝte pri la pagonumero).

Nepre ne sendu monbiletojn poŝte en kovertoj, ĉar jam kelkfoje tiumaniere sendita mono estis ŝtelita! Prefere skribu al ni por trovi solvon.

Pagi per PayPal / bankkartoj

15 eŭroj

17 usonaj dolaroj

60 polaj zlotoj

Nomo
Retadreso
Nomo
Retadreso
Nomo
Retadreso

La kotizoj por la kategorioj “Amiko” kaj “Patrono” estas pageblaj per PayPal ĉe nia pagilo paypal.me


Hejmo