La Ondo de Esperanto

Tema indekso por la periodo 1991/1 — 1997/3

En la suba indekso estas listigitaj ĉiuj tekstoj aperintaj en la unua, samizdata periodo de la eldonado de La Ondo en Jekaterinburg (kajeroj 1–34), krom etaj informoj. Post la indiko pri la aŭtoro kaj la titolo sekvas enkrampe la numero de la kajero kaj (post dupunkto) la paĝo, kie komenciĝis la koncerna teksto.

Jaroj kaj kajeroj: 1991/1; 1992/2-7; 1993/8-13; 1994/14-19; 1995/20-25; 1996/26-31; 1997/32-34.
Ekde la kajero 1997/4 (35) La Ondo aperas en nova aspekto.


POLITIKO. SOCIA VIVO

Delpino J. Miksitaj impresoj (5:25)
Gazizi G. Bank-rotaj novaĵoj (18-19:17)
Gazizi G. Baŝkortostano antaŭen marŝas? (20:8)
Gazizi G. Bonan venton, kamarado Drozdov (33:29)
Gazizi G. Rusoj murdas (18-19:5)
Golden B. Mispensado pri kultura minacado (33:5)
Gorecka H. Kaj la popolo elektis… (28:3)
Ĥarjkovskij A. Adiaŭ, weimara Ruslando (24:16)
Junusov A. La neŭtralismo kaj “banditoj” (29-30:24)
Kio post la moskva sangobano? (10-11:1)
Korĵenkov A. Ruslando post la decembra balotado (12-13:1)
Korĵenkov A. Sep demandoj al Talis Bercis (2:10)
LO. Li revenas… (15:3)
Marík J. Velura revolucio (2:5)
Mozaiko. (14:19, 15:14, 16-17:19, 18-19:16, 20:13, 21:11, 22-23:6, 24:8, 25:6)
Politika testamento de Andrej Saĥarov (1:3)
Sapoĵnikov V. Bona ŝerco de la usona kongreso (16-17:12)
Sapoĵnikov V. La nova politika vortaro (15:10)
Sapoĵnikov V. Marĝenaj notoj (20:6)
Sapoĵnikov V. Ni marŝu al pli bona kompreno (24:6)
Sapoĵnikov V. Por la paca ruinigo (18-19:4)
Sapoĵnikov V. Renaskiĝo (32:6, 33:16, 34:9)
Sapoĵnikov V. Saĝa decido (26:4)
Sapoĵnikov V. Se ni ĉiuj… (22-23:4)
Sapoĵnikov V. Supera ŝerco de la malsupera ĉambro (27:3)
Sapoĵnikov V. Usonigado de Ruslando (25:4)
Simonov I. Kien la suverenistoj marŝas? (21:4)
Simonov I. La eterne hieraŭaj (31:15)
Tra ruslanda gazetaro (4:16, 5:22, 8:21, 9:12, 10-11:16, 12-13:12)
Ve al la “venkintoj” (6-7:1)
Vogelmann B. Ĉu la ĉina kulturo minacata? (31:6)
Vogelmann B. Kial la krizo? (21:12)
Vogelmann B. La parazitiĝinta financkapitalo (16-17:13)


ORIGINALA BELETRO

Bronŝtejn M. Pluvo; “Kapablas via silka sin'…”; “Karaj…”; Tri princinoj (31:4)
Ĉaldajev V. Poemoj (1:21)
Ĉaldajev V. Okulvintrulino; Al la pordo; Ke buntu vintro (27:6)
Danilov V. Kantoj el Belorusio (8:5)
Gazizi G. Rustika koncerto; Rusa bazaro; Fidele al Patrujo (28:4)
Giŝpling M. Poemoj (12-13:9)
Gusev K. La betulo; Donacoj de Dono-rivero (26:16)
Hohlov N. Jugoslaviaj poemoj (15:16)
Ilutoviĉ K. Traleginte “Plejon” de Ivan Naumov (24:27)
Januŝkeviĉ M. Poemoj (5:12)
Korotkov M. Homo, kiu mortigis (1:11)
Korotkov M. Kaliko amara (22-23:8)
Korotkov M. Sen hejmo, sen familio (12-13:5)
Kozlowski Cz. Felietoneto (34:22)
Kozlowski Cz. Nia versistaro (14:26)
Kozlowski Cz. Pri esperanta gazetaro (10-11:23)
Kris A. Moko de l' fato (2:13)
Kubulnieks A. Eropo kaj Azja (8:8)
Lino P. Pluviôse (3:17)
Melnikov V. Sonetoj al mia Muzo (10-11:28)
Naumov I. Noktomeza versa sepo (16-17:21)
Palivoda P. Muziko; Aliplanedanoj; Dezerto (29-30:8)
Parfentjev Al., Parfentjev An. La oka pafo (5:2, 6-7:3)
Sapoĵnikov V. Ĉu li verkis vane? (18-19:13)
Sapoĵnikov V. Eksterlandit' (5:27)
Sapoĵnikov V. Kiel nia sakstrato elektis prezidenton (28:6)
Sapoĵnikov V. Kongresaj paroladoj (25:15)
Sapoĵnikov V. Krimo kaj puno en la itala lingvo dum suda vento (26:10) Sapoĵnikov V. Nome de Sovetunio (29-30:10)
Sapoĵnikov V. Panjo (27:18)
Ŝĉavinskij T. Diletanto (26:24)
Thorsen P. Frua mateno en Sarajevo (25:3)
Vlasov J. Samideanoj (24:10)
Wende E. Skizo el mia propagandista vivo (28:29)


TRADUKA BELETRO

Andrejev L. La tero. Tr. V.Reŝov (18-19:6)
Blok A. “Nokt'. Strat'. Lanterno. Apoteko…”; “Flustraj vortoj vin naskis por ven'…”. Tr. N.Danovskij (22-23:3)
Bogdanoviĉ M. Pelado. Tr. V.Danilov (10-11:9)
Brjusov V. Nun, kiam mi vekiĝis. Tr. A.Korĵenkov (4:1)
Brodskij I. “Falas neĝ', nudigante la nigron de l' ter'…”. Tr. N.Lozgaĉev (26:6)
Brodskij I. “De nenie kun amo, la dekian, martobre…”; En kotsezono; “Mi anstataŭ sovaĝa besto eniris kaĝon…” Tr. M.Bronŝtejn. (33:8)
Bulgakov M. La majstro kaj Margarita: Fragmentoj. Tr. S.Pokrovskij (3:7, 8:11)
Ĉeĥov A. Ĝojo. Tr. V.Kudrjavcev (1:23)
Doljskij A. “Falis stel' sur manon de l'ĉielo…”; Galimati'. Tr. A.Aleksandrov (14:17)
Dostojevskij F. Krimo kaj puno: Fragmentoj. Tr. An.Parfentjev (9:1, 14:9)
Guberman I. Poemetoj. Tr. V.Melnikov (27:21)
Gumiljov N. La arbaro. Tr. N.Danovskij (24:3)
Jesenin S. “Jam forparolis arbareto ora…”. Tr. K.Gusev (26:17)
Krapivin V. Ho, anseroj, ha-ha-ha…: Fragmento. Tr. V.Izosimov (21:6, 31:9)
Kukin J. Al nebulo. Tr. V.Melnikov (33:4)
Kukin J. La strangulo. Tr. V.Ĉaldajev (34:8)
Kukin J. Mi veturas por nebulo Tr. V.Izosimov (32:12)
Lermontov M. Princidino Mary: Fragmento. Tr. N.Danovskij (25:7)
Lermontov M. Velo. Tr. diversaj (18-19:10)
Majakovskij V. Bona trakto de ĉevaloj. Tr. N.Lozgaĉev (9:10)
Mandelŝtam O. “Sendorma nokt'. Homer'. Ŝvelinta streĉe vel'…”; Tristia. Tr. M.Giŝpling (4:11)
Okuĝava B. “Militon deklaris la reĝ' al fremdlanda rival'…” Tr. A.Aleksandrov (14:16)
Pasternak B. “Regos hejme nur enuo…” Tr. A.Aleksandrov (14:18)
Puŝkin A. Festeno dum pesto. Tr. N.Lozgaĉev (6-7:21)
Solĵenicin A. La Paska Krucirado. Tr. L.Isajeva (15:5)
Sulejmanova A. Animkrio. Tr. Kazaĥujano (21:3)
Ŝukŝin V. Simbolo de kredo. Tr. N.Lozgaĉev (16-17:3)
Tolkien J.R.R. Kantoj de montetoj, rojoj kaj herbejoj. Tr. W.Auld (20:11)
Tolkien J.R.R. La batalo sur la Kampoj Pelenoraj: Fragmento Tr. W.Auld (33:10)
Tolkien J.R.R. La du turegoj: Fragmento. Tr. W.Auld (27:8)
Tolstoj L. Morto de Ivan Iljiĉ.Tr. V.Melnikov (34:4)
Turgenev I. La unua amo: Fragmento. Tr. V.Kudrjavcev (10-11:10)
Uspenskij M. Envulta okulo. Tr. N.Gudskov k.a. (2:24)
Vysockij V. Kanto pri Rusio; Ne ŝatas mi; La monumento. Tr. N.Lozgaĉev (2:2)


PLANLINGVISTIKO KAJ ESPERANTOLOGIO

Barkoviĉ K. PIV reviziata (26:30)
Golden B. Kial Zamenhof elektis “kurba”? (26:18)
Golden B. La estetika principo en planlingvistiko (32:13)
Golden B. Pri tiel nomata rusisma vortordo (29-30:22)
Golden B. Proverboj en esperanto: hodiaŭ kaj morgaŭ (22-23:17)
Kolker B. Formiĝo kaj riĉiĝo de la esperanta leksiko (1:25, 2:21)
Vogelmann B. Necesa modernigo de esperanto (34:16)


HISTORIO DE ESPERANTO

Aleksiev N. Ĥarjkovskij mistifikas (31:20)
Antaŭ 80 jaroj (1:20, 2:20, 3:18, 4:18, 5:24, 6-7:30, 8:24, 9:26, 10-11:40, 12-13:28, 14:24, 15:24, 16-17:32, 18-19:24, 20:24, 21:16, 22-23:31, 24:18, 25:23)
Drezen E. En batalo por SEU. Tr. A.Korĵenkov (6-7:32)
Demidjuk G. Mi ne timas persekutojn (33:26)
Golden B. Fjodor Postnikov (31:17)
Ĥarjkovskij A. MEM estis manipulata de Moskvo (18-19:20)
Ĥarjkovskij A. Oni parolas ĉiujn lingvojn (32:23)
Lagrange G. Privat kaj Lanti (3:19, 4:19)
Lins U. Disigitaj amikoj: La lasta korespondo inter Demidjuk, Nekrasov kaj Lanti (28:16, 29-30:14)
Lozgaĉev N. Rekonstrui universon (25:12)
Saĥarov A. Rememoroj de centprocenta esperantisto (9:15, 10-11:31, 12-13:20)
Samodaj V. MEM ne povis esti manipulata de Moskvo (21:21)
Simonov I. Aleksandr Postnikov (20:14)


PROBLEMOJ DE LA ESPERANTO-KOMUNUMO

Arosev G. Kriplulo (25:22)
Birjulin A. Kial oni nin ne ŝatas: Pri surfaca kaŭzo de malesperantismo (5:17)
Buller O. Al Ruslanda Esperantista Kongreso (33:3)
Felszeghy J. La vojo al la kresko (27:15)
Felszeghy J. Por konscii pri sia identeco (16-17:26)
Fettes M. Salutmesaĝo de UEA al la Ruslanda Esperantista Kongreso (24:4)
Gazeto por ĉiu esperantisto: [Intervjuo kun A.Birjulin] (4:9)
Gazizi G. Esperanto kaj la islamo (32:21)
Kolganov A. “Por mi esperanto iusence jam venkis” (12-13:13)
Korĵenkov A. Ankoraŭfoje pri la esperanta gazetaro (10-11:17)
Korĵenkov A. Ĉu la muzoj silentu? (2:1)
Korĵenkov A. Manifesto el Prago kaj mortosciigo el Torino, kiuj skuis Esperantujon (29-30:3)
Korĵenkov A. Sub la roterdama lupeo (34:28)
Korĵenkov A.UEA: Ĉu membrokrizo? (33:24)
Melnikov V. Aktualaj pensoj (15:19)
Melnikov V. EoLA: ĉu fiaskanta? (21:28)
Melnikov V. Muŝoj (25:20)
Melnikov V. Pri la homoj veraj kaj malveraj (16-17:34)
Minin V. La fenomeno VoMo (15:22)
Nia gasto — prezidanto Lozgaĉev (3:1)
Picasso M. Intervjuo al la nova prezidanto de KCE (18-19:18)


KONGRESOJ. ORGANIZOJ. KLUBOJ k.s.

Esperanto en Ruslando (8:III, 9:III, 10-11:46, 12-13:30, 14:28, 15:28, 16-17:38, 18-19:32, 20:31, 21:31, 22-23:40, 24:28, 26:29, 27:29, 28:30, 29-30:28, 31:26, 32:30, 33:30, 34:30)
Golden B. For la ŝtonomanion! (33:21)
Gorecka H. Esperanto en Ruslando: 1992 (8:2)
Gorecka H. Esperanto en Ruslando: jaro 1993 (14:5)
Gorecka H. Esperanto en Ruslando: jaro 1994 (20:3)
Gorecka H. Esperanto en Ruslando: jaro 1995 (26:7)
Gorecka H. Esperanto en Ruslando: jaro 1996 (32:3)
Gorecka H. Esperanto en Sovetunio: 1989 (1:5)
Gorecka H. Stepanov estas ŝtelisto! (21:29)
Gudskov N. Utila leciono de “Eŭska Kverko” (20:28)
Jegorovas P. Kvin jaroj de Litova Esperanto-Asocio (12-13:18)
Kongresa rezolucio (24:29)
Korĵenkov A. Amo en poezio kaj en prozo (22-23:24)
Korĵenkov A. Kabarete ĉe Danubo (16-17:23)
La Manifesto de Prago (29-30:6)
Lozgaĉev N. Ĉu vi aŭdis pri Vieno? (5:15)
Lozgaĉev N. Eŭropo-Azio: esperoj kaj rezultoj (10-11:25)
Medvedev L. Etnoj kaj naturo: Lingvo-Kulturo-Ekologio (15:30)
Mozaiko (1:32, 2:32)
Rezolucio de Ruslanda Esperantista Kongreso (18-19:3)
Westerhoff B. Lernejo por estontaj bahaanoj (21:14)


ESPERANTA KULTURO. LITERATURO

Berezin G. Vysockij en esperanto (24:5)
Golden B. Fakrevuo pri verkado kaj eldonado (21:18)
Eldon-serio “Oriento—Okcidento” (3:4)
Korĵenkov A. Ĉiu povas mem eldoni ĉiujn necesajn verkojn (26:21)
Korĵenkov A. Esperanta libromerkato en 1993 (14:21)
Korĵenkov A. Kiu reprenos la stafeton? (8:30)
Korĵenkov A. Nia libromerkato en 1992 (9:28)
Korĵenkov A. La dudek sesa (3:5)
Korĵenkov A. Librojn legu la leganto (20:21)
Korĵenkov A. Vicatendi por libroj (32:25)
Lozgaĉev N. “Miĥalski, flirta papilio” (16-17:28)
Pokrovskij S. “Komputika Leksikono” aperis (22-23:27)


RECENZOJ

Birjulin A. Junulo, regalu min per vermuto [Soroka V. Destin'] (4:26)
Birjulin A. Kio kaj nu, aŭ Malfacilas esti redaktoro [Strugackij A., Strugackij B. Malfacilas esti dio] (22-23:33)
Birjulin A. …buki bal [Kamaĉo G. Sur la linio] (9:23)
Birjulin A. Varmas en Romo [Tavanti C. Varmas en Romo] (2:27)
Bronŝtejn M. Rapidas vivi li kaj ankaŭ senti hastas [Lermontov M. Princidino Mary] (34:24)
Felszeghy J. Kantas Anjo Amika [Amika A. Dimanĉa koncerto] (20:26)
Golden B. Ankoraŭ unu proceso en la lingvo-tribunalo de Schulz [Malovec M., Ŝulco R. La Analiza Skolo antaŭ la maloveca tribunalo] (28:21)
Gorecka H. UEA nun kaj ĉiam! [Jakob H. Servisto de l'ideo] (33:28)
Gudskov N. Unu el eblaj disvolvoj de esperantismo [Moja G. Survoje al universala civilizacio] (26:27)
Korĵenkov A. Ne ĉio nova estas bona [Nova Esperanta Krestomatio] (3:25)
Kris A. Verdaj kampoj de renaskiĝo [Boccaccio G. Dekamerono] (29-30:26)
Lozgaĉev N. En ĝardeno de Istvбn Nemere [Nemere I. Krokize de mia ĝardeno] (14:27)
Melnikov V. Kvietigi perturbitan animon [Cichová J. Liriko intima] (28:28)
Melnikov V. La arda amo trans ĉemizo [Peneter P. Sekretaj sonetoj] (10-11:42)
Melnikov V. Nova vivo de la “forgesita ĉefverko” [Varankin V. Metropoliteno] (6-7:46)
Melnikov V. Promenante laŭ la stratoj de Aŝkelono [Harrison H. La stratoj de Aŝkelono] (18-19:26)
Melnikov V. Rendevuo kun juneco [Sapoĵnikov V. Ljusjka Benc] (15:26)
Melnikov V. Ruslanda debuto [Ĉeĥov A. Sveda alumeto] (4:30)
Melnikov V. Strangaĵo por kelkaj stranguloj [Leip H., Ŝulco R. Abismoj] (8:28)
Melnikov V., Lugovskaja T., Naumov I. Unu Ringo ilin regas [Tolkien J.R.R. La Kunularo de l' Ringo] (25:24)
Sapoĵnikov V. Defio de nia epoko [Elgo S. La floroj de l' krepusko] (28:26)
Sapoĵnikov V. Fiasko, ne katastrofo [Kolker B. Vojaĝo en Esperanto-lando] (24:25)
Sapoĵnikov V. Kiu estas la malica komizo? [Fernandéz-Flórez W. La malica komizo] (20:30)
Sapoĵnikov V. Ne blinde sekvi la aŭtoron [Keller G. Eugenia] (16-17:37)
Sapoĵnikov V. Nobel-premion al Dolgin! [Dolgin G. Spektro de l' tempo] (21:26)
Shlyafer A. Komputiko “laŭ Pokrovskij” [Pokrovskij S. Komputika leksikono] (27:23)
Stepanov N. Esperantista kontribuo al la jaro de Komenio [F.Kozík. Lumo en tenebroj] (6-7:44)
Stepanov N. Mirinda antikvaĵo retrovita [Borovko N. En la tombo] (3:28)
Ŝljafer A. La manuskriptoj ne forbrulas [Bulgakov M. La majstro kaj Margarita] (8:26)
Ŝoroĥova N. Oni Ja Neniam Scias, Kiam Temas Pri Ursoj [Milne A. Winnie–la–Pu] (5:30)
Vilbaste K. La akvon el la entfonto [Tolkien J. La du turegoj] (31:22)
Zagvazdin A. “…Pol prenas sian pluvmantelon kaj foriras” [Modest J. Mistera lumo] (1:30)


NEKROLOGOJ

Akademiano Paul Ariste (1905–1990). (1:31)
A.K. Jacques Louis Mahé: (5:32)
Boris Tokarev. 1927–1994 (18-19:31)
Chrdle P. Forpasis Jaroslav Marík (34:29)
Kris A. Por ni li restas (28:27)
LO. Foriris amiko. Johannes Palu (1913–1993) (10-11:48)
A.K. Jean Thierry. 1924–1995 (22-23:36)
La sonorilo de la Sankta Ana tintinas sen vi (24:20)
A.K. “Tamen restas io en memoro” (8:32)


HUMURO

“En malbona vetero oni povas facile malvarmumi”. Tr. H.Gorecka (9:31)
Foje en balo. Tr. I.Novikova (2:30)
Kremlaj historioj. Tr. H.Gorecka (3:30)
Pri kio oni ridis antaŭ 80 jaroj (6-7:49)


HEROA PASINTECO

Grigorov A. V pamjat Leonidu Iljiĉu Breĵnevu (31:28)
Klem T. Lenin kaj Esperanto (21:30)
Koroleviĉ A. Nova epoko — nova historio (24:30)
Nia celo estas komunismo! (29-30:30)
Pacjurko V. Jubileas kara Sovetio (22-23:42)
Por la paco (27:31)


ALIAJ TEMOJ

El nia leterkesto (9:32, 14:30, 18-19:29, 22-23:37)
Kasimova T. Belartaj konkursoj Liro (10-11:39)
Korĵenkov A. Dankon pro la subteno (5:1)
Korĵenkov A. Inter tradicioj kaj nuntempo (26:3)
Korĵenkov A. Ni ne rajtas perdi la esperon (31:3)
Korĵenkov A., Lozgaĉev N. Enirante en la trian jaron… (14:3)
La Ondo (1:1)
Liro–91 (4:29)
LO. Ni daŭrigas (8:1)


La Ondo de Esperanto | Hejmo