Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

La Ondo de Esperanto en 2001

Antaŭ unu jaro ni menciis, ke ni strebas post kelkaj jaroj havi 400 rektajn abonantojn: almenaŭ 100 en Ruslando kaj 300 en aliaj landoj.

La abonstatistiko por 2001 montras, ke — malgraŭ la malfavora konjunkturo kaj problemoj ligitaj kun nia transloĝiĝo — ni proksimiĝis al la menciita “celo”.
 
 
1998
1999
2000
2001
Ruslando
147
133
122
115
Aliaj landoj
136
170
238
257
Rektaj abonoj, sume
283
303
360
372
Kolektivaj abonoj
0
0
500
489
Entute
283
303
860
861
Landoj
29
35
36
37

La ruslanda abonantaro malkreskis, kaj ĝi plu malkreskos, ĉar La Ondon forlasas tiuj enlandaj abonantoj, kiuj ne volas aboni ĉiumonatan internacian revuon nur por serĉi en ĝi informojn pri ruslandaj tendaroj kaj renkontiĝoj. Sed la kresko de la alilanda abonantaro pligrandigis la resuman nombron da abonantoj de 360 al 372.

Jen la landoj kun plej multaj abonantoj en 2001:

Ruslando 115 (-7)
Pollando 34 (+6)
Usono 26 (+4)
Finnlando 19 (+6)
Japanio 19 (+5)
Francio 17 (–)
Svedio 15 (-3)
Brazilo 14 (-1)
Italio 12 (-2)
Germanio 12 (–)
(Enkrampe estas la evoluo kompare kun 2000).

En nia dissendolisto estas aldone pli ol 70 adresoj (perantoj, aŭtoroj, redakcioj, laŭreatoj de konkursoj), al kiuj ni sendas la revuon senpage, interalie en kelkaj landoj sen abonantoj. Kaj ne nur britaj estas la membroj de EAB, kiuj ricevas la revuon per speciala kontrakto. Entute en 2001 ni sendis la revuon al pli ol 930 adresoj en 46 landoj.

HaGo


Novaĵoj