La unua Balta Esperanto-Forumo

Kaliningrad (Ruslando). 14–18 jul 2002

Mi scias, ke kelkaj partoprenontoj de la unua Balta Esperanto-Forumo dubis pri la eblo okazigi internacian esperantistan renkontiĝon en la “enklava regiono”. Tamen eĉ tiuj skeptikuloj verŝajne forgesis siajn dubojn, kiam la 15an de julio pli ol cent esperantistoj, pluraj ĵurnalistoj kaj Ĝenerala Konsulo de Pollando, ĉeestis la malfermon de la unua Balta Esperanto-Forumo en la urbodomo de Kaliningrad. Kaj en la venontaj tagoj oni povis ekscii pri la Forumo televide, radie, gazete kaj rete.
BEF-1. Malfermo
Sur la foto (de maldekstre dekstren). Edward Kozyra salutparolas en la malfermo, Valentin Melnikov interpretas por la Ĝenerala Konsulo de Pollando Jarosław Czubiński, Maksim Kejda prezidas, Andrej Malaŝenko (estro de la internacia fako en la urbestraro) aŭskultas interpretadon de la redaktoro de La Ondo. (Fotis Jelena Ĉepinoga)
Pluraj nomis BEFon “nekutima” kaj “neruslanda”. Tio ne estas senbaza.

Probable BEF estis la plej internacia el ĉiuj aranĝoj, kiujn organizis ruslandaj esperantistoj. Inter la 123 aliĝintoj (el ili 113 reale partoprenis) el 12 landoj, estis malpli ol dudek ruslandanoj — komparu tion kun ĉi-jara UK, en kiu la brazilanoj estis pli multaj ol la alilandaj kongresanoj.

La programo enhavis kulturajn kaj klerigajn aranĝojn, seminariojn, ekskursojn kaj artajn prezentojn, sed ne movadajn aferojn, kvankam UEA kaj la Civito atentis BEFon per salutmesaĝoj kaj presaĵoj. Oni aŭskultis interesajn prelegojn kaj partoprenis diskutojn, kaj ŝajnas ke neniam la diskutotempo sufiĉis por la scivolemuloj.

La forumanoj havis ŝancon konatiĝi kun personoj, kies nomojn oni ja konas, sed kiuj malofte vidiĝas en la Movado: Maciej Wnuk, Wolfgang Kirschstein, Stasys Kružinauskas, Aleksej Birjulin kaj eĉ Alen Kris — tiu mistera aŭtoro (kelkaj malŝerce kredis ke temas pri plumnomo) unuafoje (!) partoprenis esperantistan kunvenon.

En la Forumo estis lanĉita la unua volumo de la kvinvoluma libroserio “Dostojevskij en Esperanto”, kiu fariĝos eble la plej granda beletra eldonprojekto en Esperanto. Du el la tri tradukintoj subskribis la unuajn venditajn ekzemplerojn.

Pluraj forumanoj petis (eĉ postulis) daŭrigon, kaj iuj eĉ pretis tuj aliĝi al la dua BEF. Ĉu ni kapablos longe rezisti?

Gravas, ke multaj konstatis, ke antaŭe ili havis pri la urbo kaj regiono neadekvatan imagon, truditan de onidiroj aŭ amaskomunikiloj. Legu jam nun la impresojn de Marc Bavant kaj Wolfgang Kirschstein.

Interalie, denove pruviĝis la grandega rolo, kiun havas la gazetaro en Esperantujo. Mi mem (ne estas sekreto, ke antaŭ du jardekoj min savis por Esperantujo gazeto — Literatura Foiro) spertis kortuŝajn momentojn, aŭdante plurajn personojn diri, ke ili ne kabeis nur ĉar ili povis realigi sin per La Ondo de Esperanto.

Dankon, amikoj!

Aleksander Korĵenkov


Novaĵoj