La Ondo de Esperanto en 2002: Unuafoje pli ol 400 individuaj abonantoj

Antaŭ du jaroj ni skribis en ĉi tiu rubriko:

Ni supozas, ke post du-tri jaroj ni havos 100 rektajn abonantojn en Ruslando kaj 300 en aliaj landoj
(LOdE-77).
Nia supozo realiĝis, kaj pasint-jare La Ondo ricevis 406 kotizojn — je 34 kotizoj pli multe ol en 2001.
 
1998 1999 2000 2001 2002
Ruslando 147 133 122 115 101
Alial landoj 136 170 238 257 305
Sume, individuaj abonantoj 283 303 360 372 406
Kolektivaj abonantoj (EAB) 0 0 500 489 450
Abonoj, entute 283 303 860 861 856
Landoj kun individuaj abonantoj 29 35 36 37 36

La ruslanda abonantaro denove malkreskis (-14), ĉar La Ondon plu forlasas tiuj ruslandaj abonantoj, kiuj ne volas aboni ĉiumonatan internacian revuon nur por legi pri ruslandaj tendaroj kaj renkontiĝoj. Feliĉe, la moskva gazeto REGo ĉiudumonate liveras tian materialon al niaj paroĥisme orientitaj samideanoj, kaj ni povas plu aperigi artikolojn laŭ la kriterio de legindeco.

La alilanda abonantaro plu kreskis en preskaŭ ĉiuj landoj kaj ni kolektis en 2002 je 48 abonoj pli multe ol en 2001.

En 12 landoj ni havis pli ol dek abonantojn pasintjare (enkrampe estas la nombro por 2001)

Ruslando 101 (115)
Pollando 48 (34)
Japanio 26 (19)
Finnlando 23 (19)
Francio 22 (17)
Usono 22 (26)
Germanio 21 (12)
Svedio 19 (15)
Brazilo 16 (14)
Belgio 12 (10)
Italio 12 (12)
Svislando 10 (9)
Enkalkulante la membrojn de la Esperanto-Asocio de Britio (ili ne estis nur britaj) kaj tiujn, kiuj senpage ricevas la revuon (perantoj, kunlaborantoj, redakcioj, laŭreatoj de konkursoj) ni povas konstati, ke pasint-jare La Ondo estis sendata al pli ol 900 adresoj en 45 landoj.

Ni kore dankas al EAB, kies membroj dum 30 monatoj ricevadis La Ondon. Ni estas feliĉaj pro tio, ke ni sukcesis iomete kompensi la provizoran mankon de La Brita Esperantisto, kiu finfine reaperis kiel duonjara revuo.

Pro la ĉeso de la kontrakto kun EAB ni reduktis ĉi-jare la eldonkvanton de 1000 ekzempleroj al 600. Ni kredas, ke ĉi-jare la abonantaro plu kresketos kaj proksimiĝos al 430. Malgraŭ la reapero de Pola Esperantisto je la redaktofino de la marta Ondo ni jam ricevis 50 kotizojn el Pollando kaj pli ol 30 el Britio.

Ni ne kuraĝas prognozi, kiam ni havos 500 abonantojn. Sed verŝajne antaŭ la apero de la ducenta Ondo.

Halina Gorecka


Novaĵoj