Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

Konferenco de KREU

La 24an de februaro 2004 en la Marista Kulturpalaco okazis Konferenco de Kaliningrada Regiona E-Unuiĝo La Ondo de Esperanto. La Konferenco daŭris du horojn. La konferenca diskutado estis multe pli vigla kaj pozitiva ol en la du antaŭaj konferencoj.

La Konferenco akceptis la agadraporton kaj la financan raporton de la Komitato de KREU kaj la raporton de la Kontrol-Revizia Komisiono de KREU.

La Konferenco elektis la novan Komitaton de KREU:

La Konferenco elektis la novan Kontrol-Revizian Komisionon de KREU: Leonid Romenskij (prezidanto); Galina Penĉukova kaj Larisa Babajeva (membroj).

La Konferenco aprobis buĝeton de KREU por 2004 kaj akceptis kotizregularon por 2004:

Inter aliaj decidoj kaj dezir-esprimoj de la Konferenco estas jenaj:

[HaGo]


Novaĵoj | Enirpaĝo