La Ondo: bona rezulto en la malfacila jaro 2006

Verŝajne, 2006 estis la plej malfacila jaro por La Ondo de Esperanto. Pro la duobliĝo (jam pli ol duobliĝo!) de la poŝta tarifo en Ruslando ni devis ŝanĝi la ekspedo-landon, kaj Pollando iĝis ankaŭ la pres-lando de La Ondo. Mankis pasintjare reklamvojaĝoj kaj ni ne partoprenis UKon — ĉi tial malpli da novaj abonoj estis kolektitaj. Sanproblemoj fine de la jaro…

Sed malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj la abonantaro de La Ondo en 2006 denove superis tiun de la antaŭa jaro, kvankam la kresketo estas nur simbola — tri abonoj pli. Dankon al niaj perantoj kaj al la abonantoj.
 

 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ruslando
147
133
122
115
101
98
104
92
93
Aliaj landoj
136
170
238
257
305
407
421
450
452
Entute
283
303
360
372
406
505
525
542
545

En plej multaj landoj la nombro da abonantoj preskaŭ ne ŝanĝiĝis. La plej granda kresko estas en Usono (+6), kaj la plej granda perdo en Finnlando (-7). Novaj landoj estas Benino, Zimbabvo, Ĉinio kaj Kubo — ĉiuj danke al donacitaj abonoj. Entute, niaj abonantoj loĝas en 43 landoj.

Jen la listo de la landoj kun pli ol 10 abonantoj (enkrampe estas la nombroj por 2005):

Ruslando 93 (92)
Pollando 66 (65)
Germanio 44 (43)
Francio 32 (35)
Usono 28 (22)
Britio 27 (25)
Italio 25 (24)
Finnlando 22 (29)
Belgio 19 (15)
Svedio 19 (20)
Hispanio 17 (20)
Japanio 16 (14)
Brazilo 15 (13)
Danlando 13 (15)
Svislando 11 (11)

Estas malfacile prognozi, ĉu ni sukcesos reteni la nunan nombron ĉi-jare. Onidire, la nove dezajnita kovrilo estas pli alloga, sed la baza kotizo senteble plialtiĝis, kaj ankaŭ dum 2007 ni verŝajne ne havos eblon informadi pri La Ondo en esperantistaj renkontiĝoj (escepte de ARKONES). Je la jarkomenco la abonstato estis simila al tiu de la kelkaj antaŭaj jaroj.

AlKo


Novaĵoj | Enirpaĝo