La Ondo de Esperanto en la jaro 2007

Ni ja antaŭvidis, ke pro la altiĝo de la baza tarifo kaj, ĉefe, pro neeblo okazigi inform-kampanjon por la abonjaro 2007, la abonantaro de La Ondo neeviteble reduktiĝos post ok jaroj de konstanta kreskado. Ĉi tiel okazis, sed, feliĉe, malpli ol ni timis, ĉar la malkreskon preskaŭ kompensis nove enkondukitaj ret-abonoj (entute, dudeko). Rezulte en 2007 La Ondo ricevis sume 539 kotizojn, nur je 6 abonoj malpli ol en 2006, kiam nian revuon abonis rekorde multaj 545 personoj. Ni taksas ĉi tion kontentiga rezulto.
 
 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ruslando
147
133
122
115
101
98
104
92
93
91
Aliaj landoj
136
170
238
257
305
407
421
450
452
448
Entute
283
303
360
372
406
505
525
542
545
539

En plej multaj landoj la abonstatistiko apenaŭ ŝanĝiĝis. La plej granda malkresko estis en Pollando (-7), kie ni perdis kelkajn abonantojn pro la komentario de Komitatano Z pri la fermo de la kurt-ondaj programoj de la Pola Radio. En Danlando, Germanio, Usono estis je 5 abonoj malpli ol en 2006. La plej granda kresko (+6) estis en tri landoj: Finnlando, Francio kaj Serbio (en kiu estis neniu abono en 2006 kaj ses abonoj en 2007).

Jen la listo de la landoj kun pli ol dek abonantoj (enkrampe estas la nombroj por 2007):

Ruslando 91 (93)
Pollando 59 (66)
Germanio 39 (44)
Francio 38 (32)
Finnlando 28 (22)
Britio 23 (27)
Usono 23 (28)
Italio 22 (25)
Svedio 21 (19)
Brazilo 20 (15)
Belgio 19 (19)
Hispanio 15 (17)
Japanio 13 (16)
Kvankam ankaŭ ĉi-jare ni preskaŭ ne partoprenos esperantistajn renkontiĝojn, ni kredas, ke La Ondo denove havos pli ol 500 abonantojn. Komence de februaro la abonstato estis simila al tiu de kelkaj antaŭaj jaroj.
AlKo

Novaĵoj | Enirpaĝo