Donacoj en 2007

Abonhelpa Fonduso

Anonima (Nederlando) 143.0 EUR
Gerd Bernhard (Germanio) 3.0 EUR
Sergej Bronov (Ruslando) 3510.0 RUR
Dorota Burkhard (Pollando) 60.0 PLN
Jos. R. Koch (Svislando) 49.0 CHF
Esperanto-klubo Munkeno (Germanio) 68.0 EUR
Jukka Pietiläinen (Finnlando) 18.0 EUR
Paulo Sérgio Viana (Brazilo) 25.0 EUR

Entute, dum 2007 397.5 EUR

Amiko

Anonima (Nederlando) 100.0 EUR
Anonima (Ruslando) 15100.0 RUR
Bronislav Ĉupin (Ruslando) 60.0 RUR
Bernhard Eichkorn (Germanio) 25.0 EUR
Leopold Patek (Aŭstrio) 7.4 EUR
Raita Pyhälä (Finnlando) 80.0 EUR
Gennadij Ŝlepĉenko (Ruslando) 210.0 RUR

Entute, dum 2007 639.3 EUR

Danke al la anonima donacinto el Ruslando, dum la tuta jaro 2008 vi ricevas ĉiumonate kvar ekstrajn paĝojn kontraŭ la senŝanĝa kotizo. Se la pli dika Ondo plaĉas al vi, bonvolu pripensi, ke danke al via helpo la revuo povos resti same ampleksa ankaŭ venont-jare.

La donacojn bonvolu sendi al nia UEA-konto “avko-u” aŭ al vialanda peranto de La Ondo. Eĉ la plej etaj sumoj estas bonvenaj.

Koran dankon al ĉiuj donacintoj!
HaGo

Novaĵoj | Enirpaĝo