La Ondo de Esperanto en la jaro 2008

La centjariĝon de La Ondo de Esperanto de Aleksandr Saĥarov nia Ondo renkontas kun rekorda nombro da abonantoj.

Danke al la fideleco de niaj legantoj, danke al la bona laborado de niaj perantoj (kaj eble danke al la tarifo, kiu pasintjare ne altiĝis), en la jaro 2008 La Ondo ricevis 573 abonkotizojn, je 34 abonoj pli multe ol en 2007, kaj je 28 abonoj pli multe ol en la jaro 2006 kiam 545 personoj — plej multe ĝis nun — abonis nian magazinon.
 
 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ruslando
147
133
122
115
101
98
104
92
93
91
95
Aliaj landoj
136
170
238
257
305
407
421
450
452
448
478
Entute
283
303
360
372
406
505
525
542
545
539
573

En plej multaj landoj la abonstatistiko kresk(et)is aŭ ne ŝanĝiĝis. La plej granda kresko estas en Hispanio (+7). Bona kresko estas en Serbio, kie la abonantaro duobliĝis de 6 al 12 (+6), kaj en Brazilo (+5). Maltrankviligas nin la malkresko en Germanio (-7) kaj en Svedio (-3). Entute, La Ondo de Esperanto pasint-jare estis legata en 53 landoj, ankaŭ tio estas nia rekordo.

Jen la landoj kun pli ol dek abonantoj (enkrampe estas la nombroj por 2007):
 
Ruslando 
95 (91) 
Britio
24 (23)
Pollando
62 (59) 
Hispanio
22 (15)
Francio
41 (38) 
Svedio
18 (21)
Germanio 
32 (39) 
Belgio
17 (19)
Finnlando
28 (28) 
Serbio
12 (6)
Brazilo
25 (20) 
Danlando
11 (8)
Italio
25 (22) 
Japanio
11 (13)
Usono
25 (23) 
Litovio
11 (7)

La ĝojon pri la rekordo amarigas la antaŭscio, ke en 2009 nia abonantaro malkreskos. En la kondiĉoj de la monda krizo falas ne nur aĉetoj de aŭtoj, loĝejoj kaj luksaĵoj, sed ankaŭ de kulturaj varoj. Ĉi tion ni konstatas en la venantaj abonlistoj. Ĉu ni sukcesos denove havi pli ol 500 abonantojn? Eble jes, se laŭeble multaj nereabonintoj, traleginte ĉi tiun tekston, tamen decidos spiti la cirkonstancojn kaj reaboni. Se pri La Ondo oni pli aktive informos en kluboj kaj en renkontiĝoj. Se nia Abonhelpa Fonduso ricevos rimedojn por abonigi tiujn, kiuj mem ne povas pagi.

AlKo


Novaĵoj | Enirpaĝo