Donacoj en 2008

Abonhelpa fondaĵo

Osmo Buller (Nederlando) 128.00 eŭroj
Dorota Burchard (Pollando) 16.00 eŭroj
Bernhard Eichkorn (Germanio) 20.00 eŭroj
István Ertl (Luksemburgio) 27.00 eŭroj
Esperanto-klubo Munkeno (Germanio) 62.00 eŭroj
Jukka Pietilainen (Finnlando) 13.00 eŭroj
Entute, dum 2008 266.00 eŭroj

Fondaĵo Amiko

Anonima (Ruslando) 28.50 eŭroj
Carlos Enrique Artime (Hispanio) 13.00 eŭroj
Douglas Draper (Norvegio) 40.00 eŭroj
Jos. Koch (Svislando) 29.30 eŭroj
Luis Serrano Perez (Hispanio) 29.00 eŭroj
Jacques Tuinder (Nederlando) 62.00 eŭroj
Entute, dum 2008 201.80 eŭroj

Fondaĵo Ilaro

Anonima (Francio) 111.00 eŭroj
Anonima (Ruslando) 6.00 eŭroj
Osmo Buller (Nederlando) 35.00 eŭroj
Choe Taesok kaj Vida Ĉojene (Litovio) 200.00 eŭroj
Michael Cwik (Belgio) 111.00 eŭroj
Bernhard Eichkorn (Germanio) 100.00 eŭroj
Roger Siarri (Francio) 350.00 eŭroj
Pedro Zurita (Hispanio) 48.00 eŭroj
Entute, dum 2008 961.00 eŭroj

Danke al la fondaĵo Ilaro en januaro ni aĉetis pli potencan komputilon, kaj la marta kajero de La Ondo estis la unua, kiun ni faris per ĝi. Post baldaŭa aĉeto de kelkaj pliaj akcesoraĵoj Ilaro preskaŭ elĉerpiĝos, sed ni ne intencas fermi ĝin, ĉar modernigado estas io, kio neniam finiĝas, kaj vi povas helpi ĉe tio kaj ĉe abonigo por tiuj, kiuj deziras legi La Ondon, sed ne povas mem pagi sian abonon.

Donacojn bonvolu sendi al nia UEA-konto “avko-u”, aŭ al vialanda peranto de La Ondo. Loĝantoj de Ruslando, Pollando kaj Litovio rekte kontaktu la redakcion por interkonsenti pri la plej oportuna pagomaniero.

Eĉ la plej etaj sumoj estas bonvenaj.

Koran dankon al ĉiuj donacintoj!

Halina Gorecka


Novaĵoj | Enirpaĝo