La Ondo de Esperanto en la jaro 2010

En la pasinta jaro La Ondo de Esperanto ricevis 509 abonkotizojn. Ĉi tiom estas je 34 kotizoj malpli ol en 2009, kaj je 64 kotizoj malpli ol en la rekorda jaro 2008. La abon-nombro refalis al la jaro 2003, kiam ĝi unuafoje superis kvincenton, sed la laŭlanda strukturo nun estas alia ol antaŭ sep jaroj: intertempe la Ruslanda abonantaro malkreskis je 20, kaj la alilanda kreskis je 24. 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ruslando
147
133
122
115
101
98
104
92
93
91
95
85
78
Aliaj landoj
136
170
238
257
305
407
421
450
452
448
478
458
431
Entute
283
303
360
372
406
505
525
542
545
539
573
543
509

La plej granda falo en 2010 okazis en Ruslando, Britio, Francio (-7) kaj en Usono (-5). La plej granda kresko estis en Belgio, Ĉeĥio, Finnlando kaj Hispanio (+3). La Ondo dum 2010 estis legata en 45 landoj, je 5 landoj malpli ol en 2009.

Jen landoj kun pli ol dek abonantoj (enkrampe estas la nombroj por 2009):

Ruslando 78 (85)
Pollando 58 (58)
Germanio 35 (34)
Francio 34 (41)
Brazilo 27 (25)
Finnlando 26 (23)
Hispanio 25 (22)
Belgio 18 (15)
Italio 17 (21)
Serbio 17 (18)
Usono 17 (22)
Britio 16 (23)
Svedio 12 (16)
Ĉeĥio 11 (8)
Japanio 11 (10)

La malkresko de membroj kaj abonoj karakterizas preskaŭ ĉiujn asociojn kaj gazetojn en Esperantujo. Laŭ la ricevataj abonlistoj ni vidas, ke la malkresko daŭras ankaŭ ĉi-jare en La Ondo. Ĉu ni sukcesos la naŭan sinsekvan jaron havi pli ol 500 abonantojn? Ĉiu leganto povas helpi per reabono, informado en kluboj kaj renkontiĝoj, kaj per donaco al nia Abonhelpa Fonduso.

AlKo

La Ondo de Esperanto, 2011, №3.


Novaĵoj | La ĉefa enirpaĝo