La Ondo de Esperanto en la 2012a jaro

Abonantaro de La Ondo

La dekan sinsekvan jaron la abonantaro de La Ondo de Esperanto superas 500. En la 2012a jaro ni ricevis 518 abonkotizojn, je 38 kotizoj malpli multe ol en la 2011a jaro, sed je 9 kotizoj pli ol en la 2010a jaro. Same kiel en 2011, La Ondo pasint-jare estis legata en 49 landoj.

Jaro Ruslando Aliaj landoj Entute
1998 147 136 283
1999 133 170 303
2000 122 238 360
2001 115 257 372
2002 101 305 406
2003 98 407 505
2004 104 421 525
2005 92 450 542
2006 93 452 545
2007 91 448 539
2008 95 478 573
2009 85 458 543
2010 78 431 509
2011 86 470 556
2012 77 441 518

La malkresko okazis ĉefe pro la manko de abonkampanjo fare de la redakcio, ja ni dum du jaroj povis partopreni neniun esperantistan renkontiĝon. La plej granda malkresko (–9 abonoj) estas en Ruslando, kies kvoto en la suma abonantaro unuafoje falis sub 15%. La plej granda kresko estas en Usono (+5 abonoj).

Jen landoj kun pli ol dek abonantoj (interkrampe estas la nombroj por 2011):

Ruslando 77 (86)
Pollando 57 (59)
Germanio 41 (41)
Francio 40 (41)
Brazilo 31 (38)
Usono 28 (23)
Hispanio 20 (21)
Britio 19 (18)
Italio 17 (16)
Belgio 16 (19)
Finnlando 16 (20)
Svedio 16 (15)
Serbio 15 (15)
Japanio 13 (14)
Ĉeĥio 11 (11)

La februar-meza statistiko montras, ke ĉi-jare la abonado estas malpli intensa ol pasint-jare. Tio ne estas mirinda: la ekonomia krizo aŭ stangnado daŭras en plejparto de la mondo, kaj la malkresko de la membraro kaj abonantaro karakterizas preskaŭ ĉiujn esperantistajn asociojn kaj gazetoj. Ĉu en la 2013a jaro La Ondo de Esperanto havos pli ol kvincent abonantojn? Ĉiu leganto povas helpi per reabono, per informado pri La Ondo en renkontiĝoj kaj kluboj, kaj per donaco al la Abonhelpa Fonduso.


Novaĵoj | Hejmo