Abonhelpa fondaĵo de “La Ondo de Esperanto” en 2014

Ĉi-sube estas menciitaj donacoj, uzitaj por helpabonoj de La Ondo de Esperanto por la jaro 2014a.

Anonima (Francio)
26,00 EUR
Jukka Pietiläinen (Finnlando)
50,00 EUR
Gerd Bernhard (Germanio)
8,00 EUR
Donald Draper (Norvegio)
50,00 EUR
Dave Dewar (Nov-Zelando)
6,00 EUR
Jószef Horvath (Hungario)
16,00 EUR
Tiina Oittinen (Finnlando)
42,00 EUR
Luiza Carol (Israelo)
12,00 EUR
Esperanto Mondo
24,00 EUR
Ikar' Akimenko (Ruslando), 1310,00 RUB
29,92 EUR
Sergej Bronov (Ruslando), 5070,00 RUB
112,99 EUR
Ann-Louise Åkerlund (Svedio), 170,00 SEK
22,16 EUR
Jos. Koch (Svislando), 23,00 CHF
18,83 EUR
Entute
417,90 EUR

Danke al la Abonhelpa fondaĵo 15 esperantistoj el 11 landoj en 2014 senpage ricevis La Ondon. (En 2013 la Abonhelpa fondaĵo pagis abonojn al 21 esperantistoj el 16 landoj.)

Ĉi-jare kelkaj konstantaj abonantoj informis nin, ke ili ne plu povas aboni La Ondon pro la malboniĝinta financa situacio. Nur viaj donancoj povos helpi ilin plu ricevadi la ŝatatan gazeton.

Dankon pro la donacoj!
Halina Gorecka


Novaĵoj | Hejmo