La Ondo de Esperanto en la 2014a jaro

La pasinta jaro el la abonstatistika vidpunkto estis ordinara. Nia abonantaro denove superis duonmilon, kaj jam la dek-duan sinsekvan jaron La Ondo havas pli ol 500 abonantojn. La 508 kotizoj, venintaj el 49 landoj, eĉ iomete superis la rezulton de la 2013a jaro, kiam nian gazeton abonis 502 personoj kaj kolektivoj el 50 landoj. Resume, ni povas diri, ke La Ondon de Esperanto abonas iom pli ol 500 personoj el duoncento da landoj.

Jaro Ruslando Aliaj landoj Entute
1998 147 136 283
1999 133 170 303
2000 122 238 360
2001 115 257 372
2002 101 305 406
2003 98 407 505
2004 104 421 525
2005 92 450 542
2006 93 452 545
2007 91 448 539
2008 95 478 573
2009 85 458 543
2010 78 431 509
2011 86 470 556
2012 77 441 518
2013 80 422 502
2014 78 430 508

Jen landoj kun pli ol dek abonantoj (enkrampe estas la abonnombroj por 2013):

Ruslando 78 (80)
Pollando 64 (63)
Germanio 41 (38)
Francio 37 (38)
Brazilo 31 (32)
Usono 22 (23)
Hispanio 20 (18)
Italio 18 (17)
Belgio 15 (16)
Britio 15 (12)
Finnlando 15 (16)
Svedio 14 (13)
Japanio 14 (12)
Serbio 11 (13)
Ĉeĥio 10 (11)
Litovio 10 (8)

En la nuna ekonomia situacio preskaŭ ĉiuj vendoj falas, precipe en la sfero de “kulturaj varoj”. Speciale akre tio sentiĝas en Ruslando, kaj jam kelkaj konstantaj abonantoj sciigis al ni, ke ili ne plu povas permesi al si la lukson aboni Esperanto-gazeton. Mi do finas per la kutima frazo: “Ĉu ni sukcesos denove havi pli ol 500 abonantojn? Ĉiu leganto povas helpi per reabono, informado en kluboj kaj renkontiĝoj, kaj per donaco al nia Abonhelpa Fonduso”.

Aleksander Korĵenkov

La supra teksto estis verkita meze de februaro por la marta kajero. Intertempe la evoluo ne estas esperiga. Je la 1a de aprilo La Ondon abonis nur 421 personoj, je 40 malpli ol je la sama dato antaŭ unu jaro (461 abonantoj). Estas tute klare, ke unuafoje La Ondo havos malpli ol 500 abonantojn, kaj tio estas tre danĝera por la estonteco de nia magazino.


Novaĵoj | Hejmo