La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto en 2024

La Ondo de Esperanto aperas elektronike kiel ĉiusezona 100–120-paĝa almanako laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub”. Ĉiujare aperas ankaŭ literatura suplemento.

Abontarifo

La abontarifo por 2024 ne ŝanĝiĝis. Ĝi restis la sama kiel en 2020-2023
Abonanto: 15 eŭroj, 15 usonaj dolaroj, 850 rubloj
Amiko: 30 eŭroj, 30 usonaj dolaroj, 1700 rubloj
Patrono: 100 eŭroj, 100 usonaj dolaroj, 5500 rubloj

Pagmanieroj

  • Se en via lando estas peranto, pagu al tiu en via landa valuto. Ni havas perantojn en 20 landoj. Vidu la liston de la perantoj.
  • Se vi havas konton ĉe UEA, sendu ĝirilon por 15, 30 aŭ 100 eŭroj al CO de UEA (Roterdamo), kopie al nia redakcia adreso rete (laondodeesperanto@gmail.com) aŭ poŝte (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando – Россия). Nia UEA-kodo estas avko-u.
  • Ruslandanoj pagu al Галина Романовна Горецкая 850, 1700 aŭ 5500 rublojn poŝte (RU-236039, Калининград, аб. ящик 1205), banke (petu informojn pri la kontonumero) aŭ per ЮMoney (konto 4100138523456, informu retpoŝte pri la pagonumero).

Nepre ne sendu monbiletojn poŝte en kovertoj, ĉar jam kelkfoje tiumaniere sendita mono estis ŝtelita! Prefere skribu al ni por trovi solvon.

Hejmo