La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto, 2018, №10 (288)

La Ondo de Esperanto

Enhavtabelo

1 Kovropaĝo (Gražvydas Jurgelevičius)
2 Bazaj informoj pri La Ondo de Esperanto
3 En ĉi tiu numero

5 Temo
6 Edmond Privat. Esperantismo kaj novaj ŝtatoj

8 Eventoj
9 Carlos Pesquera Alonso. IJK: Varmo, junuloj kaj Esperanto
11 Bert Schumann. Infana-adoleskanta Kongreseto en 2018
13 Lu Wunsch-Rolshoven. Arkones sen Paweł
14 Ilona Koutny, Katalin Kováts. UAM, la septembra sesio
15 Tiina Oittinen. Du eventoj en la kongresurbo 2019
16 Francesco Fagnani. Itala kongreso en San-Marino
17 Miguel Bento. Verda Kafo 40-jariĝis!
19 Estraro de KarEJO. Raporto pri VINA
20 Andrzej Bach. Viziti geamikojn
21 Ben Indestege. Benelukse kun kvaropa Kajto
21 Werner Pfennig. La kvardekjara SEFT
22 Ineke Emmelkamp. Festi vian lingvon en libera ŝtato
23 Jindřiška Drahotová. Denove en la Ĉeĥa Paradizo
24 Pavla Dvořáková. Jubilea festo en la Esperanto-Muzeo en Svitavy
25 Oliver Walz. Saarbrücken: Esperanto en Lernado-Festivalo
26 Irina Gonĉarova, Aleksandr Basov. “Esperanto: la unua kanalo” trijara
27 Povilas Jegorovas, Aleksander Korĵenkov. BET-55: Kontribuoj de Márkus Gábor kaj Lee Jungkee
28 Ronald Schindler. Zamenhoffesto 2018 en Berlino
29 14 elstaraj agantoj diplomitaj en Lisbono
30 Esperanta Vikipedio atingis sian 250-milan artikolon
31 Nekrologoj
32 Koncize (12 informoj)

33 Tribuno
34 Lu Wunsch-Rolshoven. La kerna problemo de UEA
34 Renato Corsetti. UEA revenu al sia centra tasko
35 José Antonio Vergara. Malesperiga manko de kunlaboro
35 Jovana. Nenio pri la vera malsano
36 Dennis Keefe. Pri la strategio de UEA
37 Carlo Minnaja. Ĉu intermalamikiĝo aŭ daŭra agreso?
38 Aleksander Korĵenkov. Kiom da delegitoj?..
39 Aleksandr Basov. “Lokalizu”: Nova projekto de MEA MASI
41 Annie Grente. Atendante la trian Junularan Renkontiĝon en Kreto…

42 Arkivo 43 Aleksander Korĵenkov. Jubileoj kaj memordatoj en oktobro 2018
44 Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. Bibliografio de Aleksander Korĵenkov (4)

50 Kulturo
51 Fjodor Sologub. Ringego (Trad. el la rusa Denis Martynov)
54 Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. Prezentado de NDK en Poznano
55 Halina Gorecka. Kolekti, konservi kaj disponigi – vera defio por la Esperanto-komunumo (Recenzo: Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon)
57 Nikolao Gudskov. Abortita krimhistorio (Recenzo: Julian Modest. Murdo en la parko)
58 Halina Gorecka. Beletra Almanako, 2018, №31
59 Ricevitaj gazetoj
59 Halina Gorecka. Abonhelpa fonduso de La Ondo
60 Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. Novelaro de Brjusov – nova senpaga libro de Sezonoj
60 Literatura Foiro, 2018, №294

61 Mozaiko
62 Viktor Alikin. Krucvortenigmo
63 Germanaj ŝercoj el la 1911a jaro
64 István Ertl. Spritaj splitoj kaj preskeraroj

65. Kiel aboni La Ondon
67. Reklamo

Oni povas elŝuti la demoversion de la oktobra Ondo (pdf), kiu enhavas kelkajn tekstojn el ĝi.

La Ondo de Esperanto (11 numeroj laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub” + literatura suplemento) estas abonebla por la tuta jaro 2019a kontraŭ nur 15 eŭroj ĉe niaj perantoj, UEA-konto, kaj per PayPal/bankkartoj. Vidu pli en la retejo de La Ondo.

La Ondo de Esperanto

Hejmo | La Ondo de Esperanto