Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2001

1851. (Antaŭ 150 jaroj) Naskiĝis Emile Boirac.

1866. (145) Naskiĝis Carlo Bourlet.

1881. (120) Zamenhof pretigis la duan version de sia projekto.
Kalocsay
1891. (110) Fondiĝis societo Espero (Sankt-Peterburgo). Naskiĝis Hendrik Adamson, Julio Baghy, Georgo Deŝkin, Nikolao Hohlov, Hans Jakob, Kálmán Kalocsay.

1896. (105) Naskiĝis Hilda Dresen. La unua teatra prezentado en Esperanto.

1901. (100) Naskiĝis Isaak Ĥoves, Izrael Lejzerovicz, Sergej Rublov, Gaston Waringhien. Aperis la unua studo pri la hilelismo de Zamenhof. Kontrakto kun Hachette pri eldono de Esperanto-literaturo. Mortis Wilhelm Heinrich Trompeter.

1906. (95) Fondiĝis Germana Esperanto-Asocio. Ekaperis La Revuo k Pola Esperantisto. Aperis Dogmoj de Hilelismo k Homaranismo (L.Zamenhof). Deklaracio pri neŭtraleco de la UKoj.

1911. (90) Fondiĝis Kristana Esperantista Ligo Internacia. Aresto k juĝo de Aleksandr Postnikov; fermo de Ruslanda Esperantista Ligo k de Ruslanda Esperantisto. Kabe forlasis Esperanton. Ekaperis Kovno-Esperanto k Bakua Stelo.

1916. (85) Naskiĝis Konstantin Gusev. Pereis Harold Bolingbroke Mudie.
SEU
1921. (80) Asista Ĝenerala Sekretario de Ligo de Nacioj, Inazo Nitobe, verkis pozitivan raporton pri Esperanto. Ruĝa Kruco rekomendis disvastigi lernadon de Esperanto. Fondiĝis SAT k SEU. Naskiĝis Johan Hammond Rosbach. Aperis Mondo kaj koro (K.Kalocsay). Ekaperis Sennacieca Revuo. En Parizo ekfunkciis la unua Esperanto-kabareto Verda Kato. Mortis Antoni Grabowski k Timofej Ŝĉavinskij.

1926. (75) 6a Kongreso de SAT en Leningrado. Aperis Malnova Testamento.

1931. (70) Naskiĝis Claude Piron k Endre Tóth. Aperis Printempo en la aŭtuno (J.Baghy) k Streĉita kordo (K.Kalocsay). Komenciĝis la dua periodo de Literatura Mondo. Mortis Theophile Cart k Vladimir Ŝmurlo.

1936. (65) Dissolvo de Germana Esperanto-Asocio. Skismo en UEA kaj fondo de IEL.

1941. (60) Fondiĝis Argentina Esperanto-Ligo. Naskiĝis Detlev Blanke. Mortis Leo Belmont.

1946. (55) Ekaperis Esperantisto Slovaka.

1951. (50) Fondiĝis Ĉina Esperanto-Ligo. Munkena deklaracio pri la celo de la Esperanto-movado. Aperis Kredu min, sinjorino (C.Rossetti).

1956. (45) Malsukcesa refondo de SEU. Eksiĝo de EANA el UEA. Aperis Infana raso (W.Auld) k Beletro (G.Waringhien).

1961. (40) Fondiĝis Internacia Naturista Organizo Esperantista. UEA aĉetis domon en Roterdamo. Ekaperis Hungara Vivo k Internacia Ĵurnalisto. Mortis Petro Stojan.

1966. (35) Peticio de UEA al UN. Fondiĝis SEJM. Ĉesis Monda Kulturo. Aperis Rusa-Esperanta vortaro de Jevgenij Bokarev.

1971. (30) Mortis Jevgenij Bokarev.

1976. (25) Aperis Transe (Lorjak) k Ĉu vi kuiras ĉine? (J.Valano). Ekaperis La Kancerkliniko. Mortis David Armand k Kálmán Kalocsay.
Litomisla Tombejo
1981. (20) La unua UK en la Suda hemisfero (Brazilo). Aperis La litomiŝla tombejo (K.Piĉ) k Tutmonda sonoro (K.Kalocsay). Mortis Hilda Dresen, Gurgen Sevak k Endre Tóth.

1986. (15) 71a UK en Pekino. Aperis Varmas en Romo (C.Tavanti). Mortis Ints Ĉaĉe k Grigorij Demidjuk.

1991. (10) Fondiĝis Esperanta PEN-Centro k Monda Kunagado. La unua Afrika Esperanto-Kongreso (Togolando). Reaperis La Ondo de Esperanto k Ruslanda Esperantisto. Aperis La majsto kaj Margarita de M.Bulgakov (tradukis S.Pokrovskij). La unua Eŭropo-Azio en Jekaterinburg. Mortis Gaston Waringhien.

1996. (5) La unua Azia Esperanto-Kongreso (Ŝanĥajo). SAT denove kongresis en Peterburgo. Manifesto de Prago de la movado por la internacia lingvo Esperanto.

Kompilis Aleksander Korĵenkov (Ruslando)

La Ondo de Esperanto. 2001. № 1 (75)


Al la indekso pri la historio