HISTORIO DE ESPERANTO

Se vi deziras publikigi iun el la sube listigitaj materialoj en gazeto, retpaĝo aŭ libro, bonvolu unue peti permeson ĉe la redakcio de La Ondo de Esperanto (Ni permesos, kondiĉe, ke la fonto estu indikita, kaj ke ni ricevu ekzempleron de via eldonaĵo kun la koncerna materialo.)

Aktualigita la 1an de julio 2015


 • 100 eminentaj esperantistoj (LOdE-90,91,93)
 • Aleksiev N. Ĥarjkovskij mistifikas (LOdE-31)
 • Al lingva demokratio: Strategia laborplano de UEA 2001–2010 (LOdE-84)
 • Alòs i Font H. La mondo estas tia, kia oni volas ĝin vidi: Intervjuo (LOdE-122)
 • Arosev G. SEJM (LOdE-60)
 • Arosev G. Kio estas la reala trezoro de REU (LOdE-204)
 • Arosev G. Postprezidaj meditoj (LOdE-225)
 • Auld W. “Tute alia mondo kuŝas antaŭ vi”: Intervjuo (LOdE-52)
 • Bakker H. La afrika movado estas plenvalora parto de la tutmonda Esperanto-movado: Intervjuo (LOdE-76)
 • Benczik V. Libroeldonado sen mitoj (LOdE-237)
 • Benczik V. Libroeldonado sen mitoj. Ne nur en Esperanto (LOdE-241)
 • Birjulin A. Kial oni nin ne ŝatas (LOdE-5/6)
 • Blanke D. Fuŝe pri Esperanto en GDR (LOdE-54)
 • Bociort I. Profesoro Bociort respondas: Intervjuo (LOdE-246/247)
 • Borsboom. Eva Farkas-Tatár, altkvalita Ĉe-instruistino (LOdE-197)
 • Buller O. Demokratio kiel aktiviga forto: Intervjuo (LOdE-88)
 • Danovskij N. Lasta ekflamo de SEU (Spektro-2)
 • Dasgupta P. Postprezidaj meditoj (LOdE-229)
 • De Smet W.M.A. La plej meritaj esperantistoj: Enketo de Perspektivo (LOdE-94-95)
 • De Smet W.M.A. Niaj progresoj kaj malprogresoj en 2002: (LOdE-106-107)
 • Demidjuk G. Mi ne timas persekutojn (LOdE-33)
 • Diskutrondo pri UEA en la 2a Balta Esperanto-Forumo. Komentoj de Renato Corsetti, István Ertl, Giorgio Silfer, Jakvo Schram (LOdE-106-107)
 • Drezen E. En batalo por SEU. Tradukis el la rusa A.Korĵenkov (LOdE-6-7)
 • Duc Goninaz M. Mi estas kontenta ĝenerale: Intervjuo (LOdE-100)
 • E.J.F. Kion diris sinjoro Kabe? (Literatura Mondo. 1931: 7)
 • Enderby K. Ni ne devas esti sen influo laborante por plibonigi la mondon: Intervjuo (LOdE-64)
 • Enderby K. UEA: Ĉu nur lingva asocio, aŭ asocio por lingvaj rajtoj?: Parolado en Berlino (LOdE-58)
 • Ertl I. Tiu Ĉaŭdefona novembro… (LOdE-100)
 • Fergus D. ap. Profesie agadi por la lingva egaleco: Intervjuo (LOdE-90)
 • Fettes M. Diversaj historioj, diversaj futuroj — kaj la volo elekti (LOdE-82-83)
 • Fettes M. Strategio, en kiu Kapabligo kernas (LOdE-228)
 • Fettes M. Subteni kaj nutri la kreajn fortojn de la movado: Intervjuo (LOdE-232)
 • Fettes M. Vojmezaj respondoj de prezidanto Fettes: Intervjuo (LOdE-245)
 • Frank H. Ĉu kapti sukcesŝancon, ĉu pluludi? (LOdE-89)
 • Galor Z. Kvar vizioj: Kiel vivi en la ruiniĝanta Esperantio? (LOdE-210)
 • Golden B. Fjodor Postnikov (LOdE-31)
 • Gorecka H. Adiaŭ esperantistoj! Vivu Esperanto! (LOdE-44)
 • Gorecka H. Kien la landa asocio? (LOdE-39)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. “Frunte kun kamarado L.I.Breĵnev”: Antaŭ 20 jaroj fondiĝis Asocio de Sovetiaj Esperantistoj (LOdE-53)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. La Ondo de Esperanto -- 90 jaroj (LOdE-52)
 • Haupenthal R. La dika raporto de Couturat (LOdE-157)
 • Hodler H. Super (LOdE-248)
 • Ĥarjkovskij A. MEM estis manipulata de Moskvo (LOdE-18-19)
 • Ĥarjkovskij A. Oni parolas ĉiujn lingvojn(LOdE-32)
 • Ĥarjkovskij A. Ŝi tion faris (LOdE-61)
 • Jegorovas P. Granda sukceso en Litovio (LOdE-85)
 • Jegorovas P. Litovion en la mondon! Esperanton en Litovion! (LOdE-117)
 • Keable S. Klasbatalo — kontraŭ ĉia naciismo: Intervjuo (LOdE-105)
 • Keefe D. La leciono de Vakero Marlboro kaj Esperanto (LOdE-212)
 • Keefe D. La subfakoj de merkatiko, aplikataj al la Esperanto-movadoj (LOdE-234-235,236,237)
 • Kiselman C. Ni estos juĝataj laŭ niaj kulturaj atingoj (LOdE-233)
 • Konstitucia Ĉarto de la Esperanta Civito (LOdE-62,64)
 • Korĵenkov A. Bakin kaj Esperanto (LOdE-225)
 • Korĵenkov A. Cent jaroj de la interna ideo (LOdE-141)
 • Korĵenkov A. Esperanto en 1997 (Prelegoteksto, decembro 1997)
 • Korĵenkov A. Esperanto en 1998 (LOdE-51)
 • Korĵenkov A. Esperanto en 1999 (LOdE-63)
 • Korĵenkov A. Esperanto en 2000 (LOdE-75)
 • Korĵenkov A. Esperanto en 2001 (LOdE-87)
 • Korĵenkov A. Esperanto post la jaro 2000 (Diskutkajero de UEA. №1)
 • Korĵenkov A. Forgesita jubileo (LOdE-45)
 • Korĵenkov A. For la neŭtralismon! (Historio de Esperanto. Kaliningrado, 2005)
 • Korĵenkov A. Gaston Waringhien (LOdE-80)
 • Korĵenkov A. Ivo Lapenna: Triumfo kaj fiasko (LOdE-38)
 • Korĵenkov A. Konciza biografio de L. M. Zamenhof (LOdE-182)
 • Korĵenkov A. Lev Tolstoj kaj Esperanto (LOdE-219)
 • Korĵenkov A. Louis de Beaufront, la dua patro de Esperanto (LOdE-244)
 • Korĵenkov A. Lusin kaj Esperanto (LOdE-233)
 • Korĵenkov A. Libroproduktado en Esperantujo: jaroj 1991–2000 (LOdE-76)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado: jaro 2001 (LOdE-88)
 • Korĵenkov A. Eldonado en Esperantujo: jaro 2002 (LOdE-100)
 • Korĵenkov A. Eldonado en Esperantujo: jaro 2003 (LOdE-112)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado en la jaro 2008 (LOdE-172)
 • Korĵenkov A. Libroproduktado sub lupeo (1991-2010) (LOdE-196)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado en la 2011a jaro (LOdE-208)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado en la 2012a jaro (LOdE-220)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado en la 2013a jaro (LOdE-232)
 • Korĵenkov A. Nia libroproduktado en la 2014a jaro (LOdE-244)
 • Korĵenkov A. Pri niaj tradukoj (LOdE-197)
 • Korĵenkov A. UEA: de problemoj al krizo (LOdE-84)
 • Korĵenkov A. Verkoj, kiuj donas honoron al la verkinto (LOdE-208,209)
 • Korĵenkov A. Zamenhof kaj la movado (LOdE-243)
 • Koutny I. Tra scienca analizo al novaj perspektivoj: Intervjuo (LOdE-97)
 • Kováts K. KER: Eksterordinara ekzamentago por 356 kandidatoj: Intervjuo (LOdE-213)
 • Künzli A. En Berno antaŭ cent jaroj (LOdE-226-227)
 • Lagrange G. Privat kaj Lanti (LOdE-3,4)
 • Lapenna B. Neniam Ivo Lapenna havis fiaskon (LOdE-41)
 • La Torre M. Interkultura edukado per Esperanto: Intervjuo (LOdE-78)
 • Lindstedt J. La justa solvo (LOdE-75)
 • Dek demandoj al Jouko Lindstedt (LOdE-77)
 • Lins U. Disigitaj amikoj: La lasta korespondo inter Demidjuk, Nekrasov kaj Lanti (LOdE-28,29-30)
 • Lins U. Stalin kontraŭ Marr: la sekvoj por Esperanto (Spektro-1)
 • Lozgaĉev N. Rekonstrui universon (LOdE-25)
 • Maĥnaĉ M. Esperanta saluto el la jaro 1946 (LOdE-56)
 • Manifesto de Raŭmo
 • Marček S. Mi simple faras mian laboron: Intervjuo (LOdE-90)
 • Melnikov V. Pri la homoj veraj kaj malveraj (LOdE-16-17)
 • Mine Yositaka. Esperanto en Japanio (LOdE-89)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 1998 (LOdE-39)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 1999 (LOdE-51)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2000 (LOdE-63)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2001 (LOdE-75)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2002 (LOdE-87)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2003 (LOdE-99)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2004 (LOdE-111)
 • Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2005 (LOdE-122)
 • Ó Riain S. Intervjuo kun la prezidanto de EEU: Intervjuo (LOdE-120)
 • Perlo en la kongresa koliero: 62a Universala Kongreso de Esperanto, Rejkjaviko, 1977 (LOdE-225)
 • Pfennig W. Pri niaj eraroj kaj misdecidoj ni jam parolis (LOdE-54)
 • Ritamäki A. La komitato en Gotenburgo: ĉu jam konstrue al stabila tutmonda asocio? (LOdE-106-107)
 • Ritamäki A. La lingvojaro — ĉu sukceso? (LOdE-89)
 • Romaniuk Z. Nekonataj faktoj pri la Zamenhofa familio (LOdE-112)
 • Samodaj V. MEM ne povis esti manipulata de Moskvo (LOdE-21)
 • Sartorato A. KKE: 53 jaroj da servado (LOdE-121)
 • Schram J. SAT plu estas avangarda: Intervjuo (LOdE-103)
 • Sidorov A. Ankoraŭfoje pri Aleksandr Postnikov (LOdE-69)
 • Sikosek Z.M. Esperanto en Ruslando: Recenzo (LOdE-71)
 • Sikosek Z.M. GDR kaj Esperanto (LOdE-52)
 • Sikosek Z.M. La Jarcento de Esperanto (LOdE-74)
 • Sikosek Z.M. Simple mankas spaco: Intervjuo (LOdE-102)
 • Sikosek Z.M. UEA sen mitoj (LOdE-108)
 • Silfer G. Finvenkismo kaj centralismo, aŭ raŭmismo kaj federismo (LOdE-77)
 • Silfer G. Kion signifas raŭmismo (LOdE-55)
 • Silfer G. La Esperanto-Civito progresas al nova etapo: Intervjuo (LOdE-205)
 • Silfer G. La gazetoj restas la ĉefa portanto de nia kulturo: Intervjuo (LOdE-100)
 • Silfer G. La pentateŭko antaŭ la diluvo (LOdE-166–167)
 • Simonov I. Aleksandr Postnikov (LOdE-20)
 • Steele T. Ĉu malesperi? (LOdE-206)
 • Šilas V. Aspiranto kaj Esperanto (LOdE-222/223)
 • Šilas V. Antanas Poška (LOdE-236)
 • Tortel J. Kia estas Esperantisto, Esperantio (LOdE-97)
 • van Dijk Z. UEA fariĝis 32-jara — gratulon! (LOdE-162)
 • Vergara J.A. Esperanto estas multe pli valora ol speco de malangla aŭ identecofonto de supozata “popolo” (LOdE-206)
 • Vogt H. Ĉu la kvin tezoj de “Esenco kaj estonteco…” plu aktualas? (LOdE-163)
 • Wunsch-Rolshoven L. La daŭra kresko de Esperantujo (LOdE-93)
 • [Zamenhof L.] Historia manuskripto de Zamenhof
 • Zamenhof L. Kongresa parolado (Peterburgo, 1910)
 • Zamenhof L. Post la Granda Milito: Alvoko al la diplomatoj (LOdE-242)
 • Żelazny W. Pri la Civito: la unuan fojon publike (LOdE-88)
 • Żelazny W. Pri la rilatoj inter inteligencio kaj plebo en la movado aŭ intelektulo inter plebanoj kaj nuda inter lupoj (LOdE-64-67)
 • Żelazny W. Survoje al la balotoj por la Eŭropa Parlamento (LOdE-115)


 • Hejmo