Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

Niaj jubileoj kaj datrevenoj en 2002

Antoni Grabowski
Ivan Shirjajev
La Unua Libro
Literatura Mondo: Kovrilo de la unua kajero
Antoni Grabowski (145)
Ivan Ŝirjajev (125)
La Unua Libro (115)
Literatura Mondo (80)

1857. (Antaŭ 145 jaroj) Naskiĝis Antoni Grabovwski.

1862. (Antaŭ 140 jaroj) Naskiĝis Vasilij Devjatnin.

1872. (Antaŭ 130 jaroj) Naskiĝis Kabe (K. Bein) k Fjodor Postnikov.

1877. (Antaŭ 125 jaroj) Naskiĝis Ivan Ŝirjajev.

1887. (Antaŭ 115 jaroj) Aperis la Unua libro de L.L.Zamenhof. Naskiĝis Hector Hodler.

1892. (Antaŭ 110 jaroj) Naskiĝis Teo Jung, Ernest Drezen k Vilho Setälä. Oficiala registro de societo Espero (Peterburgo).

1897. (Antaŭ 105 jaroj) Naskiĝis Eŭgeno Miĥalski k Sándor Szathmári.

1902. (Antaŭ 100 jaroj) Fondiĝis Svisa E-Societo k Hungaria E-Asocio. Naskiĝis Lajos Tárkony k Vladimir Varankin.

1907. (Antaŭ 95 jaroj) Fondiĝis Brazila E-Ligo, Bulgara E-Asocio, E-Asocio de Finnlando, Internacia Scienca Asocio E-ista. Aperis la unua originala E-romano (Kastelo de Prelongo de H.Vallienne) k la Zamenhofa traduko de La Revizoro (Gogol).

1912. (Antaŭ 90 jaroj) Naskiĝis Albert Goodheir, Lorjak (J.-L.Mahé) k Tibor Sekelj. Mortis Johann Martin Schleyer.

1917. (Antaŭ 85 jaroj) Mortis L.L.Zamenhof k Emile Boirac. Ĉesis aperi La Ondo de Esperanto.

1922. (Antaŭ 80 jaroj) Ekaperis en Budapeŝto Literatura Mondo. La 3a Asembleo de Ligo de Nacioj oficialigis raporton “Esperanto kiel Internacia Helplingvo”. Kontrakto de Helsinki inter UEA kaj Centra Oficejo.

1927. (Antaŭ 75 jaroj) Aperis Historio de la lingvo Esperanto de E.Privat.

1932. (Antaŭ 70 jaroj) Naskiĝis Lee Chong-Yeong. Fondiĝis Internacio de Proleta E-istaro. Aperis Parnasa Gvidlibro k Sekretaj Sonetoj.

1937. (Antaŭ 65 jaroj) Naskiĝis Hans Bakker k Victor Sadler. Persekutoj kontraŭ e-istoj en USSR. Ekzekuto de Ernest Drezen k Eŭgeno Miĥalski. Aperis Verda koro de J.Baghy.

1947. (Antaŭ 55 jaroj) Fondiĝis Hispana E-Federacio. Ekaperis Esperanto en Skotlando. Suicidis Eŭgeno Lanti.

1952. (Antaŭ 50 jaroj) Fondiĝis Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED). Per poemaro Kvaropo startis Stafeto. Fondiĝis E-Ligo por Norda Ameriko. Mortis Vasilij Jeroŝenko k Fjodor Postnikov.

1957. (Antaŭ 45 jaroj) La 6a Tutmonda Festivalo de Junularo k Studentoj en Moskvo.

1962. (Antaŭ 40 jaroj) Fondiĝis Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetiaj E-istoj k Belga E-Federacio. Mortis Edmond Privat.

1967. (Antaŭ 35 jaroj) Ekaperis Koncize. La unua Sovetia E-ista Junulara Tendaro (SEJT-9). Mortis Julio Baghy, Georgo Deŝkin, Johannes Isbrücker, Hans Jakob k Ferenc Szilágyi.

1972. (Antaŭ 30 jaroj) Fondiĝis Portugala E-Asocio.

1977. (Antaŭ 25 jaroj) Fondiĝis Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj.

UK-72, Varsovio1982. (Antaŭ 20 jaroj) Fondiĝis Federacio E-to de Barato, Kolektiva E-Biblioteko, Urala E-Komitato (UEK) k Ekzakte. Aperis Iluzioj de Lorjak k sonkasedo de J.Valano Frandu Piron.

1987. (Antaŭ 15 jaroj) Festado de la centjariĝo de E-to. Rekorda UK-72 en Varsovio. Fondiĝis “Esperanto” Radikala Asocio. Mortis Ivo Lapenna.

1992. (Antaŭ 10 jaroj) Fondiĝis Ruslanda E-Asocio. UEA establis konton Espero. Mortis Lorjak.

1997. (Antaŭ 5 jaroj) La unua UK en Aŭstralio. Kompletiĝis E-versio de La Mastro de l' Ringoj de Tolkien. Aperis Monumente pri Esperanto de H.Röllinger. Fondiĝis Koalicio de Neregistaraj Organizaĵoj por Internacia Lingvo.

Kompilis Aleksander Korĵenkov

La Ondo de Esperanto. 2002. №1 (87) 


Al la indekso pri la historio