Ĉi tiu dokumento uzas la signaron UTF-8.

Nia libroproduktado: jaro 2001

Tradicia revuo de Aleksander Korjenkov

Ĉiujare La Ondo resumas la libroproduktadon en Esperantujo, daŭrigante la iniciaton de Hungara Vivo. La bazo de la statistiko estas la rubriko Laste Aperis en la revuo Esperanto, kiu listigas la librojn kiujn la Libroservo de UEA ricevis kaj ekvendis en la aktuala jaro, sendepende de la eldonjaro. Sed malgraŭ la mankoj ĉi tiu statistikado, ĉe kiu multe helpas István Ertl, donas imagon pri la stato de libroeldonado en Esperantujo, precipe la resumaj tabeloj por kelkaj jaroj.

Kutime, sed pli “dike”

Mi komencu per pasintjara citaĵo: “ĉiujare aperas pli ol 200 libroj en/pri Esperanto kun la suma paĝonombro 25 mil. Tiu nombro ne estas falanta. Ĉar, supozeble, ne ĉiuj libroj estas registrataj en Roterdamo … ne estus troigo diri, ke en Esperantujo ĉiun labortagon aperas almenaŭ unu nova libro”.
 
 
1991
1992
1999
2000
Sume aŭ averaĝe*
2001
Nombro de libroj en/pri Esperanto
222
205
208
235
2107
222
Suma paĝonombro de ĉiuj libroj
26.091
25.789
24.460
25.869
251.276
31.520
Nombro de la eldonintoj
118
126
117
110
650
109
Averaĝa paĝonombro de unu libro
131
103
120
109
*120.3
142
Averaĝa prezo de unu libro (NLG/EUR)
16.1
15.9
18.6
20.8
*18.08/8,22
€11,2
Lernolibroj, vortaroj, informiloj pri Esperanto
36
36
28
22
296
32
Originala beletro
30
34
23
22
258
21
Traduka beletro
44
31
46
72
458
57
Planlingvistiko kaj esperantologio
25
27
19
19
229
26
Esperanto (historio, kulturo, movado k.s.)
27
18
32
30
241
21
Politiko, historio, filozofio
21
17
9
30
166
22
Scienco kaj tekniko, fakaj terminaroj
18
13
25
13
182
17
Religio
8
12
13
10
105
6
Aliaj temoj
13
17
13
17
172
20

Kvankam la rezulto estas kutima, la averaĝa libro iĝis en 2001 pli ampleksa kaj … pli multekosta. En 2000 nur tri eldonejoj produktis pli ol mil paĝojn, ĉi-jare — ok, inter ili du germanaj eldonejoj. Ponto eldonis diservan kolekton Adoru, kies amplekso (1472 paĝoj!) superas PIVon. Georg Olms feliĉigis nin per unulibra reeldono de du planlingvistikaj verkoj de Louis Couturat kaj Léopold Leau kaj per represo de kvar jarkolektoj de volapuka revuo Zi vol Lölik. Aĉetontoj sciu, ke la du volumegoj de Georg Olms kune kostas pli ol 300 eŭrojn.

La epoko de Chmielik daŭras

Denove ni havas pli ol cent eldonantojn (109). La pli multaj regalis nin nur unu fojon, kaj pluraj el ili efektive laste aperis kaj neniam plu reaperos en la statistiko, ĉar krom eldoni libron oni devas ĝin ankaŭ vendi… Tio estas malpli facila.

La duan fojon sinsekve la plej aktiva eldonejo estas Libro-Mondo de Tomasz Chmielik, ĉar la libroservo de UEA surmerkatigis plurajn numerojn de La Epoko el la komenco de la 1990aj jaroj. Sed laŭ la suma paĝonombro, la 35 broŝuroj de Libro-Mondo estas je la sesa loko — ĉi tie avangardas UEA kaj la slovaka aktivulo Ernesto Geleta (nova nomo en nia statistiko).

2001. Libroj 2001. Paĝoj

Libro-Mondo (Pollando) 35
E.Geleta (Slovakio) 13
UEA (Nederlando) 10
Iltis (Germanio) 8
Impeto (Ruslando) 7
FEL (Belgio) 6
Sezonoj (Ruslando) 6
Fonto (Brazilo) 5
JEI (Japanio) 3
Al-fab-et-o (Svedio) 3

2001. Paĝoj

E.Geleta 1854
UEA 1854
G.Olms (Germanio) 1491
Ponto (Germanio) 1472
Fonto 1280
Libro-Mondo 1204
JEI 1044
FEL 1034
KAVA-PECH (Ĉeĥio) 893
Sezonoj 864
Malgraŭ la duafoja “venko” de Chmielik, UEA retenas la unuan lokon en la resuma listo por la lastaj dek unu jaroj. Sed eble la eldonagado en Roterdamo ŝrumpetos pro la lastatempaj kadraj ŝanĝoj en la Centra Oficejo — ja ĝuste la oficistoj, ne la estraranoj, okupiĝas pri la libroeldonado.

Estas interese, ke nur Ruslandon en ambaŭ listoj reprezentas po du eldonejoj. Kaj ankoraŭ la 24 libroj de Ludovikito, kiu ne eldonas librojn dum kvar jaroj, paĝonombre superas ĉiujn.

1991-2001. Libroj

UEA 82
Libro-Mondo 76
Fonto 60
FEL 60
ĈEL (Ĉinio) 49
Sezonoj 46
Impeto 39
UFE (Francio) 38
Pro Esperanto (Aŭstrio) 37
Al-fab-et-o 34

1991-2001. Paĝoj

Ludovikito (Japanio) 11047
ĈEL 9715
Fonto 8569
UEA 8437
FEL 7951
Sezonoj 7196
Impeto 5494
UFE 5430
Magyar Államvasut. (Hungario) 5285
KAVA-PECH 5160
Germanio super ĉio

La duan jaron sinsekve Pollando eldonis plej multe — denove 45 libr(et)ojn. En Germanio aperis nur duono de tiu nombro (22), sed la lando de Gutenbergo atutis paĝokvante (5875 paĝoj kompare kun 2805 en Pollando). Laŭ Laste aperis en 33 landoj oni eldonis librojn en 2001, kaj neniu libro aperis, ekzemple, en Finnlando, Israelo, Jugoslavio, Norvegio kaj Litovio (la nova litova lernolibro ankoraŭ mankas en la libroservo de UEA). Laŭ la 11-jara rezulto Germanio estas la unua, Francio la dua; Pollando proksimiĝas al ili. Estas interese, ke pli ol duono de la libroj (52,9%) aperis en la unuaj ok landoj, ĉiu el kiuj ekde 1991 eldonis pli ol 100 librojn.

1991–2001. Libroj

Germanio 231
Francio 207
Pollando 171
Nederlando 164
Brazilo 128
Ruslando 126
Japanio 103
Italio 102
Hungario 95
Usono 93

1991–2001. Paĝoj

Germanio 28895
Francio 25121
Japanio 21687
Brazilo 18782
Ruslando 16492
Nederlando 15433
Hungario 15226
Italio 13783
Ĉinio 12064
Pollando 11578
La Zamenhofa lingvo kvaraloke

Per la 19 tradukoj el Icĥok Lejbuŝ Perez la jida lingvo denove estas nia ĉefa fontolingvo. Po 11 libroj tradukiĝis el la angla kaj pola lingvoj.

Rezulte la jida lingvo kun 44 libroj estas jam en la kvara loko por 1991-2001 post la franca (84 libroj), angla (78) kaj germana (61). Vere, oni prave diras, ke nenio mensogas pli ol la statistiko — ja fakte temas pri 44 mallongaj noveloj, kiuj povintus aperi kiel nur unu aparta volumo. La nacian lingvon Zamenhofan sekvas lia landa lingvo — la pola (39), sekvas la ĉina (38), portugala, rusa (po 36). 33 libroj estis tradukitaj el Esperanto en etnajn lingvojn.

Bonan legadon!

Foto el CO UEA
Tomasz Chmielik (dekstre sur la foto) mem eldonas siajn tradukojn en Libro-Mondo, sed La lada tambureto, kiun li prezentas en la supra foto, aperis en la Nigra Serio de KLEKS. (Fotis F.L.Veuthey/UEA)

La Ondo de Esperanto. 2002. № 2 (88)


Al la indekso pri la historio