Ĉi tiu listo aperis en la decembra kajero de La Ondo de Esperanto (2009). Oni rajtas aperigi ĝin plene aŭ parte, se oni mencias la fonton (La Ondo de Esperanto, 2009, №12).


Konciza biografio de Lazarj Markoviĉ Zamenhof

1859
3 (15) dec: En Bjalistoko (strato Zielona 6) en la familio de Mordka (Mark Fabianoviĉ) kaj Liba Roĥla (Rozalia) Zamenhof naskiĝas ilia unua filo Lejzer (Lazarj) — Лазарь Маркович Заменгоф.
1869
Aŭgusto: Eklernas en la unua klaso de la reala gimnazio en Bjalistoko, sed post du monatoj forlasas la lernadon pro malsano.
1870
Aŭgusto: Denove eklernas en la unua klaso.
1873
Aŭgusto: Eklernas en la kvara klaso, sed la lernado daŭras nur kvar monatojn.
Decembro: La familio Zamenhof ekloĝas en Varsovio (strato Nowolipie 28).
1874
Aŭgusto: Eklernas en la kvara klaso de la Varsovia 2a vira gimnazio.
1878
5 (17) dec: Festado de la naskiĝo de Lingwe Uniwersala.
1879
Majo-junio: Ekzamenoj en la lasta (oka) klaso de la gimnazio.
15 (27) jun: Ricevas la abiturientan ateston kaj arĝentan medalon en la gimnazio.
Aŭgusto: Aliĝas al la medicina fakultato de la Moskva Universitato.
Septembro: Ekstudas en la universitato.
1880
Pretigas gramatikon de la jida lingvo.
1881
1 (13) mar: Murdo de la imperiestro Aleksandro II. La situacio en Ruslando malstabiliĝas.
Majo: Plenumas ekzamenojn en la Moskva Universitato kaj decidas eksiĝi el ĝi kaj eklerni en Varsovio.
Somero: Pretigas du kajerojn de Lingvo universala.
Septembro: Ekstudas en la tria studjaro de la medicina fakultato de la Varsovia Universitato.
1882
Januaro-februaro: Artikolo Kion do finfine fari? en la ruslingva juda semajnĵurnalo Razsvet.
Februaro: Fondas la pracionistan societon Ŝeerit-Israel.
26 mar (7 apr): Artikolo Sub la komuna standardo! en Razsvet.
Aŭgusto: La tria kajero de Lingvo Universala.
1883
18 aŭg: Kunfondas la Varsovian grupon de Ĥibat-Cion kaj elektiĝas kiel la prezidanto de ĝia plenumkomitato.
18 (30) nov: Letero al la anoj de la junulara socialisma juda grupo Bilu.
1884
Jarfino: Fino de la universitataj studoj.
1885
Februaro-majo: Kuracisto en Veisiejai.
Majo-novembro: Staĝado en la oftalmologia fako de la Varsovia juda malsanulejo.
Decembro-majo 1886: Okulkuracisto en Płock.
1886
Majo-junio: Studado kaj staĝado en Vieno.
Aŭtuno: Konatiĝo kun Kejla (Klara) Zilbernik.
La Unua Libro1887
18 (30) mar: Gefianĉiĝo de Lazarj Zamenhof kaj Klara Zilbernik.
21 maj (2 jun): Cenzura permeso por la presado de la Unua Libro en la rusa lingvo.
14 (26) jul: Permeso por la enmondigo de la Unua Libro. Ĉi tiu tago estas konsiderata kiel la naskiĝdato de la lingvo.
9 aŭg: Geedziĝo. La geedzoj ekloĝas en la strato Przejazd 9.
Aŭtuno: La franca, germana kaj pola eldonoj de la Unua Libro.
1888
Januaro: Dua Libro de l' lingvo internacia.
30 maj (11 jun): Naskiĝo de Adam Zamenhof.
12 (24) sep: Petas la Ĉefan Administracion pri pres-aferoj permesi eldonon de ĉiusemajna gazeto La internaciulo.
3 (15) okt: La peto pri La internaciulo estas rifuzita.
1889
Januaro-februaro: Plena vortaro rusa-internacia kaj Meza vortaro internacia-germana.
1 sep: La unua numero de La Esperantisto.
Novembro: Establiĝo kiel okulkuracisto en Ĥerson.
1 (13) dec: Naskiĝo de Sofia Zamenhof.
1890
25 mar: Fondo de la Ligo internacia de Esperantistoj.
Majo: Reveno al Varsovio (Nowolipki 21).
Aŭtuno: En la lernolibro Vsemirnyj jazyk Esperanto estas presita La Espero en Esperanto kaj en la rusa lingvo; ĝi fariĝos himno esperantista.
Decembro: La Ligo ĉesas sen ekfunkcii.
1891
Decembro: Decidas interrompi la eldonadon de La Esperantisto, sed Wilhelm Heinrich Trompeter surprenas la eldonkostojn kaj asignas al Zamenhof redaktoran salajron.
1892
19 (31) aŭg: Morto de Liba Roĥla Zamenhof.
1893
Januaro: Fondo de Internacia Ligo Esperantista, kun Zamenhof kiel la sekretario, kun la celo voĉdoni pri Esperanto-aferoj.
Aŭgusto: Universala Vortaro.
Oktobro: Transloĝiĝo al Grodno.
1894
Januaro: Komencas publikigi en Esperantisto projekton pri reformoj en Esperanto.
15 nov: Voĉdona malakcepto de la reformprojekto. Ekzercaro kaj Hamleto.
1895
15 aŭg: La lasta (1895, №5-6) numero de Esperantisto. Zamenhof por kelkaj jaroj ĉesigas preskaŭ ĉiujn Esperanto-okupojn.
1896
Esploras kun Vilhelm Ŝenberg la vidkapablon de ĉiuj lernejanoj en Grodno.
1897
Oktobro: Reveno al Varsovio (Dzika 9).
1900
3 aŭg: Louis de Beaufront prezentas Esencon kaj estontecon en Parizo.
1901
Aprilo: Hilelismo. Projekto de solvo de la hebrea demando.
6 aŭg: Kontrakto kun Hachette.
1902
Zamenhof iom post iom revenas al Esperanto-aktivado.
1903
Novembro: Fundamenta Krestomatio.
1904
16 (29) jan: Naskiĝo de Lidia Zamenhof.
1905
9 (22) jan: Komenco de la Unua Ruslanda Revolucio.
Julio: Fundamento de Esperanto.
29 jul: Nomumita kiel kavaliro de la Honora Legio.
5–12 aŭg: La 1a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Bulonjo-ĉe-Maro.
1906
Januaro: Dogmoj de hilelismo en Ruslanda Esperantisto.
Marto: Homaranismo.
27 aŭg – 5 sep: La 2a UK en Ĝenevo.
Septembro: La unua numero de La Revuo, fondita de Carlo Bourlet por ke Zamenhof aperigu siajn tradukojn.
15–23 okt: Partoprenas konsultiĝon de lingvoreformistoj en Bruselo kaj Parizo.
1907
12–17 aŭg: La 3a UK en Kembriĝo.
15–24 okt: La Delegacia Komitato kunvenas en Parizo kaj akceptas Esperanton kun modifoj.
30 nov: Morto de Mark Fabianoviĉ Zamenhof.
La Revizoro (Gogol).
1908
18 jan: Rompo de la kontaktoj kun la Delegacio.
16–22 aŭg: La 4a UK en Dresdeno.
Ifigenio en Taŭrido (Goethe), La rabistoj (Schiller), Georgo Dandin (Molière).
1909
5–11 sep: La 5a UK en Barcelono.
1910
20–25 apr: La 1a Ruslanda Esperantista Kongreso en Sankt-Peterburgo.
14–20 aŭg: La 6a UK en Vaŝingtono.
Marta (Orzeszko), Lingvaj Respondoj, Proverbaro Esperanta.
1911
26–29 jul: Koresponda partopreno en Kongreso de rasoj en Londono.
20–27 aŭg: La 7a UK en Antverpeno.
1912
11–18 aŭg: La 8a UK en Krakovo.
Zamenhof en sia laborejo1913
Majo: Homaranismo (unuafoje kun la vera nomo).
24–31 aŭg: La 9a UK en Berno.
1914
1 aŭg: La geedzoj Zamenhof pro la komenco de la mondmilito estas haltigitaj en Kolonjo.
15 aŭg: Reveno al Varsovio post longa ĉirkaŭvojo.
18 okt: Projekto de Kongreso de neŭtrale-homa religio.
Decembro: Alvoko al la diplomatoj Post la Granda Milito.
1915
3 mar: Fintraduko de la Biblio (La Malnova Testamento).
Marto: Komencas traduki fabelojn de Andersen.
Julio: Transloĝiĝo al Królewska 41.
Proponas porĉiaman revizion de Esperanto.
1917
15 feb: La lasta versio de la homaranismo.
Marto: Ekverkas la eseon Pri Dio kaj pri senmorteco.
14 apr: Morto.
16 apr: Entombigo.
Ĉi tiu kronologia tabelo unue aperis en la libro Homarano (p. 313–315). Por ĉi tiu eldono ĝi estas iomete kompletigita. La kompilinto dankas al Roy McCoy pro la skanado de la supra foto, kiu montras d-ron Zamenhof en ties laborejo.

Kompilis Aleksander Korĵenkov

La Ondo de Esperanto. 2009. №12 (182)


Historio de Esperanto | Hejmo