Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

Niaj progresoj kaj malprogresoj

Ekde 1998 la studgrupo Perspektivo organizas enketon pri la progreso kaj malprogreso de la Esperanto-afero en la antaŭa jaro.

La metodo estas la sama kiel antaŭe: iu listigas aron da konstatitaj eventoj, kiujn oni povas koncepti kiel progresaĵon, kaj same aron da tiaj, kiujn oni povus nomi malprogresaĵoj en la tutmonda Esperanto-afero. Poste oni havigas tiujn du listojn al aro da Esperanto-aktivuloj, ke ili indiku, kiun eventon ili konceptas kiel la plej gravan, kiun kiel la duan plej gravan ktp. Poste oni adicias la poentojn kaj per tio oni akiras listojn.

La metodo ne estas ideala, sed ĝi povas servi ĝis kiam iu statistik-spertulo lanĉos ion pli konvenan.

La enketo, kiu rilatas al 2002, montras specialan rezulton — unu fakto estas elstare alte taksita, kaj sekve ekzistas granda poento-diferenco inter ĝi kaj la aliaj.

Progresoj en 2002

La nekontesteble ĉefa evento de la jaro 2002 estas eldono de la Nova PIV. 22 el la 25 respondintoj citis tiun ĉi fakton, kaj por 15 el ili ĝi estas la ĉefa evento de la jaro. Tiuj respondoj havigis al tiu fakto 183 poentojn el la 250 eblaj.

Jen la unua eventodeko

1. Eldono de NPIV 183
2-3. Retpaĝoj de PEA kaj de Franko Luin kun pli ol miliono da vizitoj jare 114
2-3. Agado de BKC en Bruselo 114
4. Junularo konsistigis unu trionon de la partoprenantoj en UK-87 93
5. Refunkciis la kurso pri Interlingvistiko kaj Esperanto en la Komunuma Universitato de Amsterdamo 83
6. Libro de George Kersaudy Langues sans frontières favore informis pri Esperanto 74
7. Sukcesa fino de la trijara sesio de la Interlingvistikaj Studoj en la Universitato de Poznań 53
8. Finredakto kaj konsultebligo de la katalogo Trovanto en IEM (Vieno) 50
9. Inaŭguro de Libera Eŭropa Universitato en Komarno je iniciato de AIS 49
10. 6 mil 484 gejunuloj en Hungario partoprenis oficialan ekzamenon pri Esperanto 46

Malprogresoj en 2002

La plej malagrabla montriĝis, ke denove malkreskis la individua membraro de UEA, 19 el la 25 respondintoj indikis tion, kaj por 6 el ili ĝi estas la ĉefa malprogresaĵo; la adicio de iliaj malpoentoj kondukis al 67 el la 100 principe atingeblaj.

1. Malkresko de la individua membraro de UEA 67
2. Viena Radio forstrekis sian Esperanto-elsendon 55
3. La ĉeso de la funkciado de Monda Turismo 50
4-5. Foriris pluraj funkciuloj de CO de UEA 45
4-5. Rifuza respondo de Neil Kinnock el EU pri la uzado de Esperanto 45
6. Ĉesis aperi Eventoj 30
7. Kreskanta misinformado en Heroldo de Esperanto 18
8. La Jarlibro de UEA malfrue aperis 15
9. Iu vere skandaleca teksto en Heroldo de Esperanto pri la studgrupo Perspektivo 10

W.M.A. De Smet (Belgio)

La Ondo de Esperanto. 2003. № 8-9 (106-107).


Al la indekso pri la historio