Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

KvartetoKVARTETO

Elektitaj poemoj el la poemaro eldonita de Sezonoj (Jekaterinburg, 1996)

 • VIKTOR

 • ĈALDAJEV
 • GAFUR

 • GAZIZI
 • NIKOLAI

 • LOZGAĈEV
 • ALEN

 • KRIS

  VIKTOR ĈALDAJEV

  “Papero, plum' kaj sopir'…”

  Ruso, siberiano. Naskiĝis en 1945. Ricevis mezteknikan kleron. Esperantistiĝis en 1965. Partoprenis en multaj sovetiaj kaj ruslandaj belartaj konkursoj; en ĉiuj estis premiita. Originalaj poemoj aperis en Amikeco, Sezonoj, La Ondo de Esperanto, Literatura Foiro k. a. Loĝas en Barnaul.
   
   
   
   
   
   
   
   

  * * *

  Mi ŝatas, ke ĉio estu bela…
  Jen!
  Vidu!
  Kiom da libeloj!

  * * *

  Konstruus mi
  por vi kastelon
  el radiaj steloj!
  Ke hele lumu ĝi
  dum jaroj
  mil kaj mil…

  Jen kuras tempo
  tag' post nokt'
  ŝajncele…
  nerimarkeble…
  Kiel hormontril'.

  LA KONFESO

  Kion donos mia
  amo al la via?
  Nurajn ja turmentojn,
  ankaŭ… —
  plu nenion…
  Do, mi tiru sola
  mian vivo-ĉaron
  kun kontent' konsola
  pro l' incita knaro.

  FOTONO

  Fantoma foton',
  vivanta en mallum',
  estas vi eton'
  da nun' kaj nenun'…
  Eta la id'
  de Eter' vibrata,
  ita — ata…
  ita — ata…
  itata…

  * * *

  Papero,
  plum'
  kaj sopir',
  por la inspir'
  ja nenio plu…

  * * *

  Ho, kia estas enuo
  pro tiu ĉi konstanta
  verda
  menuo…
  Dum tuta vivo
  ĉu nur esperi?
  Kaj ne aspiri?…
  Kaj ne superi?

  LA 3an DE MARTO

  Sur stratoj
  vekiĝas printemp'.
  Jen ree
  pasadas mi
  nian malnovan bazaron…
  tie en vico
  de bluaj butikoj
  serĉas
  kaj dume trovas
  vin vendi
  la varojn
  kaj viajn lastajn
  antaŭpensiajn
  jarojn…
  patrino mia.

  ESTI FELIĈA

  Memor',
  alflustru por mi
  iom da agrablaĵo…
  ŝajnas, ja, ĉe vi kaŝitas
  ioma valor' senrusta,
  ĝi, eble, — la orer'
  el naiva juna revo,
  kiu kiel eta stel'
  nun apenaŭ traradiiĝas
  inter fantomaj nebulozoj
  de l' forpasantaj rapidaj jaroj.
  Memor',
  tiel eble ion ĉi donu
  por la kor',
  ke nur dum ĉi moment'
  esti feliĉa.

  BIERBOTELOJ

  Jen are vi staras
  antaŭ mi sur tabl'
  ĉe ventr'
  kun flavaj etikedoj
  jam ĉiuj malplenaj
  forĵetpretaj,
  malvivaj,
  trinkitaj
  kun agrabl'.

  Sed…
  kiam plenas vi da orlikvaĵ',
  vi vere vivas
  kaj tentas
  vin elsuĉi,
  ke poste jene pigri
  iel trive
  sen tio,
  ke pri io
  emu juĝi.

  EBRIETE

  Kuŝiĝu mi
  la tapiŝvojeton
  por la dorm',
  dumetran je unu,
  laŭ planko sternan —
  dume ne poreterne…

  * * *

  Juneco…
  Juneco…
  Forpasas
  la jaroj.
  Fraŭlinoj
  estiĝas
  virine
  avaraj.
  Kaj kion
  admiris mi,
  kion amis
  formigris,
  forflamis…

  Aliaj jen
  venas,
  ke junu
  hodiaŭ.
  Saluti
  mi emas,
  estiĝas
  “Adiaŭ…”

  * * *

  Pri mondoj
  iuj
  malproksimaj
  revenas
  revoj
  ĉiam
  pli,
  pri kiuj
  jam delonge
  iam
  skribi
  emis
  mi…

  kunligi
  strofojn
  trans
  rimlimoj,
  laŭ kiuj
  migras
  pilgrimoj
  inter lini'
  kaj
  ni…

  Aperas!
  por moment' —
  tuj foren…

  mi adiaŭas
  en angoro
  al ili…

  ĉe man' kun plum'
  en magra lum'
  mi tiam restas
  sola,
  sola
  kiel insulo
  dronizola
  en la malplen'…

  sen em',
  sen flam',
  sen am'…

  * * *

  Jam venis temp' al dorm' —
  adiaŭ do,
  hodiaŭa tag',
  por ĉiam.
  Ĉu donis vi
  aŭ prenis ion
  en nia vivo?..
  scias … dio…

  * * *

  Falis soldat'
  dum batal' trapafita,
  kaj vivo pravigas sin
  antaŭ mort':
  — Mi emis…
  — Kion emis?
  — Mi povis…
  — Kion povis?
  — Mia amo…
  — Kia amo?

  AŬTUNECE

  Blovspiras vento.
  Sopiras akvo.
  Falas lastaj folioj…
  Ĉie regas
  grizpala malplen'…
  Ĉiuj,
  jen,
  fornaĝis, forflugis,
  forkuris, forveturis…
  Jes…
  Sed mi, la korvo,
  havas
  la proprajn
  zorgojn…

  MEMORANGORE

  En ĉi vesper',
  apenaŭ…
  en la penson
  trafa,
  en hieraŭon migras mi
  per softa mov'.

  Jen tiu halo…
  kie kantis mi pri Safo
  laŭ l' amangoraj versoj de Hohlov.

  En lud' de ombroj
  kaj vibronda stumbl'
  de la muzikelektraj
  veaj sonoj,
  en svarm' de danc'
  kaj en vortara zum'
  sin kreis
  temp' en ŝajn'
  por ĉies em' bondone.

  Dum l' klin' kaj fleks'
  en ritma interplekt'
  l' okulojn nigrajn, grizajn
  aŭ bluantajn
  junligis gaj'…
  kaj gajnis l' fest'
  kaj ĉie sonis…
  sonis…
  esperante…

  Ja…
  en ĉi migra son'
  dir'
  pri l' renkont'…

  … kaj jam forir'…

  … vojaĝaj rememoroj…

  kaj l' mutadmir'
  de fore
  en sonĝdelir'…

  El la eksec'
  apenaŭ…
  en la sensojn
  trafa,
  al hodiaŭ' revenis mi
  por sinretrov'
  tra hal' malluma,
  kie kantis mi pri Safo
  laŭ la klasikaj versoj
  de Hohlov.

  L' KURO EL OBSKURO

  En lando nekonata, rokrigida,
  ĉe l' rand' abisma, nigra kaj perfida,
  mi staras, kvazaŭ, kaj kun blinda pen'
  serĉvagas perokule en malplen'…

  Almenaŭ ke de supra senfinlim'
  al mi tra l' nokt' mistere fulmo venu…
  disbatu min je polv', per fajra brak' katenu
  kaj de ĉi fremda land' forportu min.

  TEMPLECIONOJ

  Tempo … …
  Ivi.
  Kun iviaj potencoj riĉaj,
  moroj belaj
  ĉu
  povas
  min
  rezisti?
  Se “ne” —
  do, ĉesu ekzisti.!

  * * *

  Mi salutojn ĉiujn dissendis —
  la poemojn kun ĉiaj vortoj,
  kaj nun sidas, solas — atendas
  ĉiuhore faligan morton.

  Ili koron mian haltigos —
  ne plu lasos sur tero vivi —
  tiel lumon sunan estingos,
  ke ne plu povu mi vidi.

  Ke ne plu aŭdu mi kantojn,
  tiel aŭdon al mi elŝaltos.
  Kaj ekhaltos ĉi viv' vaganta,
  kiun tiom, tiom mi ŝatis.

  MEMPORTRETE

  Se mortos mi
  detranĉu kapon mian,
  kaj faru vi de ĝi l' mumion…
  … alaranĝu
  okulojn tristajn,
  lipojn kun ridet'…
  Sur bastonet'
  sub ĉambra flor' starigu…
  … kaj por la naivul'
  fingrmontrklarigu:
  “Estis li poet'…”

  GAFUR GAZIZI

  “Bardo-vagabondo iras mi…”

  Baŝkiro. Naskiĝis en 1958. Eklernis esperanton en 1973. Laboristo. Ekde 1978 verkas originale kaj tradukas el la rusa kaj baŝkira lingvoj. Laŭreato en la konkursoj Liro kaj Muzo. En 1986 ĉe la eldonejo Sezonoj aperis lia originala poemaro Zigzage. Liaj poemoj, recenzoj kaj polemikaĵoj aperis en Amikeco, Ekzakte, La Ondo de Esperanto, Ruslanda Esperantisto, Sezonoj, Literatura Foiro, Fonto kaj aliloke. Loĝas en Salavat (Baŝkortostano).
   
   
   
   
   
   

  * * *

  Saluton, infano suna!
  Vi ĉastas en aĝo suka.
  Vi floras en bona domo.

  Admiras mi vian ĉarmon
  kaj tiun teneran ĉambron,
  en kiu vi kreskas, homo.

  Al vi ne minacas ventoj,
  ĉar gardas vin varmaj vestoj.
  Al vi ne miraĝas bomboj.

  Al vi la estonto belos,
  al vi ĉiu celo beros,
  se vin
  ne forlogos ombroj.

  * * *

  Ĉiama ĉampiono en konkuroj,
  rivalo-revo vin devancas, mokas…
  sed vi apenaŭ sekvas ĝiajn spurojn.

  Kaj kiam vin dispneo eksufokas,
  la revo haltas kvazaŭ por ripozo,
  atendas vin, incitas kaj pluvokas.

  La revo vin provokas ĝis nervozo.
  Fine kolera, vi akcelas kuron…
  Ho ve! la vivo estas l' olda prozo:
  Vi falas, remalgajnas la konkuron!

  FLORKNABINO

  Sur strato homoj hastas vante.
  Knabino sola meze staras
  Kaj vendas florojn ŝi galante,
  Rideton gajan malavaras.

  Ŝi al pasantoj, kiel suno,
  Per sia ĝojo varme lumas.
  De ŝi aromas flora juno,
  Animon ĉiun ŝi parfumas.

  Knabin' kaj floroj — kvazaŭ samo —
  Kombin' mirinda de l' naturo.
  En ili floras vivo-amo.
  En ili belas ĉasta puro.

  Aliras mi, bukedon prenas —
  De ŝia mano sentas varmon.
  Ĝin por momento mi retenas,
  Ĝuante tiun ravan ĉarmon.

  VERSERĈI-REVSORĈI

  Estas vero kiu serĉas min
  ĝia vento ĉiam ĉerpas min

  sed ankre enkoras la fero
  de l' inkandeska afero
  ĝia rusto ronĝas min

  kaj la vero restas fora revo
  ĉar ekzistas la verva devo
  kies veko same ĉerpas min

  estas deco kiu ŝercas al mi
  mia cedo ofte servas al ĝi

  deca devo esti servanto
  reva strebo esti verserĉanto
  tamen mi restas versercanto
  ĉu
  ?

  * * *

  Serĉas ĉastan antaŭsenton
  la lasciva varma man'
  en enigman angorganton
  ĝin ingigas astra ram'.

  Kie estas romantiko?
  eble en la Rom-antikvo
  aŭ en iu roman-tiklo —
  tion scias Neniam'.

  Steloj estas ĉastaj rozoj,
  sed en ili dornas…
  dormas…
  flam'.

  Homoj mortas sur ambosoj,
  homojn batas astra ram'.

  * * *

  Laŭ rustika vojo el vilaĝo
  simpla kaj ebria iras mi.
  Sub la plandoj duraj brulas polva braĝo,
  povra kaj ĉifona iras mi.

  El vilaĝo laŭ rustika vojo
  sankta kaj ĝenia iras mi.
  Kun majesta suno kaj kun ĝoja rojo
  preter floraj kampoj iras mi.

  Vokas horizontoj, vokas foroj!
  Bardo-vagabondo iras mi.
  Trafas min jen bonaj, jen malbonaj koroj —
  sed sanktule ĉiujn kisas mi.

  POEZIA MATENIĜO

  Sun' superba sugestias
  en somermateno min,
  per fascino fantazias
  vekas fortojn en l' anim'.

  Ĝoje, ĝue en ĝardeno
  mi min banas en aŭror'.
  Serenadon al sereno
  Laŭte laŭdas birda ĥor'.

  Freŝo friska frenezigas —
  polmotrinkas roson mi.
  Min inspiras, min instigas
  La maten' al poezi'.

  RUSTIKA EROTIKO

  Juna blanka nuda korpo
  elakviĝas el river'.
  Ŝin prilumas luna korno,
  banas bluo de vesper'.

  Kaj saliko amindume
  emas ĉirkaŭpreni ŝin.
  Kverko kun suspir' maljune
  staras, gapas en proksim'.

  Junulino post naĝado
  frotas korpon per viŝtuk'.
  Steloj tremas pro kor-bato,
  ilin tentas pufa pug'.

  Sed ŝi vestas sin rapide,
  alvilaĝas preter kamp'.
  Akompanas ŝin ekscite
  najtingala amokant'.

  PALAIS ROYAL (VINTRA FANTAZIO)

  Neĝo falas, blanka neĝo
  brilas briliante,
  sur lanterna lummaneĝo
  valsas flokoj lante.
  Kaj venteto lule flutas,
  ĉio dormas blanke.
  Mi en sorĉa sonĝo flugas
  al mistera lando.
  Luna pado min kondukas
  ĝis arbara rando,
  tie reĝ-palac' kristalas
  el glacia kando.
  Trans fenestroj gaje balas
  sveltaj siluetoj,
  sur l' abion pompe falas
  ŝprucoj de konfetoj,
  belulinaj brakoj blankas,
  oras epoletoj.
  Paroj flirtas, paroj dancas,
  sonas melodioj,
  nedancantoj sate frandas
  vinojn, ambroziojn.
  Kaj versisto laŭte legas
  dolĉajn elegiojn.
  Grasaj dogoj are lekas
  el sinjoraj manoj,
  kaj lakeoj dorson fleksas
  antaŭ pufaj damoj.
  Ĉiuj ĝojas, sed ekstere
  frostas du infanoj —
  frato kun fratin' sufere,
  ambaŭ venis plenespere
  al Palaco Reĝa…
  Sonĝ' degelas neĝa.

  SONETO AL SONATO

  Knabino dum vespera hor'
  per fingraj gutoj pluve ludis
  sonaton. Ploris ŝia kor'.
  Jam larmaj ondoj min eklulis.

  Enfluis l' mondon la sonar'.
  La sango jam ĝis gorĝo gluglis.
  Mi dronis en la ŝtorma mar',
  sed super mi ŝi lare flugis.

  La mevo-revo de l' pasi'.
  Sinjoro van Beethoven, dankon!
  Pro la tempesta fantazi'

  mi en genio via ankaŭ
  pereis per la emoci'
  por verŝi sangon en la sangon.

  NOKTURNO

  Sonas fajna violono
  super dorma mia domo
  super dorma milda domo
  sonĝas fajra violono

  Sur la drono violonda
  kombas harojn luno blonda
  kombas harojn lumo blonda
  sur la fono violonda

  Lulas min la lunkanzono
  inter kanoj de lagzono
  inter kantoj de la zono
  fajlas min viola sonĝo…

  NOKT-PENS-AD

  Jen en urb' nokt' ven'
  nigr' iĝ' tut' mond' jam
  mi ne dorm' pro splen'
  en la brust' brul' |flam'.

  Mi ne ŝalt' la lum'
  al mi ĝu' as nokt'
  ĉe la giĉ' mi fum'
  kaj long' pens' en soft':

  Ki' as ŝi por mi
  se sen ŝi mi — nul'?
  Ki' os mi por ŝi
  se mi mort' pro l' brul'?

  GAZALO

  Ho Guzela-gazel' mia bela,
  naskis vin l' Oriento fabela.

  Oriento — mirinda forlando —
  min vokadas al vi, mia bela.

  Ho Guzela-gazel', malproksima
  estas via buŝeto miela.

  Super mi estas vintra neĝado,
  super vi estas varmo sunhela.

  Ho Guzela-gazel' mia bela,
  nin kunigu la nokto stel-stela.

  ASTRONOMO

  “Ne pasu tago sen lini'…”
  (Nikolai Lozgaĉev)
  Komencis vi kalkuli stelojn
  en tarda horo, en inspiro
  kalkulu, knabo-“sempertiro”,
  de l' juniverso la juvelojn.

  Kaj montru al ni la plejadon,
  en kiu via astra nomo
  estas simbolo, ne nur sono,
  malkovru al ni nekonaton!

  For el la dormo, astronomo!
  Ne pasu nokto sen ekkono!
  Suferu vian aspran faton!

  Kalkulu, juna stelmartiro
  kaj envokito de l' aspiro…
  Heroldas koko jam aŭbadon.

  Ĉu daŭras vi kalkuli stelojn?
  ts!
  L' aŭror' estingas la kand-
  fabelojn.

  MEDITE ĈE GIOCONDA

  Rigardon sugestian ĵetas
  Madono kun ridet' mistera
  al mi edife ŝi profetas,
  ke l' vivo estas efemera.

  Sed ŝin potenco de jarcentoj
  ne pelas droni en la Leto,
  kun ĉarma bel', kun tentaj sentoj
  ŝi daŭras vivi en portreto.

  Kaj ŝi aŭguras el paseo,
  ke sekvos min aliaj homoj
  kaj same venos al pereo,
  kaj putros en humidaj ŝtonoj.

  Senmorta restos nur la Arto,
  supervivanta mastron sian,
  do, vi agordu gurdon, bardo,
  sonoron kreu plej genian.

  VOX CLAMANDI

  Al la martiroj de ŝtalismo
  Ho kiom da lucidaj homoj —
  en la silento dronigitaj —
  pilgrimas nun, helaj fantomoj,
  tra paĝoj, fotoj, filmoj stridaj!

  Nun pri l' viktimoj decas plori.
  Nun licas koni, kiuj kulpis.
  Nun oni povas rememori
  la tempon, Li en kiu kultis.

  Sed kie estis la Racio —
  humana, homa, kie estis?
  Kial post la Revolucio
  neocarism' tra l' lando pestis?

  Ne povas mi al mi pardoni
  ke mi ne sciis pri la faktoj,
  teruraj kanibalaj aktoj,
  ne povas tion mi pardoni!

  SORTE

  Inter du gigantoj
  staras mi hezite
  kaj ne scias kien
  ĵeti min profite.

  La gigantaj drakoj
  unu la alian
  mordas per atakoj…

  Stultaj aŭ raciaj?


  NIKOLAI LOZGAĈEV

  “La tag' momentas, kaj eternas nokto…”

  Ruso. Naskiĝis en 1957. Esperantisto de 1981. Reklama desegnisto. Publikigis originalan poemaron La tago del eterno, tradukan poemaron de Vladimir Vysockij sub la titolo La birdo Gamajun, tradukan poemon de Vladimir Majakovskij Jubilee en la Kolekto de la ankro, multajn recenzojn kaj artikolojn en diversaj periodaĵoj. Kunlaboris en la redakcioj de Sezonoj, Literatura Foiro, La Ondo de Esperanto. Ricevis plurajn premiojn en la belartaj konkursoj Liro. Forpasis en Permo en 1998.
   
   
   
   
   
   

  CURRICULUM VITAE

  Junul' impetis kun scivol'
  al ĉiu nov'. Sur l' vojo eka
  post ĉiu paŝ' kun sanga bol'
  ekkriis monden li: — Heŭreka!

  Matura viro fronte al
  maljust' aŭ malamiko staris
  kaj antaŭ lukt' por l' ideal':
  — Mi iras kontraŭ vin, — deklaris.

  Oldul', konscia pri la viv'
  honesta, pacon finakiris
  kaj sume pri la efektiv':
  — Exegi monumentum, — diris.

  RUĜA HIMNO

  Matenruĝo, matenruĝo!
  Vivo venas el rifuĝo
  post la dorm' al taga muĝo!

  Suno venas, nokto svenas,
  oriento jam serenas,
  la naturo ekfestenas!

  Ovras tasojn, trinkas lumon
  floroj, fumas la parfumon
  kaj komencas amindumon

  kun la burdoj kaj abeloj:
  reciprokas vivoceloj
  pri la semoj kaj mieloj…

  La somero nur kvaronas,
  poste jam aŭtuno fonas.
  Hastu vigli, vivo spronas,

  vivo urĝas,
  tempo skurĝas…
  matenruĝas…

  * * *

  Al Aleksander Korĵenkov
  Pro ĉio mava kaj malplaĉa,
  kion mi, kunulo, al vi faris,
  vi ne akuzu min, ĉar klaris:
  la vortoj, malgraŭ ke amaris,
  ne estis kalumnio klaĉa.

  Se revenĝemo vin ne kaptis,
  se vi sukcesis min kompreni,
  mi pretas same aparteni
  al la afero, kiun beni
  vi degnis kaj por ĝi min baptis.

  Se ekinsidis verm' de dubo
  en via koro, desinfektu —
  mi diafanas, ne suspektu.
  Kaj se ne plaĉas io, rektu
  en via diro al la dupo.

  Sed se vi ne plu volas vidi
  la atencinton de l' bonfarto,
  min ne konsternos tiu fakto;
  des pli ne frapos min infarkto,
  se vi intencos min priridi.

  Mi ŝatas vin, bizare disan.
  Malgraŭ kontrasto de l' idoloj,
  ludante eĉ kontraŭajn rolojn
  ni havos kunon por paroloj,
  ne faru nur konkludon misan.

  ĈE LA RANDO DE EŬROPO

  Mi staras ĉe la rando de Eŭropo.
  Mi en Eŭropo la unua frontas
  la bajonetojn de l' grimpanta Suno:
  el trans Uralo venas la ciklopo.

  La rando de Eŭropo baŭme montas,
  alikiene — l' vivo horizontas,
  svarmanta formikejo, homa kuno,
  krablanta ie sube en miopo.

  Mi staras kaj observas la spektaklon.
  Por mia rikanemo povraj predoj, —
  mi vidas ilin gapi ĉe l' piedoj,
  pro siaj problemetoj korojn trivi…

  Postdorse jam anhelas la miraklo,
  dekmilan fojon retrudante al mi tedojn…
  — Salut, Oldul', ĉu vi ne lacas vivi?
  Jen mia man', mi helpos venki la obstaklon!

  BLINDA PLUVO

  Suno ploranta,
  vi larmas kompateme
  la blindan pluvon,
  sed ja la sukodonan
  al ĉiu ajn kreskaĵo.

  * * *

  Pasia knab' kun am' en sin',
  brulanta torĉe,
  flustradas al sia “fein':
  — Vi min ensorĉis!

  Frida oldul', trivinta sin
  ive-fakulte,
  grumbladas al sia 'fiin':
  — Vi min envultis!

  Feliĉos olda, kies kor'
  june ne blindis,
  kaj riĉos juna, kies mor'
  oldsaĝon indis.

  * * *

  rigarda farso
  tra l mutila svaga bar
  fuma amaro
  en la butono lipa
  knabina jun velkanta

  BAL-ADO

  Iam en sonĝo aŭ real'
  ĉeestis mi en flora bal',
  mi flirtis kun floranta in' al flor' de floro.

  Ŝi flustris — Ne forgesu min…
  Pasi-anhelis ŝia sin'…
  De tiam fikse tenas ŝin mia memoro.

  Kapklinis ni al ĉiu par',
  ni dancis en la flora mar'.
  Vaglume fluoreskis perloj de lampiroj.

  La kapojn turnis flarumin',
  abelojn logis suĉumin',
  neplukumin' incitis pimpajn kavalirojn.

  Ne longas flora vivodaŭr':
  ni plukas multajn sen bedaŭr',
  eĉ neplukitaj velkas fine de l' sezono.

  Post la petal-defal' al ni
  amar' postrestas de opi',
  sed ankaŭ semoj de l' esper' al novbutono.

  Mi flugis kvazaŭ papili',
  ĉe multaj restis sub foli',
  tra multajn provojn pelis min la viv-destino.

  Admiruminoj ligis min,
  netuŝuminoj pikis min,
  sed plu sopiras mi pri l' neforgesumino.

  * * *

  Amaso sama,
  urba bru',
  sakrad' arkas,
  rankora aro-knar',
  onidiro-ridino,
  rivala vir',
  ĉipa piĉ'
  atute tuta:
  lu-pagu, gapul'!
  Tromp', mort'
  anima, mina,
  mita tim'
  ador-eroda,
  kora rok'
  en najbaro, rab'. Ja n-ne!
  Ne povas savo-pen'
  al bon' igi — igi nobla.
  Satiro ritas,
  vers' — rev'.
  Utile elitu:
  ĝi — tipa pitiĝ'.

  * * *

  ĉe l pensa stagn
  post nokt inkub
  mi plonĝas tagen
  de la urb

  post kreo ĉes
  mi iras tien
  por min forgesi
  en rutin

  vizaĝa vic
  rapidas preter
  pala povrec
  de l viv paletr

  facilas driv
  laŭ unu kurs
  sed re de l viv
  mi reven kuras

  PRIMAVERO

  prima verdo
  prima verŝo
  prima vermo
  prima vervo
  prima vergo
  prima verbo
  prima verso
  prima verko

  prima vero

  PIĈESKE

  Vi kien gresas,
  piteko sapiensa?
  De kiu kleptis vi l' antropan maskon?
  En kiu morfo vi prezentos vin estonte?
  Erst mi naskiĝis por kompreni mian
  ekziston materian
  ak la mensan.
  Nam enim min erst
  interesas tio.
  Prezentas mi, dubento, la vanuon:
  la intelektan — prime,
  la spiritan — deinde,
  tum la karnan
  kaj denikve restos ostoj…
  Ma olim pensas mi,
  ke forsin estas vane
  turmenti l' cerbon
  hiperstreĉan kaj pensudan?
  Ne eblas ja omvivi, des esvivi.
  La tempo nebulifos la memoron
  pri mia virko
  inke registrita.
  Al kiu do supliki?
  Omno vantas.
  Ma kio klude?
  Aŭtem, aŭtem… Speru.

  EST-ETIKO DE LA LINGVO

  Ĉu vane nomis Zamenhof nacion gento?
  En la noci' “naci”' sin kaŝas io noca.
  Sed genton povas rimi ni kun Nova Sento.
  En la epok' de l' ras' infana kaj feroca,
  dum genocido, genucedo en katenoj,
  laŭ l' gen-etik' generu, gentoj,
  l' kazo-genojn.

  MAL-NEO-LOGISMO

  Ĉu estas despoto,
  kiu ne kredus sian bonecon?
  Sed lia bono
  estas mala.

  Ĉu estas hipokrito,
  kiu ne kredus sian dignon?
  Sed lia digno
  estas mala.

  Ĉu estas enviulo,
  kiu ne kredus sian amon?
  Sed lia amo
  estas mala.

  Ĉu estas ekzekutisto,
  kiu ne kredus sian utilon?
  Sed lia utilo
  estas mala.

  Do, benu nin, Majstro,
  por lukto
  ne kontraŭ mal,
  sed kontraŭ la mal-emo.

  La verdaj ver-diroj

  Mi havas scion pri l' enca vanto,
  mi havas konon pri l' kun-prefero.

  Konversi estas bone,
  sed ni kune versu
  la poezion de l' uni-verso.

  Ne konfidencu, tamen konfidu.
  Nur ne konfidu al providenco,
  sed providu, kaj
  ni kune fidu unu la alian.
  Jam superfluas konscienco,
  ĉar konscio signifas la samon:
  scion pri la kunemo.

  Ne parencu,
  sed feliĉu pare.

  Ne koncedu konfronton,
  sed ni kune cedu unu la alian
  kaj kune frontu kontraŭ la malbono.

  Ne paciencu en kverelo,
  sed volu paci,
  paci ne konservante la pacon,
  sed kune servante al ĝi.

  Neniun kondamnu, sed
  ni kune damnu la juĝistojn,
  ĉar juĝi estas afero falsa,
  kaj ĝi falos.

  Ne konvoju, sed
  ni kune voju laŭ la vero
  sen timi pri konsekvencoj,
  sed kune sekvante ĝin.

  Ne konkurencu,
  sed kune kuru al komuna celo.

  Ne pietatu al ekscelenco:
  li jam ekscelas.

  Potencon homo ĉerpu
  nur el poto da manĝaĵo.

  Ne aŭdiencu,
  sed volu aŭdi la petanton.

  Ne vendu indulgencon,
  sed indulgu el via koro.

  Ne konsentu,
  ni kune sentu la neceson.

  Ne tendencemu tendare, sed
  ni vivu kvazaŭ en unu granda tendo.

  Ankaŭ la sentenco vantos,
  se ni ne scios senti
  la doloron de la proksimulo.

  Ne estu scienco
  konfuzi tiun ĉi scion.

  SUKUMBO

  ĵulo post ĵulo
  varmo, radioj
  suno — junulo
  filo de dioj

  blovo post blovo
  folioj kaj rubo
  perdo, retrovo
  vento la bubo

  nubo post nubo
  grego enua
  ŝancelo kaj dubo
  pluvero unua

  guto post guto
  all puto del tero
  muto, balbuto
  humida aero

  ombro post ombro
  nokto kaduka
  premo kaj sombro
  luno eŭnuka

  MISA FARS

  mi staras
  ĉe la kruto
  de la vivo —
  misa fars

  mi estas stelo
  en sitelo
  ĉe la puto
  del univers
  la vivo veras
  mi ekzistas
  jarojn mil
  aŭ pli da

  sed tio ne gravas

  la misa fars
  min faros
  cindro

  * * *

  … kaj pluvo pluis
  tagon post la nokto…
  tagnokton daŭris
  nokta ago del ĉielo,
  kaj la lanterno enrigardis
  kiel vokto
  en la fenestron, —
  la ĉiama sentinelo
  de la trankvil' vespera, —
  senespere palpebrumis.

  … la bru' mistera
  teron ĝenis fore…
  foreste de la mondo
  do mi sidis
  dis ĉio, kion baris tiu muro
  murmure grumbla,
  sed ne agresema
  mesaĝo, kiun legi mi ne povas
  sed nur aŭskultas…

  tagonokta meso
  de la ĉielo —
  nur atesto
  de la ĉeesto mia
  cis tiu lim'…

  pluvivas la ĉielo…
  la ter' plu vivas…

  KOLORECO

  “mi volus havi
  tian mian
  koloron…”
  Mikaelo Ternavski,
  (Koloro)
  Mi ne volus havi
  tian mian
  koloron,
  kiu dum elparolo
  de mia nomo
  aperus tiel nature
  kiel la bruno —
  ĉe la nomo Adolf,
  kiel la ruĝo —
  ĉe la nomo Ivan,
  kiel la verdo —
  ĉe la nomo Ludoviko…
  … mi ne volus
  havi
  tian mian
  koloron.

  al mi sufiĉus
  nigro sur blanko

  * * *

  salieri, vi vivas?
  salieri vivivas…

  mi opiniis min
  esti poeto

  mi legis lian poemon
  ĝi estis bona
  la dua
  ravis min
  la tria…
  ili estis tro multaj
  mi emis imagi lin
  eĉ klasikulo
  kiu mortis
  antaŭ delonge
  kiom eble plej frue

  mi opiniis min…

  * * *

  Dum sunradioj per aŭrora trempo
  orizas pinton de la katedralo,
  en svago sora de l' nebul-vualo,
  mi plonĝas mense al l' alia tempo,

  kiam Ĵivago staris en kontemplo
  de via majesteco. Por vi falo
  ne venis ankaŭ poste, en skualo
  de l' jaroj furiozaj, olda templo.

  Kun kap' senkruca, tamen kun rezisto
  kontraŭstarante la malican volon,
  sur borda krut' vi staras, firmradika,

  kien mortfalis la sonorigisto
  en vanta prov' alarmi la popolon,
  por ke ne fluu l' sango Andronik'a.

  * * *

  La temploj, de la tempo mezuriloj,
  truantaj per la krucoj la ĉielon,
  montrantaj senespere foran celon,
  fieraj kapoj de la kampaniloj…

  Mi vagas tra la urbo, sed maltrova
  sencele gapas al la stumpaj domoj…
  Sen la eterno ankaŭ vivas homoj,
  sen la ekzekutita mond' malnova…

  Nuntempon ree freŝa vent' sieĝas, —
  post kia ajn renverso aŭ perturbo
  al siaj rondoj la reven' laŭleĝas.

  Aŭrore post la tempo-aksa kurbo
  mi vidas vian gloron, kaj mi preĝas
  je vi, senkapigita mia urbo.

  MI EST-IS-AS-OS

  mi estas
  vomo del ingveno
  en la vejnoj
  veas praaj larmoj
  de naskaj prapatrinoj

  funiklo de jarmiloj
  min ligas al la monstroj
  en mi animigitaj

  mi aŭdas iliajn stridojn
  mi sensas iliajn skrapojn
  mi ĝuas la muzikon
  mazoĥiste

  mi sentas ĉiuhiste
  apartenon
  al
  eterno, infinito, materio

  * * *

  Sincere kredis mi, naiva,
  ke venos iam viva lim',
  post kiu mi plenspiros, iva
  je pli da kreo pli masiva,
  ke gajnos tempon la viktim'…

  Sed mia ekzistada drivo
  katenas plu min, kaj la ivo
  denove mortas en rutin'…
  Ho, min perfidis la naivo,
  la vivo akaparis min.


  ALEN KRIS

  “Al ardaj kapoj fari fridan duŝon…
  al koraj kordoj — ekscitantan tuŝon…”
  Ruso. Naskiĝis en 1955 en urbeto Rognedino. Diplomiĝis en la Instituto de fremdaj lingvoj en Niĵnij Novgorod. Ĵurnalisto kaj tradukisto. Ekde 1988 membro de la demokratie orientita asocio Solidaro. Partoprenis en la eventoj de la periodo de l' perestrojko. En 1990-1994 deputito de la regiona konsilio, ĉefo de ties informa komisiono. Aŭtoro de poemoj, noveloj, recenzoj kaj eseoj, aperintaj dise en Sezonoj, Literatura Skatolo, La Ondo de Esperanto kaj Literatura Foiro. Loĝas apud Kaliningrad.
   
   
   
   
   
   

  KONFESO

  Mi degustis la pasan someron
  de la lum' transformita en flav'
  de l' folioj falantaj sur teron,
  de l' libeloj flirtantaj kun brav'.

  Enviinde por la gastronomoj
  mi degustis (akceptu sen pruv')
  la koktelon faritan de gnomoj
  el la framboj miksitaj kun pluv'.

  Mi dividis kun bestoj la celojn
  — dividita do estu la kulp' —
  kun sciuro mi manĝis avelojn
  kaj postiris la vojon de vulp'.

  Do vi diros — plezuro ermita!
  kaj en io vi pravos, sed nur
  ĉu ne solas vi mem separita
  de l' socio de vulp' kaj sciur'?

  METAMORFOZOJ

  Du variantoj de koloro
  de l' leontoda floro:

  El ĝia gaja flava taso
  insektoj trinkas en amaso.

  Kun granda kapo olda flor'
  — do ĉiu flugas for.

  REVENO AL TERO

  Ni ŝvebas en lirika fluo,
  en luna elfa svarmo, sed
  kun la subito de osced'
  ĉu nin ne trafis la enuo?

  Kaj nove en pieda vag'
  ni pase spektas teran prozon,
  dum ĉe la rando al imag'
  la blindaj petas la almozon.

  MOSKITOJ

  Nuboj, svarmoj, infinitoj —
  vin perfidos la imago —
  en la klar' de neta tago
  nigre ŝvebas la moskitoj.

  Nigro dancas en l' okuloj,
  jen l' abundo de abundoj!
  Senkalkulaj jukaj vundoj,
  senindulgaj inokuloj.

  Paranojaj nigraj hordoj —
  mi forkuras, ĉesis svingi.
  Ili scios min atingi
  eĉ post du fermitaj pordoj.

  Nur ne falu sub la mordoj,
  nur ne stumblu dum la fuĝo.
  Infinita pika muĝo.

  KAMPOJ DEL FORGESO

  Mi aŭdas eĥon de l' estinto,
  resonon de latenta fort'
  de nigraj signoj de la vort'
  veninta de la pluma pinto,
  pasinta tra l' eternoj por
  atingi min en certa hor'.
  Kaj en osciloj de l' impreso
  mi vidas el la tempa kaĝ'
  tra la fenestro de la paĝ'
  la verdajn kampojn de l' forgeso.

  NUANCOJ DE KULPO

  De kiam arbalesto pafis
  forgesu la arbitran vagon.
  Se la pafisto ĵus ne trafis,
  pro kio damni lian sagon?

  Se en l' obeo de la rito
  la sida morbo trafus reĝon,
  ĉu oni juste en irito
  akuzus lian tronan seĝon?

  ILI

  Ili estas obskuraj ĉambroj
  sen fenestroj nek pordoj —
  kion dirus al ili la veno de la nokto?

  BLEKA RIVELO

  Dum kiel blindulo migranta sen gvid',
  mi paŝis al nova kontesto
  al majstro de saĝo, mi petis kun fid'
  riveli la sencon de l' esto.

  Sed li min observis en plena silent',
  kaj ŝajnis eterna la pena moment'.

  Mi triste ekpensis — probable li nun
  aludas per muta respondo
  la vanton de ĉiu spirita komun'
  kaj fundan ĥaoson de l' mondo.

  Do ĉiu scienco nur estas miraĝ',
  kaj vanas naivaj pretendoj de l' saĝ'.

  Sed tremis senile la sulkoj de l' buŝ',
  descendis la barba makzelo,
  kaj kvazaŭ per iu sinistra retuŝ',
  ekŝajnis simia muzelo.

  Kaj sonis etende ĉu muĝo, ĉu mek' —
  la fama pensulo respondis per blek'.

  Mi staris ŝokita, kaj sento de spit'
  sin naskis en flagra kolero:
  jen kia li estas, sagaca spirit'!
  Jen — glora heroldo de vero!

  Kaj kiel defio resonis en mi
  la bleka rivelo de l' dokta simi'.

  KAPRICO DE TENTO

  Migranto, perdita en monta amas' —
  riproĉo de l' solo kaj risko de l' pas'.

  Kun gutoj de pluvo kaj flokoj de neĝ'
  ĉu povas ne veni la pento?
  Ĉu oni ne aŭdas la kanton de preĝ'
  en tiu ĉi siblo de vento?
  Ĉu lia stupida balanco sur eĝ'
  ne estas kaprico de tento?

  Neniu eĉ pensis akuzi vin, sed
  vi ŝajnas prononci parolon de pled'.

  Ankoraŭ pli densas la volvo de frid',
  pli bruske sinuas la falo,
  bizaras la jelpoj — ĉu ploro, ĉu rid'
  emerĝas el tiu molesto de strid':
  ĉu estas situo pli inda je fid'
  ol via rifuĝo de valo?

  Ĉi tie ĉe l' fajro vi dormos, kaj plu
  vi sekvos la vojon en klaro de blu'.

  Sub folaj aspergoj nur fumas la meĉ',
  post metro videblas nek ŝtono —
  en tiu tenebro ne trovus lin eĉ
  la hundoj de l' tuta kantono.
  Post flagroj de l' fajro, en blovo de l' vent'
  ĉu turbo de nigro, ĉu blanka serpent'.

  PLENUMO DE DEZIROJ

  “Li perdis la menson kaŭze de inkognito, kiu, veninte al li matene, frapis lin sur la kapon per kverka skatolo”.
  Ieronim Krank
  (“Aŭtenta historio de barono Bisĥen”)

  1

  — Al ardaj kapoj fari fridan duŝon…
  al koraj kordoj — ekscitantan tuŝon…

  La bela temo havas saĝan penson:
  la troa fido povas noci tre.
  Kaj do sinistra estos tiu kre'
  kaj la indulgo lasos mian menson.

  2

  — Je tagmeza hor'
  mi iris por
  observi la ludon de l' sun'
  en la kresto de ond',
  en surakva rond',
  en la mikso el ĉiam kaj nun.

  La distra rigard'
  kaptis sen gard'
  nenion pli gravan ol
  la pavimon de kort',
  la pomojn de hort'
  kaj la fajron de ruĝa tegol'.

  Kaj eĉ en vesper'
  ĉe la bord' de l' river'
  sur humida sablo de plaĝ'
  malgraŭ la lac'
  sur la hejma spac'
  ne finiĝis mia vojaĝ'.

  3

  Grizhara olda damo min devancis.
  Ŝi paŝis tre bizare, kvazaŭ dancis.
  Almoza vivo — ŝi esperis nur
  en la proksima burgo trovi liton.
  La forto ne forlasis la beniton
  kaj ĝuste kapra estis ŝia kur'.

  4

  — Tri viroj (vi povas ricevi ateston)
  renkontis ĉi tiun ĉu homon, ĉu beston.

  Unue, l' ebria servisto lanterna
  iranta post troa kunsido taverna.

  Kaj plu — la eksperto de kloŝa sonoro
  sakranta la densan obskuron de l' horo.

  Kaj en la azilo de la katedralo
  la majstro orgena ĉe nova ĥoralo.

  Ĉi lasta vidante ŝin tremis kaj lasis
  la notojn disfali, sed ŝi tuj forpasis.

  5

  — Ie
  kun hasto foriros la frostoj cedante al varmo subita.
  Strie
  ankoraŭ briletos la suno en nia ĉiel' perturbita.
  Range
  flugajn liniojn komponos la birdoj al tempo konforme.
  Kalme kaj strange,
  kaj, ŝajne, mi sole observas, kaj kvazaŭ mi sonĝas sendorme.

  6

  — Hanta kampo post arba ĉen',
  varma susura vako.
  Tamen kion mi farus sen
  tiu ĉi fojna stako?

  7

  — Mia hundo kaj mi,
  ni estas revenintaj post promeno
  kiu konsumis nin ambaŭ.
  Tuj ĝi dormos ankoraŭ pli firme ol mi.
  mi apertas la fenestron
  al la seka kaj venta nokto.

  8

  En duondormo mi aŭdis misteran parolon.
  Mi ne distingis la trajtojn de la vizitanto,
  nur ĝian voĉon dirintan kun granda soleno:

  — En la arbar' kun abatis' konifera
  sub la abio kie naskiĝas roj'
  inter radikoj estas kaverno subtera —
  tien, al barba oldulo kondukas la voj'.

  Tie kun kverka skatolo li sidas subbranĉe,
  tamen ne ĉiu kapablas rimarki lin ĉar
  nur la elitaj personoj naskitaj dimanĉe
  povas ricevi la donon de l' sorĉa arbar'.

  9

  — Amiko, mi ĝin fidas
  kaj pretas iri tuj
  al tiu, kiu sidas
  ĉe l' kripta trezoruj'.

  (Mi konas vian vervon —
  Irante tra arbar'
  vi farus hundan servon
  kun krudo de barbar'.)

  10

  — Sur voja rando kuŝis blok' granita
  kun jena verso tie gravurita:

  Mi mortas pro la febloj de la mondo,
  Ĉiela Patro estas nur fabelo,
  l' eterno de l' spirito — iluzi'.
  Sed mi ne volis esti detruita
  kaj sub la suno mi vegetis dum
  ok dekoj jaraj kaj la lastan dekon
  mi trenis trans la marĉo kontinua
  de l' morbo kiu trafas ĉiujn nin —
  de la sinila velko de la karno.

  Sed mi postlasas ion por la vivo
  kaj testamentas riĉan heredaĵon
  por la serĉanta fundojn de la est':
  Al oriento de ĉi tiu tombo,
  post marĉo, en arbaro estas kamp',
  sur ĝi ĉe sorpo kuŝas muska ŝtono
  kaj sube, en botelo — manuskripto
  kun la formulo de la tuta mond'.

  11

  — Ho mastro, realiĝas via plano —
  marionetoj dancas laŭ la mano.

  12

  — Por kio aserti ke mia tem'
  kontrastas kun lia mor'?
  Ja sian sorton elektas li mem,
  li serĉas la vojon laŭ sia em'
  kaj li ne revenos sor.

  Do estu flora lia hort'
  kaj forta via am',
  ne dubu, por li tio estas nur vort'
  ĉar li plenumas la volon de l' sort'.
  Li ne revenos jam.

  Vanas postkuro, kiel al lamp'
  flugas en nokto tine',
  Li iras antaŭen, neniu stamp'
  restos por vi sur tenaca kamp'.
  Li ne revenos, ne.

  13

  — Mastro, vi konas perfekte menson
  kaj lerte direktas korpon —
  ili atencis arbaran denson
  serĉante abion kaj sorpon.

  Kiam l' unua atingos la fonton
  la olda, pro certa pago,
  dece aranĝos edifan renkonton
  al tiu amiko de vago.

  Kaj la alia, amiko de vero,
  jam lasis la firman grundon
  baldaŭ kaj sen superflua sufero
  li trovos la veran fundon.

  14

  — Dum obskura nokto en arbaro
  ekblovis varma vento kaj komencis fali pluvo.
  Mi pensis pri ili kun simpatio kaj tristo.
  Kaj ankoraŭ mi pensis: vi estas pagano
  pro via solo.

  15

  — De antaŭ tre longe mi lernas la artojn praktikajn kaj jen
  mi estas lernanta la arton de marĉa promen'.

  Komence mi preskaŭ jam dronis kaj en la unua moment'
  ne sciis eĉ venki l' antikvan panikon de l' sent'.

  Sed baldaŭ mi notis unuajn kaj ĉefajn regulojn de l' pas'
  kaj nun mi sukcese boardas en alna amas'.

  Vi diros — por kio, pro kio la risko de tiu vojaĝ'?
  por kio ne aŭdi la simplajn avertojn de l' saĝ'?

  Mi pense respondos pri tio al vi (kaj samtempe al mi)
  post lego kaj takso de mia subŝtona premi'.

  16

  — Sub abio kuŝas ĝis certa hor'
  donaco pli deca al spekto
  ol la hida surprizo, rampa Gregor,
  kiu iĝis turpa insekto.

  17

  — Kverka skatolo,
  interne — trezoro:
  perloj kaj gemoj,
  arĝento kaj oro.

  Prenu, apertu
  kaj estu feliĉa
  tie, sub l' arbo
  ĉe l' loko kondiĉa.

  18

  — Mi kaptis lin spektintan de sur monto
  la supozitan scenon de la honto.
  Poltrona bruto, li perfidis tuj
  la mastrojn kaj ekpentis sur la loko
  pri sia rolo en la stulta moko.

  19

  Li ne ĝoju, mi distas
  de litani'.
  La miraklo ekzistas —
  ĝi estas en ni.

  20

  — Samaj tegolo kaj grundo,
  sama ĝardeno, nur
  estas farinta hirundo
  neston sur hejma mur'.
  Do kio estas tiuj strangaj monologoj, kiujn mi prezentas por lego: ĉu abstrakta kaprico reflektanta nur fragmentaron de humoro? ĉu poezia fabelo, kies konsisto ie bezonas divenon?

  Ĝusta estas la lasta respondo. Jes, tio estas enigma rakonto, sed en si ĝi havas ĉion necesan por la kompreno, kaj la imago helpos rekrei la detalojn.

  Mi vere amas ĉi tiun poemon ĉar en ĝi sonas por mi nostalgia muziko de la alia vivo, de tiu, kiu ĉiam estas, sed kiun ni plejofte preterpasas. Ĝia pulso oscilas en la ritmoj de la versoj kaj en iliaj melodioj vagas ĝiaj sentoj.

  Mi volas ke por iu el vi resonu tiu muziko.

  Alen Kris

  Eldonis Sezonoj (1996)


  Al la librokatalogo