La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto, 2020, №4 (306)

La Ondo de Esperanto

Enhavtabelo

1 Kovropaĝa foto (Aleksej Salomatov)
2 Bazaj informoj pri La Ondo de Esperanto
3 En ĉi tiu numero

5 Temo
6 Paweł Fischer-Kotowski. Fernando Maia Jr.: La Esperantisto de la Jaro 2020
7 Elektokomisiono de La Esperantisto de la Jaro 2020
8 Paweł Fischer-Kotowski. Fernando Maia Jr.: UEA havas ĉion por esti pli forta ol nun: Intervjuo kun Fernando Maia Jr.

13 Eventoj
14 Przemysław Wierzbowski. Bjalistoko: Zamenhof-Tagoj kun maskoj
16 Mesaĝo de UEA okaze de la Zamenhof-tago
17 Mesaĝoj de Espero – Zamenhofa Tago 2020
17 Novaj membroj en la Panteono
18 Povilas Jegorovas ricevis parlamentan medalon
19 Povilas Jegorovas. Litovio dum la pandemia jaro
21 Irina Gonĉarova. Jubilea KER-ekzameno en Moskvo
22 Duobla seminario en Ĉinio
23 Wu Guojiang. Liaoning: Kurso reta kaj ĉeesta
24 Mireille Grosjean. Afriko: Seminario de SSB por afrikaj virinoj
24 Nova estraro en Hispanio
25 Sonja Zaretskaia. La unua reta KAEST
26 Irina Gonĉarova. Moskva lingva festivalo: avantaĝoj de la virtualeco
28 Francesco Maurelli. Reta Edukado Nun
29 La 106-a UK: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj”
30 UEA kongresos en Torino en 2023
31 VVK: Reviviga projekto de la Virtuala Kongreso
31 UEA invitas prelegi en Belfasto
32 CED reorganiziĝas sub la nova estraro
33 Nekrologoj

34 Tribuno
35 Dietrich Michael Weidmann, Mirejo Grosjean. Malfermita letero de Svisa Esperanto-Societo
38 Stanislav Belov. Granda skismo en Esperantujo
43 Xavi Alcalde. Pri duolinga paradokso
44 Demisiis Corsetti, estro de la financa UEA-komisiono
45 Mesaĝo de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj
46 Dua senkongresa jaro? Iru al kulturcentroj
46 Daniel Onesra. Ekzistas tria vojo
47 Stanislav Belov. Nevideblaj viktimoj de la pandemio

50 Arkivo
51 Aleksander Korĵenkov. Jubileoj kaj memordatoj en januaro 2021

53 Lingvo
54 Věra Barandovská-Frank. Pri “lingua franca”
64 Du novaĵoj de la Akademio de Esperanto
64 Subvencioj de ESF
65 Sukcesa 3a Interlingvistika seminario en Lombardio
66 Nova serio de Esperantologio / Esperanto Studies

67 Kulturo
68 Aleksander Korĵenkov. La arta potenco kaj kompleteco
73 Miĥail Ŝoloĥov. La kvieta Dono: Romanfragmentoj / Tradukis A. Korĵenkov
89 Ewa Grochowska. Junecaj revoj
93 Katalin Kováts. Manlibro pri instruado
94 Paulo Sérgio Viana. Du ringoj
96 Laure Patas d’Illiers. Memorflokoj
98 Georgi Mihalkov. Literatura konkurso “Hristo Gorov – Hrima”
99 Wolfgang Kirschstein. Persefono seksuma en infero
101 Miguel Fernández. Memorinda paĝo de la historio de la hispanlingva literaturo: la modernismo
111 Carlo Minnaja. BLK (Recenzo: Baza literatura krestomatio)
113 Valentin Melnikov. Ĉiujare samloke… (Recenzo: Belarta rikolto 2020: Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio)
115 Halina Gorecka. Beletra Almanako, Junio 2020, №38
116 Kalibro 90: la numero 308 de Literatura Foiro
117 Belartaj Konkursoj de UEA en 2021

119 Reklamo

Oni povas elŝuti la demonstran version de la decembra Ondo (pdf), kiu enhavas plurajn tekstojn kaj fragmentojn el ĝi.

La Ondo de Esperanto (kvar ampleksaj almanakoj laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub” + literatura suplemento) estas abonebla por la tuta jaro 2021a kontraŭ nur 15 eŭroj. Vidu pli en la retejo de La Ondo.

La Ondo de Esperanto

Hejmo | La Ondo de Esperanto