La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto, 2023, №1 (315)

La Ondo de Esperanto

Enhavtabelo

1 Kovropaĝa foto
2 Bazaj informoj pri La Ondo de Esperanto
3 En ĉi tiu numero

5 Temo
6 Paweł Fischer-Kotowski. Edmund Grimley Evans: La Esperantisto de la Jaro 2022
7 Elektokomisiono de La Esperantisto de la Jaro 2022

5 Eventoj
6 Partopreninto. JES 2022-2023: Kial elstare unika?
8 Lu Wunsch-Rolshofen. Novjarfesto kun 181 partoprenantoj el 14 landoj
10 Andreas Diemel. Luminesk’: Renkonti la novan jaron
11 Vjaĉeslav Ivanov. La 8a Afrika Kongreso de Esperanto
12 Venontjare UEA unuafoje kongresos en Afriko
13 Alain Favre, Nicole Margot, Stefano Keller. Ĝenevo: Esperantistoj en sesio de la Homrajta Konsilio
14 Albert Stalin Tancinco Garrido. TEJO: Rezulto de la Administra Subvencio 2023
15 Xie Ruifeng, Chen Ji. Ĉinio: Nova epoko, novaj taskoj kaj nova progreso
18 Liba Gabalda. MES 2023, ĉu la lasta?
20 Tuomo Grundström. EAF: Vintraj Tagoj kaj jarkunveno en Jyväskylä
21 David Ruíz Sánchez. La sukcesa RenKEJtiĝo en Katalunio
22 Mato Ŝpekuljak. Kurso de Esperanto en Societo Poligloto
23 Irina Gonĉarova. APERo-16: hejma etoso kaj politika neŭtraleco
24 Wolfram Rohloff. Bibliaj Tagoj en Treviro
26 Bharat Kumar Ghimire. Speciala Ekskurso en Nepalo
28 Jorgos. La Korusa Semajno: La 30a finiĝis, ek al la 31a!
29 Ilona Koutny. Unujara instruista trejnado ĉe UAM
20 Halina Gorecka. Varsovio akceptos la Bibliotekon Hector Hodler
31 IKU en Torino – plej riĉa programo post 2015
32 Aleksander Korĵenkov. UK-108: Ĉu baldaŭ 1000 aliĝintoj?
33 La 51a Internacia Infana-Adoleskanta Kongreseto
34 Peter Baláž. Centoj da poliglotoj kunvenos junie en Pollando
36 Fortalezo akceptos kvar samtempajn kongresojn
37 Jubilea, 100-a Germana Kongreso en Braunschweig
38 Katalin Kováts. Denove okazos retaj KER-ekzamenoj en junio
38 La 72a Kristana Kongreso: Dialogo inter religioj
39 La 96a Kongreso de SAT okazos ĉeeste en Greziljono
39 Irina Gonĉarova. Temploj kaj Urboj №3. Tula. Temo: 1874
40 Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. Ni funebras kaj kondolencas

41 Tribuno
42 Paweł Fischer-Kotowski. Edmund Grimley Evans: Mi estas ĝenerale pesimisma pri ĉio, sed ne speciale pri Esperanto. Intervjuo kun Edmund Grimley Evans
47 Stanislav Belov. Viziti Marson sen kosma flugo
49 Aleksander Korĵenkov. Censo 2020: Esperanto en Ruslando malkreskas
50 Amri Wandel. Du precizigoj pri la scienca programo de la 107a UK
51 Bernhard Westerhoff. Bahaa Esperanto-Ligo 50-jara
53 Jaes Estrada. Bobelarto: Literaturamantoj maratonis en la reto
54 Subtenu Esperanton en la librofoiro en Rio-de-Ĵanejro
55 Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Virina Tago

56 Arkivo
57 Aleksander Korĵenkov. Jubileoj kaj memordatoj en aprilo 2023

59 Kulturo
60 Aleksander Korĵenkov. Andrejev, juĝenketisto kolektanta informojn por akuza akto
61 Leonid Andrejev. La anĝeleto. Silento. La abismo. El rakonto, kiu neniam estos finita (Tradukis el la rusa Vladimir Jurganov, Aleksander Korĵenkov, Ludmila Novikova, Vladimir Vyĉegĵanin)
97 Paulo Sérgio Viana. Fine de somero
100 Miguel Fernández. Nova ĝenro: Mikronovelo
102 Alberto García-Teresa. El Gvidlibro pri Manglejo (Tradukis el la hispana Miguel Fernández)
107 Aleksander Korĵenkov. Ekzakte 100 libroj en 2022
110 Aleksander Korĵenkov. Orienta Almanako: Nova senpaga bitlibro de Sezonoj
111 Wolfgang Kirschstein. En la mondo blovas nova vento
116 Kirilo Brosch. “Mesaĝon aŭdas mi, sed mankas al mi kredo” (Recenzo: Ryszard Rokicki. Enkonduko en la morfologion de Esperanto)
120 Carlo Minnaja. Kulturo de popolo, popolo kun kulturo (Recenzo: Esperanta Kulturo)
124 Suso Moinhos. Necesaj studoj (Recenzo: Humphrey Tonkin. Memoru ĉi praulojn)
127 Floréal Martorell. Realeco de Mikel Klav: La unua muzika albumo en 2023
128 Floréal Martorell. Tra la sonĝoj: La unua bitalbumo de ĴeLe
129 Aleksander Korĵenkov. Unesko-Kuriero pri kulturo
129 Halina Gorecka. Beletra Almanako, 2022, №45
130 Literatura Foiro, 2023, №321
132 La 3a Interkultura Novelo-Konkurso
133 Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov. Nova senpaga libro de Sezonoj: Dek du rakontoj de Paulo Sérgio Viana

134 Mozaiko
135 Stanislav Belov. Aĥ, tiuj virinoj…
136 István Ertl. Spritaj splitoj kaj preskeraroj
137 Perantoj de La Ondo de Esperanto
138 Reklamo

Oni povas elŝuti la demonstran version de la decembra Ondo (pdf), kiu enhavas plurajn tekstojn kaj fragmentojn el ĝi.

La Ondo de Esperanto (kvar ampleksaj almanakoj laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub” + literatura suplemento) estas abonebla por la tuta jaro 2022a aŭ 2023a kontraŭ nur 15 eŭroj. Vidu pli en la retejo de La Ondo.


Hejmo | La Ondo de Esperanto