Malfaciliga plifaciligo

Ruslanda ministerio pri eksterlandaj aferoj tre pozitive prezentis la novan kontrakton inter Ruslando kaj la Eŭropa Unio pri faciligo de viz-aranĝado por la ŝtatanoj de Ruslando kaj EU.

“Ekde la 1a de junio dekoj da miloj da ruslandanoj ricevos grandegan avantaĝon en komunikado kun la ekstera mondo, — entuziasme deklaris Vjaĉeslav Pavlovskij, ministeria direktoro de la konsula departemento. Li daŭrigis: — Multegaj entreprenistoj, sciencistoj, instruistoj kaj studentoj, lernantoj kaj ordinaruloj havantaj eksterlande parencojn aŭ dezirantaj viziti tombojn de siaj proksimuloj, povos fari tion ĉi sen la kutimaj lastatempaj malfacilaĵoj”.

Ni ekzamenu la efikon de la novaj vizoreguloj por Kaliningrado. Loĝantoj de nia enklava regiono ĝis nun havis eblecon ricevi senpagan unujaran vizon, kiu ebligis multfojan vizitadon de Litovio kaj Pollando. Reciproke, litovoj kaj poloj povis ricevi senpagajn vizojn por viziti Kaliningradan regionon (plurfoje profitis tion ankaŭ esperantistoj, partoprenante Zamenhofajn Semajnfinojn en Kaliningrado). Neniu speciala invitilo estis bezonata.

Jaroslaw CzubinskiKonforme al la nova kontrakto, verkita en Bruselo, ekde nun la pollanda kaj litovia vizoj kostas 35 eŭrojn. Por peti la vizon necesas prezenti originalon de invitilo. La ĝenerala konsulo de Pollando en Kaliningrado, Jarosław Czubiński, rakontis ke tiu postulo kreis anekdoton: “En Kaliningrado aperis oficiala termino originalo de faksaĵo”.

Multaj kaliningradanoj naskiĝis (aŭ havas parencojn) en Bjelarusio kaj Ukrainio. Por vojaĝi tien nun ili devas pagi vizon, ĉar la vojo iras tra Litovio aŭ Pollando. Aliflanke, jam pluraj pollandaj esperantistoj nuligis sian pli frue anoncitan partoprenon en la jubilea renkontiĝo Sukcena Ondo (Kaliningrado, aŭgusto 2007) pro la nova viza baro, starigita de Bruselaj murkonstruantoj.

Ĉu vere plifaciligo?..

Halina Gorecka


Novaĵoj | Enirpaĝo