Modesta plia ŝtupo

Dall'Olio, Anna Maria. Tabelo: Unuakta teatraĵo en 19 scenoj / Enkond. Gianni Cascone. — Pisa: Edistudio, 2006. — 63 pĝ.

Laŭ la informoj kiujn mi disponas, Tabelo estas la unua publikigita verko en esperanto fare de Anna Maria Dall'Olio (Italujo, 1959). Ĉi unuakta teatraĵo en dek naŭ scenoj jam premiiĝis nacilingve, en sia itala varianto. Per teatreco konscie simbola, absurda kaj ekzistisma, kun plenmano da roluloj kaj sen ŝanĝo de scenejo, Tabelo prezentas la akcepton de novdungito fare de la kvar geoficistoj de entrepreno; ĉu tiu ĉi simbolas la socion, la homaron aŭ ion alian, ne restis al mi klare post la legado. Jen diversaj temoj en la verko: amo kaj sekso (per kisoj frenezaj, pasiaj); rilatoj inter viroj kaj virinoj; soleco inter homoj; la pluraj identecoj kaj roloj de ĉiu unuopulo.

La iom troiga, ŝablona kaj rutine tradukita Enkonduko komparas la agejon kun ŝaktabulo. Verŝajne la titolo devus do esti ne Tabelo sed Tabulo. Fakte, pro tiu kaj aliaj detaletoj, la verko lasas impreson ne de originalo sed de traduko, kun italismoj kiel anstataŭ respektive talento, poŝtelefono, juĝorajta kaj taksado, kaj rebusoj kiel ŝtala makzelo.

Temas pri unuaktaĵo ne aparte interesa aŭ elstara el la vidpunktoj ne nur lingva kaj stila sed ankaŭ enhava. Persone mi preferus legi tradukojn de, ekzemple, Marato/Sado de Peter Weiss, La kaprino, aŭ Kiu estas Silvia? de Edward Albee kaj similaĵojn daŭre aktualajn kaj pensigajn. Aŭ, en Esperantujo, teatraĵojn de Paul Gubbins. Sed ni ne tro severu: Tabelo estas respektinda plia ŝtupo sur la modesta ŝtuparo de la esperanta teatro.

Jorge Camacho (Hispanio/Tajvano)

La Ondo de Esperanto. 2007. №7 (153)


Recenzoj | Hejmo