-->

Recenzoj

Ĉi-sube estas listigitaj ĉiuj recenzoj (escepte de kelkaj malgrandaj), aperintaj en La Ondo de Esperanto, Spektro kaj Ruslanda Esperantisto, entute pli ol 350 recenzoj (pri kelkaj libroj aperis pli ol unu recenzo). Iom post iom estos enretigitaj ankaŭ la recenzoj el la almanako Sezonoj.

Oni rajtas publikigi iun ajn recenzon en gazeto, retpaĝo aŭ libroforme, kondiĉe, ke la fonto estas indikita, kaj ke la revuo kaj la aŭtoro de la recenzo ricevas po unu ekzempleron de la eldonaĵo kun la recenzo.

Aktualigita je la 28a de julio 2021


Libroj

 • Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi (Liu Haitao)
 • Adomauskienė S. Ni lernas kaj ludas (Valentin Melnikov)
 • Aibara Susumu. A Taisho Era Japanese Elite's Consideration of the Baha'i Movement (Bernhard Westerhoff)
 • Aïvanhov O. M. La jogo de nutrado; Sub la signo de la Kolombo: paco regu; Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko; Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga (Nikolaj Penĉukov)
 • Al-Amily H. La trezoro (Nikolaj Penĉukov)
 • Alfirević B. Bonvenon en Serbio (Nikolao Gudskov)
 • Aliçka Y. La sloganoj el ŝtonoj (Viktor Sapoĵnikov)
 • Aliroj al Esperanto (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Almqvist C. J. L. Ormuzdo kaj Arimano (Probal Dasgupta)
 • Antologio de kroataj unuaktaj dramoj (Grigorij Arosev)
 • Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon (Halina Gorecka)
 • Astronomia almanako 2000 (Alen Kris)
 • Arosev G. .RU (Alen Kris)
 • Arosev G. Sonet' (Valentin Melnikov)
 • Auld W. 75 jaroj (Andrej Peĉonkin)
 • Auld W. La infana raso (Andrej Peĉonkin)
 • Banet-Fornalowa Z. Antoni Grabowski — eminenta Esperanto-aganto (Marian Kostecki)
 • Banet-Fornalowa Z. Antoni Grabowski — eminenta Esperanto-aganto. 2a eldono (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Banet-Fornalowa Z. La familio Zamenhof (Harold Brown)
 • Baranauskas A. La Arbaro de Anykščiai (Valentin Melnikov)
 • Barboza J. Esperanto por lernejaj klasoj 1 (Gražina Opulskienė)
 • Baza Literatura Krestomatio (4a eld., 2019) (Paweł Fischer-Kotowski)
 • Baza Literatura Krestomatio (4a eld., 2019) (Carlo Minnaja)
 • Baza Literatura Krestomatio (4a eld., 2019) (Probal Daŝgupto)
 • Beetham D., Boyle K. Kio estas demokratio (Alen Kris)
 • Belarta rikolto 2016 (Valentin Melnikov)
 • Belarta rikolto 2019 (Valentin Melnikov)
 • Belarta rikolto 2020 (Valentin Melnikov)
 • Beletra Almanako, №1 (Halina Gorecka)
 • Beletra kolekto de ĝenevaj aŭtoroj (Valentin Melnikov)
 • Bibliografio de litoviaj Esperanto-eldonaĵoj (1890–2006) (Halina Gorecka)
 • Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj (Halina Gorecka)
 • Blanke D. Esperanto kaj socialismo? Pri la movado sur la “alia flanko”: Recenzo kaj diskuto (Walter Żelazny k.a.)
 • Blanke D. Interlingvistiko kaj esperantologio: vojoj al la faka literaturo (Séan Ó Riain)
 • Blanke W. Pri terminologia laboro en Esperanto (Zdeněk Pluhař)
 • Boccaccio G. Dekamerono (Alen Kris)
 • Bociort I.F. Bedaŭrinda Verko (Carlo Minnaja)
 • Boito C. Senso (Jorge Camacho)
 • Borčić. Pulsas la viv' (Jorge Camacho)
 • Borges J. L. La sekreta miraklo (Mao Zifu)
 • Borovko N. En la tombo (Nikolaj Stepanov)
 • Borsboom E. Kie miozotas memor’ (Sabine Fiedler)
 • Borsboom E. Vivo de Andreo Cseh (Halina Gorecka)
 • Brazila Esperanta Parnaso (Valentin Melnikov)
 • Brewer A. Senokulvitre (Nikolao Gudskov)
 • Brjusov V. Kvar noveloj (Giorgio Silfer)
 • Bronŝtejn M. Dek tagoj de kapitano Postnikov (Valentin Melnikov)
 • Březina O. Moje matka = Mia patrino (Valentin Melnikov)
 • Bulgakov M. La majstro kaj Margarita (Alexander Shlafer)
 • Cabell J.B. Jurgen (Paul Gubbins)
 • Camacho J. Brulvunde (Gerrit Berveling)
 • Camacho J. Celakantoj (Alen Kris)
 • Carr T.B. Sur Parnaso (Valentin Melnikov)
 • Carroll L. Alico en Mirlando (Andrej Peĉonkin)
 • Cavadi A. Mafio klarigata al turistoj (Konstanten Krysakov)
 • Cherpillod A. Etimologia vortaro de la propraj nomoj (Alen Kris)
 • Chmielik T. Reala homo en la homa realo. Ryszard Kapuściński (1932–2007) (Wolfgang Kirschstein)
 • Chomsky N. Imperiaj ambicioj (Nikolao Gudskov)
 • Chomsky N. Lingvo kaj menso (Ilona Koutny)
 • Chrdle P. Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj (Aleksander Korĵenkov)
 • Cichová J. Liriko intima (Valentin Melnikov)
 • Conan Doyle A. La aventuroj de Ŝerloko Holmso (Wolfgang Kirschstein)
 • Conan Doyle A. La ĉashundo de la Baskerviloj: La 1a eldono (Wolfgang Kirschstein)
 • Conan Doyle A. La ĉashundo de la Baskerviloj: La 2a eldono (Edmund Grimley Evans)
 • Cool G. Sava la savontino (Nikolao Gudskov)
 • Corsetti R. Knedu min sinjorino! (Valentin Melnikov)
 • Cseh A. Konversacia vortaro (Oksana Burkina)
 • Ĉaldajev V., Gazizi G., Lozgaĉev N., Kris A. Kvarteto (Valentin Melnikov)
 • Ĉeĥov A. Ĉeriza ĝardeno (Sten Johansson)
 • Ĉeĥov A. Onklo Vanja (Sten Johansson)
 • Ĉeĥov A. Sveda alumeto (Valentin Melnikov)
 • Ĉiriĉ Z. Vespermesaĝoj (Alen Kris)
 • Ĉiutaga vivo tra la mondo (Stanislav Belov)
 • Čeliauskas P. El mia Esperanta skatolo (Halina Gorecka)
 • Čeliauskas P. Litovio dum jarcentoj (Sergio Pokrovskij)
 • Dall'Olio A.M. Tabelo (Jorge Camacho)
 • DasGupta M. Dormanta Hejmaro (Alen Kris)
 • David F. Sonĝo pri amo kaj morto (Donald Broadribb)
 • Declerck C. Tarokoj kaj epokoj (Alen Kris)
 • De Jong R. Suno kaj Ombroj (Valentin Melnikov)
 • De Kock E. Sub fremdaj ĉieloj (Baldur Ragnarsson)
 • Delhaye R. Turisma-instru-libreto (Aleksandr Karvacki)
 • Derks J. Gvidlibreto por Komitatanoj. 2011 (Nikolao Gudskov)
 • Desmet' P., Horvath J. Bildvortaro en Esperanto (Aleksandr Osokin)
 • De Vleminck C., Van Damme E. Leksikaj ekskursoj (Alen Kris)
 • de Zilah E. Kaj kiu pravas (Alen Kris)
 • Dittrich S. Heredantoj de silentado (Nikolao Gudskov)
 • Dobrzyński R. Bona Espero: idealo kaj realo (Zbigniew Galor)
 • Dobrzyński R. La Zamenhof-strato (Dirk Bindmann)
 • Dobrzyński R. Rakontoj el Oomoto (Okuŭaki Toŝiomi)
 • Dobrzyński R. Zamenhof en Varsovio (Vytautas Šilas)
 • Dolgin G. Spektro de l' tempo (Viktor Sapoĵnikov)
 • Dostojevskij F. Blankaj noktoj (Kris Long)
 • Duliĉenko A. En la serĉado de la mondolingvo, aŭ interlingvistiko por ĉiuj (Liu Haitao)
 • Đurić-Trbuhović D. En la ombro de Alberto Ejnŝtejno (Julian Modest)
 • El la rusa poezio (Carlo Minnaja)
 • Elgo S. La floroj de l' krepusko (Viktor Sapoĵnikov)
 • [Elpin]. Verkoj de Elpin (Halina Gorecka)
 • Ertl I. La postdomo (Sten Johansson)
 • Ertl I. Provizore (Valentin Melnikov)
 • Esperanto en Bydgoszcz pli ol 100 jaroj (Halina Gorecka)
 • Esperanto en Sarlando. De la komencoj ĝis 1988 (Halina Gorecka)
 • Esperanto kaj mi (Halina Gorecka)
 • Esperanto kunligas nin (Anatolij Sidorov)
 • Esperanto. Lingvo kaj kulturo en Berlino. Jubilea libro 1903–2003 (Halina Gorecka)
 • Esperanto. Lingvo kaj kulturo en Berlino kaj Brandenburgio. 111 jaroj. Jubilea libro 1903-2014. Enrigardo. Rerigardo. Antaŭenrigardo (Halina Gorecka)
 • Esperantologio = Esperanto Studies. Kajero 3 (Oksana Burkina)
 • Esperantologio = Esperanto Studies. Kajero 8 (Paweł Fischer-Kotowski)
 • Eŭropa Unio. Lingvaj kaj kulturaj aspektoj (Andreas Künzli)
 • Fake pri Esperanto kaj Esperante pri sciencoj (Liu Haitao)
 • Fakaj aplikoj de Esperanto (Reinhard Fössmeier)
 • Fernández-Flórez W. La malica komizo (Viktor Sapoĵnikov)
 • Fiedler S., Rak P. Ilustrita frazeologio (Ryzard Rokicki)
 • Fighiera G.-C.. La lastaj tagoj de Ada, Aduška (Anatolij Sidorov)
 • Forsman L. Esperanto ... över 50 miljoner träffar (Jorma Ahomäki)
 • Fössmeier R., Maitzen H. M. La gregoria kalendara reformo kaj ĝiaj postefikoj (Sergio Pokrovskij)
 • Francis J. Kronprincedzino (Valentin Melnikov)
 • Francis J. La kastelo de vitro (Donald Broadribb)
 • Francis J. Tri rakontoj pri la Miljara Paco (Aleksej Birjulin)
 • Fundamenta Krestomatio (18a eld.) (Aleksander Korĵenkov)
 • Fundamento de la homaj rajtoj (Nikolao Gudskov)
 • Galadí-Enríquez, D.; Wandel, A. La kosmo kaj ni: galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo:. (Alen Kris)
 • Gällmo G. “La regrifuzanto” kaj aliaj budhismaj noveloj (Probal Dasgupta)
 • Galor Z., Pietiläinen J. UEA en konscio de esperantistoj. (Walter Żelazny)
 • García H. Kapturnoj (Aleksej Birjulin)
 • Gates R. C. Briĝo kun veneno (Viktor Sapoĵnikov)
 • Gates R. C. Mortiga ekskurso (Donald Broadribb)
 • Goes H. Afero de espero (Anatolij Sidorov)
 • Gogol N. Malvivaj animoj (Daniel Luez)
 • Gonĉarov A. Esperanto-identeco: citaĵoj kaj komentoj (Andreas Künzli)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. Esperanto en Ruslando (Ziko Markus Sikosek)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. Nia diligenta kolegaro: Biografioj de 200 eminentaj esperantistoj (Eugène de Zilah)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. Nia diligenta kolegaro: Biografioj de 200 eminentaj esperantistoj (Josip Pleadin)
 • Gorecka H., Korĵenkov A. Nia diligenta kolegaro: Biografioj de 200 eminentaj esperantistoj (Probal Daŝgupto)
 • Grass G. La lada tambureto (Wolfgang Kirschstein)
 • Grimley Evans E. Esperanto-English English-Esperanto Mini-Dictionary (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Gubbins P. Konto de l' vivo (Viktor Kudrjavcev)
 • Gubbins P. Kunvojaĝu (Oksana Burkina)
 • Guozhu. Poemoj. Volumo de ĉineskoj (Valentin Melnikov)
 • Ĝura. Vualo de l' silento (Nikolao Gudskov)
 • Haasse H. S. Urug (Hannes van Loggerenberg)
 • Handzlik G. Verdeskaj pensoj (Lidia Ligęza)
 • Harrison H. La stratoj de Aŝkelono (Valentin Melnikov)
 • Harrison H. Naskiĝo de la Rustimuna Ŝtalrato (Wolfgang Kirschstein)
 • Haupenthal R. Gaston Waringhien (1901–1991). Bibliographie seiner Veröffentlichungen (Halina Gorecka)
 • Haupenthal R. Iltis: Eldonejo, ĝia historio, ĝiaj verkoj (Halina Gorecka)
 • Hejma vortaro (Valentin Melnikov)
 • Helfricht J. La Dresdena Sinjorina preĝejo. Kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ (Nikolao Gudskov)
 • Heller W. Lidia: La vivo de Lidia Zamenhof, filino de Esperanto (Andreas Künzli)
 • Herodoto. Historio (Alen Kris)
 • Historio de Esperanto en la Kataluna Landaro (Halina Gorecka)
 • Hodler H. Novaj vojoj (Nikolao Gudskov)
 • Homarane. Numero 1 (Reinhard Haupenthal)
 • Homarane. Numero 2 (Nikolao Gudskov)
 • Hori Yasuo. Miaj Vojaĝoj tra la Mondo (Halina Gorecka)
 • Huch R. La lasta somero (Joxemari Sarasua)
 • Imbert R., Špoljarec I., Štimec S., Tišljar Z. Esperanto: Udžbenik Međunarodnog jezika (Oleg Izjumenko)
 • Interlingvistiko kaj Esperantologio: Bibliografio de la publikaĵoj de Detlev Blanke. Kun dulingvaj enkondukoj kaj indeksoj (Probal Dasgupta)
 • Interlingvo inter lingvoj (Ilona Koutny)
 • Intimaj temoj en la Esperanto-beletro (Valentin Melnikov)
 • Ionesco E. La leciono (Wolfgang Kirschstein)
 • Jakob H. Servisto de l' ideo (Halina Gorecka)
 • Janičić D. Maturaj meditadoj (Julian Modest)
 • Jansen W. Naturaj vortordoj en Esperanto (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Japana Esearo, N-ro 4 (Nikolaj Penĉukov)
 • Jensenius B. Bonvenon en nia mondo (Katalin Kováts)
 • Johano la Orbuŝa. Dia liturgio (Philippe Cousson)
 • Johano Paŭlo la Dua. La Roma Triptiko (Armando Zecchin)
 • Johansson S. Dis! (Aleksej Birjulin)
 • Johansson S. Katrina malfruas (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. La krimo de Katrina (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. Memor' mortiga (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. Ne eblas aplaŭdi unumane (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. Neĝo kaŝas nur… (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. Pasteĉo (Valentin Melnikov)
 • Johansson S. Sesdek ok (Wolfgang Kirschstein)
 • Johansson S. Trans maro kaj morto (Antonio de Ruyter)
 • Jünger E. Sur la marmorklifoj (Wolfgang Kirschstein)
 • Kamaĉo G. Sur la linio (Aleksej Birjulin)
 • Kantoj por ĝojo (Irina Mironova)
 • Kapuściński, Ryszard. Ebono (Tuomo Grundström)
 • Karpunina L. Neokazinta amo (Valentin Melnikov)
 • Keller G. Eugenia (Viktor Sapoĵnikov)
 • Kemény Z. Vidvino kaj ŝia filino (Viktor Sapoĵnikov)
 • Kertész I. Sensorteco (Alen Kris)
 • Kiam bestoj parolis (Irina Gonĉarova)
 • Kniivilä K. Homoj de Putin (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Kniivilä K. La strato de Tanja: Vivo en Rusio 1917-2017 (Stanislav Belov)
 • Kolker B. Vojaĝo en Esperanto-lando 1a eld. (Viktor Sapoĵnikov)
 • Kolker B. Vojaĝo en Esperanto-lando 2a eld. (Petko Arnaudov)
 • Korczak J. Reguloj de vivo; Reĝo Maĉjo la Unua (Irina Mironova)
 • Korĵenkov A. Ankoraŭfoje pri la Esperanta gazetaro (Anatolij Sidorov)
 • Korĵenkov A. Fjodor Dostojevskij en Esperanto (Nikolao Gudskov)
 • Korĵenkov A. Esperanto post la jaro 2000 (Renato Corsetti)
 • Korĵenkov A. Esperanto post la jaro 2000 (Nikolao Gudskov)
 • Korĵenkov A. Historio de Esperanto (Carlo Minnaja, Andreas Künzli)
 • Korĵenkov A. Homarano: La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof. 1a eld. (Walter Żelazny)
 • Korĵenkov A. Homarano: La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L. Zamenhof. 2a eld. (Jean-Luc Tortel)
 • Korĵenkov A. Zamenhof: Biografia skizo (Carlo Minnaja)
 • Korzhenkov A. Zamenhof: The life, works and ideas of the autor of Esperanto (Michael Farris)
 • Korotkov M. Io devas okazi (Carlo Minnaja)
 • Koutny I. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Homa Vivo kaj Loĝado (Liu Haitao)
 • Koutny I. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lernado kaj Laboro (Michael Farris)
 • Koutny I. Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado (Michel Duc Goninaz)
 • Kováts K. Stelsemantoj en la ora nordo: Tiberio Morariu kaj liaj samtempuloj. (Jorma Ahomäki)
 • Kožík F. Lumo en tenebroj (Nikolaj Stepanov)
 • Krause, Erich-Dieter. Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto. (Reinhard Haupenthal)
 • Künzli A. Universalaj lingvoj en Svislando: Svisa Enciklopedio Planlingva (Alen Kris)
 • La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin (Reinhard Haupenthal)
 • Laclos C. de. Danĝeraj rilatoj (Viktor Sapoĵnikov)
 • Lagerlöf S. La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson (Halina Gorecka)
 • Langlet N. Kaoso en Budapeŝto (Alen Kris)
 • Lapenna I. Elektitaj paroladoj kaj prelegoj (Carlo Minnaja)
 • Laube J. Ĉu kultura integriĝo de Eŭropo? Jes, sed nur per demokratia simbiozo de la kulturoj (Armando Zecchin)
 • Laucius J. Libro de leono. Mia amiko dinosaŭro (Nikolaj Penĉukov)
 • Laucius J. Se mi ne estus (Valentin Melnikov)
 • Laucius J. Se vi tristas (Nikolaj Penĉukov)
 • Leip H. Ŝulco R. Abismoj (Valentin Melnikov)
 • LeQuint A. Infantravivaĵoj (Anatolij Sidorov)
 • Leopardi G. Kantoj (Wolfgang Kirschstein)
 • Lermontov M. Princidino Mary (Mikaelo Bronŝtejn)
 • Liberiginto de la Suno (Valentin Melnikov)
 • Lins U. La danĝera lingvo: Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto (2016) (Nikolao Gudskov)
 • Lins U. Utila Estas Aliĝo. Tra la unua jarcento de UEA (Reinhard Haupenthal)
 • Lleshanaku L. Lundo en sep tagoj (Viktor Sapoĵnikov)
 • Lozgaĉev N. La tago del eterno (Valentin Melnikov)
 • Ludwik Zamehnof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł (Katarzyna Tempczyk)
 • Maier I, Pilger W. Duamana traduko por la Rusa Caro (Sergio Pokrovskij)
 • Maironis. Jūratė kaj Kastytis (Valentin Melnikov)
 • Maistre X. de. Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro (Michel Duc Goninaz)
 • Malfrua Somero (ps.). Malgajaj sonetoj (Valentin Melnikov)
 • Manlibro pri instruado de Esperanto (Liu Haitao)
 • Mallia C. Distre-libere (Valentin Melnikov)
 • Mallia C. Kontrastoj. Cent kapricaj raketoj (Valentin Melnikov)
 • Mallia C. Ĉielarka estonto (Donald Broadribb)
 • Malovec M. Gramatiko de Esperanto (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Malovec M., Ŝulco R. La Analiza Skolo antaŭ la Maloveca Tribunalo (Bernard Golden)
 • Marco Botella A. Esperanto en Katalunio (1887–1987) (Toño del Barrio)
 • Marček S. Esperanto per rekta metodo (Liu Haitao)
 • Марчек С. Эсперанто прямым методом (Oksana Burkina)
 • Martelmonto J. Cetercetere (Oĉjo Dadaev)
 • Mattos G. Apartaj mondoj: Verboj kaj participoj (Alexander Shlafer)
 • Mattos G. La bona pineto (Valentin Melnikov)
 • Matvejević P. Alia Venecio (Nikola Ruggiero)
 • Matvejević P. Mediteranea breviero (Julian Modest)
 • Maul S. El verva vivo ĵurnalista (Raita Pyhälä)
 • Melichárková J. Esperanto por infanoj 2 (Valentin Melnikov)
 • Migliorini B. Lingvaj aspektoj de Esperanto (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Milne A.A. Winnie-la-Pu (Natalia Ŝoroĥova)
 • Minnaja C., Silfer G. Historio de la Esperanta literaturo. (Sten Johansson)
 • Modest J. Averto pri murdo (Sten Johansson)
 • Modest J. Literaturaj konfesoj (Valentin Melnikov)
 • Modest J. Mistera lumo (Aleksandr Zagvazdin)
 • Modest J. Murdo en la parko (Nikolao Gudskov)
 • Modest J. Serenaj matenoj (Laure Patas d’Illiers)
 • Monatoj tra la mondo (Nikolaj Penĉukov)
 • Mondoj (Wolfgang Kirschstein)
 • Monteiro G.S. Memmortigo kaj ĝiaj konsekvencoj (Nikolaj Penĉukov)
 • Moura F. Aidoso, ege trans la doloro (Viktor Sapoĵnikov)
 • Moya G. Esperantismo (K.Kniivilä)
 • Moya G. Survoje al universala civilizacio (Nikolao Gudskov)
 • Mozūriūnas V. Legendo pri Vilna kastelo (Valentin Melnikov)
 • Napolo kaj ties ĉirkaŭaĵoj (Historio, arto, folkloro) (Halina Gorecka)
 • Neĉajev N. Karavelo (Nikolao Gudskov)
 • Nemere I. Serpentoj en la puto (Wolfgang Kirschstein)
 • Nemere I. Krokize de mia ĝardeno (Nikolai Lozgaĉev)
 • Nemere I. Serĉu mian sonĝon (Valentin Melnikov)
 • Nėris S. Piceo, la reĝino de kolubroj (Valentin Melnikov)
 • Nervi M. Havenoj (Valentin Melnikov)
 • Nevelsteen Y. Komputeko: Prikomputila terminokolekto (Sergio Pokrovskij)
 • Neves G., Kamaĉo G. Dek L., Fernández M. Ekstremoj (Aleksej Birjulin)
 • Neves G., Kamaĉo G. Dek L., Fernández M. Ibere libere (Valentin Melnikov)
 • Nkwirikiye M. Gasuku, la aventurulo (Valentin Melnikov)
 • Nothomb A. Higieno de l' Murdisto (Antonio de Ruyter)
 • Nordenstorm L. Arne, la ĉefido (Jorge Camacho)
 • Nova Esperanta Krestomatio (Aleksander Korĵenkov)
 • Orbito nula. Vol. 1 (Grigorij Arosev)
 • Orwell G. Mil naŭcent okdek kvar (Andrej Peĉonkin)
 • Otira D. Vojaĝo al kuniĝo (Grigorij Arosev)
 • Owen T., Meyer J. Complete Esperanto (Ed Robertson)
 • Papazov D. El mia verda vivo. Rememoroj de esperantista kaj socia aganto (Anatolij Sidorov)
 • Pascoli G. Myricae (Mirikoj) (Wolfgang Kirschstein)
 • Parun V. La bluoj (Yenovk Lazian)
 • Peneter P. Sekretaj sonetoj (Valentin Melnikov)
 • Phillipson R. Ĉu nur-angla Eŭropo? Defio al lingva politiko (Anna Ritamäki)
 • Picasso M. La tunelo (Valentin Melnikov)
 • Pilger W. Baza Esperanta Radikaro (Boris Kondratjev)
 • Platono. Fedono; Kritono; La apologio de Sokrato (Alen Kris)
 • Poemoj pri luno (Valentin Melnikov)
 • Poesia da tutti i cieli = Poezio el ĉiuj ĉieloj: Antologio de la Premio – Unua fojo 2014 (Reinhard Fössmeier)
 • Pokrovskij S. Komputika leksikono (Alexander Shlafer)
 • Pokrovskij S. Lingvaj respondoj (Alexander Shlafer)
 • Polo M. La libro de la mirindaĵoj aŭ la priksribo de la mondo (Sergio Pokrovskij)
 • Portella L. Ŝi estas mia amiko (Anatolij Sidorov)
 • Pressburger C. Taglibro de mia frato (Wolfgang Kirschstein)
 • Pri homoj kaj verkoj (Jorma Ahomäki)
 • Prilingve en Nitro: Politike, historie, teorie, instrue (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Princo Henriko. Festo de beno (Valentin Melnikov)
 • Privat E. Interpopola konduto (Paŭlo Moĵajev)
 • Privat E. Vivo de Zamenhof (Walter Żelazny)
 • Privat E. Vizio de juna virino (Nikolao Gudskov)
 • Puŝkin A. Eŭgeno Onegin (Joxemari Sarasua)
 • Rak P. Desegnita humuro (Valentin Melnikov)
 • Raportoj el Vjetnamio (Alen Kris)
 • Raportoj pri la Invitprojekto. 20 invititoj el Azio al la 92a UK en Jokohamo (Halina Gorecka)
 • Rømmesmo J. Esperanto ABC (Oleg Izjumenko)
 • Rodin S. (ps.) Nu, kaj do (Nikolao Gudskov)
 • Rubriko Esperanto de la tagĵurnalo Dong-a Ilbo, 1924 (Halina Gorecka)
 • Ruiz Negre A. Intrigo-teatro (Hèctor Alos i Font)
 • Rusa Novelaro (Michel Duc Goninaz)
 • Rusoj loĝas en Rusujo: landonomoj en Esperanto (Sergio Pokrovskij)
 • Russo V. Danteskaj itineroj (Yenovk Lazian)
 • Saĥarov A. Superforta ambicio (Bitlibro, 2017) (Nikolao Gudskov)
 • Saki. La lupino kaj aliaj rakontoj (Wolfgang Kirschstein)
 • Samideanoj (Paul Gubbins)
 • Sandelin B. Adam Smith. Vivo kaj verko (Alen Kris)
 • Sandelin B. Esperanto – drömmen om ett världsspråk (Jorma Ahomäki)
 • Sapoĵnikov V. Ljusjka Benc (Valentin Melnikov)
 • Sarafian S. La Troja Milito (Renato Corsetti)
 • Sarastamo M.-T. La grafino kaj ŝia fantasta vivo (Jorma Ahomäki)
 • Schlink B. La legisto (Wolfgang Kirschstein)
 • Schmidt J. Volapük-Bibliographie (Didier Lesage)
 • Seiwert L., Graichen W. La aboco de tempoplenado (Viktor Kudrjavcev)
 • Shakespeare W. La vintra fabelo (Donald Broadribb)
 • Sigmond J. Dankon (Halina Gorecka)
 • Sigmond J. Júlia Sigmond 90. (Halina Gorecka)
 • Sigmond J. Kvin geamikoj (Halina Gorecka)
 • Sigmond J. Nomoj kaj sortoj (Viktor Sapoĵnikov)
 • Simenon G. Amiko el la junaĝo de Maigret (Wolfgang Kirschstein)
 • Simenon G. La flava hundo (Wolfgang Kirschstein)
 • Simenon G. Maigret eraras (Wolfgang Kirschstein)
 • Simenon G. Maigret hezitas (Wolfgang Kirschstein)
 • Simenon G. Maigret kaj la maljuna damo (Wolfgang Kirschstein)
 • Simon K.-H. Lexicon silvestre (Hans Dieter Quednau)
 • Simpozio pri interkultura komunikado (Vjaĉeslav Ivanov)
 • Slavici, Ioan. La muelilo de la fortuno (Nikolao Gudskov)
 • Solly M. La Ksenofobia Gvidlibro al la italoj (Nikolaj Penĉukov)
 • Soros T. Maskerado ĉirkaŭ la morto (Alen Kris)
 • Södergran E. Lando malekzista (Julian Modest)
 • Stahuljak V. Krepuskoj (Yenovk Lazian)
 • Stakian A. De la aflikto ĝis la steloj: Memoraĵoj 1913-1986 (Halina Gorecka)
 • Steele T. Amo inter ruinoj (Jukka Pietiläinen)
 • Steele T. Dio ne havas eklezion (Leif Nordenstorm)
 • Steele T. Diverskolore (Sten Johansson, Valentin Melnikov)
 • Steele T. Falantaj muroj kaj aliaj rakontoj (Viktor Kudrjavcev)
 • Steele T. Flugi kun kakatuoj (Valentin Melnikov)
 • Steele T. Konvinka kamuflaĵo (Valentin Melnikov)
 • Steele T. Kvazaŭ ĉio dependus de mi (Wolfgang Kirschstein)
 • Steele T. Paradizo ŝtelita (Valentin Melnikov)
 • Steele T. Sed nur fragmento (Roland Platteau)
 • Stožická Z. Ĝis tien (Stanislav Belov)
 • Strugackij A., Strugackij B. Lundo ekas sabate (Valentin Melnikov)
 • Strugackij A., Strugackij B. Malfacilas esti dio (Aleksej Birjulin)
 • Strugackij A., Strugackij B. Pikniko ĉe vojrando (Aleksej Birjulin)
 • Sub la signo de Liro kaj Verda Stelo (Aleksandro Ĥarjkovskij)
 • Ŝapiro J. Babiladoj de bonhumora Zamenhofano (Valentin Melnikov)
 • Ŝirjaev I. Sen titolo (Sergio Pokrovskij)
 • Štimec S. Hodler en Mostar (Andreas Künzli)
 • Tahar Ben Jelloun. Paĉjo, kio estas rasismo (Nikolao Gudskov)
 • Tamen ĝi moviĝas!: Eseoj pri la Esperanto-movado (Nikolao Gudskov)
 • Tavanti C. Varmas en Romo (Aleksej Birjulin)
 • Thorkent A. La imperio Ornaks (Grigorij Arosev)
 • Thorsen P. Babile kun mi mem (Halina Gorecka)
 • Tišljar Z. Ekzistado: Kibernetika klarigo de la mondo. (Thierry Salomon)
 • Tolkien J.R.R. La hobito (Paul Gubbins)
 • Tolkien J.R.R. La kunularo de l' Ringo (Valentin Melnikov, Tatjana Lugovskaja, Ivan Naumov)
 • Tolkien J.R.R. La du turegoj (Kalle Vilbaste)
 • Tolkien J.R.R. La reveno de la Reĝo (Kalle Vilbaste)
 • Tolkien J.R.R. La Mastro de l' Ringo: La 2a eldono (Leif Nordenstorm)
 • Tolstoj A.N. Aelita (Aleksej Birjulin)
 • Tolstoj L. La morto de Ivan Iljiĉ (Fernando de Diego, Edmund Grimley Evans)
 • Tolstoj L. Resurekto (Wolfgang Kirschstein)
 • Tomić, Senka. Lampiro en mozaiko (Valentin Melnikov)
 • Tonkin H. Tuj apude (Halina Gorecka)
 • Tonkin H. Lingvo kaj popolo (Carlo Minnaja)
 • Tyblewski T. Skizo pri personeco de esperantisto (Valentin Melnikov)
 • Urbanová E. Prefere ne tro rigardi retro (Lidia Ligęza)
 • Urbanová E. Rapide pasis la temp' (Valentin Melnikov)
 • Vajs J. 100 gravaj personoj de Slovakia Esperanta movado (Anatolij Sidorov)
 • Vajs J. Ultima Thule: Kongresumi kaj vojaĝi en Islando (Nikolao Gudskov)
 • Vance J. Trigamba Joĉjo (Leonid Daŝevskij)
 • Valle-Inclán R. Bohemiaj lumoj (Stanislav Belov)
 • van Dijk Z. Historio de UEA (Halina Gorecka)
 • van Dijk Z. La Asocio (Reinhard Haupenthal)
 • van Mens J. Katorelo (Valentin Melnikov)
 • Váňa V. Rakontoj ne nur ŝercaj (Sten Johansson)
 • Varankin V. Metropoliteno eld. Sezonoj (Valentin Melnikov)
 • Venclova N. La unufoja lando (Valentin Melnikov)
 • Verga G. La Malemuloj (Jorge Camacho)
 • Verne J. Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj (Wolfgang Kirschstein)
 • Vermeiren L. La egipta dancistino (Valentin Melnikov)
 • Vikipedio: Praktika manlibro (Aleksej Korĵenkov)
 • Vinař V. La skandalo pro Jozefo (Yenovk Lazian)
 • Vivis, vojaĝis, verkis: Esearo omaĝe al Vasilij Eroŝenko, 1890-1952 (Halina Gorecka)
 • Vizaĝoj: Novelaro 2000–2009 (Valentin Melnikov)
 • Vogelmann B. La Nova realismo (Nikolao Gudskov)
 • Vivo kaj morto de Wiederboren (Viktor Kudrjavcev)
 • Vondroušková L. Labirinto (Valentin Melnikov)
 • Vondroušková L. Iluzio (Valentin Melnikov)
 • Weide P. Mi pequeña gramática de Esperanto (Vicente Manzano-Arrondo)
 • Wennergren B. Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (Alen Kris)
 • Westover T. Marvirinstrato (Valentin Melnikov)
 • Wierzbowski P. Konfuziloj: Vortoj, kiuj faras nian lingvon malfacila. (Anne Jausions)
 • Xhamaj E. Spektro (Nikolaj Stepanov)
 • Zamenhof L. Kongresaj paroladoj (2a eld.) (Nikolao Gudskov)
 • Zamenhof L. Mi estas homo (Walter Żelazny)
 • Żelazny W. Ludoviko Lazaro Zamenhof. Lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj (Carlo Minnaja)
 • Żelazny W. Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów (Krzysztof Kłosiński)
 • Živanović, Stevan. La sonorilo de Bled (Valentin Melnikov)
 • Арманд Д. Путь теософа в стране Советов: Воспоминания. (Halina Gorecka)
 • Новикова Т., Захарова Т. Знаменитые земляки. Ерошенко (Halina Gorecka)
 • Проблемы структурной лингвистики (Aleksander Korĵenkov)
 • Эсперанто-движение: Фрагменты истории (Andreas Künzli)


 • Diskoj, kasedoj, vidbendoj

 • Amindaj: Amindaj (Paŭlo Moĵajev)
 • Anjo Amika Dimanĉa koncerto (Judit Felszeghy)
 • Anjo Amika Bela revo (Glebo Malcev)
 • Armide G. Nenifar' (Paŭlo Moĵajevo)
 • Benin M. In-Spir' (Tarcisio Lima)
 • Bjałostockie Studio Piosenki. Bjalistokaj prezentaĵoj (Irina Mironova)
 • Bronŝtejn M. Mia nomo ne gravas (Glebo Malcev)
 • Dolchamar. Rebela Sono (Glebo Malcev)
 • Dolchamar. Trajn' nenien (Paŭlo Moĵajev)
 • Duoble unu. Sen lim' ĝis (Hans-Georg.Kaiser)
 • El malproksima helo (Aleksej Birjulin)
 • Elektronika Kompilo (Glebo Malcev)
 • Esperantaj Songazetoj: 9, 10, 11 (Grigorij Arosev)
 • Esperanto Desperado. Hotel Desperado (Glebo Malcev)
 • Espere despere (Andrej Parfentjev)
 • EspeRom (Sergio Pokrovskij)
 • Espo Despo. Bosniumas (Paŭlo Moĵajevo)
 • Eterne Rima. Samideano (Andrej Peĉonkin)
 • Eterne Rima. Taglibro de brutulo (Patrik Austin)
 • Gerda malaperis (Glebo Malcev)
 • Handzlik G. Ni tostu la verdan fortunon (Grigorij Arosev)
 • Inicialoj DC. Urbano (Paŭlo Moĵajev)
 • Inicialoj DC. Signoj de viv' (Paŭlo Moĵajevo)
 • jOmO okcitanas (Paŭlo Moĵajevo)
 • jOmO slavumas (Glebo Malcev)
 • Jonny M. Foresto (Gunnar R. Fischer)
 • Jonny M. Kreaktiva (Ralph Glomp)
 • Kaj tiel plu. Plaĉas al mi (Glebo Malcev)
 • Kaj tiel plu. Surplacen venu vi (Andrej Peĉonkin)
 • Kajto. Duope (Paŭlo Moĵajev)
 • Kapriol'. Aventur' (Paŭlo Moĵajevo)
 • Kapriol'! Kavaliriko (Paŭlo Moĵajevo)
 • Kjara. Blua horizonto (Paŭlo Moĵajevo)
 • Kore. Kia viv' (Grigorij Arosev)
 • Kore. Tielas vivo (Andrej Peĉonkin)
 • Krio de morto. Martoria (Glebo Malcev)
 • Lapenna I. 2 paroladoj de Ivo Lapenna: 5 diskoj (Jorma Ahomäki)
 • La Kompanoj. Brel en Esperanto (Paŭlo Moĵajevo)
 • La Pafklik. Fek al Esperanto (Glebo Malcev)
 • La Perdita Generacio. Ĉiamen plu. (Paŭlo Moĵajevo)
 • La Perdita Generacio. Eksplodigos vian domon (Andrej Peĉonkin)
 • Le Puil J. Mi estas (Andrej Peĉonkin)
 • Le Puil Ĵ. Sen elizi’ (Paŭlo Moĵajevo)
 • Manŭel. Duonvoĉe ... tutkore (Paŭlo Moĵajevo)
 • Manŭel. Ĉu plu ekzistas amo? (Paŭlo Moĵajevo)
 • Maragan'. Kiu semas venton (Paŭlo Moĵajevo)
 • Martin & la talpoj. Pli ol nenio (Andrej Peĉonkin)
 • Martin & La Talpoj. Superbazaro (Paŭlo Moĵajevo)
 • Osmakowicz A. En Kristnaska hor' (Irina Mironova)
 • Osmakowicz A. Kristabia festo (Irina Mironova)
 • Patric. Okcitanio (Paŭlo Moĵajevo)
 • Persone. ...sed estas ne (Grigorij Arosev)
 • Persone. Sen (Aleksej Birjulin)
 • Piĉismo. Discografia 1993–1997 (Aleksej Birjulin)
 • Povorin M. Revula sezono; Verula sezonoj: Du diskoj (Glebo Malcev)
 • Solo. The Beatles Muzik in Esperanto (Glebo Malcev)
 • Soroka V. k.a. Destin' (Aleksej Birjulin)
 • Strika Tango. Civilizacio (Aleksej Birjulin)
 • Supernova (Glebo Malcev)
 • Suzana. Malsato de espero (Anna Bartek)
 • TIM. Vaganto (Olga Nesterowicz)
 • Tone. Repe, Ritme, Sone… (Glebo Malcev)
 • Ukrainaj kantoj en Esperanto (Flo Martorell)
 • Verda Disco (Andrej Peĉonkin)
 • Vojaĝo. Planedo nia (Paŭlo Moĵajevo)
 • Yvart J. Brassens plu (Grigorij Arosev)
 • Yvart J. Invito por vojaĝo (Andrej Peĉonkin)
 • Zhou-Mack Mafuila. Originoj (Paŭlo Moĵajev)


 • Hejmo