Dostojevskij en EsperantoDostojevskij: koncize sed multe

Korĵenkov, Aleksander. Fjodor Dostojevskij en Esperanto: Prelegoteksto. – Kaliningrado: Sezonoj, 2005. – 19 paĝoj. – (Serio Sed ne el katedro; №2).

Korĵenkov, Aleksander. Fjodor Dostojevskij en Esperanto: [E-libro] – Kaliningrado: Sezonoj, 2011. – (Virtuala Biblioteko de Sezonoj; №8).

Jen la ĝisdatigita eldono de la broŝuro far Aleksander Korĵenkov pri Dostojevskij. Malgraŭ la modesta amplekso, ĝi estas tre informriĉa – tre malofta ekzemplo, kiam malgranda kleriga libreto bone plenumas sian funkcion!

Unue, la leganto povas bone konatiĝi kun la biografio de la granda rusa verkisto, inkluzive de la deveno de lia nobela dinastio. Due, oni povas iomete imagi la idean kaj kulturan fonon de lia verkado lige al la biografiaj eventoj kaj rilatoj kun gravaj rusaj verkistoj kaj sociaj agantoj. Trie, ni vidas mallongan, sed profundan kaj interesan esploron pri la stilo de Dostojevskij – tikla temo, sed la aŭtoro per kelkaj ekzemploj sukcesas defendi ĝuste tiujn trajtojn de la stilo, kiuj kutime estas plej akre kritikataj, kaj pro kiuj stumblas eĉ bonaj tradukistoj al aliaj lingvoj. Kvare, oni ricevas imagon pri la eldono far Sezonoj de Dostojevskij-verkaro, ties apartaĵoj kaj historio. Restas nur bedaŭri, ke anstataŭ planitaj kvin volumoj aperis nur du…

Kiel suplemento al la teksto estas publikigita novelo de Dostojevskij La kampulo Marej – do, la leganto, kiu neniam antaŭe legis ion de la verkisto, povas konatiĝi kun unu brila specimeno. Konklude, la broŝuro tre utilas al ĉiu, kiu unuafoje volas kompreni la signifon de la mistera nomo “Dostojevskij”, kaj por refreŝigi siajn imagojn pri li eĉ por tiuj, kiuj pri li multon scias kaj de li multon legis.

Nikolao Gudskov (Ruslando)

La elektronikaj versioj (pdf kaj epub) de Fjodor Dostojevskij en Esperanto estas senpage elŝuteblaj en la retejo de Sezonoj

La Ondo de Esperanto. 2012. №3 (209)


Recenzoj | Hejmo