Por flue ekposedi Esperanton

Melichárková, Jana. Esperanto por infanoj 2 = Esperanto pro děti 2. — Dobřichovice: KAVA-PECH, 2006. — 104 pĝ., il.

La lernolibro de Jana Melichárková Esperanto por infanoj 2 estas daŭrigo de ŝia porinfana (mezlerneja) kurso.

Ĝi konsistas el 21 lecionoj, ĉiu dediĉita al aparta temo (semajno, ĉiu el la sezonoj, ekskurso, sportejo ks.). En la dua parto de la kurso estas instruataj sufiksoj -id-, -et-, -eg-, helpvortoj pli, plej, refleksivo. Ĉiu leciono konsistas el novaj vortoj kun tradukoj, ekzemplaj frazoj, demandoj kaj taskoj. Librofine troviĝas metodikaj konsiloj por ĉiu leciono (Esperante kaj ĉeĥe). Krom tio la libro enhavas suplemente tri tradukitajn popolkantojn (sen muziknotoj — tamen probable tiuj superfluas) kaj 17 kurtajn fabelojn — plejparte bone konatajn al diversaj popoloj. Gravaj vortoj el la fabeloj estas tradukitaj piednote.

La libro estas riĉe ilustrita en simpla porinfana stilo (Miroslava Tomečková). Ĉion kompletigas dudirekta vortareto (komuna por du partoj de la kurso).

Mi ne dubas, ke tiu ĉi lernilo allogos infanojn kaj ebligos al ili (helpe de bona instruisto) flue ekposedi Esperanton.

Valentin Melnikov (Ruslando)

La Ondo de Esperanto. 2007. №3 (149)


Recenzoj | Hejmo