Eta legolibro por geknaboj

Portella, Luiz. Ŝi estas mia amiko: [Legolibro] — Braziljo: Pentuvio, 2007. — 38 pĝ., il.

La eta legolibro de Luiz Portella estas verkita precipe por junaj geknaboj, kiuj scipovas legi. En la libreto per dek lecionoj la aŭtoro instigas legantojn por flue legi kaj samtempe informas pri sia patrujo — Brazilo.

Ĉiu leciono fine havas liston de vortoj kun klarigoj. La lecionoj prezentas al la legantoj diversajn situaciojn, ekzemple, La familio, la amikoj kaj la strato; Novaj lernantoj; Futbalo kaj brilaj okuloj k.t.p. La libreto taŭgas kiel bona lernilo por 8–14-jaruloj.

Kvankam la verko estas kvazaŭ ilustrita, verajn ilustraĵojn ĝi ne enhavas. Mi opinias ke en la dua eldono la manko estos forigita.

Mi rekomendas la libron de Luiz Portella por legantoj en ĉiuj teranguloj.

Anatolo Sidorov (Ruslando)

La tuta libro estas ankaŭ en la reto: http:/lujz.org/amiko/

La Ondo de Esperanto. 2007. №12 (158)


Recenzoj | Hejmo