Cent slovakiaj gravuloj

Vajs, Ján. 100 gravaj personoj de slovakia Esperanta movado. — Partizánske: Espero, 2007. — 48 pĝ., il.

Ján Vajs kaj 16 liaj helpantoj verkis enciklopedieton biografian de cent eminentaj Esperantaj agantoj de Slovakio. Temas pri 80 slovakaj kaj 20 eksterlandaj esperantistoj kiuj kontribuis al la slovaka Esperanto-movado. En la verko estas prezentitaj 41 fotoj de la personoj.

Atenta leganto trovas en ĉi tiu konsultlibro sekvajn mankojn. Kvankam la kompilinto uzis la Enciklopedion de Esperanto, kiu rekomendas inter krampoj indiki la nom-prononcon, en la verko la rekomendo ne ĉiam estas konsiderita. Ekzemple, sur la 27a paĝo estas Pretschnerová Katka sed kiel prononci la familian nomon mi ne scias: ĉu Preĉnerová, ĉu Pretŝnerová, ĉu alimaniere? En la sama paĝo estas Procházka Jaroslav, sed kiel legi la familinomon: ĉu Proĥázka, ĉu Proĉázka? La ekzemploj abundas tra la tuta verko.

La kompilinton helpis 16 personoj, sed inter ili mankas rusa kaj Estonia helpantoj kiuj povus kompletigi informojn pri rusa kaj estona esperantistoj. Temas pri Evstifejev Nikolaj kaj Seppik Henriko. Pri ambaŭ la kompilinto povus ricevi kontentigajn informojn ĉe Ruslanda E-Unio kaj Esperanto-Asocio de Estonio.

Malgraŭ la supre menciitaj mankoj la verko de Ján Vajs meritas esti kiel kerno de la iam kompletigota Granda Enciklopedio de Esperanto.

Anatolo Sidorov (Ruslando)

La Ondo de Esperanto. 2008. №1 (159)


Recenzoj | Hejmo