Ĉi tiu paĝo estas en Unikodo (UTF-8).

La plej meritaj esperantistoj

Kun intereso mi konstatis vian Arkivon kun “100 eminentaj esperantistoj”.

Por via informo mi jen havigas al vi la raporton de enketo, farita en 2000, pri la plej meritaj personoj en la Esperanto-movado en 1950–2000. La studgrupo Perspektivo, starigita en 1996 por sendepende esplori la nunan staton kaj evoluon de internaciaj lingvoj, kaj specife tiujn de Esperanto, decidis okazigi enketon pri la opinioj, kiujn Esperanto-aktivuloj havas pri la kontribuoj de kelkaj personoj al la progreso de la Esperanto-afero en la dua duono de la 20a jarcento.

Kvankam mi havigis tiujn rezultojn al kelkaj Esperanto-revuoj, ŝajne neniu revuo vidis ion speciale en tio (aŭ eble preferis eviti postajn diskutojn). Laŭ mia scio nenio estas publikigita.

Se vi vidas ion interesan en tiuj ĉi rezultoj, vi rajtas uzi ilin.

[Ĉar la rezulto de la enketo okupas 6 paĝojn ni publikigas ĉi tie nur la esencajn informojn. — LOdE.]

La metodo

La studgrupo havas nek la ambicion nek la financajn fontojn por entrepreni enketon laŭ la profesiaj metodoj. Temas pri simpla pridemandado.

Membroj kaj eksteraj konsilantoj de Perspektivo estis petitaj havigi liston de personoj (en kaj ekster la Esperanto-movado) kiuj havas meritojn danke al siaj (rektaj aŭ malrektaj) kontribuoj al la progreso de la Esperanto-afero iam en la periodo inter 1950 kaj 2000. Entute 65 nomoj estis menciitaj.

Montriĝis ke, inter tiuj 65 nomoj, 20 estis skribitaj de pluraj partoprenantoj, tiuj 20 servis por la enketo, kvankam kelkaj tre meritaj personoj elfalis el la listo.

La 20 selektitaj nomoj estis alfabete listigitaj kun kadro kaj kolumnoj por ke respondantoj povu indiki sian preferon por 10 inter ili. (La unua ricevos 10 poentojn, la dua — 9, ktp.)

400 folioj estis presitaj kaj disdonitaj, interalie, al ĉiuj partoprenantoj de la 4a Eŭrop-Unia E-Kongreso (Ostendo, Belgio) kaj donitaj aŭ senditaj al aliaj homoj. 29 jun 2000 estis ricevitaj 50 respondoj.

Poste la ricevitaj demandiloj estis pritraktitaj kaj la rezulto estis poentigita.

Laŭ la nombro de citoj

En la 50 respondoj (kelkaj estis nekompletaj, kaj unu eĉ komplete blanka) 9 personoj akiris la preferon de pli ol la duono de la respondintoj. W.Auld kaj G.Waringhien troviĝas pinte per 41 mencioj, sekvas E.Privat (38 mencioj), I.Lapenna kaj C.Piron (37), A.Cseh kaj K.Kalocsay (33), H.Tonkin (32) kaj J.Baghy (28).

Andreo CsehLaŭ la poentoj

Andreo Cseh 229
William Auld 227
Gaston Waringhien 225
Edmond Privat 222
Ivo Lapenna 213
Claude Piron 208
Kálmán Kalocsay 191
Humphrey Tonkin 188
Julio Baghy 175
Juan Régulo Pérez 88
Ada Fighiera-Sikorska 86
Tibor Sekelj 80
Ulrich Lins 79
Edward Symoens 68
Johano-Paŭlo II 61
Detlev Blanke 60
Victor Sadler 51
Uwe Moritz 49
István Szerdahelyi 47
Giancarlo Fighiera 21

Krome, per propono de la respondintoj ricevis poentojn ankaŭ eksterlistanoj: Grégoire Maertens (18), Fernando de Diego, Marjorie Boulton (po 10), Hugo Röllinger (6), Karolo Piĉ, Raymond Schwartz, Ismael Gomes-Braga (po 5), Andrea Chiti-Batelli (4), Miyamoto Masao (1).

Laŭ la unualokeco

Cseh okupis la unuan lokon en la preferoj de 7 respondintoj. Sekvas Kalocsay (6 unuaj lokoj), Lapenna (5), Tonkin (4), Baghy kaj Privat (po 3), Auld, Fighiera-Sikorska kaj Waringhien (po 2), Lins, Moritz, Piron, Régulo Pérez kaj Sekelj (po 1). Sep merituloj en neniu respondo estas je la unua loko.

Estas rimarkinde, ke oni havas sian preferon ne tiom por respondeculoj de la movado, sed multe pli por tiuj kiuj multe kontribuis al la instruado (Cseh) aŭ al verkado de valoraj tekstoj (Auld, Waringhien, Piron, Kalocsay, Baghy…). Eĉ pli rimarkinde: personoj kiel Privat (mortis antaŭ kvar jardekoj) kaj Cseh (mortis antaŭ kvarona jarcento) restas ege admirataj.

Wim M.A. De Smet
prezidanto de Perspektivo

La Ondo de Esperanto. 2002. № 8–9 (94–95).


Al la indekso pri la historio