Universalaj Kongresoj de Esperanto

Aktualigita la 10an de oktobro 2022

Ĉi tie estas legeblaj artikoloj pri ĉiuj Universalaj Kongresoj de Esperanto, ekde la 76a UK en Bergeno (1991). Origine la tekstoj aperis en La Ondo de Esperanto kaj en Ruslanda Esperantisto. Kelkaj fruaj artikoloj estas verkitaj por Ruslanda legantaro.

Oni rajtas plene kaj parte republikigi la tekstojn en papera kaj reta formo, kondiĉe ke oni:
(1) ne ŝanĝu ilin kaj (2) menciu la aŭtoron kaj la fonton.

Urbodomo en Bulonjo-sur-Maro, UK-100 (Foto de Halina Gorecka)
Hejmo